keskiviikko 16. syyskuuta 2020

KE 16.09.2020 Suomessa on oikeutta niin vähän ettei sitä riitä kaikille

 

Kalajoki

Kalajoki on valmis väkimäärän kasvuun – "Me pystymme palvelutuotannossa kyllä vastaamaan siihen

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/601364

Erkin kommentti: Kalajoen palveluvarustus on niin hyvä, että voimme varmasti ottaa lisää veronmaksajia Kalajoelle. Voin sanoa, että on lottovoitto syntyä Kalajoelle. Kalajoki ei ole liian suuri eikä liian pieni asuinpaikkakunnaksi.

Kalajokilaakson yleisurheilijat kahmivat mitaleita aikuisurheiluliiton SM-kisoissa – Katso tuloksia täältä! http://live.time4results.com/yu/2020/saulsm/

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/601287

Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html

Suomessa on erittäin vaikea saada oikeutta. Oikeutta on niin vähän ettei sitä riitä kaikille. Asianajaja Zacharias Sundströmin mukaan oikeuslaitos suosii tutkitusti valtiota. Yrittäjät häviävät automaattisesti juttunsa valtiota vastaan. Sundström laskee, että yrittäjien voittoprosentti jutuissa valtiota vastaan jää alle viiden. Sundströmin rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja hyväksyttiin toukokuussa Itä-Suomen yliopistossa.

Laillisuusvalvonnassa arkipäivää ovat perustelemattomat ei anna aihetta päätökset. Vain muutama promille laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Voiko Suomen kansa kanteluita tehdessään olla niin väärässä kuin laillisuusvalvojien tilastot osoittavat? Mielestäni eivät voi olla. Laillisuusvalvonnassa on jotakin todella pahasti pielessä.

Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomen oikeuslaitos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Se kuuluu samaan viiteryhmään Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa.

Koiviston konklaaviin osallistunut entinen Vaasan Hovioikeuden presidentti Erkki Rintala arvosteli kovin sanoin oikeuslaitosta Ilkka-lehden haastattelussa kesäkuussa 1998. Hänen mukaansa Suomi seisoo oikeusvaltion takarivissä yhdessä Italian ja Puolan kanssa. Rintalan mukaan Suomi kuuluu oikeudenkäytössä huonoon seuraan.

Hän viittaa myös skotlantilais-amerikkalaiseen tutkimukseen, joka on laajasti levinnyt maailman lakimiehille ja antaa vähemmän mairittelevan kuvan Suomen oikeuslaitoksesta. Valitettavasti Suomessa tämä Summers & Mc Cormickin tutkimus on vaiettu kuoliaaksi. Sitä ei löydy enää edes eduskunnan kirjastosta.

ValittujenPalojen julkistama tutkimus toukokuun numerossa vuonna 1996 osoittaa, että kansalaisten usko oikeusjärjestelmään on romahtanut. Vain 26 prosenttia kyselyyn vastanneista antaa tuomiolaitoksen toiminnalle hyvän arvosanan. Kansalaiset ihmettelevät kuinka välinpitämättömästi maamme oikeuslaitos toimii. Kenen puolella oikeuslaitos on, rikollisten vai uhrien, kysyvät kansalaiset. Valtaosa suomalaisista katsoo, että tuomioistuimet ja vankilalaitos ovat epäonnistuneet tehtävässään. Samalla kansalaiset antavat selkeän tuomion nykyiselle oikeuskäytännölle.

Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoittaa, että tuomioistuimet on alistettu poliittisen valtaeliitin johdon ja valvonnan alaisuuteen. Suomessa ei ole enää riippumaton tuomioistuinlaitos, vaikka perustuslain 3 § sitä edellyttää. Kokemani perusteella voin sanoa, että Suomessa on oikeutta niin vähän, että sitä ei riitä kaikille.

Oikeuskanslerinviraston vuotta 2001 koskevassa kertomuksessa todettiin, että oikeuskanslerinvirasto otti vastaan 1291 kantelua, joista 789 otettiin tutkittavaksi eli noin 40 % jätettiin käsittelemättä. Eniten kanteluita kohdistui tuomioistuimiin, poliiseihin ja sosiaaliviranomaisiin. Suomessa laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien toimintaa Suomessa valvoo perustuslakivaliokunta ja eduskunta. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Harri Ilander sanoi minulle, ettei hän voi puuttua sellaisiin rikoksiin, joissa laillisuusvalvojat ovat jo tehneet ratkaisunsa. On syytä epäillä kiistattomien näyttöjen perusteella, että laillisuusvalvojat syyllistyvät vuosittain jopa satoihin tietoisiin vääriin päätöksiin. Tietoinen virkarikosten salailu hoidetaan siten, ettei perustuslakivaliokunta ota yksittäisten kansalaisten kirjelmiä käsiteltäväkseen, se tutkii asian vain laillisuusvalvojien kertomusten perusteella. Nykyinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on Kimmo Sasi. Viimeinen ei kokoomuslainen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on ollut kansanedustaja Urho Kekkonen 1950-luvulla.Laillisuusvalvontaan käytetään vuodessa lähes 10 miljoonaa euroa, eivätkä kansalaiset saa tyydyttävää vastinetta rahoilleen. Laillisuusvalvontaan tulisikin järjestää tyytyväisyystutkimus ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin tutkimustulosten perusteella

Entinen Korkeimman oikeuden jäsenJukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan "Taistelu oikeudesta" sivulla 15 näin:


"Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja "korkein oikeus" naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa".


Kirjassaan Oikeus voittaa entinen oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki käy terrierimäisesti KO:n ukkoseuran kimppuun. Hän arvostelee Korkeimman Oikeuden viime vuosien toimintaa. Jäätteenmäen mielestäEeva Vuoren tapaus todistaa, että KO ei elä nykyajassa ja arkipäivässä. Korkeimman Oikeuden jäsenen Eeva Vuoren miehen kerrottiin saaneen entiseltä Turun kaupungin johtajalta, Juhani Lepältä 200 000 markkaa "pimeää rahaa" kauppasumman osana huvilakaupassa. Lehtitietojen mukaan samassa pöydässä istunut Eeva Vuori ilmeisesti näki tuon rahasumman, mutta hänelle saattoi käydä kuin vitsin mustalaispojalle: hai, kyllä näki, mutta ei huomannut. Syyttäjä jättikin syyttämättä, koska syyttäjän mukaan 200 000 markkaa on niin pieni raha Vuorien muuhun omaisuuteen nähden.

KO:n remontti tulisi Jäätteenmäenmielestä aloittaa jäsenten nimitystavasta, mikä nyt ruokkii salamyhkäisyyttä. Korkein Oikeus päättää itse ehdokkaistaan ja Tasavallan Presidentti nimittää. Viran täyttömenettely on tehtävä avoimemmaksi. Virkaesitys ja esillepano tulisi myös perustella. Varatuomari Jäätteenmäki pitää ongelmana myös sitä, ettei Korkein Oikeus perustele kielteisiä ratkaisujaan vaikka Suomen perustuslain 21 §:n mukaanja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös asioissa.

Oikeustieteen tohtori Kari Uoti kirjoittaa kirjassaan Kirottu salaisuus näin: Lama-Suomessa ryhdyttiin hyvin raakoihin toimenpiteisiin syyllisten tuomitsemiseksi. Oli sitten kyse säästöpankkien asiakkaasta, joka oli erehtynyt ottamaan valuuttaluottoja eikä kyennyt niitä maksamaan markan devalvoiduttua valtion vastakkaisista vakuutteluista huolimatta tai yrityksestä, joka oli tehnyt liian hyviä sopimuksia rahan humalluttamien säästöpankkiirien kanssa. Kaikki nämä ihmiset joutuivat vastaamaan teoistaan syyllisinä, joko ylivelkaantuneina tai rikollisina. Monet ihmiset muuttuivat rikollisiksi ryhtyessään puolustamaan itseään valtion uhkaa ja hyökkäystä vastaan.


Hyvin kauas takamaastoon jäivät vanhat tuomarinohjeet, jotka määräsivät, että tuomarin pitää tarkasti tuntea laki, jonka mukaan hänen tuomita, sillä laki pitää hänellä olla ohjeena. Jokaisen ihmisen velvollisuus on viime kädessä suojella itseään ja perhettään eikä antautua valtion telaketjujen alle. Jos laki tai tuomioistuinten päätökset muuttuvat epärehellisiksi, kenelläkään ei ole velvoitetta totella niitä. Mikään moraali ei velvoita kunnioittamaan epärehellisyyttä ja vääryyttä, jota jaetaan hienoissa kuliseissa. Auktoriteettien kunnioittaminen perustuu niiden rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen ei auktoriteettiasemaan. Kun lait eivät enää toimi, kun perusoikeudet eivät enää suojela, jokaisella on oikeus ja velvollisuus ryhtyä suojelemaan itseään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tähän liittyy tuomariohjeitten määräys kohtuudesta; mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään. Kysymys on oikeuden legimiteetistä. Voiko oikeudenkäynti, jonka toteuttaminen kestää yli vuosikymmenen, olla laillinen?Miksi raha jokaisessa kurvissa on tärkeämpi kuin ihminen? Mikä oli Mauno Koiviston rooli ja mikä hänen vaikuttimensa pankkioikeudenkäyntien taustalla? Miten eduskunta saatiin muuttamaan yksimielisesti hyväksymänsä laki yksittäisen oikeudenkäynnin takia? Miksi oikeudenkäynnit Suomea vastaan ihmisoikeustuomioistuimessa loppuivat, kun tuomioistuimeen nimitettiin uusi tuomari Suomesta Päivi Hirvelä.

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

https://www.youtube.com/watch?v=hKTQAYzH2VQ&t=119s


Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

https://www.youtube.com/watch?v=TJ325082v9k&t=179s


Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

https://www.youtube.com/watch?v=yLOE2PCFnhM&t=374s

Alueuutiset

Takaisin kärkikahinoihin – Uuden valmentajan myötä harjoituskertoja lisänneen Sievi FS:n kokenut kaarti haluaa vielä saavuttaa jotain suurta

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/601330

Yle seuraa: Aila-myrsky rantautuu illalla Suomeen – tuuli puhaltanut Pohjanlahdella puuskissa lähes 28 m/s

https://yle.fi/uutiset/3-11547759

Kotimaan uutiset

Keskustan Hoskonen noituu budjettiriihen turve-esityksen: ”Karmea päätös ja keskustan kuoleman tie”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/613d93b6-8a26-444a-ac4d-78a41b3b5b3f

Alkoholi ja tupakka kallistuvat, työsuhdepolkupyörälle verovapaus: HS:n laskurit kertovat, miten budjetti vaikuttaa kukkaroosi

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006638065.html

Turpeen verotus kiristyy, työnhaku uudistuu, varhaiskasvatus­maksuja alennetaan – Tässä ovat hallituksen keskeiset päätökset

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006637153.html

Erkin kommentti: Keskustan piti olla vihervasemmistohallituksessa talouden vartija. Valitettavasti Kepu pettää aina. Nytkään ei tehty rakenteellisia uudistuksia. Kehitysavun määrää olisi pitänyt laskea vähintäänkin 500 miljoonaa ja maahanmuuton kustannuksia 1 miljardia ja verotukkien ja yritystukien määrä olisi pitänyt karsia vähintäänkin 200-300 miljoonaa euroa. Budjetista puutuu n. 2 miljardin rakenneuudistusket.

Hallitus ottaa ensi vuonna lähes 11 miljardia euroa velkaa – Grafiikka näyttää, kuinka poikkeuksellista se on

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006637764.html

Viisikon budjettipäätöksille sataa kritiikkiä – ”keskustalla on tässä raskas selitysvastuu”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006637015.html

Ulkomaan uutiset

Japanin uusi pääministeri tekee aamuviideltä sata vatsalihasliikettä ja sopii työhullun maan johtajaksi – tällainen on 71-vuotias Rautaseinä-lempinimen saanut Yoshihide Suga

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006638000.html

Talousuutiset

Vantaalla on halli täynnä miljoonia ketunnahkoja, joita kukaan ei osta – Tänään päättyvä huutokauppa saattaa olla viimeinen kuolinisku monelle turkistilalle

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006637545.html

MILJOONIA kettujen, supien ja minkkien nahkoja jää syliin Vantaalla tänään päättyvässä Saga Fursin turkishuutokaupassa. Näin arvelee Saga Fursin myyntijohtaja Mikko Hóven.

Markkinatilanne on tosi jumissa. Alkuhuutokaupan seitsemänä päivänä minkinnahkoja meni suhteellisen hyvin. Mutta viimeisimpinä kahtena päivänä, kun käytiin kettuhuutokauppaa, myyntiprosentit jäivät pieniksi”, Hóven kertoi keskiviikkona aamupäivällä.

Urheilu-uutiset

Kristian Pulli ponnisti hienoon voittoon Sveitsissä – taakse jäi hallitseva maailmanmestari

https://yle.fi/urheilu/3-11546126

Ufan suomalaisketju mätti hirmutehot KHL:ssä

https://yle.fi/urheilu/3-11546127

Jääkiekon KHL-joukkue Salavat Julajev Ufan suomalaispelaajat jatkoivat huimaa alkukauttaan tiistaina Torpedo Nizhni Novgorodin kustannuksella. Ufan suomalainen ykkösvitja Markus Granlund - Sakari Manninen - Teemu Hartikainen vastasi viidestä kotijoukkueen maalista, kun joukkue pöllytti Torpedoa 6–2.

Hartikainen heilutti tahtipuikkoa tehoillaan 2+3. KHL:ään täksi kaudeksi siirtynyt Granlund säesti tehoilla 2+2. Manninen kirjautti pisteet 1+1.

Suomalaispari raivasi tiensä jatkoon beach volleyn EM-kisoissa

https://yle.fi/urheilu/3-11548344

Niina Ahtiainen ja Riikka Lehtonen selviytyivät torstaina alkaviin pudotuspeleihin beach volleyn EM-kisoissa Jurmalassa, Latviassa.

Turnauksen ensimmäisen ottelunsa hävinnyt suomalaispari voitti keskiviikkona 12:nneksi sijoitetut itävaltaiset Katharina Schützenhöferin jaLena Plesiutschnigin 21–12, 24–22.

Maailmalla tapahtuu

Koiratarhaa pitänyt nainen hankki syyttäjän mukaan Venäjältä susia ja risteytti niitä koiriin, kohteli myös eläimiä julmasti

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006637533.html

Kanta-Hämeessä toiminutta eläinalan yrittäjää syytetään useista luonnonsuojelurikoksista, salakuljetuksista, eläinsuojelurikoksista sekä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Syytetty kiistää syytteet.

Mielipiteet

Kommentti: Hallitus sysäsi työllisyyspäätökset ay-ylähuoneelle – odotettua kepuleijonaa ei näy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006638105.html

Kapellimestari Vanhanen otti vajaan kuukauden aikana omaan pohjaesitykseensä nähden uutta velkaa nelisen miljardia ja lainahana paukkuu ensi vuonna 10,8 miljardin euron paineella. Entisten päälle.

Hallitus pysyi kasassa, kun oli velkarahaa, mitä jakaa. Se on helppoa touhua pohjimmiltaan.

Pääkirjoitus: Lainarahaa on helppo jakaa, mutta se lämmittää vain hetken

https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/0ba8f787-6625-4e56-860f-94a174f9d213?fbclid=IwAR1KTuOw0At9otPHaX4E35mfyukCLFtfUQLE0FAV3Gs997mIR1Obae55-L8

Keskiviikkona päättyneessä budjettiriihessä velkamäärä kasvoi valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) aiemmin esittämästä seitsemästä miljardista 3,7 miljardilla eurolla. Yhteensä Suomi velkaantuu tänä ja ensi vuonna yli 30 miljardia euroa.

Yle Areena

Historia: Titanicin tarina

https://areena.yle.fi/1-50438858

Titanic oli aikansa suurin laiva ja sitä luultiin uppoamattomaksi. Miksi se jatkoi täyttä vauhtia varoituksista huolimatta, ja miksi se upposi niin nopeasti? Todisteet kertovat, että turma oli monien syiden summa. T: Blink Films/Channel 5, Iso-Britannia

Historia: Lähikuvassa Nikita Hrushtshov 

https://areena.yle.fi/1-4583745

Nikita Hrushtshov oli vannoutunut Stalinin kannattaja, mutta laittoi lopulta päätepisteen edeltäjänsä hirmuhallinnolle. Nyt hänen perheenjäsenensä yhdessä historioitsijoiden kanssa herättävät henkiin hänen tarinansa ja palan Neuvostoliiton historiaa. (U)

Youtube

Päättäjien apinatarha

https://www.youtube.com/watch?v=dTwl6vo-oCU

Vihreät on tekopyhä puolue!

https://www.youtube.com/watch?v=aYnINJjXZus

Halla-aho: Suomen elvytys

https://www.youtube.com/watch?v=gSKiV3-Aq6c

Riikka Purra perussuomalaiset hiljentää älämöivän Arhinmäen

https://www.youtube.com/watch?v=J_yMs9Yys-w

Huumori

Best Taxi Pranks - Best of Just For Laughs Gags

https://www.youtube.com/watch?v=kDCtQcYES9Q

Best Stupid Cops Pranks

https://www.youtube.com/watch?v=cp7tW51xi7E

Spede Show - Pikkupojat - AA-kerho

https://www.youtube.com/watch?v=RtCcWDK7XF8


Spede Show - Pikkupojat puhuvat naisista

https://www.youtube.com/watch?v=LRISsw_ubQY


Spede Show - Parturi

https://www.youtube.com/watch?v=CtYjqoC10oI

Musiikki

Laivat

https://www.youtube.com/watch?v=hC7_mqHOlNA

Tähdet, tähdet

https://www.youtube.com/watch?v=BcPOEzZBjtg

Paratiisi

https://www.youtube.com/watch?v=53x8Eowr0qQ

Terveys

Perunan 9 terveyshyötyä – tutkimustietoa & faktaa

https://kohokohta.com/uutiset/perunan-9-terveyshyotya/

Verenpaine

Vähäinen natriuminkulutus on oleellista pitämään verenpaine hyvällä tasolla. Kuitenkin, kaliuminkäytön lisääminen voi olla aivan yhtä tärkeää sen suonia laajentavan vaikutuksen vuoksi. USA:ssa toteutetun, kansallisen kyselytutkimuksen mukaan, vain alle 2 prosentilla amerikkalaisista aikuisista 4 700 milligramman suosituskulutus täyttyy.

Lisäksi, kalium, kalsium ja magnesium (kaikkia löytyy perunasta) ovat kaikki tutkimusten mukaan luonnollisia verenpaineen alentajia.

Sydämen terveys

Perunan kuitu-, kalium-, C-vitamiini- ja B6-vitamiinipitoisuus, yhdistettynä sen kolesterolinpuutteeseen, kaikki tukevat sydämen terveyttä.

Perunoissa on paljon kuituja, joka auttaa alentamaan kolesterolin kokonaismäärää veressä, alentaen siten sydänsairauksien riskiä. Yhdessä tutkimuksessa niillä, jotka kuluttivat 4 069 milligrammaa kaliumia päivässä, oli 49 prosenttia matalampi riski kuolla iskeemiseen sydänsairauteen, verrattuna niihin, jotka kuluttivat vähemmän kaliumia (noin 1 000 milligrammaa päivässä).

Tulehdukset

Koliini on tärkeä, monipuolinen ravintoaine, jota löytyy perunoista; se auttaa uneen, lihasten liikkuvuuteen, oppimiseen ja muistiin. Koliini auttaa myös ylläpitämään solukalvojen rakennetta, edesauttaa hermoimpulssien välittämistä, auttaa rasvan imeytymistä ja vähentää kroonista tulehdusta.

Syöpä

Perunat sisältävät foolihappoa, jolla on osuutensa DNA:n synteesissä ja korjauksessa, estäen näin syöpäsolujen muodostumista mutatoituneesta DNA:sta.

Kuidunsaanti hedelmistä ja vihanneksista kuten perunoista, on liitetty madallettuun riskiin sairastua suolistosyöpään. C-vitamiini ja kversetiini toimivat vahvoina antioksidantteina, jotka auttavat suojelemaan soluja vapaiden radikaalien aiheuttamilta vahingoilta.

Ruuansulatus ja säännöllisyys

Korkean kuitupitoisuutensa vuoksi, perunat auttavat ehkäisemään ummetusta ja edistävät säännöllistä ruuansulatusjärjestelmän toimintaa.

Painonhallinta ja kylläisyys

Ravintokuidut on yleisesti tunnistettu tärkeiksi painonhallinnan ja painonpudotuksen kannalta. Ne lisäävät kylläisyyden tunnetta ja vähentävät ruokahalua, saaden aikaan täydemmän olon pidemmäksi aikaa ja vähentäen sitä kautta kalorien kokonaissaantia.

Aineenvaihdunta

Perunat ovat hyvä B6-vitamiinin lähde. B6-vitamiinilla on tärkeä rooli energia-aineenvaihdunnassa, koska ne pilkkovat hiilihydraatteja ja proteiineja glukoosiksi ja aminohapoiksi. Nämä pienemmät yhdisteet ovat kehon helpommin käytettävissä energiaksi.

Iho

Kollageeni, ihon tukiverkko, luottaa C-vitamiiniin keskeisenä ravintoaineena, joka työskentelee kehoissamme antioksidanttina, auttaakseen suojaamaan auringon, saasteiden ja savun aiheuttamilta vaurioilta. C-vitamiini edistää myös kollageenin kykyä silottaa.

Popsi porkkana päivässä – näin monella tapaa terveytesi voi kohentua

https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/popsi-porkkana-paivassa-nain-monella-tapaa-terveytesi-voi-kohentua/6085280#gs.frzoyt

Ehkäisee syöpää

Porkkanoiden sisältämän beetakaroteenin on tutkittu ehkäisevän useita syöpiä, kuten keuhkosyöpää. Porkkana päivässä vähentää keuhkosyövän riskiä noin 40 prosenttia. Tämän lisäksi porkkanoiden runsas kuitupitoisuus vähentää paksusuolen syövän riskiä.

Parantaa näköä

Porkkanat sisältävät myös runsaasti A-vitamiinia, joka parantaa näköä ja ehkäisee hämäräsokeutta. A-vitamiinin puute voi myös aiheuttaa kuivuutta sarveiskalvoissa sekä verkkokalvon vahinkoja, jotka voivat lopulta johtaa myös näköongelmiin.

Vähentää riskiä sairastua diabetekseen

Beetakaroteenin on tutkittu ehkäisevän myös riskiä sairastua 2-tyypin diabetekseen. Henkilöiden, joilla on geneettinen riski sairastua diabetekseen, kannattaisikin syödä porkkanoita päivittäin. Porkkanat ovat hyvä vaihtoehto myös heille, keillä on jo diabetes.

Suojaa hampaita

Porkkanoiden rouskuttelu puhdistaa ikeniä ja hampaita. Ne poistavat plakkia ja ruoantähteitä hampaista samalla tavalla kuin vaikka hammasharja. Porkkanoiden sisältävät mineraalit suojaavat myös hampaita vahingoilta.

Puhdistaa kehoa

A-vitamiini auttaa maksaa puhdistamaan myrkyt pois kehosta sekä vähentää sapen ja maksan rasvapitoisuutta. Porkkanoiden kuitu auttaa paksusuolta puhdistumaan tehostamalla ruoansulatusta.

Antaa kauniin ja ruskettuneen ihon

Porkkanoiden sisältämät karotenoidit antavat iholle luonnollisen kauniin rusketuksen. Porkkanat suojaavat myös ihoa auringon aiheuttamilta vahingoilta niiden sisältämän A-vitamiinin sekä antioksidanttien avulla.

Parantaa vastustuskykyä

Porkkanat sisältävät runsaasti C-vitamiinia, joka parantaa vastustuskykyä. Tämän lisäksi porkkanat sisältävät myös runsaasti erilaisia antiseptisiä ja antibakteerisia ominaisuuksia.


Pari puraisua punajuurta päivässä kannattaa, sillä helakan värisen juureksen on todettu vilkastuttavan aivojen verenkiertoa ja vähentävän väsymystä

https://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/punajuuri-tekee-hyvaa-terveydelle-tiesitko-nama-vaikutukset

1. Alentaa verenpainetta

Punajuuren sisältämän nitraatin on tutkimuksissa todettu alentavan verenpainetta ja edistävän sydämen terveyttä.

2. Virkistää aivoja

Päivittäinen annos puna­juurimehua edistää ikääntyvien aivojen terveyttä, kertoo amerikkalais­tutkimus. Tutkittujen verenkierto parani erityisesti aivojen etulohkossa, jonka rappeutuminen yhdistetään dementiaan. Suositeltu päiväannos 2,5 dl tuoretta mehua.

3. Vähentää väsymystä

Punajuuren mehu saattaa parantaa kestävyyttä, sillä nitraatin vaikutuksesta hapen kuluminen vedestä voi vähentyä ja näin ­liikunta on vähemmän kuluttavaa kuin muuten.

4. Suojaa soluja

Punajuuri sisältää runsaasti folaattia, jonka niukka saanti on yhdistetty lisääntyneeseen syöpäriskiin. 100 g punajuurta sisältää folaattia 150 mg.

5. Luille ja lihaksille

Punajuuri sisältää monipuolisesti kivennäisaineita: paljon kaliumia, kalsiumia, kuparia, magnesiumia, natriumia, ­rautaa ja sinkkiä.

6. Kohentaa mielialaa

Punajuuren violetin värin ja syykuvioiden on ajateltu piristävän mielialaa. Juureksen sisältämän tryptofaanin uskotaan tuovan mielihyvää vastaavasti kuin suklaa tai punaviini.

Kaalit ovat edullista superruokaa – 7 loistavaa syytä syödä enemmän kaalia

https://anna.fi/hyvinvointi/ravinto/kaalit-ovat-edullista-superruokaa-7-loistavaa-syyta-syoda-enemman-kaalia

1. Kaaleissa on runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita

Folaattia, C-vitamiinia, A-vitamiinia, kalsiumia, rautaa… Kaalit sisältävät monia terveydelle tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita.

C-vitamiinia on runsaasti esimerkiksi parsakaalissa, lehtikaalissa, ruusukaalissa, punakaalissa ja kukkakaalissa. A-vitamiinia puolestaan saa hyvin kurttukaalista ja parsakaalista.

Folaatin lähteitä ovat lehtikaali, parsakaali, ruusukaali, kukkakaali ja kyssäkaali. Rautaa saa ruusukaalista ja lehtikaalista. Lehtikaalissa on myös magnesiumia, kaliumia ja kalsiumia.

2. Kaalit sisältävät syöpää torjuvia ainesosia

Kaaleissa on rikkiyhdisteitä, jotka antavat kaaleille ominaisen, hieman kitkerän maun ja joilla saattaa olla jopa syöpää torjuvia vaikutuksia. Erityisesti sulforafaani-niminen yhdiste, jota on muun muassa parsakaalissa, ruusukaalissa ja lehtikaalissa, näyttää vastustavan syöpää.

3. Kaalit eivät maksa paljon

Kaalit ovat hinnaltaan edullisia, joten niistä saa valmistettua terveellistä ruokaa halvalla.

4. Hyvää ruokaa suoliston kannalta

Kaaleissa on runsaasti kuituja, jotka tekevät hyvää vatsan toiminnalle. Kaalien syöminen voi esimerkiksi helpottaa ummetusta.

Valkokaalista voi myös valmistaa maitohappokäymisen avulla hapankaalia. Hapankaalissa on suolistomikrobistolle tärkeitä probiootteja ja kuituja.

Joillekin kaalit voivat kuitenkin aiheuttaa vatsavaivoja, kuten turvotusta ja kipristelyä. Tällöin kannattaa kokeilla erilaisia kaalilajeja: kiinankaali ja lehtikaali sopivat usein herkkävatsaisille.

5. Kaalit hillitsevät hiljaista tulehdusta

Kaalien rikkiyhdisteillä on matala-asteista tulehdusta torjuvia ominaisuuksia. Hiljaisen tulehduksen tiedetään altistavan monille sairauksille, joten kaalin syöminen kannattaa myös tästä syystä.

6. Kaalista apua painonhallintaan

Kaalit ovat mainiota ruokaa painonhallinnan kannalta. Kaaleissa on runsaasti ravintoaineita mutta vain vähän kaloreita. Kaalien kuidut auttavat myös pitämään vatsan kylläisenä pitkään.

Pinaatin terveysvaikutukset

Näkö kuntoon pinaatilla

Pinaatti on tärkeä A-ryhmän vitamiinien lähde. Nämä ainesosat vahvistavat verisuonia ja ehkäisevät silmänpohjan rappeutumista. Heikkilä kehottaa syömään pinaattia, jos haluaa pitää näkönsä kunnossa.

Pinaatissa on myös K-vitamiinia, joka osaltaan estää verisuonia kalkkeutumasta.

Ravinteiden runsaudensarvena tunnettu pinaatti on täynnä kalsiumia, rautaa, magnesiumia, fosforia, kaliumia, natriumia, sinkkiä, kuparia, mangaania, C-, B-, E- ja K-vitamiineja, tiamiinia, riboflaviinia, niasiinia, pantoteenihappoa, kuitua ja foolihappoa.

Pinaatti on hyvä vaihtoehto ihmisille, jotka:

 01. Yrittävät pudottaa painoaan

On huomattu, että pinaatti voi vähentää näläntunnetta ja mielitekoja lisäämällä kylläisyyshormonien tuotantoa. Pinaatin syöminen voi myös vähentää monien kokemaa himoa epäterveellisiin ruokiin. Vähemmän nälkää ja mielitekoja? Ojentakaa pinaatti, kiitos!

 02. Eivät halua sairastua

Vihreät vihannekset ovat elintärkeitä hyvin toimivalle immuunijärjestelmälle, jotta se pystyy vastustamaan kaikkia pöpöjä ja sairauksia. Ne varmistavat, että sekä vatsan että ihon immuunisolut toimivat optimaalisesti.

 03. Kärsivät korkeasta verenpaineesta

Sama, aiemmin mainittu mieliteko-tutkimus havaitsi myös, että pinaattia syövät ihmiset himoitsevat vähemmän myös suolaisia ruokia. Suolaisten ruokien pienempi kulutus edesauttaa matalaa verenpainetta ja terveempää sydäntä.

04. Pitävät urheilusta

Haluatko paremman treenin? Syö pinaattisi! Tutkimukset ovat osoittaneet pinaattia syövien ihmisten kuluttavan vähemmän happea kuntoillessaan. Pienempi hapenkulutus tarkoittaa tehokkaampaa verenkiertoa kuntoillessasi – ja lisää kestävyyttä myös.

05. Haluavat nopeammat refleksit

Se Kippari-Kalle oli niin hemmetin fiksu! Pinaatti tekee reflekseistäsi terävämmät. Usko tai älä, tutkimukset osoittavat, että ajajat, jotka ovat hiljattain syöneet tyrosiini-rikkaita ruokia – kuten pinaattia ja kananmunaa – pystyvät pysähtymään nopeammin kuin ne, jotka eivät ole.

 06. Haluavat suojata silmiään

Suurin osa ihmisistä ajattelee porkkanoiden olevan hyväksi silmille, mutta pinaatti on avainasemassa myös. Pinaatissa on paljon luteiinia, jonka uskotaan suojaavan silmiä iän aiheuttamalta silmänpohjan rappeumalta, joka on johtava syy sokeutumiseen. Kuten zeaksantiini, luteiinikin auttaa estämään kaihia ja edistämään silmän terveyttä. Jos sinulla on heikot silmät, huono näkö tai olet sairastanut silmäsairauksia, lisää pinaattia aterioihisi säännöllisesti.

 07. Ovat huonoja luottamaan toisiin

Ihan tosi! Kyllä, saattaa kuulostaa hassulta, mutta pinaatissa on tryptofaania. Tutkimuksissa on osoitettu, että tryptofaania sisältävän ruuan syönnin jälkeen, luottamus toisiin kasvaa. Uskotko sen? No, kannattaisi!

08. Sairastavat tyypin 2 diabetesta

Pinaatti voi auttaa madaltamaan verensokeritasoja. Itse asiassa, syömällä puolitoista ylimääräistä annosta vihreälehtisiä vihanneksia, kuten pinaattia, joka päivä, vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

09. Haluavat pitää henkiset kykynsä terävinä

Pinaatissa on paljon K-vitamiinia, joka todistetusti hidastaa kognitiivisten kykyjen laskua. Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä, jotka syövät vihreälehtisiä vihanneksia, on kognitiivisten kykyjen lasku huomattavasti vähäisempää. En tiedä sinusta, mutta minä en ainakaan aio menettää järkeäni vapaaehtoisesti, jos se minusta on kiinni.

10. Omaavat heikon vatsan

Yksi pinaatin monista terveyshyödyistä on vatsan pitäminen terveenä. Luomupinaatista löydettyjen nitraattien tiedetään suojaavan vatsaa, joka vähentää riskiä saada esimerkiksi vatsahaavoja tai ruuansulatusjärjestelmän vaurioita.

11. Haluavat lisätä miehen hedelmällisyyttä

Perheenlisäystä suunnittelevat pariskunnat tekevät lähimain mitä tahansa varmistaakseen, että heidän kehonsa toimivat optimaalisesti. (Tiedän tämän henkilökohtaisesta kokemuksesta.) On käynyt ilmi, että oksidatiivinen stressi voi vaikuttaa siemennesteen laatuun, mutta että ruokien, kuten sitrushedelmien, paprikoiden ja pinaatin sisältämät molekyylit alentavat tasoja ja parantavat siemennesteen laatua.

12. Eivät halua syöpää

Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, ettet ikinä voisi saada syöpää, jos syöt paljon pinaattia, mutta sen syöminen auttaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pinaatin syöminen saattaa auttaa suojaamaan eturauhas-, iho-, rinta- ja paksusuolen syövältä. Siinä on paljon syöpää. American Institute for Cancer Research on sanonut, että pinaatti on yksi parhaista karotenoideja sisältävistä ruuista, joka ”todennäköisesti suojaa suun, kurkunpään ja nielun syöviltä”. Terveellinen, maukas ja pienentää riskiä saada syöpä? Pieni hetki – käyn vain nopeasti ostamassa kaupasta lisää pinaattia.


Raparperi vähentää väsymystä ja muut yllättävät terveysvaikutukset

https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/raparperi-vahentaa-vasymysta-ja-muut-yllattavat-terveysvaikutukset/3460068#gs.fsntxy

C-vitamiini

C-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta sekä lisää muun muassa raudan imeytymistä kehoon.

A-vitamiini

A-vitamiini edistää muun muassa näön ja ihon terveyttä. Se myös ylläpitää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. A-vitamiinin puutosoireita ovat esimerkiksi ihon ja silmien kuivuminen

K-vitamiini

K-vitamiini aktivoi proteiineja, jotka edistävät veren normaalia hyytymistä. K-vitamiinin saanti on myös erittäin hyväksi luustolle.

Kalium

Kaliumilla on suuri osuus verenpaineen säätelyssä ja lihasten toiminnassa. Kaliumin puutosoireita ovat muun muassa lihasheikkous ja sydämen toimintahäiriöt.

Kalsium

Kalsium on luuston tärkein rakennusaine ja luuston täytyykin saada sitä jatkuvasti tarpeeksi, jotta ne eivät pääse rapistumaan.

Ei sovi kaikille

Kannattaa kuitenkin muistaa, että raparperin sisältämä oksaalihappo voi pahentaa kihtipotilaan tai niveltulehdusta potevan vaivoja. Oksaalihapon takia raparperia ei myöskään sovellu imeväisikäisten ruokavalioon. Raparperin lehdet myös ovat myrkyllisiä, joten niitä ei saa syödä. 

Valkosipulin terveysvaikutukset

https://www.valkosipuli.fi/terveys/

1. EHKÄISEE FLUNSSAA JA VÄHENTÄÄ SEN KESTOA

Valkosipuli vähentää riskiä sairastua flunssaan

Vuonna 2007 julkaistu tutkimus osoitti, että murskatun valkosipulin erittämä alliisiinivalmiste päivittäin nautittuna vähensi riskin sairastua flunssaan yli puoleen. Lisäksi se nopeutti taudista paranemista.

Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa todettiin myöhemmin:

Valkosipulin käyttö ennaltaehkäisevästi voi vähentää riskiä saada flunssatartunta aikuisilla, mutta sillä ei ole vaikutusta flunssaoireiden kestoon.”

Allisiinivalmisteita voit tilata Luontaisporssi.fi-verkkokaupasta.

2. TEHOKAS LUONNON OMA ANTIBIOOTTI

Kampylobakteerit, Campylobacter fetus

Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että valkosipulin sisältämä diallyl sulfidi -yhdiste on 100 kertaa tehokkaampi kampylobakteereja vastaan kuin kaksi suosittua antibioottia.

Ihmisissä ja eläimissä esiintyvät kampylobakteerit ovat maailman yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja.

On olemassa näyttöä, että valkosipuli tappaa myös muita bakteereja, kuten kolibakteereja, stafylokokkibakteereja ja salmonellabakteereja.

3. VALKOSIPULIÖLJY SUOJAA SYDÄNTÄ

Valkosipuli suojaa sydäntä

Valkosipuliöljy sisältää diallyl trisulfidi -yhdistettä, joka auttaa vuonna 2011 julkaistun tutkimuksen perusteella suojelemaan sydäntä leikkauksen aikana ja sydänkohtauksen jälkeen. Tutkijat uskovat, että sitä voidaan käyttää myös sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Eläinkokeissa on todettu diallyl sulfide -yhdistettä saaneiden kärsivän jopa 61 % vähemmän sydänvaurioita.

Toisessa tutkimuksessa (2010) havaittiin valkosipuliöjyn auttavan mahdollisesti suojelemaan diabetespotilaista kardiomyopatialta. Kardiomyopatia eli sydänlihasrappeuma on krooninen sydänlihassairaus ja diabetes-potilaiden yleisin kuolinsyy.

4. ALENTAA KOLESTEROLIA

Ankaran yliopiston tutkijat selvittivät vuonna 2004 valkosipuliuutteen vaikutuksia korkeaan kolesteroliin. Samalla tutkittiin ravintolisän vaikutuksia munuaisten ja maksan toimintaan. Tutkimukseen osallistui 23 vapaaehtoista, joista 13:lla oli korkea verenpaine.

Neljän kuukauden testijakson jälkeen tulokset olivat:

Valkosipuliuute kerran päivässä nautittuna paransi selvästi testihenkilöiden veren rasvaprofiilia, vahvensi veren antioksidanttipotentiaalia ja laski sekä systolista että diastolista verenpainetta. Lisäksi tuotteen käyttö vähensi veren MDA:ta.”

MDA (malonidialdehydi tai malonialdehydi) on tyydyttymättömien rasvahappojen hapettumisen seurauksena syntyvä myrkyllinen yhdiste. Sen uskotaan olevan osallinen yleisiin sydän- ja verisuonisairauksiin.

5. HIDASTAA VALTIMOIDEN KOVETTUMISTA

Valtimonrasvoittumistaudissa (ateroskleroosi) kolesteroli kerääntyy valtimoiden seinämiin, mikä voi johtaa komplikaatioihin. Valtimot kovettuvat usein myös iän myötä ja valtimot menettävät kykynsä venyä ja taipua. Valkosipuli näyttää vähentävän tätä vaikutusta.

6. ALENTAA KORKEAA VERENPAINETTA

Valkosipuli stimuloi typpioksidin ja ja rikkivedyn tuotantoa elimistössä. Nämä kemikaalit saavat verisuonet rentoutumaan ja alentamaan kohonnutta verenpainetta.

Valkosipulin säännöllinen nauttiminen voi laskea verenpainetta jopa 10 %. Se voi laskea verenpainetta myös normaalin verenpaineen omaavilla ihmisillä.

Tutkijoiden mukaan korkeasta verenpaineesta kärsivät voivat kontrolloida tautia jopa paremmin nauttimalla valkosipulia kuin tavallisilla lääkkeillä. Heidän mukaansa valkosipulin hyödyt saa varmimmin tableteista.

7. EHKÄISEE LONKAN NIVELRIKKOJA

Naisilla, joiden ruokavalio sisälsi paljon hedelmiä ja vihanneksia, erityisesti sipuleita, kuten valkosipulia, esiintyi vähemmän merkkejä varhaisesta nivelrikoista lonkan alueella. “

Näin kertoi vuonna 2010 valmistunut isobritannialainen pitkän aikavälin tutkimus, johon osallistui yli 1000 tervettä naispuolista kaksosta. Sipulikasveihin kuuluvat mm. purjo, salottisipuli, keltasipuli ja valkoruohosipuli, mutta tutkimuksessa mainittiin erityisesti juuri valkosipuli.

Nivelrikko eli artroosi (osteoarthrosis) on maailman yleisin nivelsairaus, joka johtaa Suomessa noin 600 000:een lääkärikäyntiin joka vuosi.

8. EHKÄISEE KEUHKOSYÖPÄÄ

Kiinassa, Jiangtun tautientorjuntakeskuksessa, tehdyn tutkimuksen mukaan ihmisillä, jotka syövät raakaa valkosipulia vähintään kahdesti viikossa, on 44 % pienempi riski sairastua keuhkosyöpään.

Kyseinen tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena yli 1400 keuhkosyöpää sairastavalle sekä yli 4500 terveelle henkilölle. Tutkimusjoukolta kysyttiin ruokavaliosta ja elämäntavoista, kuten valkosipulin käytöstä ja tupakoinnista.

Raaka valkosipuli voi toimia kemopreventiivisenä aineena keuhkosyöpään.”

9. EHKÄISEE AIVOSYÖPÄÄ

Etelä-Carolinan Lääketieteellisen yliopiston tutkijat selvittivät vuonna 2007:

Kolme valkosipulin sisältämää orgaanista rikkiyhdistettä – DAS, DADS ja DATS – osoittautuivat kaikki kykeneviksi tuhoamaan aivosyöpäsoluja, mutta DATS oli niistä tehokkain. Tutkimus nostaa esiin kasvipohjaiset yhdisteet, joilla voidaan kontrolloida pahanlaatuisia aivokasvainsoluja. Lisätutkimusta tarvitaan ennen kuin niitä voidaan  käyttää terapiassa.”

Valkosipulin sisältämät orgaaniset rikkiyhdisteet diallyylisulfidi (DAS), diallyylidisulfidi (DADS) ja diallyylitrisulfidi (DATS) näyttäisivät kykenevän tehokkaasti tuhoamaan tappavan glioblastooma-aivokasvaimen soluja.

10. EHKÄISEE ETURAUHASSYÖPÄÄ

Kiinalaisten lääkärien vuonna 2013 julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin sipulikasvien kulutuksen yhteyttä eturauhassyövän riskiin. Tulokset olivat seuraavat:

Sipulikasvien, erityisesti valkosipulin kulutuksella, on pienentävä vaikutus riskiin sairastua eturauhassyöpään”.

Yhden valkosipulin kynnen päivässä nauttineilla kiinalaisilla oli 50 % pienempi riski sairastua eturauhassyöpään. Tutkijat kommentoivat myös, että otoksen ollessa pieni tarvitaan paremmin suunniteltuja jatkotutkimuksia varmistamaan tutkimustulokset.

11. MUUT SYÖVÄT

Säännöllinen valkosipulin nauttiminen näyttää vähentävän riskiä sairastua myös paksusuolen syöpään, peräsuolen syöpään ja mahasyöpään. Lisäravinteena nautittuna se ei tosin vaikuta tarjoavan tätä hyötyä.

12. ESTÄÄ PUNKINPUREMIA

Tutkijat ovat vertailleet punkin puremien määrää ihmisillä, jotka nauttivat paljon valkosipulia ihmisiin, jotka eivät käytä lainkaan valkosipulia. Yli viisi kuukautta säännöllisesti valkosipulia ruokavaliossaan käyttäneet näyttävät altistuvan harvemmin punkin puremille.

13. ESTÄÄ IHON SIENI-INFEKTIOITA

Ihon sieni-infektiot (esim. jalkasieni, silsa ja nivussilsa) reagoivat iholle siveltävään valkosipuligeeliin, joka sisältää 0,6 % valkosipulin sisältämää ajoene-yhdistettä. 1 % ajoene näyttää tutkimusten valossa olevan yhtä tehokas jalkasieneen kuin Lamisil-lääke.

14. ESTÄÄ ETURAUHASEN HYVÄLAATUISTA LIIKAKASVUA

Alustavat tutkimukset ovat osoittaneet, että valkosipuli saattaa suun kautta nautittuna parantaa miesten virtsasuihkua, vähentää virtsaamistarvetta ja muita eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (prostatahyperplasia) oireita.

15. LIIKAVARPAAT

Alustavien tutkimusten mukaan tietyt valkosipuliuutteet kahdesti päivässä käytettynä voivat parantaa liikavarpaat eli jalkateriin muodostuvat kovettumat. Tuloksia on saatu yleensä vähintään kahden viikon, mutta yleisemmin kahden kuukauden käytön jälkeen.

16. RASKAUSAJAN KORKEA VERENPAINE

Alustavien tutkimusten mukaan Garlet-valkosipuliuutteen nauttiminen 800 mg päivässä raskausajan kolmannella kolmanneksella voi auttaa laskemaan korkeaa verenpainetta.

17. SYYLÄT

Alustavien tutkimusten mukaan rasvaliukoisen valkosipulin laittaminen syyliin kahdesti päivässä poistaa syylät jopa 1-2 viikossa. Vesipohjaiset valkosipuliuutteet vaativat pidemmän, noin 30-40 päivän käsittelyn.

18. Suojaa alkoholin aiheuttamilta maksavaurioilta

 1. Vähentää ennenaikainen synnytyksen riskiä

Herneen terveysvaikutukset

herneet sisältää arvokkaita mineraaleja, kuten rautaa, kuparia, magnesiumia. herneet ravintoarvot sisältävät monia elementtejä, joita tarvitsemme terveellistä vartaloa varten. herneet vitamiinit A, C, E, K, rauta, sinkki, kalium, kupari, magnesium-mineraalit. Kuitupitoinen herne on erittäin arvokas vihannes terveellisen ravitsemuksen kannalta.

 • Herne ei välitäHernän kulutusta eniten estää kysymys siitä, herättääkö herne painoa. Herneet ovat kuitenkin vähäkaloristen ja vähärasvaisten ruokien välillä. Tämän ominaisuuden takia kasvissyöjät käyttävät herneitä laajalti. Vihreät vihannekset auttavat jo laihduttamaan, herneet ovat vihanneksia, jotka helpottavat painonpudotusta.

 • Herne estää mahalaukun syöpää!

  Herneissä oleva polyfenoli on aine, joka estää monen tyyppisiä syöpiä, erityisesti mahalaukun syöpää. Sen sisältämien antioksidanttien ansiosta on tunnettua, että vapaita radikaaleja torjuva herne on syövän vastainen ruoka.

 • Estää mahalaukun sairauksia

  Herne on yksi hänen vatsakavereistaan. Polyfenolien ansiosta se tuhoaa bakteereja, jotka vahingoittavat vatsaa.

 • diabetesKehon korkean tason ravintokuitu tarkoittaa parempaa verensokeritason hallintaa. Kuitu on eräänlainen hiilihydraatti, mutta se säätelee kehon glukoosi- ja insuliinitasoja.

 • Parantaa immuunisuutta

Herneet sisältävät korkealaatuisia antioksidantteja, jotta ne voivat ratkaista vakavia sairauksia. Herne on runsaasti mineraaleja, jotka tukevat immuunijärjestelmää, kuten kalsium, rauta, sinkki, kupari ja mangaani.

  • Hallitsee verensokeria:

  Herneillä, joilla on erilaisia ​​ominaisuuksia, jotka mahdollistavat verensokerin hallinnan, on alhainen glykeeminen indeksi. Kuitujen ja proteiinien määrä herneissä tukee verensokerin alentamista. Normaali verensokeritaso suojaa sinua mahdollisilta sydänsairauksilta.

 • On ikääntymistä estäviä ominaisuuksia

  Erittäin hyödyllinen iholle. Herneet, jotka sisältävät antioksidantteja, kuten alfa-karoteenia, epacatekiinikarotenoidi, katekiini; estää ihon vanhenemista, antaa iholle luonnollisen kiillon. Tarjoaa terveellisen ulkonäön. On suositeltavaa, että herne kuluu säännöllisesti kaikissa ikäryhmissä, jolloin ihosolut voivat nopeasti uudistua ja estää tai jopa pysäyttää soluvaurion. Se auttaa myös ihoa palauttamaan yleisen terveytensä C-vitamiinilisäaineella.

 • Alzheimerin ja niveltulehdus: Koska herneet sisältävät K-vitamiinia, ne voivat auttaa estämään vakavia sairauksia, kuten Alzheimerin tautia ja niveltulehduksia. Alzheimerin taudista kärsivillä potilailla säännöllinen herneiden kulutus auttaa rajoittamaan hermosoluvaurioita.

 • Herneet raskaana oleville naisilleTuoreita herneitä pidetään erinomaisina foolihapon lähteinä. Folaatit sisältävät B-kompleksi vitamiineja, joita tarvitaan solun DNA-synteesiin. Tutkimuksen tuloksena uskotaan, että kun äidit kuluttavat riittävästi folaattipitoisia ruokia, ne auttavat estämään hermoputken vaurioita vastasyntyneillä. Joten herne on hyödyllinen äitien ja vastasyntyneiden terveydelle.

 • Herne säätelee ruoansulatuskanavaa!

  Fiberrikas ravitsemus tarkoittaa, että vatsa, suoli ja kaikki ruuansulatuskanavan elimet toimivat paremmin. Koska herneiden kuitupitoisuus on korkea, ruuansulatukselliset ongelmat, kuten ruoansulatushäiriöt ja ummetus, estetään. Aineenvaihdunta kiihtyy.

 • Päivittää ihoa

  • Herneiden rakenne alfa-karoteeniaine tapahtuu. Heti kun kuulet tämän aineen, voit olla varma, että se kaunistaa ihoasi.

  • Koska hernerasvaa kuluttavien ihmisten iho poistuu.

  • Koska se on antioksidanttiravinne; Auttaa ihoa näyttämään hienostuneelta ja säteilevältä

 • Korkean verenpaineen estäminenVihreiden herneiden ravinteet voivat estää korkeaa verenpainetta. Herneissä olevat magnesium, kalium ja muut mineraalit ovat hyviä sydämelle. Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä, joilla on vähän näitä mineraaleja, on korkea verenpaine. Lisäksi vihreissä herneissä on antioksidantteja, jotka voivat estää soluvaurioita, jotka voivat johtaa korkeaan verenpaineeseen.

 • Herneiden hyödyt silmille

Herneet sisältävät suuria määriä vahvoja antioksidantteja, kuten luteiinia, karoteeneja ja zeaksantiinia. Sitä pidetään myös runsaana A-vitamiinina ja se suojaa herneiden, limakalvojen, ihon ja erityisesti silmien terveyttä.

  • Auttaa suojelemaan sydäntä:

  Vihreissä herneissä oleva kalsium, kalium ja magnesium ovat mineraaleja, jotka suojaavat sydämen terveyttä alhaisesta arvosta huolimatta. Nämä komponentit ovat välttämättömiä verenpaineen ehkäisemiseksi, mikä suojaa sydämen terveyttä ja aiheuttaa riskin. Se taistelee estämään pahaa kolesterolia, jonka pitoisuus on kuituarvoa.

 • Auttaa hiuksia kasvamaan nopeammin

  Herneen hyödyt hiuksille ovat melko korkeat. Säännöllisessä kulutuksessa se ravitsee päänahaa, elvyttää hiusrakkuloita ja auttaa hiuksia kasvamaan nopeammin. Antaa hiuksille kiiltoa Sen sisältämä C-vitamiini tukee kollageenin muodostumista, jota tarvitaan hiusten optimaaliseen kasvuun, korjaa helposti rikkoutuneet, rikkoutuneet, kuivat ja vaurioituneet hiukset ja tarjoaa hoidetut hiukset.

 • Suojaa aivosoluja

  • Herneet sisältävät A- ja K-vitamiineja.

  • Nämä vitamiinit vaikuttavat aktiivisesti aivosolujen suojaamiseen.

  • jos Alzheimerin riski Jos olet alle; Voit pysyä poissa hermopotilaista kuluttamalla paljon herneitä.

  • Syöpäriskiä vastaan:

  Antioksidanttipitoisuutensa ansiosta vihreitä herneitä kulutetaan säännöllisesti, mikä vähentää kehon tulehduksia ja estää kehon mahdollisia syöpäriskejä. Se on tehokas, koska se sisältää K-vitamiinia eturauhasen ja rintasyövän johdannaisissa hernekasviyhdisteiden ansiosta, joilla on syöpälääke.

 • Nopeuttaa aineenvaihduntaa

  • Herne on vihannes, jolla on korkea kuitupitoisuus.

  • Rakenteen kuidut ovat erityisen tehokkaita niille, jotka haluavat laihtua.

  • Herne, jolla on stimuloiva vaikutus aineenvaihduntaan, auttaa myös nopeuttamaan rasvanpolttoa.

  • Voit saada tarvitsemasi energian herneistä laihdutusprosessin aikana.

   • Vahvistaa luita:

  Kalsiumia ja K-vitamiinia sisältävät herneet ovat välttämättömiä komponentteja luukudoksen vahvistamisessa. Herne estää luiden muodostumisen ja tukee luun terveyttä.

  • Estää anemiaa:

  Raudan ja folaatin sisältävien ruokien kuluttaminen on tärkeä askel anemian hoidossa. Hernerauta, joka tukee verisolujen tuotantoa, lisää hapen määrää ja vähentää anemian oireita.

Kurkun 16 mahtavaa terveyshyötyä – Muista lisätä ostoskoriisi

https://kohokohta.com/ruoka/kurkun-16-mahtavaa-terveyshyotya-muista-lisata-ostoskoriisi/

Tässä lyhyt lista kurkun vaikuttavista terveyshyödyistä:

Pitää sinut nesteytettynä

Jos olet liian kiireinen juodaksesi tarpeeksi vettä, mussuta vähän kurkkua, joka on 96-prosenttisesti vettä. Se kompensoi iloisesti!

Suojaa kuumuudelta – sisältä ja ulkoa

Syö kurkkua, ja kehosi saa helpotusta närästykseen. Levitä kurkkua ihollesi, ja saat helpotusta auringonpolttaman ja kutiavaan ihoon.

Huuhtelee kuona-aineet

Kaikki se kurkussa oleva vesi toimii luudan tavoin, lakaisten kuona-aineet ulos systeemistäsi. Säännöllisesti käytettynä kurkun tiedetään myös liuottavan munuaiskiviä.

Ravitsee sinua vitamiineilla

A-, B- ja C-vitamiinit, jotka vahvistavat vastustuskykyäsi, antavat sinulle energiaa ja pitävät sinut säteilevänä. Lisävoimaa saat mehustamalla kurkun porkkanan ja pinaatin kanssa.

Antaa ihoystävällisiä mineraaleja

Magneesiumia, kaliumia ja piidioksidia. Siksi kurkkupohjaiset hoidot ovat kylpylöissä suosittuja.

Auttaa painonpudotuksesa

Nauti kurkkuja salaateissa ja keitoissa. Minun lempivälipalani? Rapeita kurkkutikkuja kermaisella jugurttidipillä.

Elvyttää silmät

Jäähtyneet kurkkuviipaleet silmillä on kulunut kuva kauneudenhoidosta puhuttaessa, mutta se todella auttaa pienentämään silmäpusseja ja turvotusta.

Pienentää syöpäriskiä

Pienennä riskiäsi sairastua useampaan syöpään sisällyttämällä kurkku ruokavalioosi. Useat tutkimukset osoittavat sen syöpää vastustavat ominaisuudet.

Tasaa verenpainetta

Potilaat, jotka taistelevat verenpaineen kanssa – niin korkean kuin matalankin – saavat usein saavansa kurkun syömisestä helpotusta.

Raikastaa suuta

Kurkkumehu raikastaa ja parantaa sairaita ikeniä, jättäen jälkeensä paremmanhajuisen suun.

Tasoittaa hiukset ja kynnet

Piidioksidi, kurkun ihmemineraali saa hiuksesi ja kyntesi vahvemmiksi ja kiiltävämmiksi.

Helpottaa lihas- ja nivelkipuja

Kaikki kurkun vitamiinit ja mineraalit, tekevät siitä lihas- ja nivelkivuille vahvan vihollisen.

 Pitää munuaiset kunnossa

Kurkku madaltaa virtsahappojen määrää kehossasi, pitäen munuaiset tyytyväisinä.

Hyvä diabetekseen

Diabetes-potilaat voivat nauttia kurkkua, hyötyen samalla sen terveysvaikutuksista: kurkku sisältää hormonia, jota haima tarvitsee tuottaakseen insuliinia.

Parsakaalin terveysvaikkutukset

 Parsakaalin syönnistä on muun muassa se hyöty, että tämän kasviksen sisältämät rauta ja kalium auttavat torjumaan anemiaa ja nivelkipuja.

Parsakaali voi ehkäistä syöpää

Glukosinolaatit ovat vastuussa siitä, että syöpäsolut pysyvät loitolla. Sinigriini on eräs niistä parsakaalin sisältämistä ravinteista, jotka torjuvat syöpää. Se “stimuloi” esiasteen syöpäsolujen luonnollista tuhoutumista vatsassa ja suolistossa.

Glukosonilaatit toimivat myös seuraavien syöpien lievittäjinä:

 • kurkkusyöpä

 • tupakoitsijoiden keuhkot ja suu

 • naisilla rintasyöpä

 • miehillä eturauhassyöpä

Jos tämä ei vielä vakuuta sinua, kyseinen vihreä kasvis voi ehkäistä myös maksasyöpää.

Se lisää sydämen terveyttä

Parsakaalin foolihappo on erittäin tärkeä tekijä, sillä se sallii kehon sekä imeyttää oikealla tavalla rautaa että torjua sikiön epämuodostumista, ja lisäksi se estää myös sydänsairauksia.

Foolihappo auttaa estämään sydäninfarktia, arytmiaa ja ateroskleroosia vähentämällä homokysteiinin määrää. Lisäksi parsakaalia suositellaan niille henkilöille, joilla on kohonnut verenpaine.

Se helpottaa anemiaa

Parsakaali on yksi niistä ruoista, jotka tarjoavat kaikkein eniten rautaa, ja täten se onkin erinomaista ruokaa anemiasta kärsiville ihmisille.

Lisäksi se voi jopa ehkäistä anemiaa, ja parsakaalia suositellaankin ihmisille, joilla on suurempi riski sairastua siihen. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat henkilöt:

 • raskaana olevat

 • naiset, joilla on hyvin runsaat kuukautiset

 • ne, jotka kärsivät jatkuvasti nenäverenvuodosta

 • imettävät äidit

Se auttaa ruoansulatuksessa

Parsakaalin sisältämä B-monivitamiini toimii siten, että se edistää entsyymien luontia. Esimerkki näistä entsyymeistä on pepsiini, joka helpottaa ruokien käsittelyä ruoansulatuksessa.

Jos sinulla on ilmavaivoja tai ongelmia suoliston kasvuston suhteen, me suosittelemme tämän ravinteikkaan kasviksen syöntiä ainakin kerran viikossa.

Sen sisältämän kuidun ansiosta tämä vihreä tuote auttaa tekemään suoliston toiminnasta helpompaa, ja se poistaa myrkyllisiä aineita suolistosta eliminoimalla kaiken jäljellä jääneen jätteen. Lisäksi se antaa tukevan tunteen kylläisyydestä.

Siten voidaankin todeta, että parsakaali on ihanteellinen ruoka kaikille niille, jotka ovat huolestuneita siitä mitä heidän tulisi syödä tai jotka ovat dieetillä pudottaakseen painoaan.

Se torjuu masennusta ja hoitaa hermoja

Jos syöt parsakaalia, et ainoastaan saa hyvää tunnetta kylläisyydestä, vaan lisäksi mielialasi muuttuu paremmaksi ja hyvinvointisi nousee. Tämä johtuu parsakaalin kyvystä edistää dopamiinin tuotantoa kehossa, mikä sitten vähentää hermostuneisuutta, stressiä ja masennusta.

Parsakaalissa on magnesiumia ja kalsiumia, ja ne vaikuttavat seuraavilla tavoilla ihmisen hyvinvointiin:

 • ne säätelevät unisyklejä ja estävät unettomuutta

 • ne rentouttavat hermoja ja lihaksia

 • ne hallitsevat sydämen lyöntitahtia

 • ne lisäävät yleistä energiaa

Parsakaalin syönti onkin yhtä kuin elinvoima ja onnellisuus!

Se torjuu nesteiden kertymistä

Parsakaalin sisältämä suuri kaliumin määrä toimii kehoon suolan syönnin seurauksena kertyneen natriumin vastavoimana. Jos sinulla on turvotusta, kohonnut verenpaine tai liikalihavuutta, älä siis epäröi lisätä parsakaalia ruokavalioosi.

Se vähentää nivelkipuja

Parsakaali voi poistaa herakertymiä nivelistä – tämä kerääntyminen johtuu kaliumista ja glutationista. Se onkin täydellistä ruokaa niille, joilla on niveltulehdus tai nivelrikko.

Se auttaa kohentamaan ulkonäköä

Tämän kaalilajikkeen antioksidanttivaikutukset mahdollistavat kehossa olevien myrkyllisten aineiden poistumisen, ja siten parsakaali edistää kauneutta ja nuorekkuutta.

Parsakaalilla on kyky stimuloida maksan toimintaa sekä puhdistaa verta. Tämä saa aikaan terveemmän ihon. Lisäksi parsakaali voi myös estää hiustenlähtöä sekä vähentää iho-ongelmia (akne, kuivuus, finnit ja rypyt).

Se säätelee kilpirauhasen toimintaa

 Kaikki ristikukkaiskasvit, joihin parsakaalikin kuuluu, voivat vähentää kilpirauhashormonin tuotantoa. Tämän vuoksi tätä kasvista suositellaankin niille, joilla on kilpirauhasen liikatoimintaa.

Jotta voisit nauttia parsakaalin hyvistä ominaisuuksista mahdollisimman tehokkaasti, höyrytä sitä 3-5 minuuttia niin, että se ei menetä fytokemikaalejaan ja ravinteitaan (moni niistä nimittäin kuolee korkeassa lämpötilassa, kuten tapahtuu keitettäessä). Mausta sitten oliiviöljyllä ja valkosipulilla.

Paprikan terveysvaiktukset

Popsi, popsi paprikaa: se on oikea C-vitamiinipommi ja pitää flunssan loitolla. Tiesitkö, että paprika tekee ihmeitä myös iholle?

1. Paprika on vitamiinipommi.

Keltaisessa paprikassa on jopa viisi kertaa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. C-vitamiini on tuttu ase taistelussa flunssaa vastaan, ja se voi tulehdusten lisäksi pitää loitolla jopa syöpää ja sydänsairauksia.

Paprika sisältää myös muita tärkeitä ravintoaineita kuten foolihappoa, B- ja E-vitamiinia sekä karoteenia, A-vitamiinin esiastetta. A-vitamiinia on eniten punaisessa paprikassa.

2. Paprika saa ihon hehkumaan.

Paprikan karotenoidit ehkäisevät ihon rypistymistä ja lisäävät sen pintaverenkiertoa. Karotenoidit voivat olla toimiva keino myös aknea vastaan.

3. Paprikasta saa herkullista ruokaa.

Paprika on terveellisintä raakana, esimerkiksi salaateissa, mutta se sopii hyvin myös ruuanlaittoon. Paprika maistuu pataruuissa, keitoissa, piiraissa ja pizzoissa. Täytetyt uunipaprikat ovat herkkua.

4. Paprika on kevyttä.

Paprika sopii myös kevyeen ruokavalioon ja siinä on paljon kuitua. Yhdessä paprikassa on vain 30 kilokaloria.

5. Paprika tuo väriä ruokapöytään.

Paprikaa on montaa eri väriä. Makeita vihannespaprikoita on tavallisten punaisen, keltaisen ja vihreän lisäksi myös valkoisina ja lilanvärisenä. Tuliset maustepaprikat eli chilit ovat oma lukunsa

Tomaatin terveysvaikutukset

Tomaatti sisältää tärkeitä vitamiineja, kuten C- ja A-vitamiinia. Ensimmäinen näistä on erinomainen apu raudan imeytymisen ja siten myös haavojen parantumisen kannalta, sekä esimerkiksi vastustuskyvyn voimistamiseksi. A-vitamiini taas on erittäin tärkeä tekijä silmien, ihon ja hengitysteiden hyvän terveydentilan ylläpitämisen kannalta.

Mitä tulee sydämeen ja verisuoniin, on tomaatti on erinomainen suojaa antava tuote, ja se auttaa myös alentamaan sekä säätelemään korkeaa verenpainetta. Se myös sisältää kaliumia, mineraalia joka auttaa kehon nesteiden säätelyssä. Huonon kolesterolin kiinnittyminen valtimoiden seinämiin aiheuttaa rasvan kertymistä, ja siten se myös lisää verenpainetta. Tomaatti estää tämän.

Korkea verenpaine saa sydämen tekemään enemmän työtä, jotta se pystyisi tehokkaasti saamaan veren sekä ravinteet virtaamaan elimistön eri elimiin. Tämä johtuu siitä, että valtimot, jotka veren kuljettavat, ovat muuttuneet huonommaksi. Tämä sydämen tekemä ylimääräinen ponnistus aiheuttaa pikkuhiljaa sen vahingoittumisen, kuten käy myös toisille kehon ensisijaisen tärkeille elimille.

Pidä siis mielessäsi, että tällainen elimistön tila on syynä useisiin sydämen ongelmiin. Seurauksena korkeasta verenpaineesta saattavat olla muun muassa verisuonten kalkkiutuminen, rasitusrintakipu eli angina pectoris, munuaisten vahingoittuminen, näkökyvyn huononeminen, halvaukset sekä muut ongelmat.

Liikunta

15 MIN TOTAL CORE/AB WORKOUT (At Home Equipment Optional)

https://www.youtube.com/watch?v=UqZ_GVy4HFs

15 min BOOTY BURN WORKOUT (No Equipment)

https://www.youtube.com/watch?v=XJcoOdKlYqk

5 MIN FULL BODY STRETCH & COOL DOWN

https://www.youtube.com/watch?v=wo1uEoy9MwU

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti