perjantai 13. marraskuuta 2020

14.11.2020 Oikeudenkäyntiin valmistautumisen vaikeuttaminen

 

Oikeudenkäyntiin valmistautumisen vaikeuttaminen


Kun Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassani päätöksen, että se on rikosasia, niin tein asiasta sen perusteella rikostutkintapyynnön.


Asia on tämä


Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätös on tämä


Tein tästä asiasta rikostutkintapyynnön, koska käräjäoikeuden laamanni katsoi asian rikokseksi

Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

Oulun poliisi muutti R-asian S-asiaksi ja määräsi tutkinnanjohtajaksi Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan. Minä protestoin asiaa voimakkaasti, koska Sarparanta oli toiminut aikaisemmin asiassani tutkinnnajohtajana ja toiminut asiasa kelvottomasti. Lisäksi minä katsoin, että rikostutkijana olisi pitänyt olla Oulussa asuva Oulun poliisi, koska tärkein todistusaineisto asiassa on määrätty Oulun käräjäoikeudessa säilytettäväksi vuoteen 2021 asti. Kysymys on tästä todistusaineistosta


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlAineisto sisältää käräjäoikeuden päätösten lisäksi todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhdessä sekä todistusaineiston valtiopetoksesta.

Kopio Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta eli tämä asiakirja


sekä nämä kirjat

Seppo Konttinen Salainen pankkitukiAri-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit

Laman ja rahan peluritSalaiseksi julistettu SSP-sopimus sisältää muun muassa nämä tiedot

Valtiopetokseen liittyy kiinteästi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


R-asian muuttaminen S-asiaksi on tapahtunut Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen ja Oulun poliisin Johanna Kiviniemen, Lapin poliisin Jukka Haatajan sekä kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen tieten ja hyväksyen. Siksi heitä on syytä epäillä rikoksesta eli muun muassa valtiopetoksen peittelystä. Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta aloitti asian tutkimisen S-asiana. Poliisilla ei ole oikeutta muuttaa R-asiaa S-asiaksi, koska käräjäoikeus on nimennyt asian R-asiaksi.

Tästä syystä asian palauttaminen rikostutkintaa on välttämätöntä.

Olen haastanut Kajaanissa toimipaikkaansa pitävän Oulun poliisin Oulun käräjäoikeuteen. Tein asiassa myös toisen rikosilmoituksen , mutta Ylivieskan poliisi Ilkka Piispanen lähetti aineistot Tiina Sarparannalle.

Aineistossa oli mukana Olet Maamme Armahin Suomenmaa kirja, jossa on tärkeät kopiot PR-Talojen konkurssivyyhdestä todistusaineistona ja salaiseksi julistettu SSP-sopimus muistitikulle tallennettuna, mikä todistaa valtiopetoksen.


Koska asia oli minun vastustuksestani muutettun S-asiaksi niin minä päätin käyttää tilaisuutta ja esitutkintalakia hyväkseni. Esitutkintalain

2 §

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Minä pyysin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparantaa tutkimaan myös tämän asian, jonka katsoin liittyvät PR-talojen konkurssivyyhteen olennaisena osana.

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Kun Sarparanta palautti todistusaineistot minulle saatekirje mukana ja teki asiassani ei anna aihetta päätöksen. Katsoin Oulun poliisin syyllistyneen virkarikokseen, koska en saanut asiassa asianomistajakuulustelua eikä todistusaineistoani otettu vastaan eikä myöskään tutkittu asian yhteydessä muita esille tulleita asioita.


Haastoin Tiina Sarparannan oikeuteen asian johdosta. Haastehakemus on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html

Haastehakemuksen täydennys on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html

Huom. Tässä vaiheessa otin mukaan myös Oulun käräjäoikeuden laamannin.

Kun näytti siltä, ettei asia etene, niin pyysin Oulun käräjäoikeuden laamannia Antti Savela ja Oulun polisipäälliköä Mika Heinilää apuun asiassa.

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html

Minä ilmaisin tyytymättömyyteni Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilälle sen johdosta, että hän ei valvonut alaisensa poliisi Tiina Sarparannan rikolliseksi epäiltäviä aikeita eli jättää rikokset tutkimatta ja syyttäjälle ilmoittamatta.

Asiaa ryhtyi käsittelemään Oulun käräjäoikeudessa esteellinen käräjätuomari Jyrki Määttä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html

Minä ymmärsin jäävänneeni hänet asian käsittelystä esteellisyytensä takia. Laitoin asian tiedoksi näille tahoille

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttäjä, oikeusminsteri, sisäministeri ja päministeri sekä oikeuskansleri.

Tästä syystä asian palauttaminen rikostutkintaan on välttämätöntä.

Tämän takia Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä ei voi tehdä asiassa kansliapäätöstä,koska on näin kiistattomasti osoitettu, että poliisi Tiina Sarparanta on jättänyt virkavelvollisuutensa suorittamatta ja hän myös tunnustaa asian.

PE 06.11.2020 Poliisi Tiina Sarparanta tunnustaa rikoksensa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pe-06112020-poliisi-tiina-sarparanta.html

Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä teki kuitenkin asiassa ratkaisun 20/1460 esteellisenä käräjäätuomarina päiväyksellä 10.11.2020 asianro R20/2753 tietäen, että asia kuuluu lain mukaan Kajaanin käräjäoikeuden ratkaistavaksi johtuen siitä, että epäilty rikos on tehty Kajaanissa.

Tosin minä olin suostunut siihen, että Oulun käräjäoikeus voi käsitellä asian Oulussa, jos saan esteettömän oikeudenkäynnin asiassa. Kun käräjätuomari Jyrki Määttä ilmoitti, että ulosoton keskeytykseen ei suostuta ja hän ei ole esteellinen, niin minä ilmoitin eriävän mielipiteen asiaan ja vaahdin Oulun poliisipäällikköä Mika Heinilää ja Oulun käräjäoikeuden laamannia estämään käräjätuomari Jyrki Määtän rikolliseksi epäiltävät aikeet. Minä olin pyytänyt nähtäväkseni ne asiakirjat, jotka on käsittelyn pohjana. Ilmoitin, että valokuvakin riittää todistusaineistoksi. Sitä en saanut Oulun käräjäoikeudesta.

Siksi tein asiassa virka-apupyynnön poliisille.

LA 07.11.2020 Virka-apupyyntö KIIREELLINEN

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-07112020-virka-apupyynto-kiireellinen.htmlEn ole saanut vastausta Oulun käräjäoikeudelta enkä virka-apua Oulun polisiilta.


Minulla on oikeus saada tieto niistä asiakirjoista mitkä ovat käräjäoikeuden ratkaisun pohjana. Olen pyytänyt tietoja niistä käräjäsihteeri Marjo Jaatinen. Hän ei ole vastannut.


Marjo Jaatinen - tarkistuspyyntö

Inbox

Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com>


Wed, Nov 11, 10:47 PM (21 hours ago)


to KO
Marjo Jaatinen
käräjäsihteeri
Oulun käräjäoikeus
puhelin 02956 49650
sähköposti: oulu.ko@oikeus.fi


Käräjäsihteeri Marjo Jaatinen,


Pyydän Teitä tarkistamaan asian R20/2753 käsittelyasiakirjat eli sen materiaalin, jonka perusteella asia on ratkaistu.

Minua kiinnostaa tämä materiaali, joka piti olla asian käsittelyssä mukana


Avaa linkki, niin näet mitä materiaalia siellä pitäisi oli käsittelyasiakirjoissa mukana:Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlAineisto sisältää käräjäoikeuden päätösten lisäksi todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhdessä sekä todistusaineiston valtiopetoksesta.

Kopio Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta eli tämä asiakirja


sekä nämä kirjat

Seppo Konttinen Salainen pankkitukiAri-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperitLaman ja rahan pelurit
Salaiseksi julistettu SSP-sopimus sisältää muun muassa nämä tiedot

Valtiopetokseen liittyy kiinteästi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1992.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Pyydän pikaista vastausta asiassa.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


TI 03.11.2020 Tästä minua syytetään R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-03112020-tasta-minua-syytetaan.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2019-09-27T14:18:00%2B03:00&max-results=7


KE 04.11.2020 R20/2753

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ke-04112020-r20275.html


MA 09.11.2020 Olen pyytänyt Teitä toimimaan niin, että oikeus toteutuu

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-09112020-olen-pyytanyt-teita.html


Olen pyytänyt apua seuraavilta vastuullisilta henkilöiltä asiassani

KE 11.11.2020 Pohjois-Suomen syytäjälaitoksen johtaja, Oulun käräjäoikeuden laamanni ja Oulun poliisin johtaja

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ke-11112020-pohjois-suomen.html


Minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä kantelu ja rikostutkintapyyntö asiastani oikeuskanslerille sekä valtioneuvostolle, koska Oulun poliisi ei vastaa, Pohjois-Suomen syyttäjälaitos ei vastaa eikä Oulun käräjäoikeus vastaa.

Kantelu oikeuskanslerille ja valtioneuvostolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pe-13112020-kantelu-oikeuskanslerille.html


Minun pitää suunnitella puolustustani oikeudenkäyntiä varten 27.11.2020, mutta katson, että viranomaiset tahallaan vaikeuttavat asiaa. Lisäksi ilmoittamiani todistajia ei ole kutsuttu todistamaan asiassani. Minä edelleen katson, että esitutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja on tunnustanut esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätemätön. Minä en ole saanut esteetöntä asianomistajakuulustelua vaikka olen syytettynä asiassa. Lisäksi kaikki minun todistusaineistoni on jätetty syyttäjälle ilmoittamatta ja loppulausuntojani ei ole syytteen pohjana eli ne on syyttäjälle ilmoittamatta. Lisäksi syyte on syytteen mukaan tehty väärän asiakirjan pohjalta. Poliisin asiakirjahallinto kieltäytyy ilmoittamasta minulle tuota väärää asiakirjaa todistusaineistoksi asiassa.

Katson, syyttäjän toiminta on ollut puoluleellista ja huolimatonta. Olen tästä informoinut aluesyyttäjää itseään ja Pohjois-Suomen syyttäjäviraston johtoa. Minä katson, että Oulun käräjäoikeus on asiassa yhteisöjäävi ja nyt tämän käräjätuomari Jyrki Määtän päätöksen jälkeen myös Oulun käräjäoikeutta epäillä yhteisöjääviyden lisäksi asianosaisjääviksi.


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


Marjo Jaatinen
käräjäsihteeri
Oulun käräjäoikeus
puhelin 02956 49650
sähköposti: oulu.ko@oikeus.fi


Hei,


En ole vielä saanut vastausta eiliseen kiireelliseen tarkistuspyyntööni asian R20/2753 käsittelyasiakirjoista eli siitä maateriaalista, jonka perusteella asia on ratkaistu.

Lisäksi pyydän tarkistamaan onko asiakirjojen joukossa Oulun poliisin käräjäoikeuteen toimittamat 48 miljoonan pantatut kiinteistöasiakirjat. Ne on salattu aikanaan kaupanteossa ja todistavat törkeän petoksen.

Kuva asiakirjoista sähköpostin liitteenä.


Kalajoki 13.11.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com


OULUN POLIISI, OULUN KÄRÄJÄOIKEUS JA POHJOIS-SUOMEN SYYTTÄJÄLAITOS EIVÄT VASTAA SÄHKÖPOSTIVIESTEIHINI KUN PYYDÄN HEILTÄ TIETOJA ASIOISTA JOTTA VOISIN SUUNNITELLA PUOLUSTUKSENI OIEKUDENKÄYNTIIN 27.11.2020. MINULLA ON PERUSTELTU SYY IHMETELLÄ NÄIDEN INSTANSSIEN TOIMINTAA. PALATAAN ASIAAN HUOMISESSA BLOGI-KIRJOITUKSESSANI.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti