perjantai 25. syyskuuta 2020

LA 26.09.2020 Oikeudenkäyntiväittämä syyttäjän puolueellisuudesta

 

Oulun käräjäoikeus

Asia R19/5804

Oikeudenkäyntiväittämä aluesyyttäjä Juha Karikosken esteellisyydestä ja puolueellisuudesta

Aluesyyttäjä Juha Karikoski on jättänyt syytteen nostamatta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta syytettyä Erkki Ahoa kohtaan. Aluesyyttäjä Juha Karikoski on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta perättömästä ilmiannosta käräjätuomari Sarianna Ervastin menettelystä. Aluesyyttäjä on ilmoittanut nostavansa syytteen Erkki Ahoa kohtaan kunnianloukkauksesta, mutta perusteet päätöksestä puuttuvat. Syyllinen on siis valittu, mutta perusteet ovat vielä hakusalla.

Syyttäjä on jättänyt syyttämättä käräjätuomari Sarianna Ervastia virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä, virka-aseman väärinkäytöstä, todistusaineiston vääristelystä, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin estämisestä sekä kidutusrikoksesta sekä rikoslain 15 luvun 10 § ja 11§:atä. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista ja perustuslain vastaisesta toiminnasta.

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Olen selvittänyt 1990-lamaan ja pankkikriisiä erittäin perusteellisesti blogissani

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Kopion hankkiminen SSP-sopimuksesta vaati salapoliisin työtä

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s


Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s


Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/


Asioista tarkemmin

Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Kalajokiblogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/


Syyttäjä suorittaa syyteharkinnan esitutkinnassa hankitun selvityksen perusteella. Syyttäjä ratkaisee, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei. Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen. Siinä kuvataan, mitä rikosta syyte koskee. Syyte käsitellään tuomioistuimessa. Jos syyttäjä jättää syytteen nostamatta, hän laatii kirjallisen päätöksen syyttämättä jättämisestä ja perustelee ratkaisunsa.

Syyttäjä jättää syytteen nostamatta, jos riittävää näyttöä rikoksen epäillyn syyllisyydestä ei ole. Jos taas rikosepäilyn tueksi on olemassa todennäköisiä syitä, syyte on yleensä nostettava. Syyttäjä voi kuitenkin näissäkin tapauksissa luopua syytteen nostamisesta, esimerkiksi jos rikos on vähäinen, rikoksesta epäilty on alaikäinen tai jos rangaistusta olisi pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana.

Riippumaton ja itsenäinen syyttäjä

Syyttäjä on ratkaisuissaan riippumaton ja itsenäinen lainkäyttäjä. Syyttäjälaitosta johtava valtakunnansyyttäjäkään ei voi määrätä, kuinka syyttäjän on meneteltävä käsiteltävänään olevassa asiassa.

Syyttäjän on suoritettava syyteharkinta puolueettomasti. Hänen on huomioitava myös se selvitys, joka puhuu syytteen nostamista vastaan.

Syyttäjä ei ole syyteharkinnassa sidottu niihin rikosnimikkeisiin, joita asiassa on tutkinnanjohtajan arvion mukaan epäilty.


Erkki Aho

25. syyskuuta 2019

 Jaettu seuraaville: Julkinen

Julkinen

Minun on vaikea olla vaiti. Olin tänään rikoksesta epäiltynä kuulusteuluissa. Tämä sopi minulle erinomaisesti, sillä minulla on vedenpitävä todistusainesto asiassa. Kuulustelut sujuivat kaikin puolin moitteettomasti ja turvallisuutenikin oli hoidettu kiitettävällä tavalla. Saan antaa asiassa loppulausunnon jne. Eräs asia painaa kuitenkin mieltäni. Vastapuoli kuulusteluissa oli saanut esittää todistusaineiston – mutta minä en. Minä lähetin todistusaineiston kuulustelijale etukäteen tiedoksi. Sitä ei kuitenkaan huomioitu kuulusteluissa. Nyt kuulustelun jälkeen lähetin todistusaineston tutkinnanjohtajalle sähköisesti tiedoksi sekä Oulun poliisille kirjaamoon ja tiedustelin milloin rikonstutknnat alkavat ja saa esittää todistusaineiston. Nyt odotan vastausta. Laitoin asian tiedoiksi myös Euroopan uninoin oikeuskomissaarille ja ilmoitin, että jos en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin anon poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta. If I do not have unhindered criminal investigation and a fair trial, I will have to apply for political asylum from the European Union.

Katson, että asiassa on rikostutkinta tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Minä en ole saanut esittää mitää todistustusaineistoja kuulusteluissa, joissa kuulustelija etukäteen ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty valmiiksi. Kuulustelutodistaja todistaa, etten saanut esittää mitään todistusaineistoja eika todistajiani kuulla. Sain kuitenkin tehdä loppulausunnot asiassa. Poliisin on tullut toimittaa ne syyttäjälle. Tässä loppulausuntoni asiassa.

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html

loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html

loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html

KIIREELLINEN

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kiireellinen.html

Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kantelun-taydennys-jatutkintapyynto.html

U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/

Todistusaineistoksi nimeän blogikirjoitukseni sekä niissä olevat linkit ja videot

http://www.erkkiaho.com/blogit.html

Todistusaineistona ovat kirjat, jotka olen loppulausunnoissani maininnut ja poliisille rikostutkintaan ilmoittanut. Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa on tärkein todistusaineisto ja niitä rikostutkijoille rikostutkinnassa toimittanut kaksi kappaletta. Poliisieilla on ollut käytössään salaiseksi julistettu kopio SSP-sopimuksesta sekä salatut pantatut 48 miljoonan pantatut kinnitykset.

Lisäksi YLE:n Areenan videot todistavat pankkikriisin tapahtumat ja valtiopetoksen tapahtumat. Videot on nimetty blogissani.

Lisäksi ilmoitan, että tulen käyttämääni kirjastoni pankkikriisiä käsitteleviä tutkimuksia ja kirjoja todistusineistona.

Todistajikseni oikeudenkäyntiin ilmoitan seuraavat henkilöt

Ivan Gerogiev todistuksen kohteena käräjäoikeuteen ilmoitetun todistusaineiston tarkastus ja sen jälkeiset toimet

Liisa Mariapori valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat, yhteystiedot loppulausunnoissani

Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 +358405604180

Jorma Jaakkola valtiopetos yhteystiedot Jorman kotisivuilta

Jorma Jaakkola, Kokemäki

dna 044-230 2707
email: jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

Hilkka Laikko valtiopetos ja ihmioikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat

Jukka Davidsson valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat

Ilmoitan myöhemmin tarvittavat yteystiedot.

Kalajoki 25.09.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti