maanantai 1. helmikuuta 2021

TI 02.02.2021 Kiirehtimispyyntö

 


Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään päätöstä asiassani. Olen kiistattomasti todistanut, että oikeudenkäynti käräjäoikeudessa on ollut Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastainen. Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja on tunnustanut esteellisyytensä ja tutkija asiassa on uskonnollisen vakaumuksen omaava poliisi. Hän on lestadiolainen. Hän kieltäytyy vastaamasta esittämiini kysymyksiin. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille, mutta oikeuskanslerin toiminta on äärettömän hidasta.

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Poliisi, tutkija Pekka Niskakangas

Poliisi Pekka Niskakangas, Te toimitte tutkijana asiassani, jossa tutkinnanjohtajana oli poliisi Hannu Mensonen. Kysymyksessä oli virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja kunnianloukkaus. Tutkintapyynnöntekijöinä käräjätuomari Sarianna Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä.

Pyydän Teitä vastaamaan kohtuullisessa ajassa ( 14 vrk) seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuka oli toimeksiantajana poliisi Joel Mäntysaarella asiassa? Te vai tutkinnanjohtaja Mensonen vai joku muu?Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html 1. Toimititteko Te nämä minun loppulausuntoni tutkinnanjohtajalle Hannu Mensoselle ja syyttäjä Juha Karikoskelle?Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.htmlloppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.htmlloppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.htmlLoppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.htmlloppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.htmlloppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.htmlLoppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.htmlLoppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.htmlRikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html 1. Toimitin Teille kaksi kirjoittamaani kirjaa Olet Maamme Armahin Suomenmaa todistusaineistoksi sekä kopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä, jotka oli salattu meiltä kaupanteon yhteydessä? Toimititteko Te nämä todistusaineistot tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ja syyttäjä Juha Karikoskelle?

 2. Kuka rajasi tämän asian pois rikostutkinnasta Te vai tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen?Olen syyttömänä joutunut kärsimään valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset 25,5 vuoden aikana kun poliisi ei tutki asioita, eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä eikä oikeuslaitos ota asioita käsiteltäväkseen. Olen pyrkinyt todistamaan , että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.Koska poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita ja korkein oikeus kieltäytyy purkamasta eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulle ei ole jäänyt muuta mahdollisuutta kuin todistaa asiani käräjäoikeudessa. Olen vastustanut ulosottoa koko ajan ja kertonut heille sähköpostitse totuuden asioista. He eivät ole halunneet lopettaa rikoksilla aikaansaatua ulosottoa.

Siksi olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen todistaakseni sen, että kaikki ulosotot ovat rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia.


Haastoin ulosottoviranomaiset Raahen käräjäoikeuteen tässä tarkoituksessa. Käräjätuomarina oli Sarianne Ervasti. Sain tiedon käräjäoikeudesta että tuomio asiassa annetaan tiettynä päivämääränä. Minä soitin Raahen käräjäoikeuteen ja sovittiin käräjäoikeuden sihteerin kanssa, että voin tulla tarkistamaan sähköpostitse lähettämäni todistusaineiston asiassa sekä myös sen, että käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä on siirretty Raaheen todistusaineistoni. Menin Raahen käräjäoikeuteen tarkistamaan todistajani Ivan Georgievin kanssa asian. Minä tarkistan aineistot ja huomasin, että todistusaineisto oli väärin tulostettu.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.htmlPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.htmlPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlNämä linkit olivat avaamatta ja tulostamatta. Lisäksi videot olivat merkitsemättä niin, että niitä olisi voitu käyttää todistusaineistona. Lisäksi Ylivieskan toimipisteestä oli tämä todistusaineisto jätetty siirtämättä.1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlAineisto sisältää kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta sekä valtiopetoksen todistusaineistoa Lisäksi aineisto sisältää kirjani.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlKerroin asiani käräjäsihteerille. Käräjäsihteeri kutsui paikalle käräjätuomari Ervastin. Kerroin hänelle kolmen todistajan läsänäollessa totuuden asioista. Käräjätuomari antoi ymmärtää ettei näillä asioilla ole mitään merkitystä asian käsittelyssä.Olin eri mieltä ja poistuin todistajani Ivan Georgievin kanssa Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta asiasta. Raahen poliisiasemalla ei ollut poliiseja paikalla joten tulimme Kalajoelle ja tein heti rikosilmoituksen asiasta Oulun poliisille. 1. Miksi todistajaani Ivan Georgievia ei kuultu asiassa?

 2. Miten informoitte tutkkinnanjohtajaa loppulausunnoistani ja muusta todistusmateriaalistani? 1. Ensimmäisessä loppulausunnossani totean seuraavaa:

  LoppulausuntoKiitän käräjätuomari Sarianne Ervastia ja ulosottomies Eveliina Nissilää omasta ja Suomen kansan puolesta, että he ovat tehneet rikosilmoituksen toiminnastani. Olen pyrkinyt samaan oikeutta Suomessa jo lähes 25 vuoden ajan, mutta se ei ole onnistunut vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Tämä johtuu siitä, ettei poliisi tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.Tekoni motiivi näkyy heti ensimmäisestä loppulausunnostani. Motiivi ei ole rikollinen, vaan sen tarkoituksena on saada oikeutta, kun Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti. 1. Miksi Te ette ole huomioneet rikostutkinnassa tekojeni motiiveja? 1. Ensimmäisen loppulausuntoni perusteella Teidän olisi pitänyt esitutkinta- ja poliisilain perusteella ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin niin käräjätuomari Ervastin asiassa kuin PR-talojen konkurssivyyhden asioissa ja valtiopetoksen tutkimisen käynnistämisessä sekä kidutusrikoksessani. Mikse ette reagoineet asiaan? 1. Tämän loppulausunnon 1. jatko-osan perusteella Teidän olisi tullut ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Miksi ette ryhtyneet?

  loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html 1. Miksi ette ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin loppulausunto 2.jatko-osan perusteella?

  loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html 1. Loppulausunto tutkintailmoitukseen osoittaa kirkkaasti ja kiistatta mistä on kysymys? Miksi ette ole ottaneet rikostutkinnassa siinä esitettyjä asioita huomioon rikostutkinnassa?

  Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html 1. Loppulausunto tutkintailmoitukseen osoittaa tosiasiat, myös sen ettei käräjätuomari Sarianna Ervasti tunne vanhaa oikeudenkäymiskaarta. Miksi Te tutkijana ohititte tämän tärkeä loppulausuman, jossa kerrotaan totuus asioista?

  Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html 1. Loppulausunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen pitää paikkansa, Minä vaadin ensin ulosottoasian ratkaisua ja sitten vasta avioeroasian ratkaisua. Jos asiat olisi ratkaistu oikeassa järjestyksessä niin avioerolta olisi vältytty. Jos tämä asia olisi kuulusteluissa käsitelty niin olisin voinut täydentää asioita tarkennuksilla, jotka valaisevat asiaa. Miksi näitä asioita ei otettu huomioon esitutkinnassa?

    loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

  http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

 2. Miksi käräjäsihteerin kuulustelukertomusta ei otettu huomioon esitutkinnassa. Käräjäsihteeri kertoo tosiasiat myös Ylivieskan toimipisteen aineistosta?

  loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html 1. Loppulausunto koskien tutkinnanjohtajan toimintaa osoittaa kiistatta tutkinnanjohtajan olevan esteellinen. Eikö tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen reagoinut tähän asiaan? Mikä on tutkijan Pekka Niskakankaan näkemys asiaan?

    Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

  http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html 1. Loppulausunnossani ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmoitukseen olen kertonut tosiasiat ja motiivini tekooni. Motiivi ei ole rikollinen vaan tavoitteenani oli saada aikaan asiassa rikostutkinnat. Miksi olette sivuuttaneet nämä asiat rikostutkinnassa?

    Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

  http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html 1. Loppulausunnossa cd 5770/R/53493/18 olen esittänyt tosiasiat mitkä pitävät paikkansa. Miksi näitä tosiasioita ei ole huomioitu rikostutkinnassa?

    Rikostutkinta loppulausunto asiasta

  http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html 1. Miksi tätä loppulausuntoa 5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html ei ole huomioitu rikostutkinnassa lainkaan?

20. Miksi kidutusrikos ja valtiopetos eivät kiinnostaneet Teitä, tutkija Pekka Niskakangas, rikostutkijana vaan Teitä kiinnosti käräjätuomarin kunnia?

Pyydän vastaukset 29.12.2020 mennessä joko sähköpostitse tai kirjeitse.Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiLähetän nämä kyselyt tiedoksi Oulun poliisipäällikkö Mika Heinälälle ja keskusrikospoliisille ja Oulun poliisille taltioitavaksi.


Olen kiistattomasti todistaanut, että käräjätuomari Sarianna Ervasti on toiminut lain vastaisesti asiassani estämällä minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jotta olisin voinut todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet on saatu aikaan rikollisesti ja sikse ne ovat perintäkelvototmia. Katso Ivan Georgievin todistus.


Asian ydin on se, että lestadiolaisen vakaumuksen omaava Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, Oulun poliisin lestadiolaisen vakaumuksen omaava poliisi talousrikosyksikän päällikkö Tapani Tasanto on jättänyt rikokset tutkimatta, Oulun poliisin lestadiolaisen vakaumuksen omaava poliisijohtaja on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Kera Oy varatoimitusjohtaja Seppo Arposella on uskonnollinen vakaus ja hänen alaisuudessaan toimi ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli poistaa yrityksiä markkinoilta. Seppo Arponen oli päättänyt, että PR-Teollisuus Oy on markkinoilta poistettavien listalla. Hän kuitenkin myi kiinteistöt ja maa-alueet sekä koneet, laitteet sekä tuoteoikeudet ja keskeneräisen tuotekanna markkinoilta poistettavalle yritykselle. Katso Pentti Arhippaisen todistus sekä HS:n lehtileike. Kysymyksessä on törkeä petos.

Siis lestadiolaiset poliisit ovat suojelleet lestadiolaisen Seppo Arposen rikollista toimintaa,

Nyt lestadiolaine poliisi suojelee rikolliseksi epäiltävällä tominnallaan mahdollisesti lestadiolaisen käräjätuomarin toimintaa. On täysin selvää, ettei esteellinen tutkinnanjohtaja ja aluesyyttäjä voi olla tietämättömiä totuudesta. Syyteharkinta on tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.


Tähän lestadiolaisten rikolliseksi epäiltävään toimintaan liittyy todistusaineiston mukaan myös ei.lestadiolainen ryhmä, jossa keskeinen henkilö on syyttäjä Sulo Heiskari, joka on estänyt rikostutkinnat n. 20 vuoden ajan ja on ollut muutoinkin keskeien tekijä asioissa kuten kirjani todistusaineistostani näkyy. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat rikoksensa tunnustaneet entinen asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä sekä joukko muita asianajajia ja keskustalainen poliitiikko Markku Koski kuten Pentti Arhippaisen todistajalausunnosta sekä kirjani teksteistä käy ilmi


Tällainen rikollinen toiminta perustuu salaiseksi julistettuun SSP-sopimukseen ja ns. Koiviston konklaaviin. Pankit pelastettiin ja rikollisille annettiin syytesuoja. Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta on Rovaniemen hovioikeudessa todisteena kirjallinen kopio ja muistitikulle tallennettu kopio.


Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat ovat rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia. Rikokset eivät ole vanhentuneet koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 26 vuoden ajan, Lisäksi ulosotto ja valtiopetos pitävät rikokset avoimena. Suomen valtio on joka tapauksessa korvausvelvollinen minulle taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti