tiistai 13. heinäkuuta 2021

KE 14.07.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Oikeusministerinä Te vastaatte oikeusministeriön toimialasta. Oikeusministeriön toimialaan kuuluu muun muassa Oulun käräjäoikeus. Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn jo tämän vuoden maaliskuussa ulosottolaitokselle laskun rikollisesti aikaansaaduista ulosotoista. Oulun käräjäoikeuden olisi pitänyt välittömästi keskeyttää ulosottoni oikeudenkäynnin ajaksi. Oulun käräjäoikeus ei ole keskeyttänyt ulosottoani oikeudenkäynnin ajaksi ja siksi ulosottolaitos on voinut vapaasti jatkaa ulosottoani mikä täyttää ihmisoikeusrikoksen eli kidutuksen tunnusmerkistön niin ulosottolaitoksen kuin Oulun käräjäoikeudenkin toimesta. Oulun käräjäoikeus ei vastaa tiedustelu-ja kiirehtimispyyntöihin. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun käräjäoikeudessa mietitään miten voidaan estää oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja estää oikeuden toteutuminen ja kidutuksen jatkuminen.


Tieto- ja kiirehtimispyyntö Oulun käräjäoikeudelle


Olen pyytänyt ulosottolaitokselta/Suomen valtiolta vastausta esittämääni seuraavaan vaatimukseen:


ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


He eivät ole vastanneet minulle ja siksi olen tuonut asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia on tullut Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn jo maaliskuussa 2021.


Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Minulla on perustuslain 21 §:n mukaan oikeusturva ja kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

Perustuslain 106 §:n mukaan jos tavallinen laki perustuslaki on ristiriidassa ja perustuslailla on etusija.


Pyydän Oulun käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle välittömästi,

  1. kuka käsittelee asiaani Oulun käräjäoikeudessa

  2. vastustaako ulosottoviranomaiset vaatimustani käräjäoikeudessa. Jos eivät vastusta niin käräjäoikeuden on tehtävä asiassa yksipuolinen ratkaisu eli hyväksyttävä vaatimukseni

    Jos ulostottoviranomaiset vastustavat vaatimustani käräjäoikeudessa,  niin silloin käräjäoikeuden on järjestettävä pikaisesti suullinen käräjäoikeuden istunto, jossa saan todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikosten avulla ja ne ovat perintäkelvottomia ja siksi vaatimukseni on oikea. Asia ratkaistaan soveltamalla perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Perustuslailla on etusija oikeuskäsittelyssä tavalliseen lakiin verrattuna.

  3. Todistusaineisto on valmiina jo Oulun käräjäoikeudessa.

    Minulla on todistusaineisto valmiina käräjäoikeudessa.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:

Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email:jyrki.jylha@oikeus.fi


  1. Esitän kärjäoikeudessa/käräjäoikeudelle myös tämän todistusaineiston kirjallisena käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä:

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kalajoki 12.07.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 KalajokiSuomessa on tapahtunut valtiopetos 6.5.1992 jolloin tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Hänen johdollaan päätettiin pelastaa pankit jotta ne täyttäisivät vakavasisuusehdon Suomen liittyessä Euroopan Unioniin. Tässä valtipetoksessa näkyvimmin mukana ovat olleet seuraavat tasavallan presidentit Mauno Koivisto, Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Pankit pelastettiin ja tiettyjen toimialojen yrtyksiä ja yrittäjien sekä takaajien omaisuutta tuhottiin pankkien pelastamiseksi. Pankeille annettiin oikeuskäsittelyssä suosituimmuusasema eli pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Valtopetos ei vanhene koskaan.


Tarkemmin asioista tässä linkissä

LA 10.07.2021 Taistelu Virkamafiaa vastaan jatkuu ja voimistuu – kohta rysähtää ja päitä putoilee

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/la-10072021-taistelu-virkamfiaa-vastaan.html


Rovaniemen hovioikeuden päätökset R20/855 ja R20/834 ovat kiistattomia näyttöjä Suommen valtion rikollisuudesta.

TI 13.07.2021 Vastustan Rovaniemen hovioikeuden rikoksilla aikaansaatua laskua ja vaadin asioissa kiireellistä rikostutkintaa.

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/ti-13072021-vastustan-rovaniemen.html

Te oikeusministerinä olette vastuussa asioista. Miksi kieltäydytte vastaamasta minulle? Miksi vastuualeellanne toimiva oikeuskansleri ei vastaa minulle? Miksi vastuualueellanne toimiva valtakunnansyyttäjä ei vastaa minulle? Miksi vastuualueellanne toimiva Rovaniemen hovioikeuden presidentti ei vastaa minulle? Teidän vastuullanne on myös ulosottolaitos joka tietoisesti jatkaa rikollista ulosottaani. Miksi hyväksytte tällaisen menettelyn? Tämä täyttää kiistatta kaikkien osalta ihmisoikeusrikoksen eli kidutuksen tunnusmerkistön ja on perustuslain vastaista toimintaa. Kidutus on kielletty Suomessa rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja ja minulla on perustuslain mukaan oikeusturva. Miksi Suomen viranomaiset toimivat perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti?


Mielestäni Teidän oikeusministerinä tulee tunnustaaa tosiasiat. Valtiopetos on tapahtunut ja siinä on mukana koko Virkamafia Suomen poliittisen johdon alaisena.


Kalajoki 14.07.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti