maanantai 21. syyskuuta 2020

TI 22.09.2020 Suomi on oikeusvaltion irvikuva. Irvikuva on jäljitelmä tai kuvaus joka tekee pilkkaa esikuvalleen

 


1990-luvun kototekoinen lama johtui vakaan markan politiikasta, mikä oli Suomen poliittisten johtajien aikaansaama. Tasavallan presidentti Mauno Koivston johdolla päätettiiin pelastaa pankit jotta saadaa turvattua pankkien vakavaraisuus ja varmistettua Suomen mahdollisuus liittyä Euroopan Unioniin. Pankkien pelastaminen ei onnistunut laillisin ja rehellisin keinoin. Poliitikot päättivät ryhtyä rikollisiin toimiin. Tasavallan presidentti kutsui presidentinlinnaan 6.5.1992 oikeuslaitoksen edustajia jossa sovittiin asioista. Päätettiin, että pankit voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Asiakirjoihin asiaa ei ole kirjattu näin selkeästi, mutta käytäntö on osoittanut asian todeksi.

Kun analysoidaan sitä, että miten pankit voivat voittaa ylemmissä oikeusasteissa, niin se edellyttää sitä, että hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden tuomarit ovat mukana rikoksissa. Tämä edellyttää myös sitä, että pankinjohtajat ovat mukana rikoksissa, mutta heille oli järjestettävä syytesuoja.

SSP-sopimuksessa mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä sovttiin ylikapasiteetin poistamisesta tietyiltä aloilta ja määriteltiin kaatamisperusteet. Pankit tekivät luettelot poistettavista yrityksistä. Pankinjohtajat tarvitsivat mahdollisia oikeudenkäyntejä varten todisteet, jollaiset he saivat erikseen koulutetuilta tilintarkastustoimistoilta, jotka oli koulutettu tekemään sellainen erityistilintarkastus, mikä kestää oikeuskäsittelyssä. Näin oli järjestetty pankinjohtajien selusta. Rikollisille oli annettu näin syytesuoja. Jotta asian käsittely menee oikeusprosessissa suunnitelmien mukaan niin rikoksissa pitää olla mukana syyttäjälaitos ja johtavat poliisiviranomaiset Suomessa. Lisäksi poliisien turvana rikollisessa toiminnassa on poliisin lakimiehet. Poliisin rikollinen toiminta on ylhäältä poliisihallituksesta ohjattua toimintaa yhteistyössä syyttäjälaitoksen kanssa.

Kun yritys oli saatu rikollisesti kaadettua niin yrittäjästä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollinen ja lisäksi hänen omaisuutensa tuhottiin prosessissa ja hänen takaajiensa omasuus myös jos rahat eivät muuten riittäneet. Lisäksi rikolliseksi leimattu yrittäjä laitettiin oikeuden väärillä päätöksilä elinkautiseen velkavankilaan ulosoton avulla. Kaadettu ja rikolliseksi oikeuden väärillä päätöksillä leimattu yrittäjä oli elinkautisvanki ja rikollisen ulosoton kohteena tarvittaessa loppuikänsä kuolemaansa saakka ja sen jälkeenkin vielä kuolinpesältä otettiin eduskunnan päätöksellä ulos kaikki mitä oli mahdollista. Ulosoton jälkeen jäävä rahasumma on Suomen valtion toimesta laitettu niin pieneksi ettei yrittäjä varmasti voi käydä oikeustaistelua. Ulosoton jälkeen jäävä rahamäärä jää niin pieneksi että se tuskin riittää vuokranmaksuun ja muihin pakollisiin menoihin. Lisäksi on käytäävä leipäjonossa jos meinaa elää. Yrittäjää kohdellaan ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Markkinoilta poistettiin kaikkiaan n. 60 000 yritystä, aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys sekä 280 000 ylivelkaantuminen. Kaikki yrittäjät eivät jaksaneet taistella Suomen valtiota vastaan vaan he n. 14500 yrittäjää tekivät itsemurhan. Tämä on järkyttävää rikollisuutta Suomen johtavilta poliitikoilta ja viranomaisilta. Rikoksissa oli mukana myös Kera Oy ja Arsenal Oy. Kera Oy:ssä oli perustettu ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen. Sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Sen tehtävänä oli poistaa markkinoilta sellaiset kilpailevat yritykset, joiden rahoittajana ei ollut Kera Oy. Kera Oy käytti toimintaansa ns. saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa yrityksiä konkurssiin. PR-Teollisuus Oy:n toiminnassa niitä oli kaksin kappalein. Suomalaiset vastuulliset poliitikot kuten pääministerit, oikeusministerit, sisäministerit ja eduskunnan puhemiehistö ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan puhemiehet eivät vastaa minun sähköposteihini. He ovat juuri niitä keskeisiä henkilöitä, jotka pitävät yllä tätä Suomen valtion rikollista systeemiä. Poliisijohtajien itsemurhien syyt on mielestäni tutkittava. Minä epäilen, että ne johtuvat siitä, että poliisijohtajille on ollut erittäin vaikea toimia rikollisesti.

Suomalaisilta on estetty oikeudensaanti mm. Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Sen tiedän varmasti, koska olen sinne valittanut useamman kerran. Myöskään Interpol ei tutki suomalaisten poliittikkojen rikoksia. Olen itse tiedustellut asiaa Interpolilta. Myöskään Euroopan Unionin oikeuskomissaari, eikä Euroopan Unionin komissio eikä Eurooppaneuvosto puutu suomalaisten johtavien poliittikkojen rikolliseen toimintaan. Olen ollut useita kertoja yhteydessä Euroopan oikeuskomissaariin sekä myös Euroopan neuvostoon. YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle huomautuksen poliitikkojen puuttumisesta oikeuslaitoksen toimintaan. Muistaakseni se oli vuosi 2004 tai 2005. Sen jälkeen YK:n ihmisoikeuskomitea tietääkseni ei ole puuttunut Suomen johtavien poliitikkojen rikolliseen toimintaan. Myöskään Amnesty International ei ole puuttunut Suomen valtion johtavien poliitikkojen rikolliseen toimintaan. Tästä johtuu se, että kansalainen Suomessa ei voi saada oikeutta, koska poliisi ei tutki eikä oikeus ota asioita käsiteltäväkseen. Kuten jo edellä totesin niin poliisin rikollista toimintaa johdetaan poliisihallituksesta ja paikallisella tasolla vastuu on sälytetty paikalliselle poliisijohtajalle ja paikallinen poliisin lakimies turvaa poliisin rikollisen toiminnan.

Minulla on kokemus Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo lähes 26 vuoden ajalta. Asiassani todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa, mutta poliisi ei tutki eikä oikeus ota käsiteltäväkseen. Suomessa korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Suomessa on kehitelty perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menetelmä. Sen mukaan pitää pyytää lupa korkeimmalta oikeudelta jos aikoo valittaa hovioikeuden päätöksestä. Luvan saa ani harva ja vielä harvempi saa muutoksen väärään hovioikeuden päätökseen. Lisäksi valittajalta vaaditaan lakimiehen pätevyys ennenkuin voi tehdä valituksen. Menettely on perustuslain 21 §:n ja 106 §:n vastainen menettely. Näin hyvin on varmistettu ettei suomalainen voi saada oikeutta Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa, sillä EIT:ssäkään suomalainen ei saa oikeutta muuta kuin äärettömän pienissä asioissa ankaran paperisodan jälkeen.

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

https://www.youtube.com/watch?v=hKTQAYzH2VQ&t=169s

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

https://www.youtube.com/watch?v=TJ325082v9k&t=216s

Oma tapaukseni on tässä esimerkkinä

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html?fbclid=IwAR06j8caHL235NuETUzEyo_fPcd1Vf49Pt9NWfUiKBH2nA652J5XwRg2frQ

LA 12.09.2020 Lisää todistusainestoa

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html?fbclid=IwAR1JGSRuxAxY3DE0XrCW3eFkYmQTYJFQH17Y6B63ZzshGhBdEgaJaoZfYHA

Jos virkamies tai vastapuoli jää rikoksesta kiinni niin poliisit ja syyttäjät ovat tietoisia siitä miten rikoksen tehnyt virkamies tai vastaava pelastetaan ja miten vastapuolta vastaan nostetaan syyte kunnianloukkauksesta. Minulla on tämä vaihe menossa. Olen haastanut poliisin oikeuteen ja lisäksi käräjätomari on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, mutta sitä hän ei pysty todistamaan ja se raukeaa. Syyttäjältä jää kuitenkin syyte nostamatta häntä vastaan perättömästä ilmiannosta.

Olen perehtynyt Suomen poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaan 26 vuoden ajan. En ole saanut yhtään oikeata ratkasua laillisuusvalvojilta lähes 26 vuoden aikana. Tuskin kukaan muukaan on saanut. Jotta laillisuusvalvojien kulissit säilyvät niin niiden on tehtävä muutama vähäpätöinen mutta näyttävä ratkaisu jossakin lähes merkityksettömässä asiassa. Laillisuusvalvojien ”satukertomukset” käsitellä eduskunnassa, jossa asian käsittelyä seuraavat Kokoomuksen Ben-setä sekä 3-5 muuta kansanedustajaa. Näin toimii tämä teatteri. Laillisuusvalvojille on turha tehdä kanteluita, sillä helpommin saa lotosta päävoiton kuin laillisuusvalvojilta oikean ratkaisu.

Myös Suomen Asianajajaliiton jäseniä on mukana rikollisessa toiminnassa ja siitä on näyttöjä. Suomen Asianajajaliiton on oltava mukana varmistamassa tämän Suomen valtion rikollisen järjestelmän toimivuus.

Olen perehtnyt 1990-luvun lamaan ja pankkikriisin perusteellisesti. Niin on myös moni muukin kuten esimerkiksi Jorma Jaakkola

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8&fbclid=IwAR23V9K0dB0LZZGy-CQ8E1N3Fm_ixB5Zq5EW96JYEMnxT0_6wlMGISve1eM

Jorma Jaakkolan kotisivut sisältää kirjallisen todistusaineiston

http://jormajaakkola.fi/

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6&fbclid=IwAR3uDak_ucXX9Zf38KLoqzHHSLEskFK6MXZ-Y-Rp6VELK35nLhWnoo3HHRc

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=23s

Pankkikriisi ja sen seuraukset

https://pankkikriisi.blogspot.com/2011/?fbclid=IwAR2V6ND_kU9arfJNILvs_zSI8STfdLl8RFTn48yr7agZsNGVMLZw8OLTYek

Nettikirja

https://valtuustoaloite.blogspot.com/?fbclid=IwAR2H7JqI-N_J4Z4XsDPwXGKsTvXTGxKibaOAB99k7xKGvh-H8UBM7tcFnAQ

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki

https://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html?fbclid=IwAR2wP95n2QXUkJaGScSG9hqYqL9-WR8jP0Tg-usR9Ghr6PFUd6xFePfwtVA

1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

https://pankkikriisi.blogspot.com/2017/12/1990-luvun-pankkikriisi-on-selvitettava.html?fbclid=IwAR0qn4OSjlxssi4-1mgP_5AweC7TiwoICKD-dIzlluwAhsySnUxbAsSsZxw

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

https://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html?fbclid=IwAR2esbCcYIJHU5x3jGW8HsmLzUkRUthlNul_55Zy_yVcp4rIzVxTNxtLspo

PE 18.09.2020 Arvoisat ministerit

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/pe-18092020-arvoisat-ministerit.html?fbclid=IwAR3KZtPaItQK989lSbeaOc7cWdE0q9_G3SLm3GfgkKoVUp5dYbqnpNdlMi0

Velallisten Tuki ry

https://www.velallistentuki.fi/

Jotta tämä rikollisjärjetelmä voi toimia niin Suomen hallitusten ja eduskunnan on oltava mukana toiminnassa suojelemassa valtiopetoksen paljastumista ja näin estää rikollisten kiinnijääminen. Kaikki hallitukset Harri Holkerin hallituksesta Sanna Marinin hallitukseen ovat suojelemassa Suomen valtion rikollista toimintaa. Perustuslakivaliokunta ei ota näitä asioita käsittelyyn vetoamlla siihen, että ne ovat yksittäistapauksia. Totuus on kuitenkin se, että asiat koskevat yli miljoonaa suomalaista. Perustuslakivaliokunnan lakimiehet ja puheenjohtajat etunenässä toimivat vastoin lakia ja suojelevat rikollisia. AMEN!

Suomi voidaan palauttaa oikeusvaltioiden joukkoon perustamalla Suomeen perustuslaktuomioistuin. Sellaine on lähes kaikissa muissa maissa https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin . Perustuslakituomioistuimen perustaminen ei saa poliitikoilta kannatusta, koska se paljastaa johtavien poliitikkojen rikollisen toiminnan. Suomi tarvitsee myös totuuskomission, mikä selvittää 1990-luvun lamaan johtaneet asiat ja sen jälkeiset tapahtumat eli pankkien pelastamiset ja siitä johtuvat asiat. Koiviston konklaavi ja sen jälkeinen oikeuskäytäntö ovat keskeisiä todistusaineistoja. SSP-sopimus paljastaa rikokset ja siksi se on poltellut niin poliisien kuin käräjäoikeuden tuomareiden käsiä. Arsenal-kauppa aikanaan tehtiin rikosten peittelemiseksi jotta voitiin todistusaineistoa hävittää. Minulla on 9 banaanilaatikollista todistusaineistoa, jossa on Suomen valtion viranomaisten päätöksiä, jotka on saatu aikaan rikosten avulla. Tiedän siis mistä kirjoitan. Valtopetos ei vanhene koskaan!

Kalajoella 21.09.2020

Erkki Aho

usean oikeusmurhan uhri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti