sunnuntai 1. marraskuuta 2020

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

 

Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen, kiireellinen asia , tiedoksi aluesyyttäjä Juha Karikoski


Te vastaatte Pohjois-Suomen aluesyyttäjien toiminnasta. Vaadin asiassa R20/2978 uutta rikostutkintaa, koska rikostutkinta on tehty asiassa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä ei ole saanut asianomistajakuulustelua vaikka olen rikoksesta epäilty eikä todistajaani ole kuultu. Tutkinnanjohtajana on toiminut esteellinen henkilö ja hän tunnustaa esteellisyytensä. Minun todistusaineistoani asiassa ei ole toimitettu syyttäjälle. Syyte on nostettu sellaisen asiakirjan perusteella, mikä ei liity asiaan. Koska en saanut asiallista asianomistajakuulustelua niin tein loppulausunnot asiassa. Niitä ei ole toimitettu syyttäjälle eikä myöskään todistusaineistoani asiassa.

Syyttäjälaitoksen työjärjestys

7 § Yksiköiden päälliköiden tehtävät

Yksiköiden päälliköt ovat yksiköidensä henkilöstön esimiehiä, jotka johtavat, valvovat ja kehittävät yksiköidensä toimintaa ja vastaavat niiden tuloksellisuudesta.

Yksiköiden päälliköt voivat työkuormien tasaisemmaksi jakamiseksi tai muun sellaisen tarpeen vaatiessa sopia työtehtävien hoitamisesta tilapäisesti toisin kuin yksiköiden tehtäviä koskevissa 2, 3 ja 4 §:ssä määrätään.

Syyttäjän rooli

Rikosprosessissa syyttäjällä on viranomaisista laajin rooli. Se ulottuu käsittelyketjussa esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Syyttäjä voi myös itse määrätä sakkorangaistuksen lievemmistä rikoksista.

Syyttäjän tehtävät painottuvat syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn. Syyteharkinnassa syyttäjä päättää siitä, mitkä asiat hän vie nostamansa syytteen perusteella tuomioistuimen käsiteltäviksi. Syyttäjän vastuulla oikeudenkäynnissä on näyttää toteen, että syytteessä kuvattu rikos on tehty.

Syyttäjä huolehtii myös siitä, että ennen syyteharkintaa tehtävä esitutkinta suoritetaan riittävässä laajuudessa. Syyttäjä perehtyy vaativampiin rikosasioihin jo esitutkintaa aloitettaessa ja voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös lopettaa esitutkinnan ennen syyteharkintavaihetta.

Syyttäjän merkitys esitutkinnassa korostuu, kun poliisimiestä epäillään rikoksesta. Silloin myös esitutkintaa johtavana tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen vastaus minulle , kun jääväsin hänet rikostutkinnasta, silloin kun ensimmäisen kerran pyysin rikostutkintaa käräjätuomari Sarianna Ervastin asiassa. Silloin hän kieltäytyi tutkimasta asiaa. Katson, että rikoskomisario Hannu Mensonen on toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana asiassani, kun ryhtyi nyt uudelleen tutkinnanjohtajaksi asiassa, jossa aikaisemmin ilmoitti olevansa esteellinen. Siksi pyydän uutta rikostutkintaa asiassa syytteen pohjaksi.

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Mensonen on kuitenkin toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana kun asia tuli uudelleen Raahen poliisin tutkittavaksi. Minun oikeustajuni mukaan rikostutkinta on tehty esitututkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Kun käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, niin tutkinnanjohtajaksi määrättiin jälleen rikoskomisaario Hannu Mensonen. Tutkijana asiassa on toiminut poliisi Pekka Niskakangas.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html  

Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueelista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html

loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html

loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

ja lisäksi tämä aineisto puuttui

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

ja kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa mikä sisältää kopiot todistusaineistostani sekä 48 miljoonan salatut pantatut kiinnitykset, jotka todistavat törkeän petoksen kaupanteossa jossa kaupanvahvistajana oli tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut esteellisenä syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä 20 vuoden ajan. Hän on samalla estänyt rikostutkinnat asioissa.

Asiat selviävät tästä:

Olen todella huolissani Oulun poliisijohdon rikollisesta toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/su-01112020-olen-todella-huolissani.html

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Teidän tehtävänne on estää asian vieminen oikeuskäsittelyyn ilman perusteellista rikostutkintaa. Tässä tapauksessa rikostutkinta pitää alkaa minun, syytetyn, asianomistajakuulustelulla ja todistajaani tulee kuulla. Asian tutkiminen on aloitettava syytehakemuksesta ja sen täydennyksestä ja siitä miksi olen joutunut haastamaan ulosottoviranomaiset oikeuteen. Myös esittämäni todistusaineistot tulee ottaa vastaan. Syyttäjän tehtävänä ei ole rikollisten suojeleminen. Koska Oulun poliisit ovat nyt tehneet tietoisesti virheitä asioissa niin heitä on syytä epäillä rikoksista ja siksi asian tutkijana tulee olla KRP – ei kutenkaan poliisi Erkki Rossi, joka on esteellinen asiassa.

Jos kuitenkin asiat viedään rikolliseksi epäiltävän esitutkinan jälkeen ja puolueellisen syyttäjätoimnnan jälkeen Oulun käräjäoikeuteen, jota on syytä epäillä yhteisöjääviydestä, koska rikostutkintailmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari, niin vaadin joka tapauksessa, että asiassa kuullaan joko rikostutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä todistajiani

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

  • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

  • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

  • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

  • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

  • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

  • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

  • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

  • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

  • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Huom. On myös selvitettävä onko vastapuolen asianajajaa Pasi Hagmania syytä epäillä rikoksesta, koska hän juristina on yhtynyt haasteeseen, jota on syytä epäillä aikaansaaduksi rikollisen esitutkinnan ja rikollisen syytteen avulla. Asianajajan olisi luullut ymmärtävän, ettei Oulun käräjäoikeus voi olla asian käsittelypaikkana yhteisöjääviyden takia.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti