maanantai 13. toukokuuta 2019

MA 13.05.2019 Antti Rinteellä ei ole homma hanskassa ja hanskakin on hukassa.


Erkki Aholla tiukkaa asiaa

Hallitusneuvotteluissa minua häiritsee se, että talousasiat on jätetty taka-alalle. Lisäksi tuloille ja menoille on keksitty uusia nimiä kuten esimerkiksi tulevaisuusinvestointi. Täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. On vain tuloja ja menoja. Täytyy olla kokonaisnäkemys asioista, mikä on laajempi kuin valtionvarainministeriön kokoomuslaisten virkamiesten näkemys. Menojen karsiminen on elintärkeä asia. Ensin on katsottava mistä voidaan säästää ja mitä se vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen lyhyellä ja pitkalla aikavälillä. Siis tiedä mistä päätät ja mitkä ovat sen vaikutukset.

Yritystukia on karsittava. Yritystykien määrä on 8-9 miljardia euroa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Yritystuki , Yritystuet on yksi tärkeimmistä menojen karsimisen kohteista. Yritystukien karsiminen on tehtävä huolellisesti ja perusteellisesti ja arvioitava tukien karsimisen merkitys yritysten ja valtion talouteen.

Verotuet on käytävä huolellisesti ja peusteellisesti läpi ja arvioita tukien karsimisen merkitys yrityksille ja valtion talouteen.

Haittamaahanmuuton kustannukset ovat noin 3,2 miljardia euroa vuodessa.https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/ Miten maahanmuuton kustannuksia voidaan säästää ja kuinka nopeasti? Mitkä ovat vaikutukset yhteiskunnalle. Millaista maahanmuuttoa haluamme? Mielestäni työperäistä maahanmuuttoa tulee edistää, mutta haittamaahanmuutto tulee lopettaa. Emme voi olla maailman emmekä edes Euroopan sosiaalitoimisto. Miten työperäistä maahanmuuttoa voidaan edistää siten, että vaikutukset yhteiskunnalle ovat parhaat mahdolliset. Miten haittamaahanmuutto voidaan lopettaa ja kuinka nopeasti. Mitkä ovat vaikutukset yhteiskunnalle ja missä ajassa vaikutukset näkyvät ja miten asioissa toimitaan yhteiskunnan kannalta tehokkaimmin ja taloudellisesti järkevimmin.

Suomessa on kymmeniätuhansia virkamiehiä liikaa. https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/sipila-virkamiehia-kymmeniatuhansia-liikaa/679527/ Meidän on käytävä läpi miten voimme pienentää julkisen hallinnon osuutta järkevästi ja taloudellisesti. Miten kuntien hallintoa voidaan pienentää? Vaikka kunnilla on itsehallinto niin valtion täytyy ohjeistaa kuntia pienentämään organisaatioitaan. Kuntien menoista suurimman osan muodostavat sosiaali- ja terveyspuolen menot. Siksi sote- ja sotu-uudistus ova erittäin tärkeitä ja ne on suoritettava niin, että asiakkaan tarpeet ovat etusijalla. Lisäksi kuntien ja valtion menoja näissä asioissa on karsittava järkevästi ja palveluja vaarantamatta.
Sote-uudistus maakuntamallin avulla on mielestäni byrokratiaa ja menoja lisäävä ja siten taloudellisesti veronmaksajille raskas ratkaisu. Uudistus lähtökohtana tulee olla asiakas ja kuntein leveämmät hartiat byrokratiaa vähentäen.

Kuntien rooli ja asema on tarkasteltava nyt uudelleen. On tehtävä uudistus palvelukokonaisuuksien pohjalta ja kuntarajat ylittäen. Kuntien yhteistoimintaa on tehostettava ja kuntien sekä aluehallinnon virkakoneistoja on karsittava merkittävästi ja arvioitava miten se vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Julkisesta hallinnosta pitää ottaa löysät pois.

Oikeushallinnon uudistus on erittäin tärkeä asia. Nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta on lopetettava, hallinto-oikeudet on lopetettava, korkein oikeus on lakkautettava. Suomi tarvitsee vain käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuimen, jollainen jo muissa maissa on, mutta ei Suomessa https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin . Suomeen on perustetava totuuskomissio,mikä selvittää 1990-luvun laman ja pankkikriisin asiat. Perustuslakituomioistuin toimii asioissa oikeudenjakajana.

Ilmastonmuutosasiossa on otettava huomioon se, että Suomen osuus asiassa on 16 promillea.Meidän tulee olla järkevä esimerkki asiassa, mutta toimenpiteet eivät saa aiheuttaa taloudellista haittaa eikä vahinkoa suomalaisille.

Veronkierto ja veroparatiisien käyttö on estettävä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Veronkierto
Veroparatiisit https://fi.wikipedia.org/wiki/Veroparatiisi Näihin asioihin hallituksen tulisi puuttua rankalla kädellä ja estettävä veronkierto ja veroparatiisien käyttö. Mielestäni tämä on hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä. Suomi menettänyt osingonpesuun yli miljardin euron verotulot – Monet osingonsaajat jäävät piiloon verottajalta

Yritykset pitävät yhteiskuntaa pystyssä työllistämällä ihmisiä ja toimimalla kannattavasti. Siksi terveelle yritystoiminnalle tulee luoda parhaat mahdolliset edellytykset. Byrokratiaa on karsittava ja toimintaedellytyksiä parannettava muun muassa työvoimaresurssit turvaamalla. Tämä tarkoittaa terveen ja tarpeellisen työperäisen maahanmuuton lisääminen tarvetta vastaavaksi. Tähän asiaan liittyy työvoiman koulutus. Mielestäni venäläisten nuorten koulutus suomalaisille työmarkkinoille on yksi ratkaisu asiassa. Venäläiset nuoret sopivat suomalaiseen kulttuuriin. Heillä ei ole samanalaisia vaikeuksia kuin islamilaisista maista tulleilla nuorilla miehillä.

Suomen tulee päätöksissään ottaa huomioon Suomen maantieteellinen asema. Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa. Sama raja on myös EU:lla ja Venäjällä. Tämän rajan tulee olla turvallinen raja niin EU:lle kuin Suomellekin. Turvallinen raja voidaan saavuttaa hyvällä yhteistyöllä. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Suomen on vaikutettava EU:n ja Venäjän välisiin suhteisiin parantavasti. Suomen on käytettävä kehitysapumäärärahansa Suomen ja EU:n ulkorajan turvaamiseen niin taloudellisella kuin sivistykselläkin toiminnalla. Suomi voi tehostaa yhteistyötään ympäristöasioissa, koulutusasioissa, kaupallisissa asioissa ja matkailuasioissa. Suomen on toimittava niin, että taloudelliset pakotteet Suomen ja Venäjän kaupasta poistetaan. On siirryttäv normaaliin ja terveeseen kauppaan ja yhteistyöhän eri elinkeinoelämän aloilla. Un raja on turvallinen ja yhteistyö hyvää niin Suomen puolustaminenkin on helpompaan ja edullisempaa.
Olen huolissani siitä, että hallitusneuvotteluissa on keskitytty taivaanrannan maalaamiseen ja unohdettu taloudelliset asiat. On arvovalinta – luovuus vai talous. Asiat on pistettävä tärkeysjärjestykseen.
Antti Rinne: Talouden raami nyt syrjässä – ”Ei rajoita ihmisten luovuutta”

Hallitusneuvotteluissa päästään tositoimiin: Nyt aletaan laskea hinta­lappuja toiveille
Erkin kommentti: Toiveet ja haaveet voidaan unohtaa, kun ryhdytään laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Talouden pidossa on tärkeää, että menot ja tulot ovat tasapainossa.

Kansalaisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen on kiinnitetävä erityisen suurta huomiota. Liikunnan edellytyksiä on parannettava vauvasta vaariin. Tervelliseen ruokaan on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, sillä ihminen on sitä, mitä hän syö ja miten hän elää. Terve sielu terveessä ruumiissa. Mitä terveempi kansa sitä terveempi yhteiskunta.

Facebookissa on Velallisen Tukiryhmä, jossa on 8374 jäsentä. Velallisten Tukiryhmän puheenjohtaja on entinen verotarkastaja Liisa Mariapori. Velallisten Tukiryhmän viesti hallitusneuvottelijoille on tässä:
Velallisten tuki ry:n vuoden 2019-2023 hallitusohjelma Vappuna 1.5.2019 ”Kansanmurha” lopetettava ja kansan ”Ihmisoikeudet” palautettava, syrjintä, kidutus, tappo lopetettava, ”velkavankeus” lopetettava.
 1. Ns. Norjan mallin mukainen Totuusfoorumi. 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat hoidetaan kuntoon. Päätökset korjattava ja korvattava.
  2) Velkojen vanhentumisaikoja lyhennettävä ja velkojan vastuuta nostettava.
  3) Velkojan vastuu ja velallisen vastuu oltava tasapainossa keskenään.
  4) Koko ulosotto on lopetettava kannattamattomana ja ihmisoikeuksia loukkaavana. Ulosotossa on tällä hetkellä 580.000 saatavaa ja saatavien määrä on 5 miljardia. Näistä saatavista 75 % on saatavia, jotka alun perin olisivat kuuluneet kuntien itsensä maksettavaksi asiakasmaksulain perusteella (terveys- ja sairaanhoitomaksuja.)
  5) Kaikki perintäluvat peruttava hyvän hallinnon vastaisina ja ihmisoikeuksia loukkaavana.
  6) Ulosotto- ja perintäkulut on kohtuullistettava ja koko valtionhallinnon tulospalkkausjärjestelmä poistettava.
  7) Ulosotto- ja perintä pitää perustua velkakirjaan tai laskuun, joka esitettävä ja kulut maksaa aina velkoja.
  8) Ulosotossa ja perinnässä pitää velallisen aina voida sopia maksusta ja mahdollisista takaisinmaksueristä, jotta maksut velallisen elämäntilanteen mukaisia.
  9) Ulosotossa vapaakuukausien määrä vuosittain pitää olla 4 kuukautta, jotta velalliselle jää ns. hengästystauko ja mahdollisuus myös omien asioiden hoitamiseen.
  10) Pikavippifirmat pitää saada pois Suomen markkinoilta lakkauttamalla yksipuoliset tuomiot summaarisessa menettelyssä, jossa velkakirjaa tai laskuja tai velan perustetta ei tarvitse esittää.
  11) Luottotietorekisterit lakkautettava ja velkojan vastuu palautettava lainsäädäntöön.
  12) KELA lakkautettava. Suojaverkko on Sipilän hallituksen toimien johdosta pudonnut pois jo keskituloisiltakin, köyhistä puhumattakaan.
  13) Ylisuuri ja rikollisesti toimiva virkakoneisto suljettava puhdistuksen ajaksi.
  14) Yksipuoliseen tuomioon perustuvat pakkohuutokaupat peruttava ja velan perusteet tutkittava uudestaan.
  15) Valtioneuvoston, pankkien ja koko virkakoneiston tekemät laittomuudet saatava erikoistutkintaan.
  16) Oikeuslaitos on Oikeusministeriön käskytysvallan alaisuudessa. Oikeuslaitos on suljettava ja virkarikoksiin syyllistyneet tuomarit poistettava järjestelmästä ja oikeuslaitoksesta tehtävä Oikeuslaitos sanan varsinaisessa merkityksessä.
  17) Yrittäjien oikeusturva saatava kuntoon ja ryöstöverotus lopetettava.
  18) Viron mallin mukainen verotus saatava Suomeen
  19) 200.000 virkamiestä saatava tuottavaan työhön.
  20) PK-yrittäjien arvonlisäveron alarajaa nostettava 75.000 euroon, jolloin uusien yritysten aloittaminen helpottuu.
  21) Konkurssituomiot lopetettava – sovintoratkaisut ja neuvottelut käyttöön.
  22) Vahat konkurssipesät lakkautettava 3 vuodessa ja varat jaettava samassa ajassa.
  23) Rajat kiinni. Ensin pitää työllistää kaikki suomalaiset ja vasta tämän jälkeen voidaan palkata ja mahdollisesti ottaa maahan uusia työntekijöitä.
  24) Verotuksen pitää perustua lakiin – ei mielivaltaan tai verotarkastajien tekemiin johtopäätöksiin.
  25) Verotarkastus nykymuodossaan lopetettava. Verohallinnon rooli pitää olla neuvova ja ohjaava, jotta yhteiseen tavoitteeseen verokertymän karttumisesta päästään.
  26) Verohallinnon perimiä viivästysseuraamuksia ja veronkorotuksia on kohtuullistettava ja yrittäjän joutuessa maksuvaikeuksiin, ne on kokonaan poistettava.
  27) Maahan on saatava hätätilahallitus, joka koostuu asiantuntijoista, ei virkamiehistä tai poliitikoista. Uusi kokonaisvaltainen ajattelutapa otettava käyttöön.
  28) Korkokatto, joka korkeintaan 10 %, vuokrakatto ja vuokrien verotus kaikilla samanlainen.
  29) Pienten eläkkeiden tasokorotus 500 euroa, jolloin eläkeläiset tulevat toimeen omillaan.
  30) Aktiivimalli lopetettava ja työllistämisen mahdollisuuksia pk-sektorilla lisättävä.
  31) Terveyden- ja sairaanhoidon oltava suomalaisille ilmaista ja turhien papereiden pyöritys lopetettava.
  32) Täystyöllisyys, mikä edellyttää sitä, että Verohallinnon tehtävät kokonaisuudessaan arvioidaan uudestaan.
  33) Poliittiset virkanimitykset lopetettava ja virkaan nimitettävä aina pätevin.
  34) Virkamiehet saatava vastuuseen tekemistään virkavirheistä.
  35) Virkamiehillä pitää olla vahingonkorvausvastuu tekemistään virkavirheistä.36
  36) Eläkeläisten verotus pitää vastata palkansaajien verotusta ja eläkkeet on sidottava palkkaindeksiin, jotta eläkeläiset pärjäävät omillaan ja eläkeläisillä on ostovoimaa.
Helsingissä 1. päivänä toukokuuta 2019. Liisa Mariapori Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
Velallisten Tuk ry:n esitys hallitusohjelmaa otettaviksi asioiksi

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

Jukka Davidsson- Totuudesta muutokseen 14.5.2019

Tässä on kirjallinen selvitys asioista

Tässä on kolme youtube-videota asiasta

ns. Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

Tässä on laajempi selvitys pankkikriisin asioista

Tässä on selvitys ja todistusaineisto asiassani

Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

Tässä on tarkempi ja yksityiskohtaisempi selivitys ja todistusaineisto asiassa

Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tässä videoina selvitys asioista
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

oikeustoimi ja poliisiblogi

Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.
Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

Terve Juha

En huomannut PS:n kieltäytyneen Sdp-yhteistyöstä”
Erkin kommentti: Perussuomalaiset eivät ole kieltäytyneet yhteistyöstä SDP:n kanssa. SDP ja Antti Rinne eivät ole halunneet yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. En voi hyväksyä tällaista syrjintää. Olen edelleenkin sitä mieltä, että keskustan ei ole järkevää olla Antti Rinteen hallituksessa aisankannattajana ja menettää samalla kannatustaan entistä enemmän. Jos perussuomalaiset ja keskusta ovat samassa hallituksessa, niin silloin keskusta ei menetä kannatustaan vaan nostaa kannatustaan. Siksi Perussuomalaisten on nyt oltava aktiivisia ja tarjottava Perussuomalasten, kokoomuksen ja keskustan yhteistyön jatkumista täydennettynä Kristillisillä ja mahdollisesti Rkp:llä. Hallituksella olisi silloin eduskunnassa 123 kansanedustajaa tukenaaan. Keskustalaisten kansanedustajien , jotka tavoittelevat hillotolppaa Antti Rinteen hallituksesta, tulee muistaa mitkä tulevat olemaan seuraukset. Kannatuksen todennäköinen romahdus marginaalipuolueeksi. Keskustan äänestäjien on vaikea hyväksyä tällaista arvomaailmaa, kun vaihtoehtojakin on.

Hallitusohjelman kynnyskysymyksiä Keskustalle ovat:
  1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023
  2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.
  4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.
  5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.
  6. Edellytämme korotuksia pienempiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.
  7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.
  8. Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.
  9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.
  10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia
Jos keskusta pitää kiinni hallitustunnustelijalle antamastaan vastauksesta niin tulee mielenkiintoiset hillotolppaneuvottelut. On täysin mahdollista, että Antti Rinne ei tule onnistumaan hallituksen muodostamisessa, jos keskusta pitää kiinni tavoitteistaan.

Kalajoki

Lukijan mielipide: Ravintola Dyynin vuokrasopimuksen kilpailuttamisesta
Erkin kommentti: Mielestäni kaikki matkailualan vuokrasopimukset ,joita Kalajoen kaupunki ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy ovat tehneet viiden viimeisen vuoden aikana on tarkistettava tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan toimesta sekä tarvittaessa tuotava tieodoksi kaupunginhalliukselle.

Kalajoen Junkkareilla ylijäämäinen tilinpäätös – liikevaihto ylitti 300 000 euroa

Himangan Urheilijat palkitsi ampumahiihtäjiä - Parhaiten menestyi Risto Pernu, joka voitti kaksi Suomen mestaruutta

Pyyhtiä väliaikaiseksi riskienhallintapäälliköksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksella

Alueuutiset

Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Raahen keskustassa - viisi henkilöä pelastautui rakennuksesta

Kotimaan uutiset

Salahotelli” löytyi nyt Vantaaltakin – vuokranantaja asensi oveen omin luvin sähkölukon

Kansanedustaja Hussein al-Taeen sairausloma jatkuu kuun loppuun asti
Erkin kommentti: Maahanmuuttajan kotouttaminen jatkuu.

Paavo Väyrynen eroaa perustamastaan tähtiliikkeestä – tähtää presidentinvaaleihin
Erkin kommentti: Palaako Väyrynen keskustaan?

Ulkomaan uutiset

Saudi-Arabian säiliöalukset joutuivat ”sabotaasin” kohteiksi lähellä Hormuzinsalmea

Talousuutiset

Venäjällä ihmetellään, miksi Esko Aho pääsee vaikuttamaan valtionyritykseen – myös Rovaniemen ulkoministeri­kokous näkyi maan uutisissa

Kiina aloitti vastatoimet kauppakiistassa: 60 miljardin dollarin edestä tuontitulleja amerikkalaistuotteille

Urheilu-uutiset

Leijonille MM-turnauksen avaustappio – Larkin ratkaisi trilleriottelun USA:lle jatkoajalla

Katso tästä jääkiekon MM-kisojen koko otteluohjelma 2019

Italy vs. Sweden - Game Highlights

Russia vs. Austria - Game Highlights

USA vs. France - Game Highlights

Denmark vs. Germany - Game Highlights

Ruotsin seiväshyppysensaatio teki sen taas: kuusi metriä ylittyi vaivattoman näköisesti

Veikkausliigaseura HIFK myytiin ulkomaiselle sijoittajalle – uusi pääomistaja Kiinasta

Maailmalla tapahtuu

"Noin 30 Suomessa asuvaa maahanmuuttajanuorta on paennut kotoaan kunniaväkivaltaa" – Poliisi on alkanut tavata nuoria salaisessa paikassa

V Niin kuin ketutus — paluu: eurovaalit

Äänestä suomalaista Suomea ja eurooppalaista Eurooppaa

Petteri Orpo kieltäytyy rajatarkastuksista - Ruotsilla ja Tanskalla ne on

Jos päästää ketun kanatarhaan, on yhtä syyllinen kuin kettu

Samuli Sibakoff, perussuomalaisten eurovaaliehdokas 2019

Tornio järjestelykeskus - Samuli Sibakoff

TornioOsa2

TornioOsa3

TornioOsa4

TornioOsa5

TornioOsa6

TornioOsa7

TornioOsa8

TornioOsa9

TornioOsa10

TornioOsa11

Yle Areena

Maailman meret ovat täynnä muovia. Hollantilainen nyt 24-vuotias Boyan Slat ei epäröinyt tarttua härkää sarvista vaan suunnitteli maailman suurimman merien puhdistusprojektin ja nyt hänen laitteistonsa puhdistaa Tyyntä valtamerta. Toteutuuko Boyanin unelma merien puhdistumisesta? Entä oppiiko ihmiskunta estämään muovin päätymistä meriin?
Boyan puhdistaa valtameret muovista

Amazon-verkkokaupasta on tullut nopeasti yksi maailman vaikutusvaltaisimmista yrityksistä. Sen arvo ylittää biljoonaa dollaria, toisena yrityksenä maailmassa. Amazon vaikuttaa hanakasti ostoskäyttäytymiseemme sekä maailmantalouteen ja yhteiskuntiin, mutta mikä ohjaa Amazonin itsensä toimintaa? Voittojen maksimointiko?
Ulkolinja: Amazon, verkon jättiläinen

Youtube

Keskustelu Perussuomalaisten siirtämisestä äärioikealle (7.5.2019)

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa

ELÄKELÄISTEN AHDINGOSTA - Liisa Mariapori & Hilkka Laikko keskustevat

Top 10 birds sweet voice - sweet voice birds names

15 BIRDS and BIRD SONGS for BEGINNERS

100 Suomalaista Lintua Osa 1 Linnut 1-10

100 suomalaista lintua Osa 2 Linnut 11-20

100 Suomalaista lintua Osa 3 Linnut 21-30

Mielipiteet

Oikeuskansleri on kipeästi tuen, myös julkisen keskustelutuen, tarpeessa

Suomelle tärkeät europarlamenttivaalit

Odotan jännityksellä sitä, moniko Keskustan ehdokas muistaa tupailloissa mainita, että hän on ehdolla Brysselin ALDE ryhmään, jonka yksi isoista vaaliteemoista on maataloustukien leikkaaminen. Entä kertovatko Kokoomuksen ehdokkaat Nuorkauppakamareiden klubi-illoissa, että he kuuluvat EPP ryhmään, joka taas haluaa kasvattaa maataloustukia?
Jako kahteenkymmeneen

Eli vappusatanen jollakin ohjelmalla toteutettuna ensi kaudella, hoitajamitoitus, sitten on tulevaisuusinvestointeja, jotka maksavat itsensä takaisin ensi vaalikaudella, Rinne sanoi ja viittasi oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamiseen”.Näinhän se menee. Menot maksavat itsensä. Olen itsekin huomannut sen. Kun käyn Prismassa, niin kassalle jättämäni rahat palautetaan minulle ulko-ovella.
Menot rahoittavat itsensä

Kotimaann matkailu

Vapriikinraitti on tuokio kansallismaisemassa

Matkailijat hakevat Turusta eurooppalaisia tunnelmia

Taiga mullistaa Linnanmäen huvipuiston

Ulkomaan matkailu

Poland Rediscovered: Kraków, Auschwitz, and Warsaw

2018 Warsaw Downtown

Life in Warsaw - timelapse

Musiikki

Hollywood-tähti Doris Day on kuollut

Doris Day - Que Sera Sera

Jarkko Ahola - Finlandia

Kari Rydman - Niin kaunis on maa

Täällä Pohjantähden alla - Jorma Hynninen

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie - Mirja Lepola

Loppukevennykset

Jukka Lindström & Noin viikon uutiset: Demarit

Fjalar löysi metsästä hylätyn hirvenvasan – nyt pieni pitkäkoipi kasvaa Mervi-hirven isännän hoivissa: katso suloiset kuvat!

Professional Afternoon Yoga practical exercises at home - Tassie

Kuntoilu

Standing Abs Exercises - 10 Minute Standing Abs Workout to Lose Belly Fat

Fitness Blender Hourglass Figure Workout - Exercises to get Curves

Flat Belly Workout - Abs and Obliques Workout to Tone Stomach

Liikunta ja terveys

Verenpaine 146 / 98, pulssi 68 , Paino 103.0 kg. Jumppa 60 /2760 min, kuntosali 120/ 2660 min, kävely 0/336 km , uinti 0/9700 m, pyöräily 2/468 km

See How Eating Broccoli Can Change Your Life

If You Eat An Avocado A Day For A month This Is What Happens To Your Body

What Happens to Your Body When You Start Eating Honey Every Day

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti