torstai 30. kesäkuuta 2022

TO 30.06.2022 Vastaus KRP:n tarkastaja Harriet Leppäaholle

 


Harriet Leppäaho

Tarkastaja

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittely

tiedoksi sunnuntain neuvottelua varten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Kiitän vastauksestanne ja totean, että nyt on kysymys laajemmasta asiasta kuin rikostarkastaja Lauri Pajunojan asiasta. Minä neuvottelen sunnuntaina 03.07.2022 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa asioista ja sen jälkeen ilmoitan miten asiat etenevät. Ilmoitan siitä teille tarkastaja Harriet Leppäaho maanantain 04.07.2022.


Kysymys on valtiopetoksesta ja murhista, jotka eivät vanhene koskaan. Kysymys on myös minuun kohdstuneesta kidutusrikoksesta, mikä on kestänyt jo 27 vuotta eikä ole vielä päättynyt. Rikollinen ulosotto on edelleen voimassa. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.


Olen jo keskustellut Kokoomuspuolueen johdon kanssa ja olemme yhdessä todenneet valtiopetoksen ja murhat tapahtuneiksi tosiasioiksi. Olen keskusteluut puolueen puheenjohtaja Petteri Orpon, varapuheenjohtaja Elina Valtosen, varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa. Yhteyshenkilönä asiassa toimii varapuheenjohtaja Elina Valtonen.


Tämä seuraava on tosiasia ja tilanne, jota poliisit ja oikeuslaitos yrittävät kaikin keinoin salata:

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.''Jotta tämä on ollut mahdollista niin laillisuusvalvojat ovat sulkeneet silmänsä rikoksilta eli ovat keskeisiä rikollisia asiassa – siis oikeusministeriön vastuualueeseen kuuluvat laillisuusvalvojat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri, joita kansanedustajat suojelevat ja syyllistyvät näin rikollisten suojeluun, mikä on rikos.

Seuraava ryhmä rikollisia on hovioikeuden ja korkeimman oikeuden tuomarit. Poliitikot ovat päättänneet, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia ja siksi korkeimman oikeuden tuomarit ovat keskeisesti mukana rikollisessa toiminnassa. Oikeuslaitos kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueeseen.

Syyttäjälaitos on organisoitu tekemään rikoksia. Koska rikollisille on annettu poliitikkojen toimesta syytesuoja niin valtakunnansyyttäjä(virasto) jättää syytteet nostamatta. Kysymys on rikollisesta toiminnasta. Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueseen.

Poliisilaitos on organisoitu siten, että poliiseille on järjestetty syytesuoja tai pelastustie virkarikoksista. Keskeiset rikolliset valtiopetoksen ja murhien syyllisten suojelussa on ylin poliisijohtaja, joka varmistaa alaiset tottelevat heidän määräyksiään.

Keskeinen tekijä on kidutuksessa on ulosottolaitos joka toimii kiistattoman rikollisesti provisiopalkalla. Ulosottolaitoksen rikollinen toiminta on varmistettu lain säädännöllä. Ulosottolaitoksen toiminta kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueeseen.

Tässä on selostukset asioista ja juridinen argumentointi asioilleni. Oikeustieteen tohtori on tarkistanut materiaalin eikä ole siinä virheitä havainnut.

Laillisuusvalvojat, poliisi ja oikeusistuimet eivät ole havainneet näissä asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Poliitikot Suomessa valvovat laillisuusvalvojien toimintaaa.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Kaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.LA 09.10.2021 Näiden henkilöiden toiminnan johdosta joudun käymään leipäjonossa!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-09102021-naiden-henkiloiden.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlVaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä kaikkien Suomen valtion aiheuttamisen valtavien vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten taysimääräistä korvaamista korkoineen 7 % korolla korkoa korolle menetelman mukaisesti.

Jo tässä vaiheessa tiedoksi se, että minä haluan oikeutta ja siksi neuvottelen ensin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa ennen kuin edetään poliisin kanssa. Pyrin sopimukseen oikeusministerin/Suomen valtion kanssa jotta saan oikeutta ja vaatimani korvaukset.


Kalajoki 30.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti