torstai 12. marraskuuta 2020

PE 13.11.2020 Kantelu oikeuskanslerille ja valtioneuvostolle

 

Kantelu oikeuskanslerille ja valtioneuvostolle KIIREELLINEN ASIA


Kantelu Oulun käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän toiminnasta. Samalla tämä on kantelu Oulun käräjäoiikeuden, Oulun poliisin ja Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen toiminnasta. Katson, että ministerit, jotka ovat vastuussa Suomen oikeusjärjestelmän toimivuudestaa ja kansalaisten perusoikeuksien ja oikeuturvan toteutumisesta, ovat syyllisiä 25,5 vuotta jatkuneeseen kidutukseeni, mikä jatkuu yhä edelleen.


Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä on tehnyt päiväyksellä 10.11.2020 päätöksen 20/1460 asianumero R20/2753.

Katson, että käräjätuomari on toiminut tietoisen rikollisesti, koska hän on toiminut esteellisenä henkilönä eikä ole antanut minulle esteetöntä oikeudenkäyntiä.

Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut asiaani käsiteltäväkseen.Olen tyytymätön Oulun käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän toimintaan. Hän on tehnyt päätöksen 20/1460 päiväyksellä 10.11..2020 Asiano:R20/2753. Käräjäoikeus toteaa (lue käräjätuomari Jyrki Määttä) Oulun käräjäoikeus ei voi ottaa Sarparantaa ajettavaa kannetta siihen liittyvine johdannaisvaatimuksineen tutkittavaksi. Kanne jätetään tutkimatta.


Perustelu 5 §(13.5.2011/455)

Asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö sen paikkakunnan syyttäjälle tai poliisille, jonka toimialueella syyte rikoksesta saadaan nostaa. Jos pyyntö tehdään muulle syyttäjälle tai poliisille, tulee tämän viipymättä toimittaa se toimivaltaiselle viranomaiselle.


Toimivaltainen viranomainen tässä asiassa on Kajanin käräjäoikeus, mutta käräjätuomari Jyrki Määttä ei ilkeyttään siirtänyt asiaa Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Minä olin pyrkinyt siihen, että asia saadaan käsittelyyn Ylivieskassa ja siksi olin tehnyt asiassa rikosilmoituksen rikoskomisario Ilkka Piispaselle, joka oli laittanut todistusaineistot rikoskomisario Tiina Sarparannalle Kajaaniin.


Minä en valita asiasta, vaan pyydän asiassa rikostutkintaa. On kiistattomasti todistettavissa poliisien rikollinen toiminta ja syyttäjien rikollinen toiminta ja käräjäoikeuden tuomareiden vähintäänkin epäasiallinen toiminta tai paremminkin ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastainen toiminta.


Hallintolaki 6.6.2003/434 2.luku


7 § (9.5.2014/368)

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa.

8 §

Neuvonta

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.


Esteellisyys johtuu siitä, että käräjätuomari Jyrki Määttä on ollut aikaisemmin asioissani käräjätuomarina eikä silloin ole ottanut todistusaineistoa vastaan, kun poliisi on tehnyt täysin virheellisen rikostutkinnan ja syyttäjän sen pohjalta täysin virheellisen syytteen. Olin tutkinut varatuomari Mikko Kovalaisen tapausta perin pohjaisesti niin Helsingissä, Espoossa, Virossa ja Suomussalmella ja tutkimukseni tulokset olivat sellaiset että häntä oli syytä epäillä törkeistä rikoksista. Hänen väärentämiään avoimia asianajavaltakirjoja löytyi useista tapauksista. Niitä oli käytetty asiakkaiden tietämättä moneen eri tarkoitukseen mm. vakuutusyhtiöiltä korvausten hakemiseen.

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Rikostutkinnat asiassa tehtiin täysin rikollisesti eikä mitään todistusaineistoani otettu vastaan. Syynä oli se, että Ylivieska poliisi ja silloinen syyttäjä Sulo Heiskari suojelivat omia rikoksiaan, joita olivat tehneet PR-talojen konkurssivyyhdessä. Minusta piti tehdä rikollista keinoja kaihtamatta.

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010

http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella varatomari Mikko Kovalaisen n. 85-vuotiasta todistajaa puhelintodistuksessa. Menettely on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Lisäksi hän ei suostunut ottamaan mitään todistusaineistoa vastaan ja antoi väärän lausuman asiassa Rovanimen hovioikeudelle yhdessä syyttäjä Esa Mustosen ja vastapuoleni varatuomari Mikko Kovalaisen kanssa. Oikeudenkäyntiä oli seuraamassa kolme henkilöä Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olavi Puolitaival Jäälistä ja Pentti Heikkinen Suomussalmelta. Kaikki kolme ovat antaneet kirjallisen valaehtoisen todistuksen asiasta. Lisäksi kuulustelunauhat todistivat asian. Siitä huolimatta myös Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen eikä huomioinut todistusaineistoja, joita käräjätuomari Jyrki Määttä ei ottanut vastaan Raahen käräjäoikeudessa.

Tässä on syyt miksi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Sulo Heiskari toimivat rikostutkinnassa täysin rikollisesti. Syyttäjäksi ilmaantui Raahen käräjäoikeuteen Esa Mustonen.Tästä väärästä päätöksestä johtuen ja varatuomari Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan suojelusta johtuen minulle aiheutui valtavia taloudellisia vahinkoja mm. henkilökohtainen konkurssi.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita. Myös korkein kieltäytyy purkamasta alioikeuksien vääriä päätöksiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Keskeinen asia on asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta konkurssista. Näin väärä käräjäoikeuden päätös jäi voimmaan ja sitä rikolliset käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösten tekemiseen.Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion. Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.

Syyttäj Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani. Lisäksi hän kirjoittelee ilkeyksiä minusta Suomi 24-sivuilla. Onneksi hän ei enää voi soittaa minulle. Lopetin soittamismahdollisuudet sen jälkeen kun hän ilmoitti minulle olevansa ”vielä vapaalla jalalla oleva perkele”.Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.


Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.htmlPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlHätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75s


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18sKE 11.11.2020 Pohjois-Suomen syytäjälaitoksen johtaja, Oulun käräjäoikeuden laamanni ja Oulun poliisin johtaja

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ke-11112020-pohjois-suomen.html


MA 09.11.2020 Olen pyytänyt Teitä toimimaan niin, että oikeus toteutuu

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-09112020-olen-pyytanyt-teita.html
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.

Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.

Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.

Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.

Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomasti esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset

Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemusVaratuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lleSilloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..

Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.

Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.

Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.

Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.

Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2019-09-27T14:18:00%2B03:00&max-results=7


Koska rikostutkijaksi tuli esteellinen poliisi niin arvasin, että hän ryhtyy suojelemaan rikoksesta epäilemääni käräjätuomaria. Koska arvasin, että rikostutkintaa ei tehdä oikein ja syyttäjä tulee toimimaan puolueellisesti asiassa enkä tule saamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin pyysin poliittista turvapaikkaa Euroopan Unioinilta ja Bulgarian presidentiltä.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta ja EU:lta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/Bulgarian presidentin päätös

Arvioini osui oikeaan:

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Rikoskomisario Hannu Mensonen ryhtyi asiassa tutkinnanjohtajaksi vaikka oli aikaisemmin jäävännyt itsensä asiassa. Hän siis toimi esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassa. Esteellisyys on virkarikos.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.htmlMinä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Minulle etukäteen ilmoitettiin että kysymyskset ja vastaukset on tehty etukäteen. En siis saanut asianomistajakuulustelua lainkaan eikä todistajaani kuultu. Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Kun sain syytteen tiedokseni ,niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi.

Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueellista ja huolimatonta. Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Teidän tehtävänne on estää asian vieminen oikeuskäsittelyyn ilman perusteellista rikostutkintaa. Tässä tapauksessa rikostutkinta pitää alkaa minun, syytetyn, asianomistajakuulustelulla ja todistajaani tulee kuulla. Asian tutkiminen on aloitettava syytehakemuksesta ja sen täydennyksestä ja siitä miksi olen joutunut haastamaan ulosottoviranomaiset oikeuteen. Myös esittämäni todistusaineistot tulee ottaa vastaan. Syyttäjän tehtävänä ei ole rikollisten suojeleminen.

Minulla syytettynä on oikeus puolustautua kaikin käytettävissä olevin keinoin niin olen ilmoittanut todistajikseni seuraavat henkilöt:

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:


  • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

  • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

  • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

  • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

  • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

  • Jorma Jaakkola todistaa asiakirjoin valtiopetoksen  tapahtumat

  • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

  • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

  • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Miksi aluesyyttäjä on jättänyt kutsumatta todistajani oikeuteen? Yksikään todistajiani ei ole saanut haastetta oikeuteen tulla todistamaan asiassani.


KE 11.11.2020 Pohjois-Suomen syytäjälaitoksen johtaja, Oulun käräjäoikeuden laamanni ja Oulun poliisin johtaja

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ke-11112020-pohjois-suomen.html


MA 09.11.2020 Olen pyytänyt Teitä toimimaan niin, että oikeus toteutuu

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-09112020-olen-pyytanyt-teita.html


SU 08.11.2020 Elämä on …. elävänä tai kuolleena

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/su-08112020-elama-on-elavana-tai.html


LA 07.11.2020 Virka-apupyyntö KIIREELLINEN

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-08T05:26:00-08:00&max-results=7&start=3&by-date=false


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


SU 01.11.2020 Olen todella huolissani Oulun poliisijohdon rikollisesta toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/su-01112020-olen-todella-huolissani.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html


Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Kalajoki-blogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Kalajoki 12.11.2020

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@kotinet.com

http://www.erkkiaho.com/


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti