torstai 12. elokuuta 2021

PE 13.08.2021 Kenen on vastuu?


Jokipelastuksen miljoonalaskuun ei ole luvissa valtiolta tukea – Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä tutustui Kalajoen paloalueeseen ja kiitteli laajaa yhteistyötä

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/621075

Erkin kommentti: Raution metsäpalot eivät ole luonnonkatastrofi, vaan ne ovat ihmisen aiheuttamat ja Suomen valtio on sallinut sen tapahtua. Metsäpalovaroituksen aikana ei pitäisi sallia tuulivoimaloiden rakentamista. Pelastusviranomaisten ilmoituksen mukaan syttymissyy on tuulivoimalatyömaa. Lehtitietojen mukaan asiasta silminnäkijähavaintoja.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ei lupaa valtiolta rahaa Raution metsäpalojen korvaamiseen. Hän on puoluetaustaltaan Vihreä. Tämä on vihreää viisautta.


Miksi poliisi ei aloita rikostutkintaa asiassa?


Esitutkintalaki 2 § Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Esitutkinnassa selvitettäisiin onko joku/jotkut syyllistyneet rikokseen ja selvitetään aiheutettu vahinko ja sen teko-olosuhteet. Vaikka kysymyksessä ei olisi rikos eli tahallinen teko niin vahingot on korvattava. Pelastusviranomaisten mukaan tulipalo käynnistyi tuulivoimalatyömaalta, Tuulivoimaloita rakentaa tuulivoimayhtiö. Onko tässä jotakin epäselvää? Ei minun mielestäni.


Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/metsapalovaroitukset


Pyydän Ilmatieteen laitokselta varmistusta asiaan.


kirjaamo@fmi.fi


Hei,


Oliko Kalajoen Raution metsäpaloalueella metsäpalovaroitus voimassa heinäkuun 2021 aikana?


Kalajoki 12.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Jos Suomen valtio on sallinut tuulivoimaloiden rakentamisen metsäpalovaroituksen aikaan niin Suomen valtio ei voi vetäytyä korvausvastuusta. Kuten olen aikaisemmin selvittänyt niin 76 tuulivoimalan työmaa tarvitsee satojatuhansia kiloja sementtiä ja terästä, jotka kuljetetaan tuulivoimalatyömaille kuorma-autoilla ja käsitellään siellä. Liikenne on valtavaa kuorma-autorallia. On erittäin monia mahdollisuuksia missä syntyy kuivaan maastoon kipinöitä, joista metsäpalot voivat saada alkunsa. Siis Suomen valtio on sallinut tapahtua Raution metsäpalot.


Palaneet metsät olivat suurelta osalta entisiä Raution seurakunnan metsiä. Uskon, että vakuutukset ovat kunnossa. En tiedä missä vakuutusyhtiössä metsät on vakuutettu. Tässä pari arvausta


Lähi-Tapiola

https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/metsavakuutus

Yhtiöryhmän muodostavat LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden lisäksi valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Rahoitus, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiolan asiakkaiden pankkiasiat hoidetaan S-Pankissa ja lakisääteinen työeläketurva Elossa.


OP-Pohjola

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/muut-vakuutukset/metsavakuutus


Luulisi vakuutusyhtiön olevan kiinnostunut palon syttymissyystä ja korvausten maksajista.Alueen kunnat omistavat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen,


Jokilaaksojen pelastuslaitos on alueen kuntien omistama laitos.

ITÄINEN TULOSYKSIKKÖ: Haapajärven, Haapaveden, Kestilän, Kärsämäen, Pulkkilan, Pyhäjärven, Pyhännän, Rantsilan ja Reisjärven paloasemat

 • Palopäällikkö Jorma Rasila 044 429 6301


KESKINEN TULOSYKSIKKÖ: Alavieskan, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan paloasemat

 • Vs. palopäällikkö Esa Kaikkonen 044 429 6201

 • Palopäällikkö Jouni Pummila (virkavapaalla 31.7.2021 asti)


LÄNTINEN TULOSYKSIKKÖ: Himangan, Kalajoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Vihannin paloasemat

 • Palopäällikkö Kauko Himanka 044 429 6241


Näiden kuntien veronmaksajat ovat näillä näkymin Raution metsäpalojen maksajat. Valtio laittaa mieluummin rahaa Afrikkaan kehitysavun pohjattomaan kaivoon 1,2 miljardia euroa ja rahtaa maahan pakolaisia ja sallii yhteiskuntaa ja veronmaksajia rasittavan haittamuuton tapahtua aiheuttaen yhteiskunnalle 3,2 miljardin kustannukset vuositasolla. Kaiken tämän se tekee ottamalla lisää velkaa lähes 10 miljardia euroa. Keskusta on hallituksessa vahtimassa ja toteuttamassa hallituksen talouspoliittista linjaa. Rahaa riittää EU:n elvytyspakettiin mutta ei oman maan kansalaisille hätätilanteessakaan.

https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/Omassa asiassani Pohjois-Suomen syyttäjälaitos siirsi 11.8.2021 asian käsittelyn eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka käsittelee syyttäjien rikokset.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/to-12082021-poliisille-syyttajalle-ja.html

Minä olen pyytänyt Pohjois-Suomen syyttäjälaitosta asianomistajan yksityisoikeudellisella vaatimuksellani tukeman vaatimustani Oulun käräjäoikeudessa, Vaatimukseni perustuu oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n pykälään, jonka nojalla olen pyytänyt syyttäjää ajamaan vaatimustani. Pohjois-Suomen syyttäjälaitos toimii mielestäni lain vastaisesti, mutta siirtää kuitenkin asian kokonaisuudessaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaistavaksi. Eikö Pohjois-Suomen syyttäjälaitos tunne lakia? Ei kaikki Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen aluesyyttäjät toivottavasti ole rikoksista epäiltyjä.


Hallinto.uo@oikeus.fi , ulosotto.uo@oikeus.fi


Ulosottohallinnolle tietopyyntö


 1. Pyydän ulosottohallintoa ilmoittamaan minulle kuka todellisuudessa hoitaa ulosottoasioitani? Asia on siinä mielessä tärkeä, että olen vaatinut ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta kiduttajilleni eli rikoksiin syyllistyneille kidutus – ym rikoksista. Kysymys on silloin vähintäänkin 10 vuoden vankeustuomiosta. Siksi on tärkeää, että ulosottolaitos ilmoittaa todellisen syyllisen nimen minulle. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ilmoittanut minulle, että hän hoitaa ulosottoasioitani. Minulla on kuitenkin sellainen kuva, että asioitani hoidetaan keskitetysti ulosottohallinnosta. Tänään tuli postitse ulosotosta kirje jossa allekirjoittajaksi on merkitty Juuso Lyytinen. Onko minun haastettava hänet oikeuteen vai kaikki jotka ovat minulta perineet ulosotossa rahaa tai vastanneet sähköpostivieteihini puuta heinää. Siksi pyydän todellisen syyllisen nimen rikostutkintaa ja oikeuskäsittelyä varten.

  Kysymys on kidutusrikoksesta mikä on jatkunut 26 vuoden ajan ja todistusaineisto on kiistaton. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Väärät oikeuksien päätökset, joista ulosotto johtuu, on saatu aikaan virkavallan väärinkäytöllä rikollisesti taavallisia lakeja yväksikäyttäen,. Oikeuskäsittelyssä perustuslain mukaan perustulailla (106 §) on etusija.

 2. Pohjois-Suomen syyttäjälaitos on siirtänyt 11.8.2021 asiani eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaistavaksi. Asia on nyt myös Oulun käräjäoikeuden käsiteltävänä ja olen tehnyt asioista rikostutkintapyynnön poliisille. Pyydän ulosottohallinnolta tietoa siitä, että suostuuko ulosottohallinto keskeyttämään ulosottoani keskinäisellä sopimuksella rikostutkinnan ja eduskunnna oikeusasiamiehen käsittelyn ajaksi.

  Poliisille, syyttäjälle ja Oulun käräjäoikeudelle

  http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/to-12082021-poliisille-syyttajalle-ja.html

 3. Voimme säästää yhteiskunnan varoja, joss voimme sopia ulosoton keskeytyksestä ja voin samalla vetää asian käsittelyn pois Oulun käräjäoikeudesta. Jos emme pääse sopimukseen ulosoton keskeytyksestä niin sitten tulen syyttämään ulosottoviranomaisia kidutuksesta ja muista rikoksista.

  Pyydän ulosottohallintoa vastaamaan minulle kiireellisesti eli 7 päivän kuluessa eli viimeistään 19.8.2021 mennessä.


Kalajoki 12.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 8 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Kansanedustaja Pekka Aittokumpu vieraili Kalajoella avustajansa kanssa. Kerroin heille näkemykseni Raution metsäpalojen asioista ja kerroin myös sen, että en voi hyväksyä asiassa vihreän kansliapäällikön Kirsi Pimiän näkemystä. Tulipalon syttymissyy on selvitettävä ja myös Suomen valtion on osallistuttava vahinkojen korvaamiseen.

Kerroin heille myös sähkön siirtohintojen mielettömyydestä ja siitä, että koko siirtohintojen laskentaperusteet ovat väärät. Kysymys on mafiamaisesta toiminnasta. Lintilää vastuuministerinä on informoitava asiasta. Ministeriön virkamiesten laskelmat ovat niin kuin pyörän istuin. Kansanedustaja Aittokumpu yritti perustella , että virkamiehet toimivat virkavastuulla. Valitettavasti heidän virkavastuunsa on todellisuudessa tuuleen kirjoitettu.

Minä kerroin heille myös siitä, että valtion yhtiöiden toimitusjohtajien palkkoja on kohtuullistettava. Otin esimerkkinä Alkon pääjohtajan palkan, mikä on 36 000 euroa kuukaudessa ja tehtävänä on monopoliasemassa myydä viina kansalaisille. Mielestäni tämä ei ole oikein.

Otin esille myös haittamaahanmuuton suuret yhteiskuntaa rasittavat kustannukset. Siihen on puututtava tehokkaammin. Minä pyysin herroja vaikuttamaan siihen, että 1,2 miljardin kehitysaputoimintaa tarkastellaan uudelleen ja tehdään tarvittavat säästöt.

Pyysin herroja puuttumaan veronkiertoon ja veroparatiisien toimintaan.

Otin esille myös ilmastovouhotuksen johon Marinin hallitus on innostunut. On otettava huomioon se, että Suomella on äärettömän pieni vaikutus maailman ilmastoon. Vaikka kaikki suomalaiset kuolisivat yhtäaikaa, niin sillä ei olisi maailman ilmastoon juuri minkäänlaista vaikutusta. Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta ja koko maailmassa on 7,6 miljardia. Siksi Suomen tulisi toimia niin, etto todelliset saastujat Kiina, Venäjä, USA, Brasilia, Intia jne, tekisivät oman osuutensa asioissa. Suomen kansalaisia ei saa rangaaista ilmastovouhotuksella.

Otin esille myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnan. Herrat myönsivät, että onhan siitä keskusteltu.

Olin huolissani valtionvelasta. En ollut tyytyväinen keskustan toimintaan valtion kirstun valvojana. Tähän kritiikkiin herrat eivät luonnollisestikaan halunneet ottaa kantaa vaan pyörittelivät asiaa kielensä päällä.

Kävin tänään poimimassa punaherukoita ämpärillisen, Suuret kiitokset ystävilleni tästä mahdollisuudesta. Marjat on tärkeä osa ruokavalioani. Ehkä huomenna käyn poimimassa vielä lisää punaherukoita talvea varten.

Punaherukan terveysvaikutukset: Punaherukka ehkäisee kasvaimia, suojelee limakalvoja ja sydäntä, vahvistaa immuunipuolustusta ja hormonituotantoa sekä aktivoi verenmuodostusta. Parantavat vastustuskykyä. Punaviinimarjat sisältävät runsaasti C-vitamiinia, joka tehostaa vastustuskykyä. Harva tietää, että punaviinimarjoissa on C-vitamiinia jopa enemmän kuin samassa määrässä appelsiinia. Viinimarjat ovatkin tämän vuoksi tunnettuja flunssalääkkeitä. Hyväksi hiuksille ja iholle. Viinimarjojen sisältämä runsas C-vitamiini ei ainoastaan paranna vastustuskykyä, vaan parantaa myös ihon ja hiusten kuntoa. C-vitamiini edistää kollageenin tuotantoa. Kollageeni on olennainen hiusten ja ihon rakennusaine. Auttavat painonhallinnassa. Punaviinimarjat sisältävät paljon ravintokuitua. Ravintokuitu tehostaa ruoansulatusta, edesauttaa suoliston hyvinvointia sekä auttaa painonhallinnassa.

Tekevät hyvää sydämelle. Punaviinimarjojen sisältämä kalium on tärkeä mineraali, joka edesauttaa sydämen terveyttä. Kalium on hyväksi myös muille sisäelimille, kuten munuaisille. Lisäksi punaviinimarjat sisältävät lykopeeniä.  Lykopeeni on antioksidantti, jota on useissa punaisissa marjoissa. Se ehkäisee sydänsairauksia sekä syöpää, joista erityisesti eturauhassyöpää. Auttavat solujen muodostumisessa. Punaviinimarjat sisältävät runsaasti rautaa, joka on tärkeä rakennusaine uusien solujen muodostumisessa. Punaviinimarjat auttavat punasolujen muodostumisessa.

Vahvistavat luita. Punaherukat ovat hyvä K-vitamiinin lähde, jonka ansiosta ne ovat hyväksi luiden terveydelle. K-vitamiini auttaa kalsiumia säilymään luissa ja voi myös vähentää kalsiumin erittymistä virtsaan. K-vitamiini on tärkeä myös veren hyytymisessä.Sain tänään taidenäyttelyyni postitse Bulgariasta kolme maalausta täydentämään taidenäyttelyäni. Postilähetyksessä oli vakooja Veikko Puskalan muotokuva, entisestä vihreästä kansanedustajasta Hanna Halmeenpäästä maalattu karikatyyrimaalaus sekä maalaus bulgarialaisista naisista. Kaikki nämä maalaukset on maalannut taitelija Rositsa Tancheva.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti