sunnuntai 18. heinäkuuta 2021

MA 19.07.2021 Tietopyyntö käräjäsihteerillePyydän Oulun käräjäoikeuden asiaani hoitavaa käräjäsihteeriä ilmoittamaan minulle välittömästi miten asiani käsittely etenee.


Asia on tämä: vaatimus ulosottoviranomaisille

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


Ulosottoviranomaiset eivät ole vastanneet minulle ja siksi olen tuonut asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiani on tullut Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn jo maaliskuussa 2021.


Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Minulla on perustuslain 21 §:n mukaan oikeusturva ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

Perustuslain 106 §:n mukaan jos tavallinen laki perustuslaki on ristiriidassa ja perustuslailla on etusija.

  1. kuka käräjätuomari käsittelee asiaani Oulun käräjäoikeudessa

  2. vastustaako ulosottoviranomaiset vaatimustani käräjäoikeudessa.

  3. Todistusaineisto on valmiina jo Oulun käräjäoikeudessa.

    Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Onko tämä todistusaineisto siirretty asiaa käsittelevälle käräjätuomarille? Pyydän käräjäsihteeriltä vastausta asiassa.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

Jos asian käsittelyssä on jotain poikkeavaa, niin pyydän käräjäsihteeriä ilmoittamaan siitä minulle.

Esitän kärjäoikeudessa/käräjäoikeudelle myös tämän todistusaineiston:

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Pyydän ilmoittamaan milloin on asiani suullinen käsittely.


Kalajoki 19.07.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti