maanantai 18. lokakuuta 2021

TI 19.10.2021 Valtiosyyttäjä Jukka Rappe

 
Kiirehtimispyyntö


Toimikaa lain mukaisesti ja nostakaa syytteet rikoksiin syyllistyneitä vastaan. Kysymys on kidutusrikoksesta, mikä on kestänyt yli 26 vuotta. Kidutusrikos johtuu valtiopetoksesta ja muista rikoksista.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


LA 16.10.2021 Irvokasta toimintaa – Nyt on kansalaisten syytä herätä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-16102021-irvokasta-toiminta-nyt-on.html


TO 14.10.2021 Vilho Heikki kääntyisi haudassaan jos saisi tietää, mitä ....

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/to-14102021-vilho-heikki-kaantyisi.html


LA 09.10.2021 Näiden henkilöiden toiminnan johdosta joudun käymään leipäjonossa!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-09102021-naiden-henkiloiden.html


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä kaikkien taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen sekä hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamista.


Kalajoki 19.10.2021


Erkki Aho

http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

http://www.erkkiaho.com/


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti