lauantai 26. syyskuuta 2020

SU 27.09.2020 Kaupunginhallituksen jäsenellä Eija Pahkalalla on oikeus omaan mielipiteeseen

20 kaupunginvaltuutettua 35:stä on allekirjoittanut selvityspyynön. Siis lähes 60 %:a valtuutetuista on tyytymättömiä nykyiseen tilanteeseen

https://kalajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-jasenet/

Kaupunginvaltuustossa mitataan kaupunginhallituksen luottamusta valtuutettujen keskuudessa. Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny. Luottamuksen edellytyksiä ovat hyvien aikeiden lisäksi osaaminen (kompetenssi) ja riski.

Systeemiluottamus on luottamuksen taso, joka rakentuu hetkellisen kohtaamisen päälle. Se perustuu etenkin vastavuoroiseen toimintaan ja opittuun maineeseen. Kun jotain sovitaan, asioista pidetään kiinni ja voit luottaa saavasi sitä mitä tilaat – uudelleen ja uudelleen. Toiminta on molemmin puolin avointa ja molempien odotusten mukaista. Systeemiluottamus rakentuu siis etenkin kokemuksista – omista tai toisten tarinoista. Niin kauan kun systeemiluottamus toimii, emme yleensä kiinnitä siihen huomiota. Jos systeemiluottamus rikkoutuu, vaatii se yleensä korjauksia ja kompensaatioita, jotka palauttavat kokemuksen, että sopimus oli vastoinkäymisistä huolimatta edelleen oikeudenmukainen. Systeemiluottamus on kuin vaakakuppi, joka mittaa sopimusten vastavuoroista oikeudenmukaisuuden kokemusta.

Suhdeluottamus rakentuu yhteenkuuluvuden tunteen varaan. Tunnemme toisemme, myös empaattisesti ja henkilökohtaisesti, koemme että meillä on samat tavoitteet ja arvot ja jopa kuulumme samaan joukkoon. Olemme rakentaneet jaettuja odotuksia. Suhdeluottamus rakentuu toistuvan autenttisen vuorovaikutuksen pohjalle, joka saa meidät näkemään toisemme saman ryhmän, tai ainakin heimon, jäseninä. Hyvä suhdeluottamus korvaa myös systeemiluottamukseen liittyviä rikkomuksia, sillä onhan kyseessä ”hyvä tyyppi, joka pohjimmiltaan haluaa samaa kuin minä”. Se vaatii tuttuutta ja ajallista panostusta ja rakentuu usein systeemiluottamuksen päälle.

Luottamus on monitasoinen ilmiö, joka syntyy hetkellisten kokemusten, vastavuoroisten sopimusten ja aitojen sosiaalisten suhteiden kautta. Kaikki vuorovaikutus ei vaadi suhdeluottamusta, mutta hyvä suhdeluottamus tarjoaa turvallisuuden tunnetta ja on sosiaalisen liiman, jonka varaan yhteistyö voidaan parhaiten rakentaa – niin työ- kuin yksityiselämässä.

Kalajoen kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkalan (kesk.) mielipide: "Vastaukset kestävät kaiken lain ja totuuden tarkastelun"

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/601963

Keskustan ideologiaa on, että keskusta kantaa vastuuta – sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta.

Näin Kalajoen keskustan hallitusryhmä on lähes koko valtuustokauden toiminut. Hallituksen keskustaryhmässämme päätökset ovat olleet lähes yksimielisiä. Luottamuspaikat jaettiin viime vaalien jälkeen siten, että ne henkilöt jotka kuntalaisilta eniten luottamusta saivat, myös kantavat vastuuta ja ovat keskeisillä paikoilla. Ymmärrän, että pitkään ykköspaikalla olleille se on ollut kova pala siirtyä syrjään.

Tämä hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä, ei yksin viranhaltijoiden esityksestä vaan myös valtuustoaloitteiden jälkeen, mutta toki myöhemmin yhdessä. On muun muassa päätetty Raution monitoimitalon rakentaminen, ja samoin on päätetty Himangan terveysaseman rakentaminen. Pitkään jatkuneeseen hoitajavajeeseen vastattiin valtuustoaloitteeni jälkeen perustamalla iso määrä toimia.

Tämä hallituksen enemmistö on pitänyt huolta muun muassa siitä, että yrityksiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja kuntalaisia aidosti kuullaan, myös lakia noudatetaan. Vastaus, jossa väitetään pontta moitteeksi, tuntuu kaukaa haetulta. Kysehän oli terassivuokriin kohdistuvista päätöksistä. Yhdenvertainen kohtelu on erityisen tärkeää. Silloinkin, kun päätös koskee kaupunginhallituksen jäsenen omistamaa yritystä tai yritystoimintaa. Mikäli kaupunginhallitus ei olisi kiinnittänyt vuokratason yhdenmukaisuuteen ja yrittäjien yhdenvertaiseen kohteluun huomiota, se ei olisi ollut tehtäviensä tasalla. Näihin 11 kysymys/mielipiteeseen olemme vastanneet huolella, ja sama mahdollisuus on ollut kaikilla hallituksen jäsenillä. Vastaukset kestävät kaiken lain ja totuuden tarkastelun, ne ovat faktaa. Suhtaudun erittäin vakavasti kysyjien väitteeseen, että kaupunginhallitus luo pelkoa ja epävarmuutta henkilöstöön. Totean, että kaikkeen kaupungissa mahdollisesti pelolla johtamiseen on puututtava ja asia on selvitettävä, jos näin on. Itselläni on tiedossa useita työntekijöitä, jotka ovat sairastuneet työuupumukseen, ja he tervehtivät ilolla organisaatiouudistusta, joka toisi toivottavasti enemmän aikaa ja parempaa johtamista.

Jokaisen valtuutetun ja hallituksen jäsenen tulee itse huolehtia siitä, onko jäävi. Jokaisen valtuutetun velvollisuus on itse lukea mitä kuntalaki sanoo, perehtyä esityslistalla oleviin asioihin ja valmistautua niihin.

On ollut surullista kuulla, että joku sanoo panneensa nimen alle lukematta, koska se oli teidän ryhmästä tullut aloite, teimme ryhmäpäätöksen olla mukana. Joku sanoo ettei ymmärtänyt mihin nimensä lupasi.

Oma isäni oli Kalajoen valtuustossa ja hallituksessa. Kun pienenä tyttönä kuuntelin, miten isä keskusteli ihmisten kanssa, kantoi heidän huoliaan ja uskalsi viedä asioita eteenpäin, enpä tiennyt silloin että itsekin tulen niin vielä tekemään. On sanottu että moraalinen rohkeus on kaikkein vaikeinta, se tarkoittaa rohkeutta puhua sen puolesta, mitä pitää oikeana ja hyveellisenä toimintana.

Tulen jatkossakin toimimaan sen puolesta, omia arvojani myymättä, johtipa se mihin lopputulemaan tahansa.

Eija Pahkala

Kalajoki

Kaupunginhallituksen jäsen (kesk.)

Lue myös:

"Kyseessä näyttää olevan mielipide, ei fakta" – Tässä Kalajoen kaupunginhallituksen vastaukset valtuuston esittämiin kysymyksiin kokonaisuudessaan

Kalajoen kaupunginhallitus vastasi valtuutetuille, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä – Hallituksen jäsen Sirkka Alho kuvailee vastinetta "puheenjohtajavetoiseksi jargoniksi", puheenjohtaja Riitta A. Tilus taas painottaa "lainsäädännön tuntemista"

Kalajoen kaupunginhallitukselta 12-sivuinen vastaus kirjallisiin kysymyksiin hallituksen päätöksenteosta ja henkilöstöasioiden hoitamisesta – Moni kysymyksen esittäjä "kritisoi omaa päätöksentekoaan

Erotetaanko kaupunginhallitus Kalajoella? – Se on kaupunginvaltuuston käsissä: "Ilmeisesti ei olla tyytyväisiä hallitustyöskentelyyn, kun oma mielipide ei ole voittanut", kommentoi hallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus

Joukko Kalajoen valtuutettuja huolissaan kaupunginhallituksen päätöksenteosta – Valtuutetut vaativat vastauksia useisiin eri asioihin, kuten siihen, miksi kaupunginhallitus ei noudata yhdessä sovittuja pelisääntöjä

Osa Kalajoen valtuutetuista haluaa irtisanoa kaupunginjohtaja Puoskarin - Puoskarille tukea johtoryhmältä

https://kuntalehti.fi/tyopaikat/tyopaikkauutiset/osa-kalajoen-valtuutetuista-haluaa-irtisanoa-kaupunginjohtaja-puoskarin-puoskarille-tukea-johtoryhmalta/

Kalajoen kaupunginhallitus ei esitä tilapäistä valiokuntaa punnitsemaan kaupunginjohtajan luottamusta

https://kuntalehti.fi/tyopaikat/tyopaikkauutiset/kalajoen-kaupunginhallitus-ei-esita-tilapaista-valiokuntaa-punnitsemaan-kaupunginjohtajan-luottamusta/


Kalajoen työrauhaneuvotteluihin haetaan apua Kuntaliitosta

https://kuntalehti.fi/uutiset/kalajoen-tyorauhaneuvotteluihin-haetaan-apua-kuntaliitosta/

Henkilötietoja lipsahti verkkoon esityslistan liitteen mukana – Kalajoen kaupunki pyytää anteeksi

https://yle.fi/uutiset/3-11413128

Huutamista, haukkumista, painostusta ja kiroilua – Kalajoen kaupunginjohtajan sanotaan johtaneen kovalla kädellä jo pitkään, ja nyt kaupunkia koettelee kriisi

https://yle.fi/uutiset/3-10451950

Piittaamattomuutta ja paskahousuksi nimittelyä? Osa valtuutetuista haluaa erottaa kaupunginjohtajan Kalajoella

https://yle.fi/uutiset/3-10421275

Tapaus Puoskari ja Soukka - härskiä valtapeliä ja koston politiikkaa?

http://www.erkkiaho.com/blogarchive/430.htm

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/syrjintavuorossa-jorma-tikkanen.html

Pahuuden voimat ja vallanvarkaat

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lainvastaisesti

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html


Minä Erkki Aho olen joutunut olemmaan Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteena jo yli 30 vuotta ja Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena jo yli 25 vuotta. Transparency Internationalin selvityksen mukaan Suomi kuuluu oikeusvaltioiden viimeisimpien joukkoon yhdessä Perun, Kamerunin ja Indonesian kanssa. Suomi on Euroopan heikoin oikeusvaltio. Tässä on todistus myös tähän asiaan.

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html

Kylpylä rakennetaan

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kalajoen-tyvoimatoimiston-laho-pts.html

Starttiraha katkaistiin kostona - maineen mustaaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/starttiraha-katkaistiin-kostona-maineen.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html

Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaatimus-oikeudenmukaisesta.html

Avaintodistajan lausunto - Sulo Heiskarin oudot vahvistukset

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/avaintodistajan-lausunto-sulo-heiskarin.html

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Kiirehtimispyyntöjä Rovaniemen hovioikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kiirehtimispyyntj-rovaniemen.html

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kiirehtimispyynt-rovaniemen.html

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi – kirjeitä myllystäni

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/perustuslakivaliokunnan-puheenjohtaja.html

Rovaniemen hovioikeuden päätös - tunnekuohuja

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeuden-pts.html

Palautin Korkeimman oikeuden päätöksen lainmukaiseen käsittellyn

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/palautin-korkeimman-oikeuden-ptkse.html

Päin männikköä, kohti koskeloa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/pin-mnnikk-kohti-koskeloa.html

Vastaus Ylivieskan poliisipäällikölle toimenpiteitä varten

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-ylivieskan-poliisiplliklle.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html  

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Vaarallinen alue

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaarallinen-alue.html

Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/suomussalmella-ei-tutkita-trkeit.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/varatuomari-vrensi-nimet-avoimiin.html

Erikoiset kalakaupat

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/erikoiset-kalakaupat.html


Poliisille rökäletappio numeroin 10 - 0

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/poliisille-rkletappio-numeroin-10-0.html

Syyte kevyellä pohjalla

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/syyte-kevyell-pohjalla.html

Puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/puolustukseni-raahen-krjoikeudessa.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/ahojahti-jatkui-raahen-krjoikeudessa.html

Hanurista tempaistu Raahen käräjäoikeuden päätös

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/hanurista-tempaistu-raahen-krjoikeuden.html

DVD-dokumentti YouTubessa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Korkeimman oikeuden lainvastaisuudet jatkuvat

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/korkeimman-oikeuden-lainvastaisuudet.html

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Korkein oikeus kriisissä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/korkein-oikeus-kriisiss.html

Perustuslakivaliokunta ja satukertomukset

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/perustuslakivaliokunta-ja.html

Järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia ja - rikoksia Suomessa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/jrjestelmllisi-ihmisoikeusloukkauksia.html  

Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html

Poliisihallinnossa paineet purkautuvat

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisihallinnossa-paineet-purkautuvat.html

Poliisi suojelee rikollisia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Arvoisa oikeusministeri Tuija Brax,

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/arvoisa-oikeusministeri-tuija-brax.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

Europarlamentaarikko Ville Itälä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/europarlamentaarikko-ville-itala.html

Syyttäjä Kirsi Männikkö

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/syyttaja-kirsi-mannikko.html

Määräajan pidentämispyyntö

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

Rikosylitarkastaja Leila Melander

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/rikosylitarkastaja-leila-melander.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/valtakunnansyyttaja-matti-kuusimaki.html


KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/krpn-talousrikosyksikon-paallikko-tapio.html

Korkeimman oikeuden jäsen Lauri Lehtimaja

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/korkeimman-oikeuden-jasen-lauri.html


Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Törkeä ihmisoikeusrikos

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/torkea-ihmisoikeusrikos.html

Vastaus turvaamistoimiasiassa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen.html

Rikosylikonstaapeli Seppo Sipola

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/rikosylikonstaapeli-seppo-sipola.html

Poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/poliisiylitarkastaja-arto-hankilanoja.html

Trukki romutettiin omistajan tietämättä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Onko laki väärässä?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Verottaja tappaa yrityksiä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/verottaja-tappaa-yrityksia.html


Kultainen ansiomerkki

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2018/02/kultainen-ansiomerkki.html

Eroanomuksesta ja puheenjohtajapelistä

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/01/eroanomuksesta-ja-puheenjohtajapelist.html


Meri Säteri hakee eroa luottamustehtävistään Kalajoella – Eropyynnön perusteina henkilökohtaiset syyt sekä kaupungin hallintoon ja johtamiseen liittyvät ongelmat

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/595820

Eron myöntäminen Meri Säterille kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävistä ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävistä

http://www3.kalajoki.fi/Djulkaisu/kokous/20201314-13.PDF

Ex-kansanedustaja Hanna Halmeenpää eroaa Kalajoen kaupunginhallituksesta – eroanomus valtuuston pikakäsittelyyn jo tiistaina

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/600016

Hanna Halmeenpää kommentoi eroaan Kalajoen kaupunginhallituksesta – Taustalla samoja kaupungin hallinnon ongelmia kuin aiemmin eronneella Meri Säterillä

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/600140

PE 25.09.2020 Vahva valtuutettujen protesti kaupungin johtamistapaa vastaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/pe-25092020-vahva-valtuutettujen.html

Kalajoella on ongelma johtamisessa. Siksi on syytä pohtia mitkä ovat hyvän johtamisen taidot ja miten saadaan ihmiset innostumaan?

Innostuneet ihmiset saavat toiset tekemään parhaansa. He näyttävät tietävän, miten he saavat muut yrittämään vielä kerran. Me kaikki tunnemme heitä – jotkut ovat opettajia tai yritysjohtajia, toiset valmentajia tai äitejä. He eivät ole yleensä hyvännäköisiä tai poikkeuksellisen älykkäitä, mutta heillä näyttää olevan kyky inspiroida ihmisiä. Tämä merkittävä motivoinnin taso saa heidät menestymään kaikessa tai lähes kaikessa, mihin he ryhtyvät.

Inspiraation tarve


Historia osoittaa, että miltei kaikkialla on tyhjiöitä odottamassa, että ne täyttäisivät henkilöt, joilla on avarakatseisuutta ja joka pystyy ohjailemaan muiden ihmisten voimavaroja ja saa heidät ponnistelemaan kaikin tavoin. Haasteena ei olekaan laiskojen ihmisten muuttaminen ahkeriksi. Pikemminkin kysymys on olemassa olevan tarmon kanavoimisesta mahdollisimman hyödyllisiin ponnisteluihin. Eivät ihmiset pidä siitä, että joutuvat olemaan apaattisia ja tylsistyneitä. He ottavat ilomielin vastaan johtajan tai valmentajan, joka osaa opettaa heidät nauttimaan työstään tai harrastuksestaan ja joka välittää heille kyvyn rakastaa oppimista.

Korkean moraalin luominen


Omituinen kemiallinen reaktio tapahtuu, kun pannaan yhteen kolme tai useampia henkilöitä ja muodostetaan heistä perhe, joukkue tai yritys. Nuo ihmiset ryhtyvät käyttämään monimutkaista valtaa toisiinsa. Esimerkiksi jotkin ryhmät näyttävät taipuvaisilta tuottamaan tuhoisaa sähköisyyttä. Pari nyrpeää työntekijää tai ryhmä kriittisesti suhtautuvia jäseniä, joita ei ole tarpeeksi pidetty silmällä, voivat luoda voimakkaan, negatiivisen sähkökentän tuossa tuokiossa. Johtajan tai valmentajan on oltava psykologi ja on pystyttävä torjumaan tämänkaltaisia vaikutuksia. Miten pystytään estämään sellaisia negatiivisia tunteita saamasta kohtuuttomia mittoja?

Taitavat motivoijat kokoavat ryhmän huolellisesti, mikä takaa henkisesti positiivisen lähtökohdan jo alun alkaen. Periaate on tämä: innostus tarttuu, ja ihmiset innostuvat, kun asetamme heidät kosketuksiin toisten samalla tavoin innostuneiden kanssa. Kun optimismi lopulta saavuttaa kyllin korkean lämpötilan, tuli alkaa ruokkia itseään. Viisas johtaja, joka löytää suorituskyvyltään huipputason ihmisiä, tuo heidät nopeasti kosketuksiin toistensa kanssa. Palavan hiilen tavoin innostunut ihminen sytyttää toisia ja luo upean tulen.

Tutkimukset osoittavat, että tällaiset yritykset ja joukkueet ovat menestyneet sekä hyvinä että pahoina päivinä, koska he ovat rakentaneet selvän ”kulttuurin” organisaatioonsa. Uusi työntekijä, joka tulee tällaiseen yritykseen tai joukkueeseen oppii, että ”näin se meillä tehdään”. Tämä vahvasti yhteisten päämäärien ja arvostusten ilmapiiri ohjaa ihmiset oikeaan suuntaan, poistaa sekaannukset ja säästää aikaa. On syntynyt yhteinen kulttuuri. Pyritään yhdessä yhteisiin päämääriin ja edistetään jäsenten parhaita puolia.

Odota parasta


Hyvät johtajat ja valmentajat eivät uhraa aikaansa alaistensa tai oppilaidensa menneiden epäonnistumisien tonkimiseen. Sen sijaan he etsivät vahvoja puolia, joita muut eivät ole huomanneetkaan, ja keinoja oman ryhmänsä jäsenten lahjojen täysimääräiseen käyttöön. Motivaation onnistumisen tai epäonnistumisen määrää ennen muuta oma suhtautumisemme ihmisiin. Jos kaikki tietävät meidän odottavan heiltä hyviä suorituksia, he tekevät useimmissa tapauksissa mitä tahansa vastatakseen odotuksiamme. Jos odotamme pahinta, he noudattavat näitä ennusteita surullisenkin tarkasti. Niinpä ensimmäinen keino kehittyä hyväksi motivoijaksi on: odota toisilta ihmisiltä parasta.

Pygmalion vaikutus


George Bernard Shaw:n näytelmässä Pygmalion professori auttaa Eliza Dootlittle-nimistä hopsakkaa muuttumaan hienoksi naiseksi. Hän tekee niin ennen muuta kohtelemalla tyttöä kuin hienoa naista, kunnes tyttö alkaa elää hänen odotustensa mukaan. Goethe mukaili tämän periaatteen näin: ”Kohtele miestä sellaisena miltä hän näyttää, niin teet hänet pahemmaksi. Mutta kohtele miestä kuin hän olisi se, miksi hänellä olisi mahdollisuudet tulla, niin teet hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla”

Esimiehen tai valmentajan äänensävy, kasvonilmeet, kosketus ja asento ovat keinoja, joilla hän usein vaikuttaa tahtomattaan alaisiinsa.

Piilevien kykyjen löytämisen ilo


Kun valitsemme myönteisen, avoimen asenteen, koko joukko piileviä kykyjä alkaa pulpahdella pinnalle. Keskivertoihmiset pystyvät erinomaisiin suorituksiin sellaisten opettajien ja johtajien johdossa, joilla on kärsivällisyyttä odottaa, kunnes kyky ilmaan näkyviin.
Historiankirjat ovat täynnä tarinoita lahjakkaista ihmisistä, joiden kyvyt jäivät kaikilta huomaamatta, kunnes tuli joku, joka uskoi niihin. Einstein oppi puhumaan vasta nelivuotiaana ja lukemaan seitsemän vuotiaana. Isac Newton selviytyi heikonlaisesti peruskoulusta. Erään sanomalehden päätoimittaja antoi potkut Walt Disneylle, koska tällä ”ei ollut hyviä ideoita”. Leo Tolstoi joutui eroamaan yliopistosta huonon menestyksen vuoksi. Haydn luopui yrittämästä tehdä Beethovenista muusikkoa, koska tämä näytti hitaalta ja yksitotiselta nuorelta mieheltä, jolla ei ollut mitään ilmeisiä lahjoja – paitsi se, että hän uskoi musiikkiin.

Kasvun ilmapiiri


Voimme tehdä ympärillämme oleville ihmisille suuren palveluksen, jos pystymme tarjoamaan heille ympäristön, jossa he voivat löytää itsestään piilevän lahjakkuutensa ja lisäksi myös kehittää sitä. Theodore Roosewelt kirjoitti: ”On kahdenlaista menestystä. Toinen on hyvin harvinaislaatuista ja sen saavuttaa ihminen, joka kykenee tekemään jotakin, johon kukaan muu ei pysty. Se on neroutta. Mutta tavallinen ihminen, joka saavuttaa sitä, mitä me kutsumme menestyksesi, ei ole nero. Hän on ihminen, jolla on samat ominaisuudet kuin toisillakin, mutta joka on kehittänyt näitä tavallisia ominaisuuksia epätavallisen korkealle tasolle.”

Ihmiset tarvitsevat ilmapiirin, jossa he voivat erikoistua, hioa taitojaan ja löytää omat erityispiirteensä.

Venymiskyky


Pystymme katsomaan ryhmäämme myönteisemmin, kun muistamme, mikä suunnaton venymiskyky jokaisella on. Me hyödynnämme vain pientä osaa niistä henkisistä ja fyysisistä voimavaroista, joihin meillä olisi mahdollisuuksia. Yleisesti ottaen ihmisyksilö ei ole läheskään voimavarojensa äärirajoilla. Hänellä on erilaisia kykyjä, jotka hän tapansa mukaan jättää käyttämättä. On ilmeistä, että elimistössämme on varastoituna energiavaroja, jotka normaalisti jätämme käyttämättä.

Menestymisen toiveet


Monet johtajat unohtavat yksikertaisen totuuden: kukaan ei halua olla epäonnistunut yksilö. Melkein kaikki meistä haluavat menestyä. Syvällä sisimmässään jokaisella on viettymys saavuttaa jotain, olla joku. Ja juuri tässä on motivoijalle aloituspaikka. Jos tunkeudut tähän viettymykseen ja ilmoitat uskovasi ihmisten tulevaisuuteen, he tekevät miltei mitä tahansa vastatakseen odotuksiasi. Ja he työskentelevät sinun alaisuudessasi lujemmin kuin kenenkään muun alaisuudessa koko maailmassa.

Sitoutuminen erinomaisuuteen


Tähän saakka olen toistanut, että paras tapa saada ihmisissä parhaat puolet esiin on kohdella heitä myönteisesti, rohkaisevasti, hyödyntää heidän lahjojaan ja aloittaa heidän nykyisistä tarpeistaan ja toiveistaan. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että motivoija on pehmeä, päinvastoin kaikkein tehokkaimmat motivoivat johtajat ovat kivenkovia mitä tasonormeihin tulee. He pitäytyvät sitkeästi tiettyihin arovihin, ja pyrkivät muodostamaan ryhmän samanhenkisistä ihmisistä, jotka kannattavat samoja arvoja.


Hyvän johtajan 14 ominaisuutta

Ihmiset määrittelevät hyvän johtajuuden monin eri tavoin, ja johtajilta voidaan vaatia erilaisia kykyjä eri toimialoilla ja organisaatioissa. Samalla kuitenkin suuri osa meistä tunnistaa hyvän johtajan, kun näemme sellaisen. Täytyy siis olla olemassa joitakin yleispäteviä ja olennaisia ominaisuuksia, joita hyvillä johtajilla yleensä on.

Kahdeksan tärkeää hyvän johtajan kykyä ja piirrettä.

1. Delegointikyky

Jos ihmisellä alkaa olla liikaa tehtävää, alkaa työn laatu todennäköisesti kärsiä. Kyky delegoida työtehtäviä alaisille on yksi tärkeimpiä johtajan ominaisuuksia. Hyvä johtaja tietää, että parhaimmat tulokset saavutetaan kaikkien kompetensseja hyödyntäen: ”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain.”

2. Rehellisyys

Työntekijät ovat tietyllä tapaa heijastus firman johdosta. Johtajan vastuu on asettaa työyhteisössä taso rehellisyydelle ja työnteon etiikalle. Jos työntekijä epäonnistuu, on tärkeää, että hän ei pelkää myöntää virhettään ja lakaise asiaa maton alle. Kun johtaja toimii esimerkkinä ja osoittaa rehellisesti virheensä, uskaltaa tiimi seurata perässä ja toimia samoin.

3. Hyvät kommunikaatiotaidot

Johtajan on tärkeää kertoa tavoitteista ja toimintatavoista johdonmukaisella tavalla. Onnistunut informointi helpottaa työntekoa ja vähentää väärinymmärrysten riskiä. Erityisen tärkeää on sanoittaa organisaation visio, jonka tunnettavuudesta johtaja huolehtii. Selkeä visio inspiroi työntekoa, mikä heijastuu lopulta tuloksiin.

4. Sitoutuneisuus

Hyvä johtaja vaatii ahkeraa työntekoa sekä alaisiltaan että itseltään. Yksi työntekijöitä parhaiten motivoivista keinoista on pomon sitoutuneisuus ja kova työpanos. Osoittamalla sitoutuneisuutensa johtaja ei vain saa kunnioitusta, vaan myös levittää energiaa ja työintoa.

5. Itsevarmuus

Kun asiat eivät etene suunnitelmien mukaisesti, voi johtaja kokea huolta yrityksen tulevaisuudesta. Haastavina aikoina on tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä, eikä antaa epätoivolle tai paniikille valtaa. Hyvä johtaja säilyttää tällaisissa tilanteissa luottavan ja varman asenteen, ja motivoi alaisia yhteisten tavoitteiden kautta. Itsevarma johtaja hallitsee ryhmän toiminnan ja dynamiikan kaikissa käänteissä.

6. Positiivisuus ja huumorintaju

Jos tavoitteita ei täysin saavuteta ja stressitasot työpaikalla nousevat, kärsivät ihmisten väliset suhteet helposti. Huumori on työkalu, jota johtaja voi käyttää rohkaistakseen työntekijöitä ja edistääkseen hyvää työilmapiiriä. Positiivisen energian avulla vastoinkäymisetkin voidaan kääntää motivaatioksi.

7. Luovuus

Hyvän johtajan luovuus ilmenee kykynä nähdä mahdollisuuksia tilanteissa, joissa muut näkevät vain ongelmia. Ongelmiin löytyy harvoin helppoja ratkaisuja, mutta johtajan luova ajattelutapa voi olla avain uudenlaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

8. Kyky inspiroida

Alaisten inspirointi on elintärkeä kyky, kun johtaja tahtoo yrityksensä saavuttavan tulevaisuuden tavoitteet. Hyvä johtaja inspiroi työntekijöitä yhteisellä visiolla, jota kohti alaiset voivat pyrkiä. Menestynyt johtaja myös motivoi työntekijöitään huomioimalla näiden panokset ja saavutukset.

9. Taito luoda visioita

Loistavilla johtajilla on kyky luoda visioita tulevaisuuteen ja nähdä se niin sanottu suurempi kuva. Sisäisen vision lisäksi tarvitaan tietenkin myös osaamista ilmaista se selkeästi niin, että myös muut saavat kiinni ajatuksesta. Pelkkä visio oman pään sisällä ei siis riitä, vaan kyky innostaa myös muut mukaan on tärkeää.

10. Kunnioitus muita kohtaan

Pelolla johtaminen on onneksi jäämässä menneisyyteen. Hyvä johtaja kunnioittaa kaikkia työntekijöitä ja myös näyttää sen sanoillaan ja teoillaan. Kunnioitus ei voi olla päälle liimattua, vaan sen täytyy olla aitoa. Mikäli johtaja luo ympärilleen pelon tai epävarmuuden ilmapiiriä, voi koko työyhteisö usein huonosti ja ihmiset alkavat kyräillä toisiaan.

11. Pyrkimys läpinäkyvyyteen

Luottamus on tärkein asia, jota hyvä johtaja tarvitsee ympärillä olevilta ihmisiltä. Luottamuksen ilmapiiriä lisää organisaation läpinäkyvyys – kun viestintä on rehellistä ja suoraa, ja kaikki työntekijät tietävät missä ollaan menossa, toimii työyhteisö paremmin. Sisäinen viestintä on monessa yrityksessä lapsenkengissä, vaikka juuri siihen kannattaisi panostaa.

12. Empatiakyky

Vaikka esimerkiksi korkeassa asemassa oleva johtaja ei voi tietää kaikkien alaistensa tarkkoja työtehtäviä ja työn ongelmat eivät välttämättä hahmotu konkreettisesti, on loistavan johtajan oltava empaattinen. Ymmärrystä voi lisätä keskusteluilla ja kysymällä, miten ihmisillä oikeasti menee työssään. Kuuntelutaito on johtajalla siis paljon puhumista tärkeämpää.

13. Tukena oleminen

Työntekijä voi paremmin ja myös suoriutuu työtehtävistään paremmin kun hän tietää, että johtaja on hänen tukenaan. Tuen voi näyttää arjessa käytännön teoilla ja ennen kaikkea läsnäololla. Jos pomoa ei juuri työpaikalla näy tai hän käy vain nakkaamassa jatkuvalla syötöllä lisää työtehtäviä ilman palautteen antamista tai kiitosta tehdystä työstä, ei työntekijä varmasti koe omaa rooliaan ja työpanostaan kovin tärkeäksi.

14. Kyky nostaa muita

Hyvä johtaja pyrkii ennen kaikkea nostamaan muita, ei itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaja tiedostaa sen, ettei itse ole monenkaan asian paras asiantuntija ja antaa vastuuta myös työntekijöilleen. Johtaja voi toimia ikään kuin mentorina ja etsiä potentiaalia sekä kannustaa eri vaiheissa uriaan olevia työntekijöitä – auttaminen ja kannustus saavat kasvamaan osaajina ja se lisää myös hyvinvointia, mikä on pelkkää plussaa koko yritykselle.


Millainen on hyvä ryhmä?

On helppo työskennellä ja kokea työniloa, kun viihtyy oman työnsä tekemisen kannalta oleellisissa ryhmissä. Käänteisesti tästä seuraa se, että on vaikea viihtyä työssä ja kokea työn iloa, ellei viihdy niissä ryhmissä, jotka ovat oman työn tekemisen kannalta tärkeitä.

Hyvin toimivan ja kehittyvän ryhmän tunnusmerkkeihin kuuluu:

Ryhmällä on olemassaololleen selkeä tarkoitus. Tämä tarkoitus sekä ryhmän tavoitteet ja tehtävät ovat ryhmäläisten tiedossa ja hyväksymät.

Ryhmällä on oma tilansa ja itsenäinen asema organisaatiossa. Ryhmä saa itse päättää toimintatavoistaan ja omasta toiminnas­taan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ryhmällä on riittävät resurs­sit tavoitteidensa saavuttamiseen.

Ryhmän jäsenet ovat yhteisesti vastuussa ryhmän työn tuloksista sekä ryhmän ja oman toimintansa parantamisesta. Jäsenet kokevat kuuluvansa ryhmään ja hoitavat oman osuu­tensa.

Ryhmän johtajuus on määritelty, toimiva ja kaikkien tiedossa. Joh­taminen ei ole yksinomaan muodollisen johtajan vastuulla, vaan kaikki tukevat johtajuutta.

Ryhmän jäsenet ovat keskenään tasavertaisia. Kaikkia kuunnel­laan ja rohkaistaan osallistumaan. Kaikkien tunteet ja tarpeet otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon. Kaikki uskalta­vat esittää näkemyksiään asioista. Kaikki myös ottavat ensisijai­sesti itse vastuun kuulluksi tulemisestaan.

Ryhmän jäsenet sietävät, ymmärtävät ja kunnioittavan toistensa erilaisia kykyjä ja ominaisuuksia. Tehtävät jaetaan jäsenten osaaminen ja kiinnostuksen kohteet huomioi­den tasa­puolisesti.

Ryhmän jäsenet pystyvät vuorovaikutukseen keskenään, teke­mään päätöksiä, sopimaan tehtävien jaosta ja toimintatavoista sekä ratkaisemaan ongelmia ja ristiriitoja.

Ryhmän jäsenet hyväksyvät eri mieltä olemisen ja kriisien mahdolli­suuden. Ongelmia ei lakaista maton alle vaan ne käsi­tellään. Kaikki pyrkivät omalta osaltaan ristiriitojen ratkaisuun.

Ryhmän ilmapiiri on turvallinen, vapautunut, motivoitunut ja tavoit­teellinen.

Ryhmäläiset oppivat kokemuksistaan ja kehittävät systemaatti­sesti toimintaansa.

Ryhmän tavoite, sen asema organisaatiossa ja käytössä olevat resurssit määrätään usein ryhmän ulkopuolelta. Kun näissä on kor­jattavaa, ryhmän kannattaa tehdä asiasta ehdotuksia toimeksianta­jalleen. Muut edellä olevan listan kohdat ovat sellaisia, joiden edistä­miseksi ryhmä voi toimia täysin itsenäisesti.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti