perjantai 23. heinäkuuta 2021

SU 25.07.2021 Tietopyyntö Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteerille

 Pyydän Oulun käräjäoikeuden asiaani hoitavaa käräjäsihteeriä ilmoittamaan minulle välittömästi miten asiani käsittely etenee.


Asia on tämä: vaatimus ulosottoviranomaisille

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


Ulosottoviranomaiset eivät ole vastanneet minulle ja siksi olen tuonut asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiani on tullut Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn jo maaliskuussa 2021.


Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Minulla on perustuslain 21 §:n mukaan oikeusturva ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

Perustuslain 106 §:n mukaan jos tavallinen laki perustuslaki on ristiriidassa ja perustuslailla on etusija.

  1. kuka käräjätuomari käsittelee asiaani Oulun käräjäoikeudessa

  2. vastustaako ulosottoviranomaiset vaatimustani käräjäoikeudessa.

  3. Todistusaineisto on valmiina jo Oulun käräjäoikeudessa.

    Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa. Onko tämä todistusaineisto siirretty asiaa käsittelevälle käräjätuomarille? Pyydän käräjäsihteeriltä vastausta asiassa.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

Jos asian käsittelyssä on jotain poikkeavaa, niin pyydän käräjäsihteeriä ilmoittamaan siitä minulle.


Tämä aineisto sisältää myös nämä kirjat:

Pankkikriisin peitellyt paperitSalaiseksi julistettu SSP-sopimus on tehty 22.10.1993 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä. Siinä sopimuksessa pilkottiin SKOP neljän ostajapankin kesken Suomen valtion myötävaikutuksella, Sopimuksessa sovittiin seuraavaa sivuilla 16-17. Pankit saivat poistaa yrityksiä näiltä toimialoilta
Niin sanotussa Koiviston konklaavissa 6.5.1992 pankeille annettiin tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ei saa puuttua riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaan, mutta hän ohjeisti tuomioistuinlaitosta. Pankki voitti sen jälkeen oikeusjuttunsa ylemmissä oikeusasteissa. Menettely täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Salaiseksi julistettu SSP-sopimus on suora jatke ns. Koiviston konklaaville. Kaikki tämä johtui siitä, että Suomen piti saada pankinsa vakavaraisuusaste EY:n vaatimalle tasolle jotta voitiin hakea EY:n jäsenyyttä. Pankit pelastettiin ja maksajiksi valittiin SSP-sopimuksessa mainittujen alojen yritykset ja heidän omistajien omaisuus ja heidän takaajiensa omaisuus. Suoritettiin Suomen suuuri omaisuudenryöstö.

Tämä sopimus on nyt Oulun käräjäoikeuden hallussa todistusaineistona.


Aineisto sisältää myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Seuraavassa linkissä on mainittu kirjaani kopioidut sopimukset, mitkä todistava törkeän petoksen kauppasopimuksissa ja prosessipetoksen konurssiasiassa. Seuraavasta linkistä löytyy sivunumerot ja kopios asiakirjoista kirjan sivuilta. Näillä todistusaineistoilla todistan, että kaikki ulosotot on saatu aikaan rikosten avulla ja ovat siksi perintäkelvottomia. Nämä ovat perusteena laskulleni ulosottovirastolle.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kototekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.

Pyydän ilmoittamaan milloin on asiani suullinen käsittely. Ylivieskan käräjäoikeus ei ole palauttanut minulle näitä kirjoja takaisin. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyisin osa Oulun käräjäoikeutta, Pyydän Oulun käräjäoikeutta palauttamaan minulle kirjat Laman ja Rahan pelurit, kirjan Pankkikriisin peitellyt paperit sekä kirjan Salainen pankkituki. Nämä kirjat ovat todisteena valtiopetoksesta ja haluan kirjani takaisin väliaikaisesti jotta voin merkitä kirjoihini valtiopetoksen todistusaineiston.

Lisäksi minä todistan valtiopetoksen näillä videoilla


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


ja tällä blogikirjoituksella


Olen todistanut valtiopetoksen, josta kaikki perimmältään johtuu

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


sekä Jorma Jaakkolan kotisivuilla

https://jormajaakkola.fi/


ja virheellisen ulosoton myös tällä kantelulla oikeuskanslerille


TI 20.07.21 Kantelu oikeuskanslerille Virkavallan väärinkäytöstä ja viranomaisten rikollisesta toiminnasta. Ulosotto pitää rikokset avoimena

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ti-200721-kantelu-oikeuskanslerille.html


Kalajoki 26.07.2021


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti