sunnuntai 11. heinäkuuta 2021

MA 12.07.2021 Tieto- ja kiirehtimispyyntö

 

                                             Erkki Aho 


Tieto- ja kiirehtimispyyntö Oulun käräjäoikeudelle


Olen pyytänyt ulosottolaitokselta/Suomen valtiolta vastausta esittämääni seuraavaan vaatimukseen:


ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


He eivät ole vastanneet minulle ja siksi olen tuonut asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia on tullut Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn jo maaliskuussa 2021.


Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Minulla on perustuslain 21 §:n mukaan oikeusturva ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

Perustuslain 106 §:n mukaan jos tavallinen laki perustuslaki on ristiriidassa ja perustuslailla on etusija.Pyydän Oulun käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle välittömästi,

  1. kuka käsittelee asiaani Oulun käräjäoikeudessa

  2. vastustaako ulosottoviranomaiset vaatimustani käräjäoikeudessa. Jos eivät vastusta niin käräjäoikeuden on tehtävä asiassa yksipuolinen ratkaisu eli hyväksyttävä vaatimukseni

    Jos ulostottoviranomaiset vastustavat vaatimustani käräjäoikeudessa,  niin silloin käräjäoikeuden on järjestettävä pikaisesti suullinen käräjäoikeuden istunto, jossa saan todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikosten avulla ja ne ovat perintäkelvottomia ja siksi vaatimukseni on oikea. Asia ratkaistaan soveltamalla perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Perustuslailla on etusija oikeuskäsittelyssä tavalliseen lakiin verrattuna.

  3. Todistusaineisto on valmiina jo Oulun käräjäoikeudessa.

    Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email:jyrki.jylha@oikeus.fi


  1. Esitän kärjäoikeudessa/käräjäoikeudelle myös tämän todistusaineiston kirjallisena käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä:

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kalajoki 12.07.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti