lauantai 25. toukokuuta 2019

LA 25.05.2019 Maailma on ihmeellinen


Suomessa on käynnissä hallitusneuvottelut ja sunnuntaina on europarlamenttivaalit. Eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi SDP 7666 äänen enemmistöllä. SDP:tä, Vasemmistoliittoa ja Vihreitä ammattiyhdistysliike tuki 1,4 miljoonalla eurolla. Rikoslain 14 luvun 4 § mukaan vaalitulosta ei saa vääristää. Minun oikeustajuni mukaan ammattiliitot ovat ulkopuolinen taho, joka on vaikuttanut vaalituloksen rikoslain vastaisesti. Oikeuskanslerin ja viimeistään tasavallan presidentin on puututtava asiaan. Vääristellyn eduskuntavaalituloksen seurauksena SDP:n Antti Rinne ryhtyi hallitustunnustelijaksi. Perustuslain 60 §:n mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Jos laki luetaan niin kuin se on kirjoitettu niin Antti Rinne ei täytä perustuslain 60 §:ää. On syytä epäillä, että hallitustunnustelija Antti Rinne syrji hallitusneuvotteluissa perussuomalaisia ja kristillisiä. Mielestäni hallitusneuvottelut eivät olleet aitoja ja rehellisiä perussuomalaisten ja kristillisten kanssa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hallitustunnustelija Antti Rinne oli valinnut etukäteen hallituspohjan, johon kuuluivat SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Yhteensä 76 paikkaa eduskunnassa. Tähän koalitioon tarvittiin keskusta ja RKP lisäksi jotta saatiin eduskuntaan enemmistö. Keskusta kärsi vuosisadan suurimman tappionsa - 18 paikan tappion eduskuntavaaleissa ja 13 prosentin äänimäärällä pääsi hallituskuvioon vaaánkieliasemaan. Tilasuus tekee varkaan. Keskusta käytti Antti Rinteen hädänalaista asemaa hyväksi ja suostui hallituksen aisankannattajaksi. Keskustan menettelyä voidaan pitää röykeänä ja häpeällisenä demokratian häväistyksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että Antti Rinne ei saa hallitusta kokoon ellei hän suostu näihin ehtoihin:

Hallitusohjelman kynnyskysymyksiä Keskustalle ovat:
  1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, ettäjulkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023
  2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää.Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.
  4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.
  5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.
  6.Edellytämme korotuksia pienempiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.
  7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.
  8.Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.
  9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.
  10.Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia

Tilanne on varsin erikoinen, sillä Antti Rinne ilmoitti jo että soteuudistus toteutetaan maakuntamallilla eli maahan perustetaan 18 maakuntaa. Enemmistö suomalaisista ja äänestäjistä ei tätä ratkaisua kannata. Nyt hallitustunnustelija Antti Rinne, joka ei mielestäni täytä lakiin kirjoitetun tekstin perustuslain vaatimuksia ja on syytä epäillä, että hän on rikoslain vastaisesti valtansa saanut henkilö, suostuu keskustan kiristyksen kohteeksi kansan tahdon vastaisesti. Onko tämä demokratiaa? Miksi oikeuskansleri ja tasavallan presidentti eivät puutu asiaan?

Eurovaalit ovat sunnuntaina. Eurovaaleissa on keskustan kärkiehdokkaana on Mauri Pekkarinen, joka toimi aikanaan Esko Ahon hallituksen sisäministerinä ja oli mukana päättämässä sadaksi vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, jonka perusteella Suomessa poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä markkinoilta yli 500 000 ihmistä tuli työttömäksi, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Pankit pelastettin. SSP-sopimus oli Koiviston konklaavin jatke. Kysymyksessä on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Kysymys on kansanmurhasta ja omaisuuden ryöstöstä. Jos Suomi olisi oikeusvaltio niin olisi syytä epäillä, että Mauri Pekkarinen olisi ollut kaltereiden takana. Maailman on kuitenkin ihmeellinen – Mauri Pekkarinen pyrkii nyt europarlamenttiin.
Europarlamenttivaaleissa Suomi saa 13 paikkaa 721-paikkaiseen europarlamenttiin. Suomen viimeisestä paikasta ennusteiden mukaan kisaavat perussuomalaiset ja vihreät. On todennäköistä, että perussuomalaisista kolmanneksi eniten ääniä saa Teuvo Hakkarainen ja vihreistä kalajokinen Hanna Halmeenpää. Kumpi valitaan europarlamenttiin? Se nähdään huomenna – sunnuntai-iltana.

Kun pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden

Olen käynyt nyt oikeustaistelua 24 vuotta. Rikolliset, varatuomari Paavo M. Petäjä ja varatuomari AskoKeränen, ovat tunnustaneet tekonsa lukuunottamatta asianajaja Antti Latolaa ja syyttäjä Sulo Heiskaria sekä oman lopullisen ratkaisunsa tehnyttä asianajaja Hannu Maskosta.. Heiskari asuu samassa talossa missä on poliisin toimitilat, mutta poliisi ei vaivaidu tutkimaan asioita. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. On syytä epäillä, että rikollisille on annettu syytesuoja. Suomi ei ole oikeusvaltio. Siksi olen joutunut haastamaan Suomen valtion oikeuteen. Lipevä oikeusministeri Antti Häkkänen on haastettujen joukossa.


Haastehakemus

Halla-aho: Euroopan tehtävä on suojella omia yhteiskuntiaan haitalliselta maahanmuutolta – ”Turvapaikanhakijoiden liikkuminen EU:n sisällä mieleiseensä valtioon on katkaistava”

Kaikki heikennykset yrittäjyyteen tulee vain Keskustan hyväksymänä

Kalajoki

Valtuusto on 26.11.2018 § 117 päättänyt Kalajoen valokuituverkon rakentamiseen kohdistuvasta Kalajoen kaupungin avustusmäärärahasta ja lainatakauksesta seuraavaa:
 1. että Kalajoen kaupunki myöntää Kalajoen Lämpö Oy:lle tai sen perustettavalle yhtiölle 33 prosentin ja enintään 1.200.000 euron suuruisen avus tuksen laajakaistaverkon ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi Kalajoelle 31.12.2020 mennessä. Avustuksen osuus kohdistuu vain hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin. Avustuksen maksamisen ehtona on Viestintäviraston myönteinen tukipäätös.
 2. että kaupungin avustuksesta kohdennetaan 700.000 euroa vuodelle 2019, ja loppuosuus 500.000 varataan vuoden 2021 taloussuunnitelmaan.
  3) että hankkeelle myönnetään Kalajoen kaupungin omavelkainen takaus enintään kolmen miljoonan euron osuudelle. Takausprovisio on 1 %. Kaupunginhallitus valtuutetaan hyväksymään takauksen tarkemmat ehdot.
 3. että valokuituverkon ensimmäisen vaiheen rakentamisalueet voidaan toteuttaa niille alueille, joiden liittymissopimusten määrä ylittää 60 % vakituisen asumisen kotitalouksista ja taloudellinen yhtälö on kokonaisuudessaan kannattava.
 4. että liiketoiminta on kannattavaa ja taloudellinen yhtälö on riittävän varmalla pohjalla myös ulkopuolisen asiantuntijan laatiman riskianalyysin ja kannattavuus- ja kassavirtalaskelmien perusteella. Valtuuston kokouksen 26.11.2018 yhteydessä järjestettiin valtuuston iltakoulu klo 17 – 18, jossa elinkeinojohtaja Miia Himanka, tietohallintojohtaja Sami Krank, Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jukka Talvi ja Talvea Oy:n Marko Paasovaara kertoivat asiantuntijoina Kalajoen valokuituhankkeesta. Koska iltakoulun aikana ei jäänyt aikaa keskustelulle ja kysymyksille, valtuuston kokous keskeytettiin ajaksi klo 18.15 – 18.45, jossa valtuusto jatkoi keskustelua kokouksen ulkopuolella. Osa valokuituhankkeen taustamateriaaleista on liikesalaisuuden alaista tietoa, jonka takia asiaa ei käsitelty julkisessa kokouksessa. Vuoden 2019 talousarviossa on varattu käyttötalouteen elinkeinopalveluihin 700.000 euron avustus valokuituverkon rakentamiseen. Avustuksen maksamisen ehtona on Viestintäviraston myönteinen tukipäätös.
  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päätös on tehty 29.4.2019. Kaupunginhallitus on 15.4.2019 § 110 hyväksynyt Kalajoen kaupungin ja Kalajoen Kuitu Oy:n välisen takaussopimuksen ehdot. Valokuituhankkeen toteutukseen liittyvän kaupungin avustuksen ja takauksen täytäntöönpanoa koskeva päätös tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ehtojen täyttyessä.

Alueuutiset

Fennovoima: Kaikki lupa-asiakirjat STUKille viimeistään keväällä 2021 – "Viime kesän jälkeenhän koko hankkeen aikataulu on muuttunut"

Kotimaan uutiset

Yli 20 000 ääntä saanut Antti Häkkänen pettyi demareihin, aikoo jäädä kotiin hoitamaan 1-vuotiasta tytärtään: ”Nyt on aikaa heilutella Kertun kanssa apinahelistintä”

Kommentti: Rinne heitti Heinäluoman bussin alle komissaarikisassa – Mutta paljastiko yksi sana saman kohtalon Urpilaiselle?

Nämä seitsemän naista matkustivat Suomesta Isisin kalifaattiin

Ulkomaan uutiset

Matkustuskiellossa ollut venäläinen kävi 70 kertaa EU-maissa ”kultaisella passilla”, rajatarkastuksia vaaditaan takaisin

Trump kävelee kongressin yli ja myy aseita Saudi-Arabiaan ja muille arabiliittolaisille

Talousuutiset

Vladimir Putin avasi Mersun uuden Moskovan-tehtaan: "Seuraava palanen strategiassamme"
Erkin kommentti: Tehokkaita nämä pakotteet? Saksa saa tehdä mitä haluaa. Suomalaiset joutuvat kärsimään pakotteista, saksalaiset eivät.

Urheilu-uutiset

MM-finaaliin! Leijonat voitti Venäjän uskomattomalla tavalla – "Mörkö"-Markosta tuli Suomen sankari, Lankinen nollasi Venäjän tähdet

Antero Mertaranta reagoi Leijonien voittomaaliin

Mahtava kuva Mörkö-Markon maalituuletuksesta, ruotsalaisten huudot hillitsivät riemua: ”Olisin räjähtänyt täysin, jos olisin ollut aivan varma”

Kommentti: Jari Kurri on venäläisten bulvaani Jokereissa – Teemu Selänne tulossa narrien taustavaikuttajaksi
Erkin kommentti: Minä ajattelen myös samalla tavalla kuin Marko Lempinen. Eihän kukaan tervejärkinen voi ryhtyä omilla rahoillaan tuollaiseen bisnekseen,mikä tuottaa vuosittain yli 10 miljoonan tappio. Jarri Kurri on venäläisten bulvaani on Marko Lempisen mielipide, johon voin yhtyä.

The Best of Finland | #IIHFWorlds 2019

MARKO ANTTILA HIGHLIGHTS

DJ i.L.G. - Mörkö

Maailmalla tapahtuu

Video: Poliisit pahoinpitelivät miehen, jolta meni lonkkanivel sijoiltaan – ”Näin käy, jos näyttää poliisille keskisormea”

SUOMEN VELALLISTEN HÄTÄHUUTO EU:LLE !

Yle Areena

6/6. Etiopia. Rekkareitti Etiopian läpi kulkee tulikuuman aavikon kautta maan tärkeimpiin muinaisiin ja moderneihin kaupunkeihin. Reitin varrelle mahtuu kiveen kaiverrettu kirkko, vaarallisia villieläimiä ja modernia huumekauppaa. Jakso 6: Etiopia

Norjan ja Suomen rajajokea pidetään harrastajakalastajien keskuudessa parhaana lohijokena, mutta liikakalastus uhkaa senkin lohikantaa. Viranomaiset ovat eri mieltä siitä, miten jokea ja sen lohikantaa pitäisi suojella.
Luontoretkellä: Teno on paras lohijoki

Lätkähullujen maa. Jääkiekkolegendat Teemu Selänteestä Vellu Ketolaan ja Patrik Laineesta Kalevi Nummiseen kertovat, miten jääkiekko nousi Suomen suosituimmaksi lajiksi.
Lätkähullujen maa

Iso-Britannian pääministeri purskahti itkuun ilmoittaessaan erostaan

Youtube

BenTV: Onko nyt sotessa asiantuntijoita kuultu?

Loppu turvapaikkashoppailulle! | Herätkää päättäjät

Kansanedustajien edut paljastettuna ja taustoitettuna

KorkkiTV - Mitäpä jos kerrankin otettaisiin keskusta ihan tosissaan?

Halla-aho ja Yle "Verorahasi" Kioski

Mielipiteet

Kunnianpalautus oikeusvaltioperiaatteelle

Pikavippi-Antti

Hullu mies Huittisista, syö enemmän kuin tienaa. Se sananlasku on vanhan kansan kokemusten kautta syntynyt. Veli velka otettaessa, veljenpoika maksettaessa, kuuluu toinen. Tarvitseeko sinne Säätytalolle muuta talousoppia välittää; välittää niille, jotka eivät ole ynnä- ja siitäpoislaskun lisäksi muuta riittävää talousoppia ja ohjenuoraa budjetin laadintaa varten koulun penkiltä saaneet! Näilläkin opeilla kansamme valitut voisivat luottamuksen lunastaa! Nyt ei ihan hyvältä näytä.
Paitsi että ne lehmänkaupat! Niitten avullahan on monta kertaa ennenkin ongelmia pyritty ratkaisemaan. Maakunnat minulle, lisää veroja kansalaisille sinulle. Virkapaikkoja sinne, verovapautta liitoille tänne. Ja niin edelleen. Kepu pettää aina, vasemmisto verottaa. Näin ihmeellistä se demokratia on; se, jota kansanvallaksikin kutsutaan.
Syö enemmän kuin tienaa?

Ilmastoahdistus riistää lapsilta uskon tulevaisuuteen

EU ja Ranska-Saksa -akseli

Kommentti: Juha Sipilä on Suomen alien – ja sai vielä maakunnatkin

Kotimaan matkailu

Meidän maamme

Ulkomaan matkailu

Marikan matkassa Pärnussa ja Lottemaassa

Dubai United Arab Emirates 4K UHD Film

Dubai - 2019 - Дубай

Musiikki

André Rieu - You'll Never Walk Alone

Andre Rieu - Hallelujah - Leonard Cohen

12 Tenors - You Raise Me Up

Loppukevennykset

TV Mokat

YLE - Uutismokat

Uutismoka Mtv3:n Uusissa Uutisissa 3.11.2013

Mokat, kommellukset ja pilalle menneet

Suomalaisten legendaarisimmat TV-haastattelut

PUSURALLI | POSSE4 | MTV3
Kuntoilu

Full Body Flexibility | 25 of the Best Stretches

Full Body Dynamic Stretching Warm Up Routine

Dynamic Warm Up Routine Follow Along

15 minute Morning Yoga Routine | Full Body Yoga Flow

Liikunta ja terveys

Verenpaine 140/87, 56 pulssi , Paino 103.0 kg. Jumppa 50 /2940 min, kuntosali 0/ 3100 min, kävely 1/337 km , uinti 0/11900 m, pyöräily 2/623 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti