perjantai 20. elokuuta 2021

LA 21.08.2021 Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

                                                  Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi


poliisiylijohtaja Sauli Kolehmainen


kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi


keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot


Keskusrikospoliisi (KRP) on Suomen poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi ja tehtäväkenttä laaja. Keskusrikospoliisissa paljastetaan ja tutkitaan vakavaa, järjestäytynyttä ja ammattimaista rikollisuutta. Kehitämme rikostorjuntaa, eli esitutkintaa ja rikostiedustelua, sekä rikostutkintamenetelmiä. Tuotamme myös rikostorjunnan asiantuntijapalveluita muille viranomaisille. Päätoimipaikkamme sijaitsee Vantaan Jokiniemessä ja muut yksikkömme Joensuussa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa.


Asia: Rikostarkastaja Asko Vatenin toiminta. Epäilen rikostarkastaja Asko Vatenia virkavelvollisuuden laiminlyönneistä ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä sekä kidutusrikoksesta, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta,


Rikostarkastaja Asko Vaten on tehnyt seuraavat päätökset asiassaniMinä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 26 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteesensa.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa, jotka olen esittänyt poliisille, syyttäjälle ja oikeuslaitokselle seka laillisuusvalvojille. Kysymmys on kidutusrikoksesta ja pyydän jälleen kerran poliisia, syyttäjää ja eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan asiat. Vaadin kaikille rikossiin syyllistyneille Suomen lain mukaista akarinta rangaistusta kidutuksesta ja muista rikoksista.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianjaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiinhakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiinhaetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäilluyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.
Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsa

Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.


Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.


3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukevat. Takaussitous on liitännäinein kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessaKirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianjaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.


Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomarii Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiinhakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätökensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edelyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuojea. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösen aikaansaamiseen.


Tarkempi selostus asioista tässä

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Päätodistusaineistoni on kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, johon on kopioitu todistusaineistot.


Vaadin rikostarkastaja Asko Vatenille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja aiheutetujen taloudellistenvahinkojen täysimääräistä korvaamista sekä hirivittävien henkisten kärsimysten korvaamista. Vaadin kaikille rikoksiin syyllitystyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangasitusta aiheutetuista taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä.


Kalajoki 21.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

www.erkkiaho.com

nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Kalajoki


19. elokuuta kello 16.36

 

?Eilen ja tänään on todettu kolme uutta koronatapausta. Kaksi tapausta liittyy toisiinsa ja ne ovat ns. Merisärkän ketjua. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Kolmas tartunta on todettu Kalajoen vuodeosastolla eikä se liity aiempiin ketjuihin. Viranomaisilla on käsitys tartunnan lähteestä eikä tartuntaan liity joukkoaltistumista. Vuodeosastolla on ollut tänään vierailukielto asian selvittämisen vuoksi. Vierailu vuodeosastolla on mahdollinen harkintaa käyttäen.

Viimeaikaisissa ketjuissa on ollut tartunnan saaneita henkilöitä, jotka ovat saaneet vähintään yhden rokotteen. Heidän taudinkuvansa on ollut lieväoireinen. Rokotus suojaa vaikealta tautimuodolta mutta rokotettukin voi levittää tautia ja aiheuttaa toiselle vaikean taudinkuvan.

❗Koronaa on nyt liikkeellä ja osa tartunnan lähteistä on jäänyt epäselväksi. Kehotamme käyttämään kasvomaskeja, huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Suosittelemme harkitsemaan osallistumista tilaisuuksiin, joihin kokoontuu ihmisiä eri puolilta maata.


Alueuutiset


Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Kärkkäinen Oy on irtisanoutunut Juha Kärkkäisen koronarokotevastaisesta sähköpostista – Yhtiön hallinnosta ei kommentoida asiaa

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/621595


Ylivieskassa jälleen kuusi uutta koronatartuntaa ja Nivalassakin viisi – Ylivieskassa 50 tartuntaa kahdessa viikossa

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/621574

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päivittäisessä koronatartuntojen seurannassa Ylivieskassa on jälleen todettu kuusi uutta tartuntaa. Nivalassa on tuoreimman päivityksen mukaan viisi uutta tartuntaa ja Kalajoella kaksi.


Kotimaan uutiset


Eduskunta hyväksyi puolustus­voimien sotilaiden lähettämisen Kabuliin – evakuoitavien määrän uskotaan kasvavan

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008207339.html

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että puolustusvoimien arvion mukaan joukon käytöstä aiheutuu enintään 792 000 euron kustannukset.


Suomalaissotilaat heti Afganistaniin – kaksi konetta noussut lentoon Utista

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/32e68104-65bc-414e-98bf-2ef0f8eb779d


Ministeriö joutui tekemään luovia ratkaisuja saadakseen suomalais­joukoille luvan lähteä Afganistaniin: ”Tällaista tilannetta varten ei selvästikään ole lain­­säädäntöä kirjoitettu”

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008206459.html

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten sotien kun Suomi lähettää aseistautuneita joukkoja toisen valtion maaperälle ilman sen tai esimerkiksi YK:n erillistä kutsua.


Ulkomaan uutiset


Näin Yhdysvallat hassasi miljardeja Afganistaniin – lentokoneita suoraan romuksi, käyttö­kelvoton tie, vääränlaiset univormut...

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008207818.html


Kolme naista laati Viron itsenäisyysjulistuksen muutamassa tunnissa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008199547.html

Marju Lauristin sanoo elätelleensä ajatusta itsenäisestä Virosta yli kaksikymmentä vuotta. Kun tilaisuus tila, virolaiset panivat toimeksi.


Merkel vaati jäähyväis­tapaamisessaan Putinia vapauttamaan Navalnyin vankilasta

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008207659.html


MAUNO KOIVISTON KIISTANALAINEN MAINE VIROSSA

https://politiikasta.fi/mauno-koiviston-kiistanalainen-maine-virossa/


Talousuutiset


Köyhä Afganistan sijaitsee satumaisten rikkauksien päällä – Suomi on kouluttanut paikallisia geologeja löytämään esiintymiä sodan keskellä

https://yle.fi/uutiset/3-12064729

Geologian tutkimuskeskuksessa Espoossa oppia on saanut toistakymmentä Afganistanissa toimivaa geologia ja geofyysikkoa. Tavoitteena on ollut auttaa heitä maan mittavien mineraalivarantojen kartoittamisessa ja hyödyntämisessä. Kehitysyhteistyöprojekti rutiköyhän maan auttamiseksi on nyt jäissä.


Urheilu-uutiset


How Saga Vanninen won heptathlon gold in Nairobi | World Athletics U20 Championships

https://www.youtube.com/watch?v=-GcqNZGM260


Janne Läspä, 19, on Suomen uusin keihäskarju – näin tuore maailmanmestari kommentoi tulevaisuuttaan

https://www.is.fi/yleisurheilu/art-2000008207860.html


Sensaatiomaisen MM-mitalin napanneessa suomalaislupauksessa piilee iso potentiaali – valmentaja paljastaa ässät suojattinsa hihasta

https://www.is.fi/yleisurheilu/art-2000008206857.html


Hollanti jätti Suomen vaille mahdollisuuksia EM-lentopallossa

https://www.is.fi/lentopallo/art-2000008208022.html


Mielipiteet


Kommentti: Suomi tekee historiaa Kabulin sotilasoperaatiolla – mutta missä luuravat EU:n nopean toiminnan joukot?

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008205734.html

Suomi tekee tänään historiaa. Aseistettu partio lähtee maan rajojen ulkopuolelle pikakomennukselle ensimmäistä kertaa sitten jatkosodan. Lähtökäskyn määrää tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mutta missä luuraa taas EU ja sen nopean toiminnan joukot? kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.


Youtube


Virkamies vs veteraani | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=Rwa8hvMvBz0&list=RDCMUCEb0L9GA3e014YdsGO1UfCQ&index=3


Verottajan sauna | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=dkCmckWal2o&list=RDCMUCEb0L9GA3e014YdsGO1UfCQ&index=25


Viron mallitilat | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=D2aCMQvBS8M&list=RDCMUCEb0L9GA3e014YdsGO1UfCQ&index=29


Yle Areena


Suomalainen sauna - Finnish Sauna

https://areena.yle.fi/1-50566553

Saunominen kuuluu oleellisesti suomalaisten keskikesän juhlintaan. Millaista saunominen on modernissa Suomessa, miksi saunominen kiinnostaa erityisesti naisia ja mitä sauna meille suomalaisille merkitsee? Sauna is an essential part of the Finnish midsummer celebration. What's the modern Finnish sauna like, how does it attract especially women and what does it mean to the Finns? A modern take on the classic Finnish sauna tradition.


Helvetti Suomenlahdella

https://areena.yle.fi/1-2844617

Yhdestä maailman suurimmasta merikatastrofista tulee kuluneeksi 80 vuotta. Tallinnan itäpuolella tuhoutui parin päivän aikana yli 60 alusta ja hukkui jopa 16 000 ihmistä. O: Ari Lehikoinen ja Juha-Matti Martikainen


Afganistanin kallis rauha

https://areena.yle.fi/1-50525232

Afganistan on kärsinyt sodasta yli 20 vuotta. Helmikuussa 2020 Yhdysvallat liittolaisineen päätti vetäytyä Afganistanista ja jättää maan talibanien haltuun. Afganistanin siviilien, naisten ja lasten, kärsimys jatkuu. (2020)Afganistan geopoliittisessa tarkastelussa


Afganistanin kuningasvallan kaaduttua vuonna 1973 maa julistettiin tasavallaksi. Kilpailevat ryhmittymät jatkoivat valtakamppailua, joka muutamassa vuodessa kallistui Neuvostoliittoon tukeutuvien kommunistien hyväksi. Kylmän sodan asetelmien taas kiristyessä Yhdysvallat vuonna 1978 ryhtyi tukemaan radikaaleja islamisteja, jotka kapinoivat marxilaista hallitusta ja ”länsimaisia aatteita” vastaan. Lopulta joulukuussa 1979 Neuvostoliitto lähetti maahan sotavoimiaan ja yritti saada islamistit lopettamaan kapinansa. Yhdysvalloissa syntyi melkoinen paniikki, kun epäiltiin neuvostoarmeijan jatkavan yksin tein kohti Persianlahtea.


Vastatoimena Yhdysvallat muun muassa perusti uuden eteläisen Keski-Aasian johtoportaan, joka tunnetaan lyhenteestä CentCom, ja amerikkalaisten sotilaiden keskitykset Persianlahdelle alkoivat. Elettiin ”uuden kylmän sodan” aikaa, johon Euroopassa liittyi kiista keskikantaman ohjuksista. Sotilaallisesti merkittävää oli modernien kevyiden ilmatorjuntaohjusten laajamittainen toimittaminen Yhdysvalloista kapinallisille vuodesta 1983 alkaen. Siten heikennettiin ratkaisevasti Neuvostoliiton ilmavoimien ja erityisesti helikopterien toimintamahdollisuuksia.


Yhdysvalloissa presidentin turvallisuusneuvonantajana toiminut Zbigniew Brzezinski kehui sittemmin muistelmissaan, kuinka hän tuotti 1970-luvun lopulla Neuvostoliitolle ”oman Vietnamin” aseistamalla ääri-islamilaisia jihadisteja, joista tunnetuimmaksi kohosi Osama bin Laden Saudi-Arabiasta tulleine avustajineen. Moskovassa oli kohta pakko tunnustaa, että vastarinta oli liian kovaa, joten lopulta vuonna 1989 edessä oli vetäytyminen Afganistanista. Samalla kylmä sota päättyi, ja Afganistan jäi unohduksiin mutta yhä erilaisten kapinaliikkeiden taistelualueeksi.

Tässä vaiheessa jo miljoonien afgaanien hengen vaatineet taistelut ja ulkomaiden eri osapuolten tukemiseen käyttämät sadat miljardit dollarit eivät olleet tuoneet tilanteeseen selkeää ratkaisua, vaan sekasorto jatkui. Nyt alueella tuntui yhä selvemmin Pakistanin ja Iranin vaikutus, kun taas Neuvostoliitto ja Venäjä jäivät tapahtumista syrjään. Vuonna 1994 etelästä nousi esille Pakistanin tukema islamistinen taliban-liike, joka parissa vuodessa sai valtaansa pääosan maasta, viimeksi Iranin tukemia alueita lännessä.


Suoraan Amerikan sydämeen 11. syyskuuta suunnattujen terrori-iskujen jälkeen kansa vaati nopeita ja voimakkaita kostotoimia. Terrorismin vastaisesta toiminnasta vastuussa ollut Richard Clarke kertoo parin vuoden päästä julkaistuissa muistelmissaan Against All Enemies: Inside America’s War on Terror, kuinka terrorihyökkäysten tapahduttua ensimmäinen kysymys aina oli: Mihin hyökätään? Niin tapahtui nytkin, ja esillä oli heti kaksi vaihtoehtoa. Kysymys oli vain sitä, missä järjestyksessä hyökätään, eikä muita toimia paljon mietitty.


Puolustusministeri Donald Rumsfeld ja muut ”uuskonservatiivit” kannattivat hyökkäystä Irakiin, koska sitä oli jo valmisteltu ja Irakissa oli öljyä. Clarken kertoman mukaan neuvonantajat hyvin tiesivät, ettei Irakilla ollut tekemistä al-Qaidan iskujen kanssa, mutta se olisi ollut houkutteleva hyökkäyskohde. Toisena vaihtoehtona oli Afganistan, koska al-Qaidan koulutusleirit sijaitsivat siellä. Kohde oli kuitenkin hankala, eikä talibaneilla ollut suoraa yhteyttä terrori-iskuihin ulkomaille.


Päätöksenteko tapahtui pienessä piirissä. Kuuluisassa kuvassa, joka on otettu syyskuun lopulla 2001 presidentti Bushin loma-asunnolla Camp Davidissa, pöydällä näkyy Afganistanin kartta ja sen äärellä Bush lentäjänpusero päällään. Vieressä istui turvallisuusneuvonantaja Condoleezza Rice ja CIA:n johtaja George Tenet. Presidentti päätti: Hyökätään ensin Afganistaniin ja sitten Irakiin.


Irakin sota oli varsinaisesti Yhdysvaltojen tuhon tien alku. Muutamassa vuodessa kävi ilmi, ettei nopea sotilaallinen voitto taannut pysyvää ratkaisua, vaan tappiot ja kustannukset kasvoivat. Samaan aikaan Afganistan näytti olevan paremmin hallittavissa, mutta pian sielläkin vaadittiin lisäpanostuksia. Vuosina 2009–2011 Yhdysvallat kasvatti Afganistanin joukkonsa noin 100 000 sotilaan vahvuuteen, ja tavoitteena voimanlisäyksellä oli talibanien nopea nujertaminen. Se ei toteutunut, joten parin vuoden kuluttua ryhdyttiin jo vähentämään voimia ja alentamaan tavoitteita.


Vastuuta pyrittiin siirtämään Afganistanin omalle armeijalle, ja siihen kului paljon rahaa, joka paljolti valui korruptoituneiden paikallisten johtajien ja amerikkalaisten asekauppiaiden taskuihin eikä niinkään sotarintamille. Vuonna 2014 Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ilmoitti, että aktiivisia sotatoimia talibaneja vastaan ei jatketa, vaan keskityttäisiin Afganistanin armeijan kouluttamiseen ja varustamiseen kykeneväksi itsenäiseen toimintaan. Obama selvästi piti Afganistania ”oikeutettuna tai hyvänä sotana”, kun taas Irakia oli vaikea kehua onnistumiseksi, sillä sen perustelut olivat alusta lähtien valheellisia.


Kylmän sodan päättymistä 1990-luvun alussa seurannut Yhdysvaltojen ja ”lännen” ylivoima-asema on parin vuosikymmenen kuluessa tuntuvasti heikentynyt, ja se koskee merkittävästi myös asetelmia eteläisessä Aasiassa. Kiina on kasvattanut vaikutusvaltaansa ja voimaansa, joka perustuu lähinnä vahvaan talouteen, mutta myös sotilaallisesti Kiina vahvistuu. Tämä kehitys on todettu yleisesti Yhdysvalloissa ja muualla lännessä tehdyissä arvioissa, ja on ryhdytty myös vastatoimiin läntisten asemien puolustamiseksi.


Seuraavaksi mielenkiinto jälleen kohdistuu Irakiin. Siellä on yhä äänekkäämmin vaadittu ulkomaalaisia, käytännössä amerikkalaisia, poistumaan, mutta maa on sisäisesti lähes yhtä hajanainen kuin Afganistan ja rajoittuu sekasortoiseen Syyriaan. Myös Intiassa joudutaan uudelleen määrittämään kantaa siihen, ketä tuetaan ja kehen tukeudutaan. Intia tuki pitkään talibanien vastustajia.


Afganistanin viimeaikainen tilannekehitys viittaa siihen, että länsimaalaisten on vaikea enää asettua sinne tai lähialueille vaikutusvaltaiseen asemaan. Yhdysvalloissa tuskin kukaan lähtee puolustamaan ”yhteiskunnan rakentamista” toiselle puolelle maapalloa veronmaksajain varoin. Afganistanin kokeilussa tuhlatut arviolta noin 2 000 miljardin dollarin rahamäärät ovat noin kolmasosa Irakiin käytetyistä varoista, ja yhdessä ne muodostavat korkean esteen uusien interventioiden aloittamiselle. Myös lähes 10 000 amerikkalaissotilaan kuolema ja kymmenet tuhannet haavoittuneet noissa hävityissä sodissa ei innosta jatkamaan samalla linjalla.


Kiina voi vedota nyt siihen, että se on johdonmukaisesti vastustanut läntistä imperialismia ja vaatinut amerikkalaisten hallitsemaan maailmanjärjestykseen muutosta. Kyseessä on vanhan siirtomaajärjestelmän purkamisen viimeinen vaihe, joka tapahtunee Kiinan johdolla. Se on Afganistanin sodan geopoliittisista seurauksista tärkeimpiä.

https://sgseura.fi/…/135-pekka-visuri-19-8-2021-afganistan…

(vapaasti)

Pekka Visuri valmistui kadettikoulusta 1966. Upseeriuransa aikana hän palveli muun muassa Panssariprikaatissa ja myöhemmin esikuntatehtävissä Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnassa. Oppiarvoltaan Visuri on valtiotieteen tohtori ja sotilasarvoltaan eversti. Hänen väitöskirjansa käsitteli Suomen sodanjälkeistä turvallisuuspolitiikkaa.


Historia


Lapuan patruunatehtaan räjähdys

https://www.youtube.com/watch?v=JoZgmsJNn4M


Tappaja, Jääkäri, Everstiluutnantti Nikke Pärmi

https://www.youtube.com/watch?v=G_pPGrWcwjU&t=30s


Höyrylaiva Kurun uppoaminen | SUOMEN SUURIN SISÄVESIONNETTOMUUS

https://www.youtube.com/watch?v=YxCOowDn--I


Virtuaalimatkoja korona-aikana


TAJIKISTAN. an Amazing Country. 4k.塔吉克斯坦之旅 - Travel World

https://www.youtube.com/watch?v=HiY8YZsGuL4


10 Most Beautiful Islands in Thailand - Travel Video

https://www.youtube.com/watch?v=ycMPXockKn0


10 Most Beautiful Island in Greece - Travel Video

https://www.youtube.com/watch?v=bAEprBbAfZM&list=RDCMUCh3Rpsdv1fxefE0ZcKBaNcQ&index=2

Taide

Maria Wiik (1853-1928) Finland In the Church’, 1884

Famous Russian version of MonaLisa Painting . Artist : Svetlana Petrova.


Musiikki


Niin kuin meren hiekkaa

https://www.youtube.com/watch?v=c2jm0udPetE


Haavemaa (Liberta)

https://www.youtube.com/watch?v=X3xNaDqfN68


Ota syvälle syliin

https://www.youtube.com/watch?v=4SvswI8p1G0


Leonard Cohen ~ Dance me to the end of love

https://www.youtube.com/watch?v=fJ1P3LjkE28


Huumori


NEW Just for Laughs Gags | FunnyTV NEW Franks 2020 #10

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2lzlLyK94


Valentine's Day Sexy Lingerie Shopping Prank

https://www.youtube.com/watch?v=Dv6l0LGvSv4


Just For Laughs: Gags - Unbreakable Cell Phone Case

https://www.youtube.com/watch?v=jdkLokGdvvg
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti