torstai 9. kesäkuuta 2022

PE 10.06.2022 Tosikertomus Suomesta

 

Isoisäni isä Erkki Pahikka-aho kuvassa oikealla


Isoäitini Kustaava Emilia os. Kukko ja isoisäni Matti Erkinpoika Aho


Isäni Martti Jalmari Aho (muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus)


Isoisäni Eino Pekanpoika Perttula ja isoäitini Hanna Juhontytär os. Niskakangas


Äitini Saima Regina Perttula ( muotokuva taitelija Markku Hakolan maalaus)


Erkin ylioppilaskuva


Erkin sotilaskuva


Erkin ja Eilan kihlakuva ( taiteilija Rositsa Tanchevan maalaus)


Erkin ja Eilan hääkuva ( taiteilija Rositsa Tanchevan maalaus)


Erkin ja Eilan kodissa pieni talo esittelyssä


Perhekuva


Presidentti Mauno Koiviston aika

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=-ZTx-SwVYDQ


Pääministeri Esko Aho ja valtionvarainministeri Iiro Viinanen

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa.

Laillisuusvalvojille tehdyt kantelut osoittavat, ettei laillisuusvalvojat ole löytäneet asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Laillisuusvalvojien toimintaa valvovat kansanedustajat ja ennen kaikkea eduskunnan perustuslakivaliokunta. Suomessa on siis poliittinen valvonta eli pukki on kaalimaan vartijana. Korkein oikeus ei ole noudattanut perustuslakia eikä myöskään laillisuusvalvojat, joita kansanedustajat, joiden perustuslain mukaan täytyy noudattaa lakia, eivät noudata perustuslakia.

Suomen ja Suomen johtavien poliitikkojen on turha puhua oikeusvaltiosta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Suomi on kaukana oikeusvaltiosta.

Suomessa on tapahtunut johtavien poliitikkojen toimesta valtiopetos ja samalla he ovat syyllistyneet yli 10 000 murhaan ( yrittäjien itsemurhaan). Samalla he myös oikeuslaitoksen poliittisella valvonnalla mahdollistavat rikollisten suojelun ja sen, ettei oikeus toteudu. Tämä on totuus. MOT.


Syyttäjä Sulo Heiskarin toimintaKirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Haen poliittista turvapaikka EU:lta ja Bulgarian presidentiltä
EU:n oikeuskomissaari Vera Jourova ja Bulgarain presidentti eivät myönnä poliittista turvapaikkaaTI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Kysymyksessä on myös kidutusrikos koska en ole saanut esteettöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen.

Poliisi on koko ajan kieltäytynyt tutkimasta asioita. Näin syyttäjä Sulo Heiskari ja Hannu Maskonen sekä muut asianajajat saattoivat jatkaa toimintaansa perusteena väärä konkurssipäätös, mikä oli saanut lainvoiman koska silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä.

Tämän johdosta olen joutunut kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, kun olen pyrkinyt saamaan oikeutta asioissa. Suuri syy on siinä, että poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja suojellut rikollisia. Ulosottoviranomaiset sekä asianomaiset vastuuministerit ovat olleet tietoisia asioista, mutta eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Kaikki ulosottotuomioni perustuvat näihin Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti. T

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Olen menettänyt kaiken lukuun ottama yritykseni nimissä olevaa taidenäyttelyä. Tässä muutama esimerkki näyttelyn annista


Isoviha Kalajoella taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Toimittaja, kunniatohtori Helena Petäistön muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Professori Juho Saaren muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus 

Pääministeri Juha Sipilään muotokuva ja hänen mummolansa Rautiossa taiteilija Markku Hakolan maalaus
Matkailuyrittäjä Allan Seikkulan muotokuva ja Tapion Tupa taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Vladimir Iljits Lenin henkivartijan Eino Rahjan mutokuva ja kotitalo Kalajoen Tyngällä. Taitelija Markku Hakolan maalaus

IKL:n kansanedustaja Elias Simojoen mutokuva ja Raution pappila taiteilija Markku Hakolan maalaus

Hilma Rahjan muotokuva ja Hilman hotelli 
Joni Sipolan muotokuva ja Kalajoen Nuorisoseura taitelija Markku Hakolan maalaus


Hanuritaitelija Unto Jutilan muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikarityyrimaalaus jääkiekkoilija Jussi Jokisesta taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikatyyrimaalaus laulaja Pekka Himangasta taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikatyyrimaalaus kaupunginjohtaja Jukka Puoskarista taiteilija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikatyyrimaalaus yrittäjä Pekka Niskasta taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikatyyrimaalaus kansanedustaja Hanna Halmeenpäästä taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Kalajoen pommitukset ja pommituksissa kuollut opettaja Vieno Lahdenperä ja pommitalo. Maalaus taitelija Rositsa Tancheva

NATOn syntyyn ja perustamiseen vaikuttaneen rautiolaistaustaisen John Raymond Ylitalo muotokuva ja Mäkitalon talo Raution Kärkisessä Taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Vakooja Veikko Puskalan muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Kansanedustaja ja rovasti Vilho Heikki Kiviojan muotokuva ja Jokelan pappila teiteilija Markku Hakolan maalaus

Rautiolaisuuden isähahmo opettaja Osmo Tokolan muotokuva ja Raution koulu taiteilija Markku Hakolan maalaus


Karikatyyrimaalaus opettja, kirjailija Lauri Järvisestä taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Karikatyyrimaalaus kirjailija Maarit Verrosesta taitelija Rositsa Tanchevan maalaus


Suomalaisten teloittamana Aarne Saaren muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Professori Timo Honkelan muotokuva taiteilija Rositsa Tanchevan maalaus


Urheilujohtaja Jukka Uunilan muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalaus

Kuuluttaja toimittaja Anna-Liisa Tiluksen muotokuva taitelija Rositsa Tanchevan maalausTukkijoella Siiponjoella taitelija Heimo Sovan maalaus

Muotokuvapiirros professeri Arto Haverista taiteilija Tanja Luukkosen piirros

Tehtailija Juhani Pohjanpalosta muotokuvapiirros taiteilija Tanja Luukkosen piirros

Suomen ensimmäinen naiskansanedustaja (yksi niistä) Liisi Kivioja Kalajoelta muotokuva piirros taiteilija Tanja Luukkonen
Raution viimeinen kansanedustaja Leonard Typpö taitelija Tanja Luukkosen muotokuvapiirros

Valtiopäviämies Jaakko Merenoja muotokuvapiirros taitelija Tanja Luukkonen

Kalajoen työväentalo taiteilija Olga Markova-Orellin maalaus

Raution kirkko taitelija Olga Markova-Orellin maalaus


Rukoushuone puuseppä Leo Takalon tekemä

Haaralan talo puuseppä Leo Takalon tekemä

Ojala-Siipolan talo toiminut käräjätalona Kalajoella puuseppä Leo Takalon tekemä pienoismalli

Kallan kirkko pienoismalli puuseppä  Leo Takalon tekemä

Havulan pienoismalli puuseppä Leo Takalon tekemä


Valokuva Jussi Kurikkalasta Lontoon olympilaisten 1948 maratonilla. Jussi oli 11.

Valokuva presidentti Urho Kekkosesta seurueineen sekä Neuvostoliiton Aleksei Kosygin Kalajoen Hiekkasärkkien saunalla
Valokuva Hlman hotellista

Valokuva Kalajoen kirkon palosta

Valokuva Kalajoen keskusta vuodelta 1064

Kylpylä Sanifanin avaus kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski, Matkailuliiton johtaja Begt Pihlström ja johtaja Seppo Mäki-Ullakko

Jukka Kauppila ja Martti Vainio Kalajoen kunniakierroksella

Kalajoen kuplahalli Hiekkasärkillä - suosittu tanssipaikka


Valokuva Hiekkasärkiltä
Kari Joki-Erkkilä

Kalajoen silta 1953

Ollympiatuli saapuu Kalajoelle 1952
 
Kansanedustaja Johan Lankila pidätettiin ja vangittiin sisällissodan aikana. Kuoli vankeudessa 

Hiekkasärkkien leirintäalueen vastaanottokioski 1973

Kalajoen yhteiskoulu


Minä tiedän, että olen oikeassa ja pystyn todistamaan sen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Minä olen pyrkinyt saamaan oikeutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Olen ajanut tahallisen ylinopeuden jotta saan asiat rikostutkintaan. Ylivieskan poliisi Leskinen käsitteli vain ylinopeusasian ja jätti muut asiat käsittelemättä. Sain kuukauden ajokiellon.

Minä ilmoitin ulosottoviranomaisille, että minä olen siirtänyt taidenäyttelyni yritykseni nimiin ja pyysin ulosottoviranomaisia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asiaan. Minä tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Kalajoen poliisi jätti asian tutkimatta. Minä haastoin Kalajoen poliisin oikeuteen. Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Timo Tammiketo jätti asian käsittelemättä ja Rovaniemen hovioikeus siunasi Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Timo Tammikedon väärän päätöksen. Tämä oikeusvaltio Suomi. Täällä ei saa oikeutta.


Meillä on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


pääministerinä Sanna Marin

ja tasavallan presidenttinä Sauli Niinistö. Elämme vuotta 2022!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti