tiistai 22. syyskuuta 2020

TO 24.09.2020 Vaadin sopimusratkaisua kidutukseni lopettamiseen

 


Oikeusministeri Anna.Maja Henriksson

Laamanni Antti Savela ja alueyyttäjä Juha Karikoski.

Poliisi on kieltäynyt tutkimasta asiaani. Korkein oikeus ei ole suostunut purkamaan alioikeuksien vääriä päätöksiä. Koska kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu rikosten avulla aikaan, niin minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen, koska he perivät minulta sellaisia saatavia, jotka on saatu rikoksilla aikaan. Saatavat ovat perintäkelvottomia. Olen haastanut ulosottoviranomaiset käräjäoikeuteen kuusi kertaa ja käräjätuomarit ovat nähneet ihmisoikeusrikokset ja perustuslain vastaisen toiminnan ulosottovalituksena kuusi kertaa vaikka laamanni on nähnyt asian rikoksena.

Laamanni Antti Savela on ilmoittanut minulle, että kysymyksessä on rikosasia.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Tämä asia muutettiin rikosasiaksi R20/925

U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/u204572.html

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohteluni täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Olen selvittänyt 1990-lamaan ja pankkikriisiä erittäin perusteellisesti blogissani

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Kopion hankkiminen SSP-sopimuksesta vaati salapoliisin työtä


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s


Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s


Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/


Minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa poliisi Tiina Sarparanta käräjäoikeuteen, koska hän jätti kaikki rikokset tutkimatta ja palautti minulle vielä todistusaineistotkin.

Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html

Haastehakemuksen täydennys

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Valitettavasti asiassa Oulun käräjäoikeudessa on mielestäni asiaa käsittelemässä esteellinen tuomari, koska on syytä epäillä, että hän aikaisemmin käsitelemässään asiassa ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa lähes 90-vuotiasta henkilöä. Menettely oli ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Asiassa on kolmen todistajan valaehtoinen kirjallinen todistajalausunto.

Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


Koska minulla on kiistaton näyttö asioistani tutkinnanjohtaja Tiina Sarparantaa vastaan, niin on aika erikoista jos käräjäoikeus voi vääntää mustan valkoiseksi eli voi tehdä väärän päätöksen asiassa. Poliisi on siis jäänyt rikoksista kiinni ja minä pystyn todistamaan sen aukottomasti.

Käräjätuomari Sarianne Ervsti on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja kunnianloukkauksesta. Asiassa oli tutkinnanjohtajana esteellinen Raahen poliisi Hannu Mensonen ja tutkijana Pekka Niskakangas. Minut kutsui kuulusteluun poliisi, joka ilmoitti, että kysymyset ja vastaukset on tehty valmiiksi etukäteen. Minä otin kuulustelutodistajan mukaan kuulusteluun joka todistaa, että en saanut esittäää kuulusteluissa mitään todistusaineistoja eikä todistajiani kuulla. En saanut edes kopioa kuulustelupöytäkirjasta itselleni.

Minä sain kuitenkin esittää loppulausunnot asiassa. Rikostutkinta asiassa tehtiin siis esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti. Kokemuksesta tiedän, että valio suojelee rikollisiaan ja syyttäjä ei tule toimimaan lain mukaisesti vaan yrittää tehdä minusta rikollista asiassani. Siksi lähdin maanpakoon Bulgariaan ja pyysin poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta ja Bulgarian presidentiltä.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Tiesin kokemuksesta, että tuleva syyttäjä asiassa tulee toimimaan rikollisesti. Siksi pyysin poliittista turvapaikkaa Euroopan unionilta ja Bulgarian presidentiltä.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html

Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html

SU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/08/su-04082019-suomi-ei-ole-oikeusvaltio.html

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html

Arvoisa oikeusministeri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/arvoisa-oikeusministeri.html

En saanut poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta enkä Bulgarian presidentiltä, mutta tiesin, että tuleva syyttäjä toimi rikollisesti. Tulevalla syyttäjällä oli käytössään tai ainakin piti olla käytössään loppulausuntoni ja kirjani, jossa on keskeinen todistusaineisto asiassani. Olin toimittanut poliisille asiassa myös kopiot salatuista 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä, mitkä todistavat törkeän petoksen syyttäjäna toimineen Sulo Heiskarin kaupanvahvistuksessa.

On syytä epäillä, että syyttäjä Juha Karikoski ei ole perehtynyt asiaan, vaan hän pyrkii tekemään syyttömästä syyllisen. Hän katsoo, että en ole syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, mutta jättää syytteen nostamatta käräjätuoamria vastaan perättömästä ilmiannosta. Hän syyttää minua käräjätuomarin kunnianloukkauksesta. Minä olen kuitenkin todistanut, että käräjätuomaria on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, virka-aseman väärinkäytöstä, todistusaineston vääristelystä, kidutuksesta, kun ei anna minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minun olisi tullut saada esteetöntä rikostutkinta asioissa tai oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Nyt en ole saanut kumpaakaan. Kidutusrikoksen muodostaa se tosiasia, että asiani käsittely on kestänyt lähes 26 vuotta, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Lisäksi syyttäjä on jättänyt huomiomatta sen, että olen joutunut myös muiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja perustuslain vastaisen toiminnan kohteeksi, koska perustuslaissa taataan muun muassa omaisuuden suoja, jota minulla on otettu pois. Olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena jo 25 vuotta. Minulla ei ole ollut lain suojaa eikä yhteiskunta ole voinut taata perusoikeuksiani eikä oikeusturvaani. Lisäksi syyttäjä jättää kokonaan huomioonottamatta valtiopetoksen, josta kaikki asiat johtuvat.

Olen nämä kaikki asiat todistanut loppulausunnoissani. Syyte on siis kestämättömällä pohjalla eli on syytä epäillä virkarikosta.

TI 22.09.2020 Suomi on oikeusvaltion irvikuva. Irvikuva on jäljitelmä tai kuvaus joka tekee pilkkaa esikuvalleen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/suomi-on-oikeusvaltion-irvikuva.html

Nyt on parempi kun puhalletaan peli poikki ja poliisi Tiina Sarparanta ja käräjätuomari Sarianne Ervasti tunnustavat rikoksensa. Yhteiskunnan kannalta on järkevämpää, että Suomen valtio tunnustaa rikollisen toimintansa ja sopii asiat kanssani sekä maksaa minulle aiheuttamansa valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset ilman aiheetonta viivytystä. Siis noudattaa vihdoinkin perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Kalajoki 23.09.2020

Erkki Aho

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, teija.moilanen@om.fi, antti.savela@oikeus.fi, juha.karikoski@oikeus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti