keskiviikko 21. heinäkuuta 2021

TO 22.07.2021 Ministereiden on kannettava poliittinen vastuu asioista

 

Ministereiden on kannettava poliittinen vastuu asioista 

Vastuuministereiden oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin 

sisäministeri Maria Ohisalon

ja pääministeri Sanna Marin on kannettava vastuunsa Suomen valtion rikollisesta toiminnasta. Heidän on jätettävä eronpyyntönsä ensi tilassa, koska he eivät ole kyenneet turvaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä  oikeusturvaa. Suomen valtion viranomaiset ovat voineet käyttää väärin virkavaltaa ja toimia perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Näin ei oikeusvaltiossa saa tapahtua. Poliittinen vastuu asioissa on vastuuministereillä. Heidän on erottava.


Rovaniemen hovioikeudelle vastauksena rikoksilla aikaansaatuun laskuun

Oikeuskanslerille kanteluna

Valtakunnansyyttäjälle syytteen nostamista varten

Keskusrikospoliisille rikostutkintaa varten

valtionevostolle poliittisen vastuun kantamisesta asiasta:: on jätettävä eronpyyntö – oikeusvaltiossa ei saa tapahtua tällaisia asioita

oikeusministerille ja sisäministerille poliittisen vastuun kantaminen ja eron pyytämiseksi – oikeusvaltiossa ei saa tapahtua tällaisia asioita


Suomi takaisin itsenäiseksi oikeusvaltioksi

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ke-21072021-suomi-takaisin-itsenaiseksi.html


Sain eilen 19.07.2021 postin väärään postilaatikkoon viemän Rovaniemen hovioikeuden lähettämän kirjallisen laskun Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä R20/834. Olen jo aikaisemmin reagoinut näihin Rovaniemen hovioikeuden tietoisiin vääriin päätöksiin R20/855 ja R20/834.

TI 13.07.2021 Vastustan Rovaniemen hovioikeuden rikoksilla aikaansaatua laskua ja vaadin asioissa kiireellistä rikostutkintaa.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ti-13072021-vastustan-rovaniemen.html


Molemmissa oikeusprosseissa poliisit, käräjäoikeuden tuomarit ja hovioikeuden hovioikeudenneuvokset ovat jääneet todistettavasti rikoksista kiinni. Oikeusprosessissa R20/834 myös aluesyyttäjä jäi rikoksista todistettavasti kiinni. Nämä molemmat oikeusprosessit täyttävät kidutusrikoksen tunnusmerkistön ja laskutus molemmissa oikeusprosesseissa täyttää törkeän petoksen tunnusmerkistön. Kysymys on törkeästä virkavallan väärinkäytöstä ja valton virkamiesten tietoisesta ja tarkoituksellisesta rikollisesta toiminnasta, mikä tapahtuu Rovaniemen hovioikeuden presidentin tieten. En voi hyväksyä rikoksilla aikaansaattuja laskuja, Siksi olen tehnyt asiassa kantelun oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjälle ja rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Suomessa Marinin hallitus ei kykene takaamaan kansalaisilleen perustuslain määräämiä perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Suomen valtion viranomaiset toimivat perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Katson, että Marinin hallituksen asioista vastaavien ministereiden pääministeri Sanna Marin , oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo on jätettävä eronpyyntönsä ja samalla koko Marinin hallituksen. Suomi ei ole itsenäinen oikeusvaltio. Eduskunta on hajotettava ja määrättävä uudet vaalit. Laillisuusvalvojat laiminlyövät tehtävänsä ja valtakunnansyyttäjä keskittyy aivan toisarvoisiin asioihin. Suomen poliisi on ylhäältä johdettu organisaatio, joka toteuttaa esimiesten ohjeita. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä rikollinen mafiaorganisaatio. Jne...


TI 20.07.21 Kantelu oikeuskanslerille Virkavallan väärinkäytöstä ja viranomaisten rikollisesta toiminnasta. Ulosotto pitää rikokset avoimena

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ti-200721-kantelu-oikeuskanslerille.html


Kalajoki 21.07.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


rovaniemi.ho@oikeus.fi, kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi,

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi


sanna.marin@vnk.fi . maria.ohisalo@intermin.fi , kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti