keskiviikko 22. kesäkuuta 2022

KE 22.06.2022 Sähköpostiviesti yhteyshenkilölle

 

Aurinko nousi Kalajoella tänään kello 02.48 ja aurinko laskee huomenna kello 00.03. Päivän pituus on 21 tuntia 15 minuuttia. Päivän pituus on sama kuin eilen jolloin oli kesäpaivänseisaus. Ennusteen mukaan tänään tulee sateinen päivä. Säätutkassa näkyy sadepilvien lähestyminen.

Punnitsin itseni. Paino oli 105.6 kg. Veren sokeri 5.7. Verenpaine 138/82 pulssi 52,

Tein päähieronnan, kasvojumpan, silmäjumpan, sormijumpan, akupainelun ja jalkaheronnan. Rasvasin jalkani. Menin uudestaan nukkumaan.

Kävin kuntosalilla tekemässä 2 tunnin treenin. Kuntosalille on tuotu lisää laitteita.


Lähestyin sähköpostiviestillä yhteyshenkilöäni


Tervehdys Elina Valtonen


Kalajoella tapasimme ja sovittiin niin, että toimitte Kokoomuksen yhteyshenkilönä esittämässäni asiassa. Kävin kaikkien Kokoomuksen johtohenkilöiden kanssa asiani lävitse Kalajoella ja lähetin aineistot myös heille.

Perustuslain 31 §:n mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tällä hetkellä tiedotusvälineitä ja kansanedustajia kiinnostaa enemmän naisen sukupuolielin kuin valtiopetos ja yli 10 000 ihmisen murhat. Onko tiedotusvälineiden ja kansanedustajien arvomaailma väärisynyt? Tiedotusvälineiden tulee noudattaa journalistisia ohjeita, mutta ne eivät noudata journalistisia ohjeita. Eduskunnan tehtävänä on valvoa YLE:n toimintaa. Miksi kansanedustajat sallivat YLE:n toimivan vastoin journalistisia ohjeita?


Olen pyyttänyt selvitystä myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselta. Kansanedustajat vastaavat siitä, että kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat. Pyydän Teiltä kansanedustaja Elina Valtanen väliaikatietoja siitä miten asiani käsittely kokoomuksessa edistyy. Tässä tiedoksi valtakunnansyyttäjälle lähettämäni sähköpostiviesti.


Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen: Vihapuheen salliminen on tien alku – sen päässä odottaa väkivalta

https://yle.fi/uutiset/3-12494169

Kerrotte, että vihapuheen salliminen on tien alkua – sen pääässä odottaa väkivalta. Ehkä on ensin selvitettävä mistä vihapuhe johtuu. Mielestäni se voi johtua siitä, että Suomessa viranomaisten sallitaan toimia rikollisesti. Mielestäni juuri tämä Suomen viranomaisten rikollinen toiminta voi aiheutta vihapuhetta. Ei se ainakaan riemun kiljahduksia aiheuta. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että valtakunnansyyttäjäviranston toimintaa on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta, niin pyydän Teilta vastausta siihen, miksi laiminlyötte virkavelvollisuutenne? Miksi minä en saa oikeutta? Miksi suojelette rikollisia? Miksi todelliset rikolliset eivät joudu vastuuseen. Pyydän Teitä vastaamaan minulle ensi tilassa.Tässä totuus Suomi oikeusvaltiona

SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Miksi sallitte poliisin, syyttäjän, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomareiden sekä Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvosten toimia rikollisesti? Miksi suojelette rikollisia?TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlPoliitikoilla on vastuu 1990-luvun lamasta, valtiopetoksesta sekä siitä johtuvista murhista

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.''Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Miksi en saa oikeutta, vaikka minulla on todistusainestot syyttömyydestäni ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen sekä diabetes-tautiin. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tässä on selostukset asioista ja juridinen argumentointi asioille. Oikeustieteen tohtori on tarkistanut materiaalin eikä ole siinä virheitä havainnut.Laillisuusvalvojat, poliisi ja oikeusistuimet eivät ole havainneet näissä asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Poliitikot Suomessa valvovat laillisuusvalvojien toimintaaa.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Kaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Kalajoki 21.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Itä-Savo: Perinteikäs Mestis-seura ajautuu konkurssiin – velkaa satoja tuhansia euroja

https://www.is.fi/mestis/art-2000008900756.html


Mestikseen lisenssin saivat kaikki 14 pelaamalla paikan sarjaan saanutta seuraa.
FPS Hockey Oy
Heinolan Peliitat Oy
Hokki Kainuu Oy
Imatran Ketterä Oy
IPK Hockey Oy
Joensuun Kiekko-Pojat Oy
KeuPa Hockey Oy
Kiekko-Espoo Oy
Kiekko-Vantaa Hockey Oy
Kokkolan Hermes Oy
Koovee Hockey Oy
RoKi Hockey Oy
Savonlinnan Pallokerho Oy
TUTO Hockey Oy


Sapko ei voi jatkaa Mestiksessä konkurssin takia. Täytetäänkö paikka Suomsarjan voittajalla D-Kiekolla Jyväskylästä ? Olen odottanut vielä toistakin ilmoitusta Mestiksestä luopumisesta ja silloinhan saattaisi olla niin, että paikkaa tarjotaan JHT:llekin. Olen hiukan huolissani siitä kuka on JHT:n seuraavan kauden valmentaja ja millainen on joukkue?


Kalajoen muinaismuistokohteet 199 kpl

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_list.aspx


Kalajoen keskustan osayleiskaava 2015

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=126539&ttyyppi=pdf&kansio_id=208


Kävin leipäjonossa hakemassa ruokaa. Näillä eväillä on päästävä juhannuksen yli. Viimeisillä rahoillani ostan sellaisia tuotteita joita ei ruokajaosta. Sellaisia ovat valkosipuli, hunaja ja sitruuna. Ne ruoka-aineet ovat minulle elintärkeitä terveyden kannalta.


Kävin tänään kirjastossa lainaamassa historian kirjoja. Kalajoella on hyvä kirjasto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti