tiistai 9. helmikuuta 2021

TI 09.02.2021Miksi oikeus ei toteudu?

 


Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Tiedustelen, miksi ulosottoani ei ole keskeytetty. Olen kiistattomasti osoittanut, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikollisesti ja ovat siten perintäkelvottomia.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Oulun käräjäoikeuden istunto oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastainen. Käräjätuomari jätti kutsumatta todistajani oikeuteen eikä ottanut todistusaineistoa vastaan. Lisäksi hän esti kuulustelemasta minua todistajana esiintynyta vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Nämä kaikki menettelyt ovat Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

Lisäksi rikostutkinnassa tutkinnanjohtaja poliisi Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. Rikostutkija Pekka Niskakangas on tehnyt rikostutkinnat esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Hän ei ole huomioinut todistusainestojani eikä loppulausuntojani. Ns. kuulustelussa en saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Todistajaani ei kuultu poliisin rikostutkinnassa eikä Oulun käräjäoikeuden istunnossa.

Lisäksi syyteharkinta oli tehty rikollisesti tehdyn esitutkinnan perusteella ja syytekirjelmä oli laadittu Oulu poliisin asiakirjayksikön mukaan väärän asiakirjan perusteella.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä oli hyvä-veli-verkoston toiminta, jossa lestadiolainen poliisi suojeli mahdollisesti lestadiolaista käräjätuomaria, joka teki perättömän ilmiannon minusta eikä antanut oikeudenmukaista oikeudenkäynti minulle asiassa.

En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa, koska Ylivieskan lestadiolainen poliisi Raimo Ollila jätti rikokset tutkimatta. Oulun poliisin talousrikosyksikän lestadiolainen poliisi Tapani Tasanto jätti rikokset tutkimatta ja Oulun poliisin lestadilainen poliisijohtaja jätti rikokset tutkimatta. He suojelivat Kera Oy:n lestadolaisen varatoimitusjohtaja Seppo Arposen toimia kuten todistusaineistoni Rovaniemen hovioikeudessa todistaa. Kaiken lisäksi entinen asianajaja AskoKeränen on tunnustanut tekonsa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen väärillä tiedoila haetusta PR-Teollisuus Oy:n konkurssista. Keränen tunnustaa tekonsa, Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut valtakirjoja ja toimeksiantoja konkurssiasiassa. Siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja asianomaisten tietämättä. Varatuoamri Petäjä tunnustaa tekonsa. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaupanvahvistajana kaupoissa, jossa hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä, jotka johtuvat ko. kauppasopimuksista. Kauppasopimuksissa tehtiin 63 miljoonan törkeä petos, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta omanaan konkurssisäännön ja silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti sekä maakaaren ja kauppakaaren vastaisesti. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani n. 20 vuoden ajan. PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa tehtiin törkeä prosessipetos kun väärillä tiedoilla haettiin yritys konkurssiin vaikka kaupat oli purettu eikä saatavaa ollut.

Kaikista näistä asioista on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeudessa.

Lisäksi nämä videot todistavat valtiopetoksen muun todistusaineistoni lisäksi


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Pyydän ja vaadin ulosoton keskeytystä välittömästi. Kiirehdin samalla Rovaniemen hovioikeuden pätöstä asiassa ja vaadin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tarvittaessa julkista suullista käsittelyä


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Nykänen Petri (HO)


10:57 AM (9 minutes ago)


to Wagner-Prenner, me
Hyvä Erkki Aho,


Hovioikeus antaa ratkaisun asiassanne lähiaikoina.


Ystävällisin terveisin


Petri Nykänen

hovioikeudenneuvos


Erkin kommentti: Miten hovioikeudenneuvos Petri Nykänen voi olla käsittelemässä asiaani, kun hän on käsitellyt jo toista asiaani, jossa oli samat asiat käsittelyssä, mutta poliisin tekemänä virkarikoksena. Minä pyysin tietoa siitä miksi ulosottoani ei ole keskeytetty. Miksi Rovaniemen hovioikeus ei vastaa kysymykseeni. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Rovaniemen hovioikeus on tekemässä väärää päätöstä ja vielä esteellisen hovoikeuden tuomarin johdolla. En siis saa suullista oikeudenkäyntiä eikä oikeus toteudu. En ole koskaan saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa 26 vuoden aikana. Tämä on oikeusvaltio Suomi.


KE 03.02.2021 Rovaniemen hovioikeus ja keskusrikospoliisi

 Rovaniemen hovioikeus ja keskusrikospoliisi


Olen ilmoittanut oikeuskanslerille ja Rovaniemen hovioikeuden presidentille, että riitautan laskun. Oikeuskansleri ei ole reagoinut asiaan ja Rovaniemen hovioikeus yhä edelleen vaatii minua maksamaan laskun, mikä on vuorenvarmasti saatu aikaan Suomen viranomaisten rikollisen toiminnan perusteella ja siksi se on väärä.


KE 27.01.2021 Rovaniemen hovioikeuden presidentti ja oikeuskansleri

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ke-27012021-rovaniemen-hovioikeuden.html


MA 25.01.2021 Kantelu viranomaisten toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ma-25012021-kantelu-viranomaisten.html


Minä katson, että nyt tämä kantelu muutetaan rikosilmoitukseksi ja KRP:n on otettava asia tutkittavaksi. Pyydän KRP:tä käynnistämään rikostutkinnat asiassa välittömästi. Pyydän ilmoittamaan milloin asianomistajakuulustelut suoritetaan. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta. Kysymys on Erkki Ahon syrjinnästä ja kidutusrikoksesta. Siis ihmisoikeusrikoksesta, kun ei saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen.

Pyydän EU:n oikeuskomissaaria määräämään asiaan oman tarkkailijansa.

Eduskunnan puhemiehistön on virkansa puolesta valvottava että viranomaiset noudattavat lakia ja että oikeus toteutuu.


Kalajoki 03.02.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Finland


cab-jourova-contact@ec.europa.eu


kirjaamo@okv.fi rovaniemi.ho@oikeus.fi , anu.vehvilainen@eduskunta.fi , anna-maja.henriksson@eduskunta.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti