tiistai 17. elokuuta 2021

TI 17.08.2021Korkeimman oikeuden perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen päätös

Korkeimman oikeuden perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen päätös


Tilasin korkeimmasta oikeudesta tuomioiden purkuhakemuspäätöksen. Korkein oikeus teki asiassa päätöksen 21.09.2018 Diaarinumero H2017/230 nro 1817. Päätöksessä esittelijänä on ollut Eeva Palaja, asian ovat ratkaisseet Jokela, Leppänen ja Välimaa.


Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n ihmisoikeusjulistua

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja, kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Minulla on perustuslailla taattu oikeus- ja sosiaaliturva. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Perustuslain 106 §:n mukaan jos oikeuskäsittelyssä perustuslaki ja tavallinen laki on ristiriidassa niin perustuslaille on annettava etusija.


Olen tilannut itseäni koskevat päätökset Rovaniemen hovioikeudesta, Oulun käräjäoikeudesta, Oulun poliisista, Oikeuskanslerinvirastosta, valtakunnansyyttäjältä ja keskusrikospoliisilta. Oulun käräjäoikeus on jo vastannut pyyntööni ja lähettänyt pyytämäni tiedot.


Rovaniemi.ho@oikeus.fi


Kirjaamo


Tietopyyntö Rovaniemen hovioikeudelle


Pyydän Rovaniemen hovioikeutta toimittamaan minulle tiedot kaikista niistä ratkaisuista, joita Rovaniemen hovioikeus on tehnyt asioissani vuosien 2017 – 2021 aikana. Siis ratkaisun päivämäärä, diarinumero ja aihe sekä ratkaisijat.


Pyydän teitä tarkistamaan minkä päätöksen asiakirjaliitteenä on korkeimman oikeuden päätös 21.09.2018 diaarinumero H2017/230 nro 1817


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki


kirjaamo.oulu@poliisi.fi


Kirjaamo


Tietopyyntö Oulun poliisille


Pyydän Oulun poliisia toimittamaan minulle tiedot kaikista niistä ratkaisuista, joita Oulun poliisi on tehnyt asioissani vuosien 2017 – 2021 aikana. Siis ratkaisun päivämäärä, diarinumero ja aihe sekä ratkaisijat.


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki


valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi


kirjaamo


Tietopyyntö valtakunnansyyttäjälle


Pyydän valtakunnansyyttäjää toimittamaan minulle tiedot kaikista niistä ratkaisuista, joita valtakunnansyyttäjä on tehnyt asioissani vuosien 2017 – 2021 aikana. Siis ratkaisun päivämäärä, diarinumero ja aihe sekä ratkaisijat.


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki


kirjaamo@okv.fi


kirjaamo


Tietopyyntö oikeuskanslerinvirastolle


Pyydän oikeuskanslerinvirastoa toimittamaan minulle tiedot kaikista niistä ratkaisuista, joita oikeuskanslerinvirasto on tehnyt asioissani vuosien 2017 – 2021 aikana. Siis ratkaisun päivämäärä, diarinumero ja aihe sekä ratkaisijat.


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

Oikeuskanslerinvirasto on vastannut tietopyyntööni.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun käräjäoikeus on hävittänyt tai tuhonnut merkittävän osan todistusaineistostani ja siten jättänyt ne asian käsittelystä pois.


Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kototekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.


Sekä korkeimmalle oikeudelle tekemän tuomioiden purkuhakemusten perustelut, johon oli kopioitu kaikki tärkeät todistusaineistot, jotka korkein oikeus  jätti käsittelemättä tehdessään perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen.


PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys.

Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Lisäksi olen itse tehnyt asiosta 8 youtubevideota


Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s

Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2

Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3

Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4

Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7

Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8


HULLU VUOSI 1991

Aikamatka 30 vuoden takaisiin dramaattisiin tapahtumiin

Vuonna 1991 suurvalta Neuvostoliitto hajosi ja lakkasi olemasta. Samaan aikaan Suomen talous syöksyi historialliseen lamaan. Vuonna 1991 pääministeriksi noussut Esko Aho kertoo dokumenteissa yhdessä aikalaisten kanssa, minkälaisen myrskyn pieni maa yhden vuoden aikana kävi läpi. Toimittaja Tapio Nurmisen vetämissä keskusteluissa pohditaan, miten dramaattisen vuoden vaikutukset näkyvät tämän päivän Suomessa ja kansainvälisissä suhteissa.


Jakso 1: Neuvostoliitto hajoaa

https://areena.yle.fi/1-50473024

Suomen itänaapuri Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991 dramaattisten tapahtumien seurauksena. Silloinen pääministeri Esko Aho kertoo yhdessä aikalaisten kanssa, miten Suomi reagoi, kun kommunistinen suurvalta epäonnistuneen kaappauksen jälkeen romahti. Dokumentti.


Jakso 2: Minne menet, Venäjä

https://areena.yle.fi/1-50473025

Suomen itänaapuri vaihtui 30 vuotta sitten dramaattisten tapahtumien seurauksena Neuvostoliitosta Venäjäksi. Millainen naapuri Euroopan unioniin liittyneellä Suomella on nyt? Keskustelua juontaa Tapio Nurminen.


Jakso 3: Suomen talous romahtaa

https://areena.yle.fi/1-50473023

Suomen talous romahti vuonna 1991 ja maa ajautui historialliseen lamaan. Mitä oikein tapahtui? Silloinen pääministeri Esko Aho kertoo yhdessä aikalaistensa kanssa, miten syöksykierrettä yritettiin epätoivoisesti jarruttaa. Dokumentti.


Jakso 4: Suomen talouden suunta

https://areena.yle.fi/1-50802719

Yli varojensa eläneen Suomen talous romahti vuonna 1991. Alkoi yksi maan historian syvimmistä lamoista. Minkälainen on Suomen talouden tilannekuva nyt? Onko nyt ilmassa samanlaista tilannekuvasokeutta kuin vuonna 1991? Keskustelua juontaa Tapio Nurminen.


1990-luvun lamassa oli kysymys kotitekoisesta lamasta, mikä johtui vakaan markan politiikasta. Suomen piti päästä EY:n jäseneksi ja pankkien vakavaraisuus piti saada EY:n vaatimalle tasolle. Se tehtiin valtiopetoksella, jossa päätettiin pelastaa pankit ja maksajiksi valittiin tiettyjen alojen yritykset, heidän omistajansa ja heidän takaajansa. Nämä asiat toteutettiin ns. Koiviston konklaavissa, salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa sekä Aktiv Hansa-kaupassa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti