lauantai 14. marraskuuta 2020

15.11.2020 Tässä on osa todistusaineistoa

 

Todistusaineistona seuraavat videot oikeudenkäynnissä R20/2978 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Oulun käräjäoikeuden tuomari Sarianna Ervasti vastaan Erkki Aho.


Syyte virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta on jo hylätty, koska siitä ei ole vähäisintäkään näyttöä. Syyttäjä ei ole nostanut syytettä käräjätuomaria vastaan perättömästä ilmiannosta vaan on nostanut syytteen Erkki Aho vastaan kunnianloukkauksesta. Ahon mukaan rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Lisäksi tutkinnanjohtaja Mensonen tunnustaa esteellisyytensä asiassa. Aho ei ole saanut asiassa varsinaista asianomistajakuulustelua eikä hänen todistajaansa Ivan Georgievia ole kuultu asiassa. Syyteen pohjana oleva asiakirja syytekirjelmän mukaan on kokonaan toisesta asiasta kuin mistä syyte on nostettu.

Minun oikeustajuni mukaan Oulun käräjäoikeus on asiassa jäävi, sillä rikostuktintapyynnöntekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari. Oikeusvaltion imagoon ei sovi toverituomioistuimet. Lisäksi Oulun käräjäikeus on hukannut tärkeää todistusaineistoa ja lisäksi Oulun käräjäoikeuden tuomari teki asiaan liittyvässä oikeuskäsittelyssä esteellisenä käräjätuomarina Oulun poliisin Kajaanissa olevan poliisin suojelemispäätöksen vaikka asian käsittely olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeudelle.

Olen nimennyt oikeudenkäyntiin 27.11.2020 todistajat, mutta yksikään nimeämäni todistaja ei ole saanut haastetta tulla todistamaan oikeuteen. Oulun poliisi, Ouun käräjäoikeus eikä Pohjois-Suomen syyttäjälaitos vastaa sähköpostiviesteihini.


Perustuslain 21 §:n


Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Eurooppan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesta toiminnasta

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2019-09-27T14:18:00%2B03:00&max-results=7


Olen nimennyt todistajakseni asiassa Ivan Georgievin.


TI 03.11.2020 Tästä minua syytetään R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-03112020-tasta-minua-syytetaan.html


Koska todistajiani ei ole haastettu oikeuteen todistamaan asiassani niin nimeän seuraavat videot todistusaineistoksi asiassani


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Hätähuuto Suomesta 8 min 37 sek

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Saattohoitajat 9 min 36 sek

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=23s


Oikeudenkäynti tietämättämme 9 min 51 sek

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwa9xeq6zM


SSP-sopimus 8 min 14 sek

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s


Toimialarationalisointi 8 min 09 sek

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Rikolliset konkurssit 8 min 46 sek

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=28s


Rikoksia ei tutkita 8 min 13 sek

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=24s


Ahojahti 9 min 13 sek

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=75s


Nimeni on Erkki Aho 13 min 15 sek

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=18s


Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa 15 min 46 sek

https://www.youtube.com/watch?v=rDGqIVkYjzk


ELÄKELÄISTEN AHDINGOSTA - Liisa Mariapori & Hilkka Laikko keskustevat 9 min 52 sek

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwa9xeq6zM

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio 20 min 20 sek

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=656s


Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta 6 min 6 sek

https://www.youtube.com/watch?v=6vJ7ExHBeAM&t=93s


Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa? 4 min 48 sek

https://www.youtube.com/watch?v=-vziUPPE7p0&t=100s


Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa? 4 min 31 sek

https://www.youtube.com/watch?v=A8kuXAMNBUY&t=58s


Ns. pankkikriisin taustaa 5 min 29 sek

https://www.youtube.com/watch?v=2rma5p5pqmY&t=49s


Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista 10 min 09 sek

https://www.youtube.com/watch?v=I3LfLx2JNFg&t=257s


Ns. pankkikriisin EMU-varauma 3 min 10 sek

https://www.youtube.com/watch?v=9KmXabnjMxQ&list=PLurMlTX3QTPH6q5F2YcQAO4Ee9c0c5P40&index=8


Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia 4 min 56 sek

https://www.youtube.com/watch?v=uAJ9FcIhUnU&list=PLurMlTX3QTPH6q5F2YcQAO4Ee9c0c5P40&index=18


Ns. pankkikriisi puhuttaa eduskuntaa 5 min 06 sek

https://www.youtube.com/watch?v=YrVZCRR6udI&t=65s


PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi 19 min 38 sek

https://www.youtube.com/watch?v=jAPipnu8rl8&t=20s


Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö vievät Suomen euroon ilman kansanäänestystä 1998 5 min 43 sek

https://www.youtube.com/watch?v=Diu6dY6x6sM&list=PLurMlTX3QTPH6q5F2YcQAO4Ee9c0c5P40&index=19


Perintätoimen laittomuudet 25 min 01 sek

https://www.youtube.com/watch?v=vCdEJph4pzc&t=142s


Laura Huhtasaari: 1990-luvun pankkikriisin uhrit 28 min 08 sek

https://www.youtube.com/watch?v=RbBNhI3VCQM&t=104s


Pankkikriisin pitkä varjo 10 min 06 sek , 02 min 06 sek, 02 min 02 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/07/pankkikriisin-pitka-varjo


Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä 30 min 01 sek, 28 min 14 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/03/pankkilaskun-maksajat


1990-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä 29 min 18 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/19/90-luvun-lama-kaatoi-pankkeja-ja-ihmisia


Laman kuva: Valta, voima ja markkinavoima 42 min 11 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/03/31/laman-kuva-valta-voima-ja-markkinavoima


Väärää politiikkaa 25 min 55 sek, 22 min 20 sek , 28 min 06 min

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/16/vaaraa-politiikkaa


Lama koetteli ihmisten oikeustajua 14 min 41 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/lama-koetteli-ihmisten-oikeustajua


Pankkivallan uho ja tuho

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/15/pankkivallan-uho-ja-tuho

Pankkikriisi ravisteli Suomea 1990-luvulla. Professori Markku Kuisma ja toimittaja Jorma Kallenautio tarkastelevat sen anatomiaa 7-osaisessa sarjassa.

1/7 Pankkivallan synty 26 min 06 sek

2/7 Rahamarkkinoiden vapautaminen 26 min 23 sek

3/7 Kasinotalous 25 min 59 sek

4/7 Lama oven takana 26 min 06 sek

5/7 Myrskyn silmässä 26 min 15 sek

6/7 Ylös alhosta 25 min 55 sek

7/7 Tuleeko uusi pankkikriisi 26 min 25 sek


Pankkikriisi ja asuntovelat 10 min 27 sek, 02 min 17 sek , 04 min 50 sek , 2 min 34 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/06/06/pankkikriisi-ja-asuntovelat


Pankit tilillä 54 min 52 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/08/pankit-tililla


Lottovoittajan loppu 41 min 45 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/16/laman-kuva-lottovoittajan-loppu


Pankkiryöstö – tosi asiaa pankkikriisistä 40 min 02 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/17/pankkiryosto-tosi-asiaa-pankkikriisista


Pankkien uhrit 58 min 55 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/14/pankkien-uhrit


Suomi ylös - palkat alas 27 min 01 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/02/suomi-ylos-palkat-alas


Laman kuva - haastattelussa Erkki Virtanen 14 min 27 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/20/laman-kuva-haastattelussa-erkki-virtanen


Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa 47 min 47 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/07/25/mita-tulikaan-sanottua-politiikkaa-lama-ajan-suomessa


Laman lapset 05 min 59 sek , 07 min 28 sek , 02 min 22 sek , 28 min 22 sek

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/11/21/laman-lapset


Tässä on videomateriaalia n. 18 tunnin verran ja sen käsittelyyn tulee varata 5 käsittelypäivä.


Valtiopetoksen yksi parhaimmista ellei paras asiantuntija on Jorma Jaakkola. Jorma Jaakkolan kotisivut http://jormajaakkola.fi/ kertovat totuuden asioista ja siksi Jorma Jaakkola on erittäin tärkeä todistaja asiassani, jossa PR-talojen konkurssivyyhti yhdistetään valtiopetokseen.

Jorma Jaakkolan kuulemiseen on varattava 1 käsittelypäivä.


Jukka Davidsson on tutkinut pankkikriisiä erittäin perusteellisesti ja hän kirjoittanut asiasta myös kirjan

ISÄNMAAN RYÖSTÄJÄT. Viis siitä, velkaa Te olette pankille kuitenkin. Mutta eihän pankilla ole edes velkakirjoja.

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html

Jukka Davidssonin kuulemiseeen on varattava 1- 2 käsittelypäivä.


Asioita on tutkinut ja velallisia ovat auttaneet sekä asioihin perehtyneitä henkilöitä ovat Liisa Mariapori https://www.velallistentuki.fi/

Liisa Mariaporin kuulemiseen on varattava 1-2 käsittelypäivää


sekä Hilkka Laikko

Velallisten tuki ry:n Hilkka Laikko: Velallisten kohtelu Suomessa on laitonta

https://www.nykysuomi.com/2018/01/04/velallisten-tuki-ryn-hilkka-laikko-velallisten-kohtelu-suomessa-on-laitonta/

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&list=ULAgvIojW1Ryk&index=6

Hilkka Laikon kuulemiseen on varattava 1 päivä

Videiden katsomiseen ja edelläesittämiäni todistajien kuulemiseen on siis varatta yhteensä kaksi viikkoa.Muille nimeämmilleni todistajille

  • Olli Puolitaival

  • Jouko Raita

  • Vesa Palokari on varattava aikaa 1 käsittelypäivä yhteensä.
Salaiseksi julistettu SSP-sopimus on äärettömän tärkeä todistusaineisto. Ehkä sen johdosta Oulun käräjäoikeus ja poliisi ovat sen hukanneet. Minulla on kuitenkin salaiseksi julistettusta SSP-sopimuksesta kirjallinen kopio ja useampia kopioita muistitikuilla . Keskeinen aihen SSP-sopimuksessa on tämä

Kopio Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta eli tämä asiakirjaSuomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Nämä kirjat todistavat salaisista asiakirjoista SSP-sopimus ja ns. Koiviston konklaavi


Seppo Konttinen Salainen pankkitukiAri-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit

Laman ja rahan peluritNämä kolme kirjaa Oulun käräjäoikeus ja poliisi ovat hukanneet, mutta minlla on Laman ja Rahan pelurit käytettävissäni omasta kirjastostani ja yritän hankkia kirjaston välityksellä kaksi muuta kirjaa oikeuskäsittelyyn todistusaineistoksi.


Näiden aineistojen analysoimiseen on varattava 1 käsittelypäivä.


Pankkikriisin kirjallisuus ja muut tietolähteet

http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-kirjallisuus-ja-muut.html

Kerään tähän lähipäivinä tärkeät pankkikriisiä käsittelevät kirjallisest lähteet.


PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineisto on tässä


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Jos Oulun käräjäoikeus ja poliisi ovat hukanneet tämän viimemainitun todistusaineiston, niin Oulun käräjäoikeuden jääviys asiassa on ilmeinen ja Oulun poliisin toiminta on asiassa tutkittava. Oulun käräjäoikeuden on hankittava tuo todistusaineisto oikeudenkäyntiä varten 27.11.2020 mennessä.


PR-talojen konkurssivyyhden käsittelyssä olen nimennyt todistajakseni Pentti Arhippaisen.

Tämän käsittelyyn on varattava 1- 2 käsittelypäivä.

Todistusaineistona on myös pankkikriisiblogini http://pankkikriisi.blogspot.com/

oikeustoimi ja poliisiblogini

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

ja blogieni http://www.erkkiaho.com/blogit.html aina vuodesta 2007 lähtien tähän päivään asti.

Blogieni todistusaineiston käsittelyyn on varattava 4-5 päivään

Tähän mennessä käsittelypäiviä on varattava 21 päivää, mutta käsittelypäivien määrän tarve lisääntyy kun käyn asiat vielä tarkemmin läpi. Ehkä tarvitaan käsittelylle ainakin 1-2 kuukautta aikaa.

Minulla on omassa kirjastossani pankkikriisikirjallisutta yli 4 metriä ja varastossani asiaan liityviä asiakirjoja 7 banaanilaatikollista.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti