sunnuntai 15. elokuuta 2021

MA 16.08.2021 Perussuomalaisilta odotetaan toimia myös Suomen oikeusvaltiotilanteen korjaamiseksi

 


korkein.oikeus@oikeus.fi


kirjaamo


Tieto-ja asiakirjapyynö


Pyydän korkeimmalta oikeudelta seuraavaa tietoa

mikä on minun, Erkki Ahon, viimeisimmän tuomionpurkuhakemukseni päivämäärä, diarinumero ja ratkaisun tekijöiden nimet.

Korkein oikeus on tehnyt ratkaisun, jossa se on jättänyt asian käsittelemättä sillä perusteella ettei tuomionpurunhakija Erkki Aho täytä oikeudenkäymiskaaren vaatimaa koulutustasoa tuomionpurun hakemiseksi. Päätös on 1-2 sivun mittainen. Jos on mahdollista niin laittakaa päätös sähköpostitse minulle osoitteeseen e.ahoky@gmail.com tai sitten kirjallisesta osoitteeseen


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Erkin kommentti: Pyydän korkeimmalta oikeudelta tiedon asiassa, koska olen lähettänyt tuon korkeimman oikeuden päätöksen Oulun käräjäoikeuteen todstusaineistoksi. Korkein oikeus on tuossa päätöksessä toiminut perustuslain vastaisesti, koska minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslainssa ja ihmisoikeussopimuksissa. Minulla on lisäksi oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja minulla on perustuslaissa taattu oikeusturva. Jos tavallinen laki ( esim. oikeudenkäymiskaari) ja perustuslaki ovat oikeuskäsittelyssä ristiriidassa niin perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etuoikeus.

Aikaisemmin korkeus ei perustellut vääriä päätöksiään, mutta myöhemmin asiasta nousseen kohun jälkeen korkein oikeus on perustellut ainakin joitakin vääriä päätöksiään.

Korkeimman oikeuden toiminta on ollut tietoista väärää toimintaa jolla on estetty kansalaisten oikeudensaanti valtiopetoksen ja pankkikriisin jälkeisissä oikeudenkäynneissä. Korkein oikeus ei vieläkää noudata perustuslain 106§:ää eikä ihmisoikeussopimuksia.

Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin: "Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".

Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomen oikeuslaitos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Se kuuluu samaan viiteryhmään Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa.

Koiviston konklaaviin osallistunut entinen Vaasan Hovioikeuden presidentti Erkki Rintala arvosteli kovin sanoin oikeuslaitosta Ilkka-lehden haastattelussa kesäkuussa 1998. Hänen mukaansa Suomi seisoo oikeusvaltion takarivissä yhdessä Italian ja Puolan kanssa. Rintalan mukaan Suomi kuuluu oikeudenkäytössä huonoon seuraan. Hän viittaa myös skotlantilais-amerikkalaiseen tutkimukseen, joka on laajasti levinnyt maailman lakimiehille ja antaa vähemmän mairittelevan kuvan Suomen oikeuslaitoksesta. Valitettavasti Suomessa tämä Summers & Mc Cormickin tutkimus on vaiettu kuoliaaksi. Sitä ei löydy enää edes eduskunnan kirjastosta.

Kenen puolella oikeuslaitos on, rikollisten vai uhrien?
Valittujen Palojen julkistama tutkimus toukokuun numerossa vuonna 1996 osoittaa, että kansalaisten usko oikeusjärjestelmään on romahtanut. Vain 26 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa tuomiolaitoksen toiminnalle hyvän arvosanan. Kansalaiset ihmettelevät kuinka välinpitämättömästi maamme oikeuslaitos toimii. Kenen puolella oikeuslaitos on, rikollisten vai uhrien, kysyvät kansalaiset. Valtaosa suomalaisista katsoo, että tuomioistuimet ja vankilalaitos ovat epäonnistuneet tehtävässään. Samalla kansalaiset antavat selkeän tuomion nykyiselle oikeuskäytännölle.

Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoittaa, että tuomioistuimet on alistettu poliittisen valtaeliitin johdon ja valvonnan alaisuuteen. Suomessa ei ole enää riippumaton tuomioistuinlaitos, vaikka perustuslain 3 § sitä edellyttää. Kokemani perusteella voin sanoa, että Suomessa on oikeutta niin vähän, että sitä ei riitä kaikille.

Laillisuusvalvonnan tila ja kansanedustajat
Oikeuskanslerinviraston vuotta 2001 koskevassa kertomuksessa todettiin, että oikeuskanslerinvirasto otti vastaan 1291 kantelua, joista 789 otettiin tutkittavaksi eli noin 40 % jätettiin käsittelemättä. Eniten kanteluita kohdistui tuomioistuimiin, poliiseihin ja sosiaaliviranomaisiin. Suomessa laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien toimintaa Suomessa valvoo perustuslakivaliokunta ja eduskunta. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Harri Ilander sanoi minulle, ettei hän voi puuttua sellaisiin rikoksiin, joissa laillisuusvalvojat ovat jo tehneet ratkaisunsa. On syytä epäillä kiistattomien näyttöjen perusteella, että laillisuusvalvojat syyllistyvät vuosittain jopa satoihin tietoisiin vääriin päätöksiin. Tietoinen virkarikosten salailu hoidetaan siten, ettei perustuslakivaliokunta ota yksittäisten kansalaisten kirjelmiä käsiteltäväkseen, se tutkii asian vain laillisuusvalvojien kertomusten perusteella.

Kirjassaan Oikeus voittaa entinen oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki käy terrierimäisesti KO:n ukkoseuran kimppuun. Hän arvostelee Korkeimman Oikeuden viime vuosien toimintaa. Jäätteenmäen mielestä Eeva Vuoren tapaus todistaa, että KO ei elä nykyajassa ja arkipäivässä. Korkeimman Oikeuden jäsenen Eeva Vuoren miehen kerrottiin saaneen entiseltä Turun kaupungin johtajalta, Juhani Lepältä 200 000 markkaa "pimeää rahaa" kauppasumman osana huvilakaupassa. Lehtitietojen mukaan samassa pöydässä istunut Eeva Vuori ilmeisesti näki tuon rahasumman, mutta hänelle saattoi käydä kuin vitsin mustalaispojalle: hai, kyllä näki, mutta ei huomannut. Syyttäjä jättikin syyttämättä, koska syyttäjän mukaan 200 000 markkaa on niin pieni raha Vuorien muuhun omaisuuteen nähden.

KO:n remontti tulisi Jäätteenmäen mielestä aloittaa jäsenten nimitystavasta, mikä nyt ruokkii salamyhkäisyyttä. Korkein Oikeus päättää itse ehdokkaistaan ja Tasavallan Presidentti nimittää. Viran täyttömenettely on tehtävä avoimemmaksi. Virkaesitys ja esillepano tulisi myös perustella. Varatuomari Jäätteenmäki pitää ongelmana myös sitä, ettei Korkein Oikeus perustele kielteisiä ratkaisujaan vaikka Suomen perustuslain 21 §:n mukaan ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös asioissa.

Järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia
Ekonomi
Jukka Davidsson väittää kantelussaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, että Suomessa on tehty massamuotoisesti ihmisoikeusloukkauksia julkisen vallan toimesta. Nämä ihmisoikeusloukkaukset sisältävät yksilötasolla tarkasteltuna lähes poikkeuksetta sarjan erilaisia perus- ja ihmisoikeuksien menetyksiä.

  • Suomen perustuslain 1 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

  • Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

  • Perustuslain 3 §:n mukaan tuomivaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.

  • Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä.

  • Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen.

  • Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu.

  • Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus työhön ja elinkeinovapauteen.

  • Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan.

  • Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

  • Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.


Oulu.ko@oikeus.fi


Oulun käräjäoikeus

kirjaamo


Pyydän Oulun käräjäoikeudelta tietoja Erkki Ahoa koskevista asioista, joista on Oulun käräjäoikeuden ratkaisu vuosilta 2017 -2021. Raahen käräjäoikeus on liitetty Oulun käräjäoikeuteen niin pyydän luettelon myös Raahen käräjäoikeuden tekistä ratkaisuista.

Tarvitsen tiedot ratkaisujen päivämääristä, diaarinumeroista ja ratkaisujen tekijöistä.

Pyydän tarkistamaan minkä Oulun käräjäoikeuden päätöksen asiakirja-aineistossa on mukana todistusaineistona kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä korkeimman oikeuden päätös jonka mukaan korkein oikeus ei antanut valituslupaa, koska valittaja eli Erkki Aho ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren määräyksi tuomionpurkujen hakemiseksi. Tuossa korkeimman oikeuden ratkaisussa on kaikki tärkeimmät asiakirjat mukana.

Pyydän mahdollisimman nopeaa toimintaa asiassani


Kalajoki 16.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Erkin kommentti: Oulun käräjäoikeudessa on jo valmiina todistusaineisto asiassani eli kirjani ja muu todistusiaineisto sekä korkeimman oikeuden perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen päätös. Siksi ne voidaan siirtää asiani todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn.


Näkökulma: PS-paineet purkautuivat: Suomen Sisu heitettiin ulos puoluesihteerin paikalta – Luukkasessa on annos SMP:tä

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/deec2ced-daed-466c-ae11-33159da84cc2

Erkin kommentti: Jos perussuomalaisten puoluesihteerinä olisi ollut Arto Luukkanen Simo Grönroosin sijasta niin Kalajoen valtuustossakin olisi nyt 7 perussuomalaista valtuutettua 3 sijasta ja perussuomalaiset olisivat saavuttaneet toiseksi suurimman valtuustoryhmän aseman Kalajoen kaupunginvaltuustossa.


Juho Eerola yllätti puolue­kokous­väen tunteikkaalla kiitos­laululla – Jussi Halla-aho silmin­nähden liikuttuneena

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008193721.html

Perussuomalaiset valitsivat lauantaina uuden puheenjohtajiston. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin odotetusti Riikka Purra. Väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho räjäytti pankin omiensa parissa heti puoluekokouksen alussa. Ilta sai arvoisensa päätöksen, kun kansanedustaja Juho Eerola esitti yllättäen tunteikkaan kiitoslaulun Halla-aholle. Kyseessä oli 60-luvun nuorisotähden Johnny Liebkindin tutuksi tekemä sävellys.


Vastavalitun puheenjohtajan Riikka Purran linjapuhe Seinäjoella

https://www.suomenuutiset.fi/vastavalitun-puheenjohtajan-riikka-purran-linjapuhe-seinajoella/


Pelatkaa tiiminä, muistutti Jussi Halla-aho läksiäispuheessaan

https://www.youtube.com/watch?v=dL6ejECRtn4


Esittelyvideoni puheenjohtajakisaan!

https://www.youtube.com/watch?v=m-XtzwrLEog


Maurin Linja, Viranomaisten luotettavuus, Puheenjohtaja kisat - Mauri Peltokangas #60

https://www.youtube.com/watch?v=T5tSJ0pZaGg


Näin kehittäisin perussuomalaisia, jos minut valitaan puolueen varapuheenjohtajaksi Seinäjoella

https://www.youtube.com/watch?v=iiSuNUmlIJ8

Erkin kommentti: Perussuomalaisten ei tule unohtaa puolueen kahtia jakautumista. VKK on vakavasti otettava asia.


Suomalaiset uutiskanavat hiljaa liittyen Tanskan TV:n paljastuksiin koronan laboratorioalkuperästä

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/suomalaiset-uutiskanavat-hiljaa-liittyen-tanskan-tvn-paljastuksiin-koronan-laboratorioalkuperasta/ Ensimmäinen COVID-19-tartunnan saanut henkilö olisi voinut tarttua virukseen lepakolta työskennellessään kiistanalaisessa Wuhanin virologialaboratoriossa, mutta Kiinan viranomaiset painostivat Maailman terveysjärjestöä luopumaan teoriasta tanskalaisen immunologin Peter Embarekin mukaan.

WHO julkisti johtaman Peter Ben Embarekin tiedemiesryhmän virallisen raportin maaliskuun lopussa 2021, joka hylkäsi laboratoriovuototeorian ”erittäin epätodennäköisenä”. Nyt hän sanoi Tanskan TV-2:ssa esitetyssä dokumentissa pitävänsä mahdollisuutta, että virus olisi karannut Wuhanissa sijaitsevista laboratorioista ”todennäköisenä hypoteesina”. Niitä oli kaksi ja toinen sijaitsi aivan Wuhanin eläin- ja kalatorin vieressä.

Ben Embarek siis johti kansainvälisten tutkijoiden ryhmää WHO:n mandaatilla. Ryhmä pyrki yhteistyössä kiinalaisten viranomaisten kanssa selvittämään tammikuussa 2021 4,3 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti tähän mennessä tappaneen pandemian alkuperää.

Erkin kommentti: Minulla on sellainen näkemys, että koronavirus on levinnyt maailmalla KiinanWuhan laboratoriosta.HS: Talvisodan sankarivainaja saa viimein hautajaiset Nivalassa

Helsingin Sanomat kertoo, että Aate Matias Hautamäeksi tunnistetulle vainajalle järjestetään hautajaiset Nivalassa. Hautamäki kaatui talvisodassa yli 80 vuotta sitten.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/62bc8dc5-2573-40f0-8cde-53a9fead7b4b?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1628909442


PUNNUSLAISESTA KAIVOSTA 2018 LÖYTYNEIDEN SANKARIVAINAJIEN HENKILÖLLISYYS ON VARMISTETTU – TÄSSÄ HE OVAT!

https://sotaveteraanit.fi/punnuslaisesta-kaivosta-2018-loytyneiden-sankarivainajien-henkilollisyys-on-varmistettu-tassa-he-ovat/


Afganistanin presidentti poistuu maasta – USA:n lähetystön henkilö­kuntaa siirretään lento­kentälle Kabulissa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008192867.html


Näin Taleban syntyi ja tällaiseen hallintoon ääriliike pyrkii Afganistanissa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008194406.html


Suomen suurlähetystö Kabulissa on suljettu, Kabulin lentokentällä kaaos, USa lähettää lisää joukkoja – IL seuraa

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/bc0d3440-3d42-4e7a-83e7-5a7d0a986f73

Rajut tulvat Japanissa – lähes kahta miljoonaa kehotettu pakenemaan heti

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c6acab66-3452-497a-a487-276ebc46b1eb


Lähes 1300 ihmistä kuollut ja 2800 loukkaantunut Haitin maanjäristyksessä – maan pääministeri julisti kuukauden mittaisen hätätilan

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/67333489-58d2-47fe-9bc6-5da4eb6c0066

Go On -turnauksen toisessa ottelussa Joensuun Kiekko-Pojat kaatoi RoKin 2-4. Joensuulaiset olivat erittäin raikkaalla jalalla liikkeellä ja hallitsivat ottelua ensimmäisestä pillin vihellyksestä viimeiseen.

Huomenna JHT:lla on kova päivätyö edessään, kun Kiekko-Pojat astelee vastustajaksi. Tule paikalle seuraamaan JHT:n otteita, kiekko tippuu jäähän klo 15.00!


Ottelun lopputulos 1-8 (0-3, 1-3, 0-2 ).Joensuulaiset kaatoivat kalajokiset Go On -turnauksen päätösottelussa lukemin 1-8.

JHT oli jälleen telineissä ensimmäisessä erässä ja Kiekko-Pojat hallitsivat ottelua. Lopulta erätauolle mentiin 0-3 lukemissa. Erätauolla kotijoukkue heräteltiin ja JHT pelasi kokonaisuudessaan hyvän erän. JHT loi maalipaikkoja sekä tasakentällisin, että ylivoimalla. Joensuulaiset olivat kuitenkin tehokkaampia ja latoi kolme osumaa JHT veräjänvartija Dominik Salaman selän taakse. Erän viimeisellä sekunnilla puolustaja Niklas Murto lusikoi kiekon maaliin Juho Takkulan esityöstä. Kolmannessa erässä nähtiin tunnetta ja tilanteita molemmissa päädyissä. JHT:lla alkoi kuitenkin hieman jo bensa loppua erän loppu puolella ja Kiekko-Pojat pääsivät rokottamaan vielä kahdesti.

Päävalmentaja Jalosen mietteet Go On -turnauksesta:

"Positiivinen fiilis jäi otteluista, vaikka tietenkin tulokset näyttävät karuilta. Saatiin paljon tietoa uusista pelaajista. Lähtötilanne huomioiden pelasimme kummassakin ottelussa hetkittäin ihan kelpo jääkiekkoa, vaikka vastassa oli todella kovia joukkueita. Yleisesti ottaen puolustettiin hyvin, tässä vaiheessa kautta sitä toivoisi, että päästäisiin pelaamaan ottelut ilman rangaistuksia. Ei tarvitsisi erikoistilanteita vielä pelata, kun ei niitä ole harjoiteltukaan. Tänään vastustajan taitavat jätkät taisivat tehdä puolet maaleistaan ylivoimalla, erikoistilanne maalit vähän antavat vääristyneen kuvan siitä miten pystyimme kuitenkin puolustamaan. Kyllähän se alivoimassa näkyy, kun sitä ei ole käyty läpi. Ilme oli kuitenkin yleisesti ottaen hyvä, välillä piti herätellä ja luoda uskoa, kun intesiteetti ja tekemisen meininki oli oikeanlainen niin kilpailtiin hyvin Mestis-joukkueiden kanssa. Hyvät mukaan, ensi viikolla ollaan taas vähän valmiimpi joukkue."

Erkin kommentti: JHT:llä on nyt analyysin paikka. Tappiot mestis-joukkueille olivat liian suuret jos ajatellaan menestymistä Suomensarjassa. JHT tarvitsee neljännen kentän, josta tulee käytännössä JHT;n ykköskenttä. Voi olla että joudutaan tilanteeseen, että joidenkin sopimuksia puretaan yhteisymmärryksessä.

Hannu Tiluksen kuvat ottelusta

https://htphoto.1g.fi/kuvat/JHT+Edustus+2021-2022/Go+on+Turnaus+JHT+vs+Jokipojat+1-8+(0-3,+1-3,+0-2)/


Partisaani: Veronmaksajat pulittaneet yli 70 miljoonaa euroa sisäministeri Maria Ohisalon aviomiehen sisäpiirille

https://mvlehti.net/2021/08/13/partisaani-veronmaksajat-pulittaneet-yli-70-miljoonaa-euroa-sisaministeri-maria-ohisalon-aviomiehen-sisapiirille/


Olemattoman auton vero | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=9LP3pDer_IM


Karpo

https://www.youtube.com/watch?v=XIn-QJljPCE


Jukupark in Kalajoki

https://www.youtube.com/watch?v=7OhonaCg2XQ


Suomen historian suurin protesti autoilijoiden kuritusta vastaan - Torviprotesti 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=MfEarGDTdRo&t=3964s


La traviata - Libiamo - Brindis (G. Verdi) flashmob

https://www.youtube.com/watch?v=3i1-lrdpJso


Drakes Supermarkets Opera Flash Mob

https://www.youtube.com/watch?v=iwN2r8Lma_8


Engelbert Humperdinck - A Man Without Love

https://www.youtube.com/watch?v=YwJqnh8qBCI


Andy Williams - (Where Do I Begin) LOVE STORY 1970 (High Quality)

https://www.youtube.com/watch?v=kUrxm4z9I-c


Stolen Police Cruiser Prank

https://www.youtube.com/watch?v=_P7h4SM2nSs


Badass Grandpa Tokyo Drift!

https://www.youtube.com/watch?v=a03pcpSBv6E


Mejores Bromas - El Fugitivo Mágico

https://www.youtube.com/watch?v=d1EG_m7F-AA


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti