torstai 19. marraskuuta 2020

PE 20.11.2020 Miksi todistajiani ei ole haastettu todistamaan oikeudenistuntoon?

 

Käräjätuomari Jarkko Pekkala


Haluan tietää miksi nimeämiäni todistajiani ei ole haastettu oikeuteen todistamaan asiassani.


Oikeuskäsittelussä Oulun käräjäoikeudessa 27.11.2020 asiassa R20/2978 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen,  asianomastajat kärjätuomari Sarianna Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä vastaan Erkki Aho syyttäjä aluesyyttäjä Juha Karikoski, kräjätuomarina Jarkko Pekkala ja käräjäsihteerinä Tarja Perttula.


Olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa. Asiakirja-aineistoa tarkistaessani huomasin toistajani läsnäollessa ja käräjätuomarin, käräjäsihteerin ja kanslistin läsnäollessa että asiakirjat oli tulostettu väärin ja asiakirja-aineistosta puuttui tärkeimmät asiakirjat. Koska käräjätuomari ei reagoinut asiaan niin menimme tekemään rikosilmoitusta Raahen poliisilaitokselle.

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä oli tietoinen, että PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten listalla. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Todisteena on myös myös blogini

Pankkikriisi koko blogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-14T21:44:00-08:00&max-results=7Koska nyt on käynyt ilmi että todistajani on jätetty haastamatta oikeuteen , niin on syytä pitää asioissa vain valmisteluistonto 27.11.2020.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948


Kiistän jyrkästi syyllistyneeni virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja kunnianloukkaukseen. Minä katson, että rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä olen hakenut oikeutta asiassa, koska poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta PR-talojen konkurssivyyhdessä ja niissä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja korkein oikeus ei ole purkanut vääriä alioikeuksien päätöksiä vaikka todistusaineistot ovat kiistatomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet vireillä keskeytyksettä jo 25,5 vuoden ajan. Näin rikokset eivät ole päässeet vanhentumaan. Ulosotto sekä valtiopetos pitää rikokset avoimena.


Olin haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen sen takia, että katsoin, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja ne ovat siten perintäkelvottomia. Koska poliisi kieltäytyi tutkimasta asioita ja oikeus käsittelemästä asioita niin ainut mahdollisuuteni oli todistaa asiat ulosottoviranomaisille. Todistin ulosottoviranomaisille asiat ja katsoin, että ulosottoviranomaiset ovat varmasti tietoisia siitä, että kaikki ulosotossaolevat saatavat ovat rikoksilla aikaansaatuja ja siksi perintäkelvottomia. Katsoin, että yhteistyössä ulosottoviranomaisten kanssa olisi pitänyt pystyä lopettamaan rikoksilla aikaansaatu ulosotto yhteisvoimin käräjäoikeuden päätöksellä. Ulosottoviranomaisten olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n perusteella. Ulosottoviranomaiset kieltäytyivät yhteistyöstä ja katson, että siihen vaikutti muun muassa ulosottoviranomaisten perustuslain ja ulosottokaaren vastainen menettely. Perustuslain 15 §:n mukaan minulla on omaisuuden suoja, Ulosottokaaren mukaan ulosottoviranomaisella ei saa olla omaa intressiä ulosotossa mukana. Ulosottomiehet toimivat proviisiopalkalla ja ulosoton lopettaminen minulta olisi vähentänyt ulosottomiehen provisiopalkkaa.


Tuomioistuimen on perustuslain 106 §:n mukaan annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen olisi sen käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslain etusijaa koskevalla sääntelyllä on vahvistettu perustuslain olevan osa tuomioistuimissa sovellettavaa oikeutta sekä turvattu perustuslain säädöshierarkkinen ylemmänasteisuus konkreettisissa käytännön soveltamistilanteissa. Tuomioistuinten asiana on viime kädessä antamalla perustuslaille etusija huolehtia siitä, ettei ratkaisun lopputulos ole tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa yksittäisessä oikeustapauksessa ja siinä soveltamistilanteessa ilmeisesti perustuslain vastainen.


Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä ja rikoksilla aikaansaatuja tuomioita ja minulla ei ollut muuta mahdollisuutta todistaa asioita kuin viedä asiat käräjäoikeuden käsittelyyn.


Rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §

10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen. Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.Käräjätuomari Sarianne Ervasti kieltäytyi antamasta minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä jotta olisin voinut todistaa sen, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat perintäkelvottomia. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti olisi ollut pohja kaikkien rikoksilla aikaansaatujen tuomioideni purkamiselle korkeimmassa oikeudessa. Käräjäoikeus oli tulostanut todistusaineistot väärin ja tärkeä osa todistusaineistoa puuttui asian käsittelyaineistosta. Kävin toteamassa asian todistajan Ivan Georgievin kanssa Raahen käräjäoikeuden kansliassa käräjätuomari Sarianne Ervastin läsnäollessa ennen oikeuden päätöstä. Ilmoitin asiasta käräjätuomarille Sarianne Ervastille mutta hän venkoili asiassa eikä pitänyt asiaa tärkeänä. Sen jälkeen menimme todistajani Ivan Georgievin kanssa tekemään rikosilmoitusta asiasta Raahen poliisiasemalle.Tätä on kestänyt jo 25,5 vuotta. Kaikki nämä johtuvat 1990-luuvn kotitekoisesta lamasta ja vakaan markan politiikasta. Sen seurauksena tehtiin Suomessa valtiopetos, mikä koostuu ns. Koiviston konklaavista, jossa tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Pankeille annettiin suosituiimmuusasema. Pankit pelastettiin yritykset valitiin maksumiehiksi. On tutkittu 5500 pankkioikeudenkäyntiä ja vain yhdessä pankki on hävinnyt. Kun pankki voittaa oikeudessa aina, niin silloin muutkaan viranomaiset eivät toimia rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Valtiopetokseen liittyy salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken 22.10.1992. Salaiseksi julistetussa sopimuksessa määriteltiin toimialarationalisointi tietyillä aloilla ja yritysten kaatamisperusteet. Markkinoilta poistettiin Velallisten Tukiryhmän mukaan 60 000 yritystä, n. 500 000 ihmistä joutui työttömäksi ja 280 000 henkilöä ylivelkaantui. Yrittäjät eivät kestäneet tällaista toimintaa ja vuoden 1997 loppuun mennessa 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Jälkien peittelemiseksi tehtiin 31.3.2000 ns. Aktiv Hansa-kauppa. Omaisuudenhoitoyhtiöt Arsenal Oyj, Arsenal-SSP Oy ja Arsenal-Silta Oy myivät 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla yhteensä noin 76 000 saatavaa, pääoma-arvoltaan noin 12 miljardia markkaa, 600 miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C&A Finland Oy:lle. Kysymyksessä oli siis Suomen oloissa erittäin suuri kauppa. Kaupalle antoi hyväksyntänsä omaisuudenhoitoyhtiöiden valtio-omistajan puolesta toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes. Aiemmin hän oli ilmoittanut, että saatavia ei myydä ulkomaalaisille perintäyhtiöille. Näin lienee kuitenkin tosiasiassa tapahtunut. Arsenal-kauppojen alkuperäistä kauppahintaa on pidettävä kohtuuttoman alhaisena. Velalliset olisivat lähes poikkeuksetta olleet valmiit ostamaan itsensä vapaiksi maksamalla viisi prosenttia myydyistä veloistaan vapaaehtoisesti. Tätä tarkoittanut todellinen sovintomenettely olisi ollut myös omaisuudenhoitoyhtiöt omistavan valtion kiistaton etu. Nyt taloudelliset tappiot koituvat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi, kun taas voitot siirtyvät perintäyhtiöiden ulkomaalaisten omistajien hyödyksi. Kansantaloudenkin tappiot lienevät mittavat. On syytä epäillä, että Aktiv Hansa kaupalla peiteltiin Arsenalin ja pankkien rikolliset toimet. Valtiopetos ei vanehen koskaan.


Minä en ole saanut 25,5 vuoteen esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Suomen valtion menettely on kiistatta kidutusartiklan vastaista. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela on päättänyt, että asia on rikosasia.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Minä en ole nytkään saanut asiassa varsinaista asianomistajakuulustelua eikä todistajaani Ivan Georgievia ole kuultu. Tutkinnanjohtajana on toiminut estellinen poliisi Hannu Mensonen ja hän tunnustaa esteellisyytensä. Rikostutkinnassa kaikki minun loppulausuntoni ja poliisille lähettämäni todistusaineistoni on syyttäjälle lähettämättä.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä:


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.


Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle syytteessä mainittua asiakirjaa todisteeksi asiassa.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkauksesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle syytteen asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.


YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

 1. Artikla.1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.


Katson kuitenkin että Oulun käräjäoikeus on toimivaltainen keskeyttämään ulosottoni rikostutkinnan ajaksi. Kysymyshän on kidutusrikoksesta ja persutuslain vastaisesta toiminnasta sekä valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.


Rikostutkinta olisi pitänyt aloittaa Raahen käräjäoikeuteen tekemästäni haastehakemuksesta ja sen täydennyksestä. Todistusaineistosta puuttui tämä todistusaineisto


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Asia R20/2978Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Suomen valtion menettely on kiistatta kidutusartiklan vastaista. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.


"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanniTutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.


Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.


Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstä tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle syytteessä mainittua asiakirjaa todisteeksi asiassa.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle syytteen asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlMinulla on kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta todisteena valtiopetoksesta ja yhteydestä PR-talojen konkurssivyyhteen, jonka seurausta tämäkin oikeudenkäynti on.


Myös kaikki minun todistajani on jätetty kutsumatta oikeuskäsittelyyn.

Olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa. Asiakirja-aineistoa tarkistaessani huomasin toistajani läsnäollessa ja käräjätuomarin, käräjäsihteerin ja kanslistin läsnäollessa että asiakirjat oli tulostettu väärin ja asiakirja-aineistosta puuttui tärkeimmät asiakirjat. Koska käräjätuomari ei reagoinut asiaan niin menimme tekemään rikosilmoitusta Raahen poliisilaitokselle.

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä oli tietoinen, että PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten listalla. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Todisteena on myös myös blogini

Pankkikriisi koko blogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-14T21:44:00-08:00&max-results=7


Koska nyt on käynyt ilmi että todistajani on jätetty haastamatta oikeuteen , niin on syytä pitää asioissa vain valmisteluistonto 27.11.2020.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti