torstai 17. syyskuuta 2020

PE 18.09.2020 Arvoisat ministerit

 

pääministeri Sanna Marin, oikeusmnisteri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo

Olen Erkki Aho http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Olen joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi. Tilanteeni on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Lestadiolaiset poliisit ovat suojelleet lestadiolaisten poliisien rikoksia sekä muita uskonveljiään eri instansseissa.

En voi saada oikeutta, koska poliisi kieltäytyy tutkimasta ja oikeusistuimet eivät ota käsiteltäväkseen. Teillä ministereinä on suuri vastuu asioissa. Viranomaisten on noudatettava lakia ja mnisterit vastaavat siitä, että kansalaiset oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Olen selvittänyt 1990-lamaan ja pankkikriisiä erittäin perusteellisesti blogissani

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Kopion hankkiminen SSP-sopimuksesta vaati salapoliisin työtä

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s

Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s

Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/

Asioista tarkemmin

Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Kalajokiblogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/


VELALLISTEN TUKI RY

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

velallistentuki.fi

Liisa Mariapori, puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi


Sari Laine, sihteeri

msh.laine@gmail.com


EUROOPPA-NEUVOSTO

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

BELGIA


Viite: SEUT – Sopimus Euroopan unionin toiminnasta


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPPA-NEUVOSTOLLE VELVOITTAMAAN SUOMEN VALTIOTA TOIMIMAAN OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN MUKAISESTI

Lataa tästä tulostettava kirje

Download here the English version

Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa, mutta se itse rikkoo räikeästi EU:n oikeusvaltioperiaatetta, on rikkonut jo 25 vuotta ilman, että Eurooppa-neuvosto on näihin SEUT:n vastaisiin rikkomuksiin Suomen kohdalla millään tavalla puuttunut.

Oikeusvaltioperiaate koskee instituutioita, oikeuslaitoksia, yliopistoja, tieteellistä tutkimusta, kansalaisten sananvapautta, median riippumattomuutta, lehdistövapautta sensuurista ilman valtion ja esivallan painostamista, opposition aseman turvaamista ja ihmisarvon kunnioittamista.

Mikään näistä oikeusvaltioperiaatteista ei toteudu Suomessa, ei siitäkään

huolimatta, että EU:ssa on säännökset korruptiosta, rangaistuksista ja väärin käytettyjen varojen takaisin perinnästä. Artiklat löytyvät unionin toimintaa koskevasta

SEUT-sopimuksesta ja sanktiot tulevat normaalin rikkomusprosessin kautta, mutta ensin nämä rikkomukset on saatettava Eurooppa-neuvoston tietoisuuteen.

Suomi rikkoo räikeästi lähes kaikkia SEUT:n määräyksiä, EIS:ssä mainittuja ihmisoikeuksia, etenkin yhdenvertaisuusperiaatetta ja omaisuuden suojaa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan samat kansanedustajat, jotka säätävät lakeja, tutkivat myös lakien perustuslainmukaisuuden ja kun kansanedustajat itse saavat päättää siitä, ovatko säädetyt lait ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa, niin ristiriitaisuutta ei havaita tai se jätetään tahallaan huomioon ottamatta. Suomessa eivät siten ihmisoikeudet toteudu, kansaan kohdistuvat vain velvollisuudet, oikeudet eivät ollenkaan.


1. Suomi ei ole oikeusvaltio

Presidentti Mauno Koivisto määräsi 6.5.1992, että instituutiot eivät saa

oikeuslaitoksissamme hävitä ja näin suomalaiset eivät ole eri oikeusasteissa saaneet oikeutta tuon päivämäärän jälkeen. Suomessa vallitsee siis vahvemman oikeus ja poliittinen korruptio. Suomen omat poliitikot pääministeriä myöten ovat hyvin tietoisia näistä asioista, mutta eivät suostu korjaamaan, muuttamaan eikä tekemään Suomesta oikeusvaltiota kumoamalla presidentti Mauno Koiviston

määräyksen ja siirtymällä Montesquiren vallan kolmijako-oppiin ja sen valvontaan, joka on välttämätöntä, koska laillisuusvalvonta ei Suomessa toimi.


2. Suomi ja pankit ajaneet 65 000 yritystä laittomasti konkurssiin ja

yrittäjät elinikäiseen velkavankeuteen Valtioneuvosto ja pankit tekivät 22.10.1993 keskenään sopimuksen, jonka mukaan pankit saivat yksipuolisesti sanoa irti 65 000 yrittäjän lainat ja näin ajaa yritykset

konkurssiin. Tämä oli noin 23 prosenttia Suomen koko yrityskannasta ja näin Suomeen tuli kerralla 500 000 työtöntä, joista noin 300 000 on työttömänä edelleen.

Yrittäjien omaisuudet myytiin alihintaan pakkohuutokaupoilla ja näissä

pakkohuutokaupoissa olivat hyvin usein ostajina pankit, jotka myivät

pakkohuutokaupan jälkeen omaisuudet huomattavilla voitoilla eteenpäin. 65 000 yrittäjälle ja heidän takaajilleen jäivät velat, näitä velkoja peritään osittain edelleen. Velkojan epärehellisyys poistettiin lainsäädännöstä ja velallisista tehtiin ikuisuusvelallisia laittomasti.


3. Eläkeläisten toimeentulo pudotettu puoleen, elävät niukalla ruoalla, ilman välttämättömiä lääkkeittä, heitteille jätettyinä.

Vastoin palkansaajien sovittuja eläkesopimuksia määräsi pääministeri Paavo Lipposen hallitus vuonna 1995, että eläkkeet sidotaan taitettuun indeksiin palkkaindeksin sijasta ja pääministeri Juha Sipilän hallitus määräsi 1.1.2017, että eläkkeihin ei tehdä enää lainkaan indeksitarkistuksia. Näin eläkkeiden määrä on vuodesta 1995 lähtien vähentynyt noin 50 prosentilla ja vähenee edelleen. Noin

500 000 eläkeläistä elää tämän vuoksi köyhyysloukussa, heidän rahat eivät enää riitä normaaliin ruokaan ja lääkkeisiin. Eläkeläisiä kuolee hoidon laiminlyömiseen johdosta, täysin heitteille jätettyinä ja he jäävät ilman lääkkeitä, koska heillä ei ole varaa lääkkeiden ostoon.

Eläkeläiset ovat eläkkeensä aikoinaan maksaneet, joten heidän kuuluisi saada 60 prosenttia palkastaan eläkettä, eläkkeet on sovittu sidottavaksi palkkaindeksiin, mikä tarkoittaa sitä, että eläkkeet nousevat samaa tahtia palkkojen kanssa, prosenttimääräisesti samoin vuosittaisten palkkojen kanssa.


4. Suomen perusturva liian matalalla

Suomen sosiaaliturva, työttömyysturva, perusturva ovat liian matalalla tasolla. Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa. Eläkeläisten lisäksi köyhyydessä elää 150 000 lasta, 440 000 ihmistä elää syvässä köyhyydessä ja suhteellisessa köyhyydessä 660 000 ihmistä. Ulosotossa on 580 000 henkilöä ja perintätoimistojen erityisperinnässä 400 000 henkilöä.

Suomessa yli 400 000 ihmistä syö mielialalääkkeitä. Suomalaisnuorista joka kolmas on joskus harkinnut vakavasti itsemurhaa, kaikista kansalaisista joka viides. Mieli ry:n kyselyn mukaan taloudellisen tilanteen ja masentuneisuuteen sekä itsetuhoajatusten välillä on yhteys: 27 prosenttia masentuneista ja 30 prosenttia vakavasti itsemurhaa harkinneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron taloudessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Suomea toistuvasti moittunut liian alhaisesta perusturvasta, Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin, tarvittavia korjauksia kansalaisten perusturvaan ei ole vieläkään tiedossa.


5. Suomi myynyt konkurssiin ajettujen yrittäjien 12 miljardin markan velat

600 miljoonalla markalla eli 5 prosentin kauppahinnalla Aktiv Hansalle ja C & A Finland Oy:lle Arsenal-kauppakirjalla päätti talouspoliittinen valiokunta myydä 57 000 yrittäjän 77 000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 5 prosentilla velkojen nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta itse velallisille mahdollisuutta maksaa velkojaan pois tällä 5 prosentin määrällä. Ostajina olivat Aktiv Hansa Oy ja

C & A Finland Oy. Osaa näistä veloista peritään edelleen tilityksiä tekemättä ja velkakirjoja esittämättä.

Velkojen myyntipäätöstä olivat tekemässä Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes, Erkki Tuomioja, Paavo Lipponen ja Eva Biaudet.

Presidentti Sauli Niinistö on 28.1.2013 CNN:n haastattelussa todennut: ”laman uhreja kohdeltiin epäreilusti” ja pääministeri Juha Sipilä on pyytänyt tapahtunutta anteeksi, mutta mitään kompensaatiota näille velallisille asiassa ei ole tapahtunut. 65 000 yrittäjän omaisuudet vietiin ja näille yrittäjille jätettiin velat, jotka perintäyhtiöt kaksin-kolminkertaistivat korkeilla koroillaan ja viivästyskoroillaan ja korkeilla kuluillaan, näin nämä yrittäjät vangittiin elinikäiseen velkavankeuteen. Suomen

Valtioneuvosto eli silloinen hallitus ja pankit syyllistyivät velallisten ja heidän takaajiensa omaisuuden riistoon vastoin EIS:n omaisuudensuoja- ja

yhdenvertaisuusperiaatetta.


6. Suomalaiset yrittäjät ilman minkäänlaista oikeusturvaa, sosiaali- ja

työttömyysturvaa

Palkansaajat ovat vuodesta 1954 lähtien olleet ylivertaisessa asemassa yrittäjiin nähden. Suomen Verohallinto ajaa käännetyn todistustaakan avulla vuosittain noin 3 000 yrittäjää konkurssiin mielivaltaisilla verotarkastuskertomuksillaan. Väitteellä yleissitovuudesta on kaikkiaan Suomessa kaadettu noin 500 000 pienyritystä, kun suuryritykset ovat neuvotelleet työntekijöiden palkkatasot ja tämän on väitetty sitovan myös pienyrityksiä, vaikka heitä ei koskaan ole edes neuvotteluihin mukaan

hyväksytty, eivätkä ole päätöksentekoon osallistuneet. Kun pienyrittäjä ei ole pystynyt suuryritysten sopimia palkkoja maksamaan, on siitä seurauksena ollut pienyrityksen konkurssiin ajaminen ja lopettaminen.

Yrittäjillä ei Suomessa ole mitään oikeusturvaa, joten tässä tilanteessa yrittäjät jäävät vaille mitään sosiaali- ja työttömyysturvaa ja putoavat automaattisesti köyhyysloukkuun.


7. Oikeudenkäyntikulut paisuneet liian suuriksi, maallikolla ei enää

mahdollisuutta edustaa itseään oikeudessa Pelkästään juristeille annettiin vuonna 2002 oikeus ajaa juttuja käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Aikaisemmin asiamiehinä voivat

oikeuslaitoksissa toimia myös maallikot ja muut asiantuntijat. Tämä on johtanut siihen, että oikeudenkäyntikulut muodostuvat niin suuriksi, ettei kenelläkään tahdo olla enää varaa hakea, eikä siten saada oikeutta. Tämä on johtanut myös siihen, että oikeuslaitoksemme ovat kokonaisuudessaan korruptoituneet, niissä ei oikeutta jaeta. Oikeudenkäyntikulut ovat paisuneet niin suuriksi, että oikeuteen asioita ei enää uskalleta viedäkään.


8. Summaariset velkomustuomiot, ilman saamistodisteita velkojen laillisuudestaSuomessa annetaan tänäkin vuonna noin 450 000 yksipuolista tuomiota summaarisissa menettelyissä, mikä tarkoittaa sitä, että kantaja voi tehdä käräjäoikeudelle haastehakemuksen sähköisesti, näiden haastehakemuksien liitteeksi ei vaadita saamistodistetta, velkakirjaa tai laskua, josta todellisen saamisen peruste olisi selvitettävissä.


Käräjäoikeudet tekevät päätökset velan olemassaoloa tai vanhentumista tutkimatta ja yksipuoliset tuomiot ovat heti täytäntöön pantavissa, eikä niistä saa valittaa. Käytännössä siis käräjäoikeudet toimivat EIS:n omaisuudensuojan ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, ovat toimineet vuodesta 1991 lähtien ilman, että laillisuusvalvonta tai mikään muukaan taho olisi asiaan puuttunut. Suomessa oikeuslaitos polkee siten suomalaisten ihmisoikeuksia.

Edellä oleviin viitaten Velallisten Tuki ry pyytää Eurooppa-neuvostoa ryhtymään kiireellisiin toimiin velvoittaakseen Suomen valtiota toimimaan

oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.

 

Rovaniemellä 11. päivänä lokakuuta 2019

 

VELALLISTEN TUKI RY

 

Liisa Mariapori                           Sari Laine

Puheenjohtaja                            Sihteeri


Velallisten tuki ry:n perusraportti YK.n sopimusvalvontaelimille kertoo totuuden Suomen oikeuslaitoksen tilasta ja mistä se johtuu..


Velallisten tuki ry

c/o Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi

Suomi

liisa.mariapori@velallistentuki.fi


SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019


IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA

Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:

Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.

Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.

Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.

Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.

Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.

Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.

Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.

Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.

Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.

Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).

Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:

  1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.

  2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.

  3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.

  4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.

  5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.

  6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla

  7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.

  8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.

  9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.

Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.

Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.

Ks. tarkemmin http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com

Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.

Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?

Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.

Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.


Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 +358405604180

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti