maanantai 30. marraskuuta 2020

Täydennys KRP:lle eilen 30.11.2020 tekemääni rikostutkintapyyntöön

 Minä Erkki Aho täydennän ja tarkennan eilen tekemääni rikostutkintapyyntöä jotta oikeat ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan.

Poliisi Sarparannan tapaus todistaa sen, että Oulun poliisi toimii niin, ettei valtiopetosta ja siitä johtuvaa PR-talojen konkurssivyyhteä tutkita vieläkään. Nämä yhdessä muodostavat kidutusrikoksen, jonka kohteena on Erkki Aho. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja on jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka ja näyttää jatkuvan yhä edelleen.

Kajaanin poliisi palautti valtiopetoksen todistusaineiston eli salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen mikä oli tallennettu muistitikulle. Salaisen sopimuksen sivuilla 16-17 on valtiopetoksen todistusaineisto. Lisäksi hän palautti kirjoittamani kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on todistusaineistot kopioitunuta PR-talojen konkurssivyyhdestä, kaikki muut todistusaineistot paitsi asianajaja Asko Keräsen tunnustus ja kopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä. Kirjassani on ainoastaan maininta niistä ministeri Suvi-Anne Siimeksen vastauksessa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Erittäin tärkeäksi asiakirjaksi tässäkin tapauksessa nousee tämä yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.html , siis tämä toistusaineisto ja se, että käräjätuomari Jyrki Määttä toimi esteellisenä käräjätuomarina ja teki asiassa päätöksen, vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi.

Tämä yksi tärkeä asia on

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Käräjätuomari Jyrki Määttä pelasti toiminnallaan poliisi Tiina Sarparannan. Ensin Oulun poliisit muuttivat käräjäoikeuden laamannin päätöksen R-asian S-asiaksi. Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassani päätöksen, että asia on rikosasia.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.


"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Asian ydinhän on tämä:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tein rikostutkintapyynnön asiassa Oulun poliisille, koska käräjäoikeuden laamanni oli pättänyt asian rikosasiaksi. Oulun poliisi muutti R-asian S-asiaksi ja tutkinnanjohtajaksi määrättiin Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta. Lähetin Sarparannalle sähköpostilla aineistoa, koska hän ei halunnut antaa minulle asianomistajakuulustelua. Lähetin hänelle kirjoittamani kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja kopioon salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksen , mikä oli taltioitu muistitikulle.


Sarparanta palautti todistusaineistot ja teki tutkimatta jättämispäätöksen.

Haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Käräjätuomari Jyrki Määttä teki asiassa minun oikeustajuni mukaan esteellisenä poliisi Sarparannan suojelupäätöksen, vaikka asia olisi pitänyt siirtää Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi, koska epäillty rikos oli tehty Kajaanissa.
Raahen käräjäoikeudenssa asiani käsittelyssä käräjätuomari Sarianna Ervastin olisi tullut avata nämä alalolevat linkit, jotka sisältävät todistusaineistot. En voinut ottaa näistä paperikopioita, koska ulosotto vie rahani.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-Talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-Teollisuus Oy:n konkurssivyyhti todistusaineistoon 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen mukaan voin näin tehdä, koska kysymys on sähköisellä tavalla lähetystä todistusaineistosta.


Raahen-Ylvieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt sisäisenä siirtona siirtää Ylivieskan toimipisteesta Raahen toimipisteen tämä todistusineisto, jonka minä olen tehnyt ja maksanut kopiot ja ostanut siihen todistusaineistona olevat kirjat.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Käräjäoikeus ei toiminut niin, että aineisto olisi siirretty kuten vaadin. Kävin todistajani kanssa tarkistamassa asian ennen käräjäoikeuden päätöstä käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa selostuksen asiasta.


Tässä on loppulausuntoni käräjäsihteerin kuulustelukertomukseeen.

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Tämä teksti käräjäsihteerin kuulustelukertomuksesta. Todistusaineisto olisi pitänyt siirtää Raahen toimipisteeseen:

Aho oli toimittanut jossakin vaiheessa joko postitse tai tuomalla henkilökohtaisesti Ylivieskan kansliaan kaksi pahvilaatikollista kirjoja ja muita asiakirjoja.


Tämä pitää paikkansa, että olin toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuden (käräjätuoamri Jyrki Jylhän) päätökseen eriävän mielipiteeni ja siinä oli sen todistusaineisto).


Sähköpostiviestini linkkejä ei avattu Raahen käräjäoikeudessa eikä todistusaineinstoa siirretty Ylivieskan toimipisteestä Raahen toimipisteeseen vaan tehtiin väärä päätös, jonka Rovaniemen hovioikeus siunasi. Tätä väärää päätöstä käytettiin hyväksi tässä uudessa oikeudenkäynnissä Lappin käräjäoikeuden istunnossa.


Minä katson, että minulla olisi pitänyt olla oikeus todistaa näillä todistusaineistoilla, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi ne ovat perintäkelvottomia. En saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Sen lisäksi tämän todsistusaineiston käyttämisen estäminen ja poliisin tutkimattajättämiset vuodesta 1997 lähtien tähän päivään ja rikollisten suojelut varmasti täyttävät kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala esti minua kysymästä Lapin käräjäoikeuden istunnossa tätä asiaa ja laajemmin kuulustelemasta käräjätuomari Sarianna Ervastia. Lisäki rikostutkunnassa ja oikeuskäsittelyssä estettiin todistajaani Ivan Georgievia todistamasta asiassa.


Tuomio 20/146716 on minun oikeustajuni mukaan väärä johtuen siitä, että esitutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä en saanut asianomaistajakuulustelua enkä saanut antaa todistusaineistoja eikä toistajaani kuultu.


Koska en saanut asianomistajakuulustelua niin sovin poliisi Joel Mäntysaaren kanssa, että saan antaa loppulausunnot asiassa ja hän kirjasi asian asiakirjaan.


Loppulausunnot ovat tässä:


Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Lisäksi olin toimittanut tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ja tutkija Pekka Niskakankaalle todistusaineistoksi kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on PR-Talojen konkurssivyyhden todistusaineisto

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


sekä kopiot salatuista 48 miljoonan pantatuista asiakirjoista.

Kaikki minun loppulausunnot sekä kirjani ja kopiot pantatuista kiinnitysasiakirjoista puuttuivat syyttäjän aineistosta.


Kaiken huipuksi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Loppulausunnoistani varmasti näkee mikä on totuus, mutta se on haluttu tietoisesti sivuuttaa jotta voidaan pelastaa käräjätuomari Sarianna Ervasti ja muut henkilöt.


Aluesyyttäjä Karikoski oli varmasti tietoinen kaikista asioista, Se näkyy sähköpostiviesteistä joita olen hänelle lähettänyt

TI 17.11.2020 Käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja poliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-17112020-karajaoikeudelle.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Ylitarkastaja Heidi Korri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html


Näiden perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski oli varmasti tietoinen tosiasioista.

On tietoista toimintaa, että rikostutkinta ja syyteharkinta asiassa on tehty väärin. Lisäksi heidän olisi tullut reagoida asiaan rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisesti. Kysymyksessä on valtiopetos.


Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala oli tarkasti tietoinen asioista. Sen osoittaa hänelle lähettämäni sähköpostiviesti ja hänen vastauksensa siihen.


Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;


Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala oli tietoinen asiasta koska ilmoitin hänelle asiasta etukäteen.

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.htmlPekkala Jarkko (KO)


Fri, Nov 20, 9:50 AM (9 days ago)


to me

Finnish


English

   

Translate message

Turn off for: Finnish
Erkki Aho,

 

Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.

 

Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.


Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.


Ystävällisin terveisin,


Jarkko Pekkala

Käräjätuomari


Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi


Käräjäoikeudentuomari ei voi valita todistajia. Hän valitsi ja jätti minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Se oli EOS:n 6 artiklan vastainen.

Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.


Kuulusteluun minut kutsui poliisi Joel Mäntysaari ja hän ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä hiukan prostetoin asiaa. Otin kuitenkin kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan, joka todistaa tapahtumien kulun.


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Minä en siis saanut ns. kuulustelussa antaa mitään todistusaineistoa eikä minun todistajaani kuultu.


§

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


En siis saanut varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan. Sekin on EOS:n 6 artiklan vastainen menettely.


Kaikki nämä henkilöt: ulosottoviranomaiset, tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, tutkija Pekka Niskakangas, aluesyyttäjä Juha Karikoski, sekä käräjätuomarit Sarianna Ervasti ja Jarkko Pekkala olivat tietoisia valtiopetoksesta näiden videoiden perusteella


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Tämän johdosta minun olisi tullut saada todistaa valtiopetos ja todistuksesssani kuulustella todistajiksi nimeämäni henkilöitä.

Valtiopetoksen todistaminen ja sen yhteys PR-talojen konkurssivyyhteen on kiistaton.


Olen mieluummin yksin oikeassa kuin lauman kanssa väärässä

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/olen-mieluummin-yksin-oikeassa-kuin.html


Tämä allaoleva todistusainesto, jonka Oulun poliisi ja Oulun käräjäoikeus estivät siirtämästä todistusaineistoksi asiassa Ylivieskan toimipisteestä Oulun toimipisteeseen, jossa Lapin käräjäoikeus istui, on erittäin tärkeä

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Lisäksi kirjoittamani kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa todistusaineistona sekä SSP-sopimus todistavat asian.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


sekä todistajani asiassa


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Käräjätuomari Jarkko Pekkala esti todistajieni käytön oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti jättämättä kutsumatta heidän oikeudenistuntoon


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Minun oikeustajuni mukaan kidutusrikos on kiistaton sekä valtiopetos on kiistaton. Nyt olen selvittänyt ja tarkentanut viimeisimmät tapahtumat asioista niin kuin ne ovat tapahtuneet. On saatava todelliset ja oikeat syylliset vastuuseen asioissa. Valtiopetosta ei saanut todistaa eikä siitä johtuvaa PR-talojen konkurssivyyhteä. Mielestäni kaikkien viranomaisten olisi tullut reagoida kidutukseeni ja valtiopetokseen oikealla tavalla.


10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)


Kalajoki 01.12.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiEi kommentteja:

Lähetä kommentti