lauantai 21. marraskuuta 2020

MA 23.11.2020 Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla on tärkeä oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että saan puolestani esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuullustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin minua vastaan todistamaan kutsutut todistajat

Onhan se todella kornia, ettei minun todistajiani ole kutsuttu oikeuskäsittelyyn. Menettely on Euroopan Ihmisoikessopimuksen 6 artiklan vastainen menettely.

6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

  • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

  • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

  • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

  • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

  • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

  • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

  • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

  • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

  • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Lisäksi Velallisten Tukiryhmässä on lähes 11 000 jäsentä, joista suuri osa voi toimia todistajana. Kaadettuja yrityksiä oli kaikkiaan n. 60 000 kappaletta ja näistä yrittäjistä useita kymmeniä tuhansia on vielä elossa ja voivat toimia todistajina. Lisäksi pankkikriisi ja valtiopetos koskettivat kaikkiaan n. miljoonaa suomalaista, joista aika moni voi toimia todistajana tässä oikeudenkäynnissä.

Minulla on lisäksi videoita todistusaineistona n. 20 tuntia ja blogini ovat keskeisiä todistusaineistoja , joiden käsittelemiseen voi kulua jopa kaksi viikkoa.

Minulla on myös 7 banaanilaatikollista asiakirjoja todistusaineistona joten oikeuskäsittelystä tulee pitkä.

Minä en voi hyväksyä käräjätuomari Jarkko Pekkalan toimintaa asiassa, koska se on oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Siksi kirjoitan hänelle asiasta sähköpostiviestin, minkä julkaisen seuraavassa blogissani.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti