keskiviikko 4. elokuuta 2021

TO 05.08.2021 Vihamieheni ei voi toimia käräjätuomarina asiassani

 


Oulun käräjäoikeuden laamanni, tiedoksi käräjätuomari Timo Mäkeläinen

Oen erittäin tyytymätön Oulun käräjäoikeuden tuomareiden toimintaan. Minulla on nyt Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä asia L742/2021/1614 käräjätuomarina Timo Mäkeläinen. Minun oikeustajuni mukaan hän esteellinen käsittelemään asiaa. Minä olen lähettänyt haasteen Oulun käräjäoikeuteen 15.3.2021 ja läehttänyt sen jälkeen lukuisia kiirehtimispyyntöjä asian käsittelemiseksi. En ole saanut yhtään vastausta Oulun käräjäoikeudesta lukuisiin kiirehtimis- ja tietopyyntöihini. Tässä viimeisin tietopyyntöni Oulun käräjäoikeudelle.

SU 25.07.2021 Tietopyyntö Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteerille

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/su-26072021-tietopyynto-oulun.html

Asian tuntematon käräjäsihteeri tai käräjätuomari Timo Mäkeläinen ovat edelleen jättäneet vastaamatta kysymyksiini. Käräjätuomari Timo Mäkeläinen ei ole katkaissut ulosottoa oikeudenkäynnin ajaksi vaikka hän varmasti tietää, että kaikki ulosotot on saatu aikaan rikollisesti ja ovat siten perintäkelvottomia. Lisäksi kysymyksessä on 26 vuotta kestänyt kidutusrikos, mikä on alkanut 30.6.1996 ja on jatkunut tähän päivään saakka.

Käräjätuomari Timo Mäkeläinen on käsitellyt asiaani edellisen kerran 20.5.2020 päätö nro 20/12344. Esteellisyys on virkarikos. Silloinkaan käräjätuomari Timo Mäkeläinen ei keskeyttänyt ulosottoa vaikka olisi pitänyt, koska hän oli tietoinen siitä, että kaikki ulosotot on saatu aikaan rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia. Häntä on syytä epäillä kidutusrikoksen jatkamisesta. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Lisäksi häntä on syytä epäillä perustuslain vastaisesta toiminnasta sekä ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja. Lisäksi kidutus on kielletty perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Minulla on perustuslain mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Käräjätuomari Timo Mäkeläinen ei ole antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.

Käräjätuomari Timo Mäkeläinen keltäytyy tekemästä käräjäoikeuden sisäista siirtoa todistusaineistosta.

Kysymys on tästä aineistosta:

Minulla on todistusaineisto kopitoitu valmiiksi Oulun käräjäoikeudessa selostuksineen mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Käräjätuomari Timo Mäkeläisen toiminta on kaikin puolin moitittavaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Timo Mäkeläisellä on tietoinen tarkoitus toimia lain ja oikeuden vastaisesti. Minulla ei ole mitään mahdollisuuksia saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Oulun käräjäoikeudessa ainakaan silloin kuin käräjätuomarina on vihamieheni Timo Mäkeläinen,

Aikaiseemin jo Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianne Ervasti jätti tekemättä samanlaisen siirron ja siksi syntyi tietoinen väärä oikeuden päätös. Raahen käräjäoikeus on nykyisin Oulun käräjäoikeutta. Onko Sarianne Ervasti nykyisin Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari? Myös Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä jätti tekemättä saman siirron, minkä seurauksena syntyi väärä Oulun käräjäoikeuden päätös. Molemmat pääätökset ovat hyväksynyt Rovaniemen hovioikeus ja päätökset ovat R20/855 ja R20/ 834. Olen näistä molemmista päätöksistä ja koko oikeusprosesista tutkinnasta lähtien tehnyt rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille ja kantelun oikeuskanslerille.


Koska viranomaisten toiminnassa on kysymys kidutusrikoksesta ja perustus- ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta niin olen tehnyt käräjätuomari Timo Mäkeläisen toiminnasta kantelun oikeuskanslerille sekä syytepyynnön valtakunnansyyttäjälle ja tutkintapyynnön keskusrikospoliisille.

KE 04.08.2021 Virkavallan väärinkäytön lopettaminen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-04082021-virkavallan-vaarinkayton.html


En voi hyväksyä käräjätuomari Timo Mäkeläisen toimintaa, koska katson sen täyttävän kidutuksen tunnusmerkistön ja katson sen olevan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. En voi välttyä vaikutellmalta, että käräjätuomari pyrkii kaikin keinoin estämään oikeuden toteutumisen. Katson, että käräjätuomari Timo Mäkeläinen on vihamieheni. Tämä jää nyt viranomaisten ratkaistavaksi rikostutkinnan avulla. Vihamie ei voi toimia asiassani käräjätuomarina. Viranomaisten on myös ratkaistava onko Oulun käräjäoikeus edes toimivaltanen asiassani.


Kalajoki 05.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


jakelu oulu.ko@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, hallinto.uo@oikeus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti