perjantai 20. marraskuuta 2020

SU 22.10.2020 Oikeus toteutuu?

 

Pekkala Jarkko (KO)


Fri, Nov 20, 9:50 AM (17 hours ago)

to me


Erkki Aho,

Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.

Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.

Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.

Ystävällisin terveisin,

Jarkko Pekkala

Käräjätuomari

Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi


Luotan siihen, että oikeus vihdoin toteutuu. Minulla on oikeudenkäymiskaaren perusteella sellainen näkemys, että ensin tulisi suorittaa valmisteluistunto ja vasta sen jälkeen pääkäsittely. Olen kuitenkin tyytyväinen tähänkin menettelyyn.

Asian ydinhän on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Nyt on päätettävä onko edelläesitetty summaarinen riita-asia vai rikosasia. Tavalliselle ihmiselle tämä on täysin selvää, mutta poliisilla, syyttäjällä, oikeudentuomareilla on ollut vaikeuksia päättää kummasta asiasta on kysymys.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Tästä huolimatta 5-6 Oulun käräjäoikeuden tuomaria on käsitellyt asian summaarisena riita-asiana. Poliisi on nähnyt asian S-asiana. Kysymys on ihmisen perusoikeuksista ja omaisuuden suojasta. Summaarinen menettely on perustuslain vastainen menettely. Summaarisessa menettelyssä velkaa ei tarvitse todistaa, vaan pelkkä väite velasta riittää. Mielestäni tällainen menettely on järjen vastainen ja se on myös perustuslain vastainen menettely. Kysymys minun asiassani on varmasti myös kidutusasiasta eli rikoksesta ja ihmisoikeusrikoksesta koska ei saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen.


15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


YK:n ihmisoikeusjulistus

  1. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Summaarista menettelyä riita-asioissa on käsitelty ja pohdittu monissa selvityksissä ja tutkimukissa, mutta ei ole otettu huomioon lainkaan sitä, että velka pitäisi todistaa myös summaarisessa menetteyssä. Pelkkä väite ei saa olla velan perusteena. Tämä on äärettömän tärkeä asia.


Summaarinen menettely

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/akirintakangas/summaarinen-menettely/


Hallituksen esitys HE 15/1990 vp - Eduskunta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_15+1990.pdf


Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76559/omso_52_2014_selvitysmiehet_156_s.pdf?sequence=1


Tuomioistuimen tutkimisvalta- ja velvollisuus summaarisissa velkomusasioissa

https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170597/urn_nbn_fi_uef-20170597.pdf


Menettelyn roolipelit – Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229730/Sarasoja_Gradu_final.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Kolmas tärkeä asia on väärien tuomioiden purkaminen. Rikkooko korkein oikeus perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia?


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Ylimääräinen muutoksenhaku

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/muutoksenhakijalle/muutoksenhakemuksenlaatiminen/ylimaarainenmuutoksenhaku.html


Tuomion purku korkeimmassa oikeudessa

https://www.minilex.fi/a/tuomion-purku-korkeimmassa-oikeudessa


106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.


Tuomioiden purkaminen on tehty liian vaikeaksi asiaksi. Siihen on saatava muutos aikaan.


Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia.


Todistusaineistohan on tässä


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti