maanantai 23. elokuuta 2021

MA 23.08.2021 Oulun käräjäoikeus L/742/2021/1614

 
oulu.ko@oikeus.fi, kirjaamo.oulu@poliisi.fi, kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi , pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi


Kiitän Oulun käräjäoikeutta ja käräjätuomari Timo Mäkeläistä siitä, että hän tunnustaa esteellisyytensä ja hyväksyy esteellisyysväittämäni. Olen pahoillani, että joudun pitämään tiukasti kiinni periaatteistani eli siitä, että viranomaisten tulee toimia lain mukaisesti.


Käräjätuomari Timo Mäkeläinen on hyväksynyt esteellisyysväittämäni. Siitä huolimatta hän on tehnyt asiassani päätöksen, että määräaika haastehakemuksen täydentämiseen päättyy 31.08.2021. Minun oikeustajuni mukaan hän ei voi tehdä tällaista päätöstä, koska hän on tunnustanut esteellisyytensä.


Minä olin anonut ylimääräistä vapaa kuukautta ulosotosta jotta voisin tehdä sellaisen haastehakemuksen kuin Oulun käräjäoikeus vaatii. Minulla on ollut ylimääräisiä sairaalakuluja, koska huomasin luomessani erikoisen värin, mikä todetiin syöpäkasvaimeksi. Asia tutkittiin ja selvitettiin Kalajoen terveyskeskuksen lääkärin toimesta ja syöpäleikkaus suoritettiin Oulaskankaan sairaalassa. Elokuu on siten ollut minulle taloudellisesti haastava. Rahaa on enää 7 euroa (23.8.) ja sillä pitää tulla toimeen 3.9.2021 saakka eli seuraavaan eläkepäivään saakka. Ulosottotarkastaja Jesse Lyytinen ei myöntänyt ylimääräistä vapaa kuukautta minulle jotta olisin voinut toimia Oulun käräjäoikeuden edellyttämällä tavalla.


Pyysin Oulun käräjäoikeudelta ja käräjätuomari Timo Mäkeläistä määräajan pidentämistä haastehakemuksen täydentämiseen 15.09.2021 saakka jotta olisin voinut kopioida tarvittavan todistusaineiston haastehakemukseeni ja lähettää kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4509-X Oulun käräjäoikeuteen. Käräjätuomari Timo Mäkeläinen ei myöntänyt minulle pyytämääni lisäaikaa. Minulle on tärkeää se, että poliisi ja syyttäjä toimivat asiassa lain mukaisesti ja silloin käräjäoikeus voi käsitellä asian. Tavoitteenani on saada ulosoton keskeytys välittömästi.


Minä esitän, että poliisi tutkii asiani ja syyttäjä toimii sen mukaisesti ja Oulun käräjäoikeus käsittelee vasta sitten asian. Minä katson, että poliisi voi tutkia asian erittäin nopealla aikataululla ja tehdä asiasta kuulustelupöytäkirjat..


Rikostutkinnan ensimmäinen vaihe:

Minä katson, että kaikkien viranomaisten täytyy toimia lain mukaisesti. Poliisin on tutkittava asia kiireellisesti ja syyttäjän ja poliisin on toimittava niin, että Oulun käräjäoikeus voi keskeyttää ulosotoni mahdollisimman pian. Tavoitteenani on että asia on Oulun käräjäoikeuden käsiteltävänä viimeistään 30.09.2021. Minun oikeustajuni mukaan asiassa voidaan tehdä yksipuolinen päätös.


Rikostutkinnan toinen vaihe on se, että poliisi ja syyttäjä toimivat niin, että Oulun käräjäoikeus voi määrätä kaikki entiset ja nykyiset ulosottoni palautettavaksi minulle korkoineen 7 %: korolla korkoa korolle menetelmällä. Minä edellytän, että poliisi ja syyttäjä toimivat niin, että korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset mahdollisimman pian.


Rikostutkinnan kolmas vaihe on se, että poliisi ja syyttäjä toimivat niin, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset korkoineen sekä saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen rikoksistaan.

Luonnollisesti olen valmis sopimaan asiat Suomen valtion kanssa.


Asiat selviävät Rovaniemen hovioikeuden presidentille lähettämästäni sähköpostiviestistä, mikä on jaettu rikostutkintapyyntönä poliisille ja syyttäjälle sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Vaadin kaikilta Suomen lain noudattamista mukaan luettuna peruslaki sekä ihmisoikeussopimukset.


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Olen tehnyt asioista myös rikostutkintapyynnön poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle.


Ilmoitan, että en voi toimia Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin Timo Mäkeläisen antamaan määräaikaan mennessä. Katson, että käräjätuomari Timo Mäkeläinen on esteellinen myös määräajan pidetämisen määräämisessä. Minä toimin periaatteideni mukaisesti ja edellytän, että poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos sekä laillisuusvalvojat toimivat lain mukaisesti. Siksi vedän asian käsittelyn pois Oulun käräjäoikeudesta, koska en voi toimia käräjätuomari Timo Mäkeläisen vaatimusten mukaisesti. Minä pidän voimassa rikostutkintapyyntöni Oulun poliisille ja poliisihallitukselle ja edellytän kiireellistä ja ammattitaitoista rikostutkintaa asiassa. Oulun poliisilla on hallussaan ainakin kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4509-X ja lähettämäni sähköpostiviesti poliisille


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Minä siis vedän pois asian L/742/2021/161 Oulun käräjäoikeuden käsittelystä. Pyydän Oulun poliisia ilmoittamaan minulle milloin rikostutkinnat asioissa alkavat. Kysymys on kidutusrikoksesta ja muista rikoksista. Todistusaineistona kirjani, videoni ja blogini.


En lähetä tätä sähköpostiviestinäni laillisuusvalvojille, koska he eivät ole huomanneet asioissani 25 vuoden aikana mitään laitonta rikoksista pumumattakaan. Pidän laillisuusvalvojien toimintaa rikostutkinnan kohteena enkä rikosten selvittäjänä. Palautetaan Suomi takaisin oikeusvaltioksi.


Lähetän tämän viestin tiedoksi myös oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, koska katson, että ministeri Henriksson on asianosainen yhdessä ministeri Ohisalon ja pääministeri Marinin kanssa. He eivät pyynnöistäni huolimatta ole pystyneet takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa.


Kalajoki 23.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


www.erkkiaho.com


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti