keskiviikko 4. marraskuuta 2020

TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

 


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

, tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeusministeri Anna-MajaHenriksson ja perustuslakivaliokunta sekä tiedotusvälineet.

Tiedoksi aluesyyttaja Juha Karikoski, jonka tulee luopua syytevastuusta asiassa ilmeiden seikkojen perusteella, jotka ovat mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan ovat raskauttavia ja osoittavat kiistatta syttäjän puolueellisen toiminnan.

Katson, että asiassa on meneteltävä lain mukaisesti. Koska rikostutkinta on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen on tunnustanut esteellisyytensä asiassa ja esteellisyys on virkarikos, niin syytettä ei voida nostaa rikollisen esitutkinnan perusteella. Lisäksi aluesyyttäjä Juha Karikoski ilmoittaa syytteen perustuvan sellaiseen asiakirjaan mikä ei liity asiaan, niin katson, että alesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti. Sitä osoittaa myös se, ettei hän ole perehtynyt kuulustelukertomuksiin. Kuulustelukertomuksista olisi selvinnyt se, että esitutkinta on tehty vastoin lakia ja omassa ns. kuulustelussa, jossa en saanut esittää todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu, olen vaatinut, että saan antaa asiassa loppulausunnot. Näin olen tehnyt, mutta aluesyyttäjä Juha Karikoski ei ole reagonut niihin mitenkään, koska hän on toiminut puolueellisesti eli päättänyt suojella käräjätuomari Sarianna Ervastia. Sitä todistaa myös se, että syyte minua vastaan virkamiehen väkivaltaisesta vasustamisesta on hylätty, mutta jätetty syyte nostamatta käräjätuomaria vastaan perättömästä ilmiannosta. Aluesyyttäjä Juha Karikoski ei ole regoinut mitenkään siihen, että asia käsitellään Oulun käräjäoikeudessa, vaikka on päivän selvää, että Oulun käräjäoikeus on yhteisöjäävi asiassa. Toverituomioistuin ei kuulu oikeusvaltion kuvaan. Lisäksi aineisstossa on kopio salaiseksi julistettusta SSP-sopimuksesta todistusaineistoineen, mikä on osa valtiopetosta. Valtiopetoksen syyteoikeus kuuluu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle eikä aluesyyttäjä Juha Karikoskelle.

Asiassa on suoritettava uusi rikostutkinta ja rikostutkijana asiassa tulee lain mukaan olla KRP. Rikostutkinta on aloitettava minun, Erkki Ahon, asianomistajakuulustelulla. Minulla on lain mukaan oikeus lan mukaiseen asianomaistajakuulusteluun ilman aihettonta viivytystä.

pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi , valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi,

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, pev@eduskunta.fi , juha.karikoski@oikeus.fi

MA 02.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ma-02112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html

Te vastaatte Pohjois-Suomen aluesyyttäjien toiminnasta. Vaadin asiassa R20/2978 uutta rikostutkintaa, koska rikostutkinta on tehty asiassa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä ei ole saanut asianomistajakuulustelua vaikka olen rikoksesta epäilty eikä todistajaani ole kuultu. Tutkinnanjohtajana on toiminut esteellinen henkilö ja hän tunnustaa esteellisyytensä. Minun todistusaineistoani asiassa ei ole toimitettu syyttäjälle. Syyte on nostettu sellaisen asiakirjan perusteella, mikä ei liity asiaan. Koska en saanut asiallista asianomistajakuulustelua niin tein loppulausunnot asiassa. Niitä ei ole toimitettu syyttäjälle eikä myöskään todistusaineistoani asiassa.

Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.

Minua ei ole varsinaisesti kuultu asiassa lainkaan. Kuulustelu oli sellainen, että poliisi Kalajoella ilmoitti minulle, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin tilannetta ja otin kuulustelutodistajan mukaani. Minä en saanut esittää kuulustelussa mitään todistusaineistoa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelukertomukseen merkittiin että annan asiassa loppulausunnot.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Esitutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja lisäksi tutkinnanjohtaja on ollut esteellinen ja hän on itse tunnustanut asian.

Kun sain syytteen tiedokseni niin päätin tilata syytekirjelman asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Minä katson, että aluesyyttäjä Juha Karikoski on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Hän on luopunut syytteestä minua vastaan asiassa virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska siitä ei ollut näyttöä. Hän on kuitenkin jättänyt syytteen nostamatta käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaan perättömästä ilmiannosta. Lisäksi hän on nostanut syytteen minua vastaan käräjätuomarin kunnian loukkausesta, mikä perustuu virheellisen rikostutkintaa ja siihen ettei aluesyyttäjä Juha Karikoski ole perehtynyt edes kuulustelukertomuksiin eikä vaatinut loppulausuntojani nähtäväkseen eikä todistusaineistoja nähtäväkseen eikä todistajaani kuultavaksi. Aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminta on ollut kiistattoman puolueelista ja huolimatonta.

Syyttäjälaitos laittoi minulle asiakirjat ja huomasin, että sieltä puuttui kaikki minun esittämäni todistusaineistot ja loppulausunnot.

Minä vaadin asiassani esteetöntöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. En ole tyytyväinen aluesyyttäjä Juha Karikosken toimintaan. Hän on mielestäni puolueellinen ja rikostutkinta asiassa on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Teidän tehtävänne on estää asian vieminen oikeuskäsittelyyn ilman perusteellista rikostutkintaa. Tässä tapauksessa rikostutkinta pitää alkaa minun, syytetyn, asianomistajakuulustelulla ja todistajaani tulee kuulla. Asian tutkiminen on aloitettava syytehakemuksesta ja sen täydennyksestä ja siitä miksi olen joutunut haastamaan ulosottoviranomaiset oikeuteen. Myös esittämäni todistusaineistot tulee ottaa vastaan. Syyttäjän tehtävänä ei ole rikollisten suojeleminen. Koska Oulun poliisit ovat nyt tehneet tietoisesti virheitä asioissa niin heitä on syytä epäillä rikoksista ja siksi asian tutkijana tulee olla KRP – ei kutenkaan poliisi Erkki Rossi, joka on esteellinen asiassa.

Jos kuitenkin asiat viedään rikolliseksi epäiltävän esitutkinan jälkeen ja puolueellisen syyttäjätoimnnan jälkeen Oulun käräjäoikeuteen, jota on syytä epäillä yhteisöjääviydestä, koska rikostutkintailmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari, niin vaadin joka tapauksessa, että asiassa kuullaan joko rikostutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä todistajiani.

Minä olen lisäksi nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

  • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikkalla ollessa

  • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

  • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

  • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

  • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

  • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtunnen asiakirjoin

  • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

  • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

  • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravisemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Huom. On myös selvitettävä onko vastapuolen asianajajaa Pasi Hagmania syytä epäillä rikoksesta, koska hän juristina on yhtynyt haasteeseen, jota on syytä epäillä aikaansaaduksi rikollisen esitutkinnan ja rikollisen syytteen avulla. Asianajajan olisi luullut ymmärtävän, ettei Oulun käräjäoikeus voi olla asian käsittelypaikkana yhteisöjääviyden takia.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

PS. Pidän valtakunnansyyttäjävirastossa toimivan syyttäjän Heidi Savurinteen toimintaa erittäin epäilyttävänä ja siksi se on otettava erityistarkkailuun. Olen tästä jo aikaisemmin informoinut oikeusministeri Henrikssonia, valtakunnansyyttäjää ja oikeuskansleria.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti