lauantai 17. heinäkuuta 2021

SU 18.07.2021 LEHDISTÖTIEDOTE

 

                                               Oikeuden jumalatar Justitia  (OTK Jaana Kavonius)

SU 18.07.2021 LEHDISTÖTIEDOTE


Kaikki tekstit tässä viestissä kentässä ja liitetiedostot

1) Ovat osa vireillä olevaa valtiopetosta koskevaa rikosasiaa ja oikeuskansleri Pöystin ja valtiojohdon virkarikosasian tutkintapyyntöjä

2) Ovat lehdistötiedote valtiopetoshankkeesta ja sitä vastustamaan organisoimastani kansalaisaktivistitoiminnasta

1. TODISTEET VALTIOPETOKSESTA SEKÄ VALTIOSÄÄNTÖMME JA KOKO LAILLISUUSPERIAATTEEN LAKKAUTTAMISESTA PÖYSTIN, HENRIKSSONIN, MARININ, RINTEEN, OHISALON JA POLIISIN LAUSUMILLA

Liitetiedostona olevista asiakirjoista ja alla olevasta linkistä löytyvistä okv:n (Pöystin) laittomista ratkaisuista ja oikeusministeri Henrikssonin 15.7.2021 vastauksesta ilmenee, että

1) Marin luovutti suullisesti valtuudet Ruotsin pääministerille Löfvenille, vaikka valtiosäännön mukaisten valtaoikeuksien luovutusta vieraan valtion edustajalle valtiosääntömme ei mahdollista lainkaan.

2) Luovutus puuttuu vakavalla tavalla valtiomme itsemääräämisoikeuteen ja silti valtiomme valtaoikeuksien luovutuksesta ei ole edes mitään asiakirjaa. Se on suullinen.

3) Koska valtiosäännön valtaoikeuksien laiton luovutus tehtiin suullisesti, sen alkuajankohtaa eikä myöskään päättymisaikaa ole dokumentoitu. Emme kansana tiedä, käyttääkö Ruotsin pm tai kuka tahansa muu siis edelleen Suomen valtion valtaoikeuksia Marinin tai kenen tahansa lakiin perustumattomalla suullisella valtuutuksella valtiosääntömme vastaisesti.

3) Pöysti ja Henriksson eivät enää perustele Suomen valtiosäännön väitettyä loukkaamisoikeutta suomalaisilla normeilla lainkaan, vaan pelkillä "EU-käytännöillä" ja valehtelevat/väittävät nyt ensi kertaa julkisesti ja avoimesti KOKO valtiosääntöämme ja perustuslakiamme alisteiseksi EU-käytännöille, Marinin suullisille lakiin perustumattomille ilmoituksille ja EU-normistolle.

Valtiosääntömme mukaan olemme itsenäinen tasavalta. Marin luovutti SUULLISESTI Suomen edustusoikeuden eli PL 1-3 §:ssä säädetyt valtaoikeudet Ruotsin pääministerille, vaikka luovutus ei ole ollut valtiosääntömme mukaan mahdollinen lainkaan. Minkä tahansa PL 1-3 §:ssä säädetyn valtaoikeuden luovutus edellyttää PL 73 §:n mukaista 5/6 eduskuntaäänestystä. Koska mikään laki ei Marin tekoa mahdollistanut, Pöysti esti Marinia joutumasta rikosvastuuseen laatimalla alla olevasta linkistä löytyvän lainvastaisen ratkaisun, jossa MARININ LAITONTA TOIMINTAA VALKOPESTÄÄN "LAILLISEKSI" siten, että

1) Pöysti ei enää edes perustele ratkaisua Suomen valtiosäännön normeilla eikä ylipäänsä yhdelläkään suomalaisella normilla, vaan julkisesti ilmoittaa/valehtelee, että valtiosääntömme ei enää ole Suomessa ylin laki

2) Vaikka kaiken ratkaisutoiminnan kuuluu perustua lakiin (PL 2 § 3 momentti laillisuusperiaate), Pöysti ei enää perustele ratkaisuaan MILLÄÄN lailla, vaan EU:n "käytännöillä". Juridisesti kestämätön "höttö" eli mihinkään lakeihin perustumaton "käytäntö" on nykyisin valtiossamme "ylin laki", vaikka kirjoitetun perustuslakimme mukaan ylin lakimme on valtiosääntö.

3) Pöysti soveltaa suoraan EU-normeja ohi valtiosääntömme ja valehtelee päätöksessään, että Suomessa ylin laki ei enää olisikaan valtiosääntömme, vaan EU-normisto. Pöystin tulkinta eli väite valtiosääntömme alisteisesta asemasta ei perustu yhtään mihinkään ja tarkoittaa avoimesti Pöystiltä sen toteamista, että emme ole enää itsenäinen valtio, vaan 100-prosenttisesti alisteinen EU:lle.

4) Samaan aikaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson laati 15.7.2021 Ano Turtiaisen kirjalliseen kysymykseen valtiosääntömme vastaavalla tavalla mitätöivän vastauksen, jossa Henriksson ei edes vastaa PL 73 §:n rikkomista koskevaan kysymykseen eikä perustele MITÄÄN valtiosäännön rikkomista oman valtiosääntömme normeilla eikä yhdelläkään kansallisella normilla, vaan hänkin soveltaa valtiosääntömme ohi suoraan EU-normistoa ja väittää EU-viranomaisilla olevan oikeus vapaasti käyttää itsenäisen valtiomme valtaoikeuksia, vaikka Henrikssonin väittämä EU-viranomaisten vallankäyttöoikeus ja oikeus soveltaa omia normejaan oman valtiosääntömme ohi ei perustu yhtään mihinkään eikä ole oikeasti laillisesti mahdollista. Millään EU-elimelle ja vieraan valtion edustajalle ei siis voi oikeasti siirtyä mitään PL 1-3 §:n kirjoitettua tekstiä vastaamattomia valtaoikeuksia muuttamatta ensin valtiosääntöämme PL 73 §:n mukaisessa menettelyssä.

5) Helsingin poliisi salli Ekokapina-terroristeille laitonta telttailua Ohisalon ja poliisin esimiehistön lakiin perustumattomilla puuttumattomuuskäskyillä. Samaan aikaan Ohisalon omaa vihervasuri-politiikkaan vastustaneita laillisesti mieltään osoittaneita on poliisi pidättänyt laittomasti. 20.6.2021 Unioninkadun Elokapina-toimintaa sallinut poliisi totesi avoimesti, että laillisuusperiaate ja perus- ja ihmisoikeudeksi säädetty yhdenvertaisuus lain edessä on lakkautettu myös poliisissa avoimesti ja lakiin perustumattomasti. Poliisi totesi, että laki ei ole poliisin toiminnassa kaikille sama, vaan "riippuu tilanteesta". Tätäkään ei valtiosääntömme ja ihmisoikeussopimukset mahdollista, mutta avoin lainrikkominen EU-Suomessa on pääperiaate koko virkamafiaorganisaatiossa. Poliisin lausumat on äänitetty ja olen julkistanut poliisin lausumat ja laittoman telttailun sallimistoiminnan facebookissa.

Olemme valtiona kammottavassa ja pelottavassa tilanteessa, jossa on tehty kansalaisilta piilossa röyhkeä valtiosäännön kumoamishanke eli laiton vallankaappaus. Valtiopetoshankkeen päätoteuttajat ovat mm. Pöysti, Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, Tytti Tuppurainen, Antti Rinne, Maria Ohisalo ja istuva presidentti Sauli Niinistö, Paavo Lipponen ja Esko Aho, joiden toiminta ei ole perustunut missään vaiheessa lakeihimme. He ovat ensin keskenään salakavalasti rikkoneet valtiosääntöämme ja ovat nyt julkisesti alkaneet väittämään, että valtiosääntömme ei olisikaan enää ylin laki Suomessa ja ovat jo pitkän aikaa myös tosiasiallisesti toimineet ikään kuin valtiosääntömme ei olisi enää voimassa ylimpänä lakina.

Lisäksi Henriksson 15.7.2021 Turtiaisen kirjalliseen kysymykseen laatimassaan vastauksessaan epäsuorasti myöntää, että elvytysäänestyksessä 18.5.2021 ei ole noudatettu oikeaa äänestysjärjestystä. Henriksson silti valehtelee, että äänestysmenettelyn virhe olisi muka ainoastaan eduskunnan puhemiehen vastuulla, vaikka Henriksson on ollut itse Pöystin, Marinin, Rinteen, Ohisalon ym. kanssa laatimassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja oikeusministerinä ennen elvytysäänestystä harhaanjohtavia ja valheellisia lausumia, joissa he tahallaan sovelsivat vääriä äänestysnormeja (PL 94 § 2 momenttia, vaikka olisi tullut soveltaa PL 73 § ja 5/6 määräenemmistöä). Eduskunta äänesti väärin, koska äänestykseen vaikuttivat juuri Henriksson, Pöysti, Marin, Ohisalo, Rinne, Tuppurainen ym. valehtelemalla lausumissaan ja jättämällä rikkomansa PL 73 §:n tahallaan pois näkyvistä. Samasta syystä valehteleva oikeusministeri jättää PL 73 §:n pois 15.7.2021 vastauksestaan kysymykseen, vaikka kysymys koski juuri sitä PL 73 §:ää.

Pöystin, Henriksson ja kenenkään heistä tulkinta ei ole laillinen, ei perustu valtiosääntöömme, sitä ei mahdollista valtiosääntömme ja siihen alistuminen tarkoittaa sitä, että

1) Olemme jo EU-liittovaltiossa ja valtiojohto on jo toteuttanut vallankaappauksen, jolla valtiomme itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus on lopetettu kansalaisilta salaa kokonaan ja kaikki valtiosäännön takaamat vallankäytöt alistettu EU:lle säätämättä sellaisesta koskaan PL 73 §:n säätämisjärjestyksessä.

2) PL 73 §:n säätämisjärjestys on lakkautettu

3) Suomi itsenäisenä valtiona on lakkautettu noilla lausumilla valtiosääntömme alisteisuudesta "EU-käytännöille" ja valehtelemalla pääministerin oikeudeksi siirtää suullisestikin valtiosääntömme (PL 1-3 §) valtaoikeudet vieraalle valtiolle ilman, että mikään tästä perustuu PL 2 §:n 3 momentin säätämällä tavalla lakeihimme tai yhtään mihinkään.

4) PL 2 §:n 3 momenttiin säädetty laillisuusperiaate on lakkautettu

5) Kaikki perustuslakiin säädetyt perus- ja ihmisoikeutemme on muutettu alisteisiksi mille tahansa muutoksille ja poistamiselle. Pöystin, Henrikssonin, Marinin, Tuppuraisen, Rinteen ja Ohisalon lausumat tarkoittavat, että turvallisuuden, hengen, terveyden, perhe-elämän, tiedonsaantioikeuden, omaisuuden, kokoontumis-, yhdistys-, uskonnon- ja sananvapauden perusoikeutemme voidaan lopettaa kokonaan milloin tahansa mielivaltaisesti perustelematta sitäkään yhtään millään (paitsi epäselvillä "EU-käytännöillä".

6) Ylimmän lakimme perustuslain ja valtiosäännön rikkomista sen rikkojat itse perustelevat ainoastaan "EU-käytännöllä"

7) Kyseessä on laiton vallankaappaus, jossa valtiojohto mahdollistaa EU-elimille vallankäyttöä, joka ei perustu yhtään mihinkään. Se vaan "tuli jostain".

Kun PL 1-3 §:issä ei siis mainita ainuttakaan EU-viranomaista suomalaisten vallan käyttämiseen oikeutetuksi tahoksi, miksi Henriksson, Pöysti, Marin, Tuppurainen, Ohisalo, Marin, Niinistö ym. siis väittävät, että EU-elimet täällä Suomessa voisivat sitä valtaa silti käyttää, vaikka se edellyttäisi PL 1-3 §:ien tekstin muuttamista PL 73 §:n säätämisjärjestyksessä?

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.okv.fi%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fbd%2F70%2Fbd705879-5240-423b-bfb3-dab3d8a15244%2Fokv_2201_10_2020.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb87bb9bdfd2745cd61ac08d94852f7c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637620343452050769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bq2KqZSXGE50miJ49vdWNyaWOVT7fPLz825bvqsX1aA%3D&reserved=0

2. OIKEUSMINISTERI ANNA-MAJA HENRIKSSON ON 15.7.2021 ILMOITTANUT LAKKAUTTANEENSA VALTIOSÄÄNTÖMME

Liitetiedostona 3 on Turtiaisen ja Valta Kuuluu Kansalle-ryhmän lehdistötiedotteen liiteteksti, jonka laatimiseen olen osallistunut. Siitä selviää, että meillä toimii tällä hetkellä oikeusministeriön johdolla henkilö (Anna-Maja Henriksson), joka

1) tahallaan valehtelee ja nyt avoimesti väittää, että valtiosääntömme ei olisikaan enää voimassa ylimpänä lakina Suomessa

2) vastaa valtiosääntöämme ja PL 73 §:ää koskevaan kysymykseen soveltamatta PL 73 §:ää ja soveltamatta mitään valtiosäännön normeja ja kansallisia lakejamme enää lainkaan

3) väittää EU-viranomaisilla olevan yksinomaan omia EU-normeja soveltamalla ohittaa ja lopettaa koko valtiosääntömme ja alkaa "jotenkin vaan" käyttämään itsenäisessä valtiossamme Suomessa niitä valtaoikeuksia, jotka eivät PL 1-3 §:n mukaan kuulu EU-viranomaisille lainkaan.

4) Valehtelee, että velvollisuus valvoa äänestysten perustuslainmukaisuutta kuuluisi muka vain eduskunnan puhemiehelle, vaikka

a) PL 29 § säätää perustuslain ehdottoman noudattamisvelvoitteen jokaiselle kansanedustajalle henkilökohtaisesti

b) laillisuusvalvonta kuuluu myös Pöystille, oikeusministerille, oikeusministeriölle ja perustuslakivaliokunnalle

c) Henriksson itse aktiivisesti osallistui ennen äänestystä toteutettuun tahalliseen valtiosäännön vastaiseen lausumiseen ja oli vihreiden, RKP:n, SDP:n ja vasemmiston ryhmien kanssa perustuslakivaliokunnassa tahallaan laatimassa lausumia, joissa väitettiin jopa yksinkertaisen ääntenenemmistön muka riittävän ja ohittivat PL 73 §:n tahallaan laittoman epärehellisen äänestyksen tavoitteelliseksi järjestämiseksi.

Ano Turtiainen: Oikeusministeri Henriksson romuttaa Suomen perustuslain

TIEDOTE – Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle

Julkaisuvapaa

Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle jätti 29.6.2021 kirjallisen kysymyksen valtiosäännön rikkomisesta eduskunnan puhemiehelle ja hänen kauttaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Ministeri on 15.7.2021 on antanut siihen vastauksensa. Hän ei kuitenkaan vastaa kysymykseen vaan luistaa vastuusta vetoamalla siihen, että valtioneuvosto ei voi arvioida eduskunnan päätöksentekoa. Turtiaisen mielestä oikeusministerin tulisi ilman muuta ottaa kantaa asiaan, jota on valtioneuvoston suunnalta valmisteltu.

Tämä on erittäin tärkeä asia, mutta mikään taho ei halua siihen puuttua. Tulkitsen oikeusministerin vastausta niin, että hänen mielestään Suomi ei ole enää tasavalta, eikä Suomen perustuslakia tarvitse enää noudattaa. Oikeusministerin mukaan Suomen valtaoikeuksia voidaan siirtää Suomen ulkopuoliselle taholle ilman, että noudatetaan perustuslain 73 §:n vaikeutettua perustuslain säätämisjärjestystä. Oikeusministeri näyttää olevan sitä mieltä, että Suomelta ja suomalaisilta voidaan viedä perustuslaillinen toimivalta EU-sopimuksilla.

Turtiainen moittii, että Henriksson jättää vastaamatta kysymyksen oleellisimpiin osiin. Hän ilmoittaa vastauksessaan, että sopimuksilla voitaisiin ylittää Suomen perustuslaki, eikä hän kommentoi mitenkään PL 73 §:ssä säädettyä menettelyä, johon VKK:n kysymys pohjautuu. Valtiosäännön sisällöllinen muutos ei ole sopimuksenvarainen asia, eikä Suomessa voi olla laillisesti voimassa sopimusta, joka on ristiriidassa valtiosäännön kanssa (PL 94 § 3 mom). Turtiainen on vakavana:

Hallitus toimii erittäin ylimielisesti ja luulee, että se ei joudu mistään eikä koskaan vastuuseen. Suomen kansalaiset ovat nyt itsenäisen historiansa suurimman kysymyksen edessä. Sallimmeko vaivihkaa luovuttaa pois maamme itsenäisyyden ja antaa perustuslakimme räikeästi poljettavaksi, vai ryhdymmekö vihdoin taistelemaan niiden puolesta?

Liitteenä laajempi selvitys aiheesta, ja linkeissä kirjallinen kysymys sekä ministerin vastaus.

https://www.eduskunta.fi/…/Kysymys/Documents/KK_405+2021.pdf

https://www.eduskunta.fi/…/Kysym…/Documents/KKV_405+2021.pdf

Lisätiedot:

Ano Turtiainen (ano.turtiainen@eduskunta.fi, +358 9 432 3115)

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

James Hirvisaari (james.hirvisaari@eduskunta.fi, +358 9 432 4115)

Kansanedustajan avustaja, eduskuntaryhmän pääsihteeri

3. TULEN JOHTAMAAN VALTIOSÄÄNNÖN JA LAILLISUUSPERIAATTEEN PALAUTUSHANKETTA ELI LAILLISTA KANSANNOUSUA SUOMESSA

Olen aloittanut Suomessa perustamani Oikeusturvakeskus ry:n avulla valtiopetoshankkeen paljastamisen ja lopettamisen. Tulen johtamaan väkivallatonta kansannousua, jolla

1) Valtiosäännön mukainen vallankäyttö ja Suomen itsemääräämisoikeus palautetaan ja itsenäisyys turvataan.

2) Pöystin, Henrikssonin, Marinin, Tuppuraisen, Rinteen, Ohisalon, Niinistön, poliisin, EU-viranomaisten ja 31.5-29.6.2021 tutkintapyynnöissä luetteloitujen henkilöiden toiminta todetaan vallankaappaukseksi, valtiosäännön ja laillisuusperiaatteen rikkomiseksi, myös valtiopetostoiminnaksi ja ministerivastuuasiaksi

3) Pyrin siihen, että valtaoikeuksia laittomasti ulkomaisille toimille PL 73 §:n säätämää menettelyä noudattamatta siirtäneet (Pöysti, Henriksson, Marin, Tuppurainen, Rinne, Ohisalo, Niinistö ym.) tuomitaan valtakunnanoikeudessa.

  1. Tulen keräämään henkilöitä massiivisiin mielenosoituksiin.

Tavoitteenani on

1) Löytää ja nimetä jokaiselle suuremmalle paikkakunnalle ja mahdollisimman monelle muullekin paikkakunnalle yhteyshenkilö, joka kokoaa paikkakunnittain mahdollisimman paljon väkeä tulossa oleviin mielenosoituksiin.

2) Järjestää ensin 10.000 henkilön mielenosoitus, sitten 50.000, sitten 100.000 henkilön mielenosoitus.

3) Toteuttaa kansannousu, jolla tekeillä oleva valtiopetoshanke lopetetaan ja valta otetaan takaisin itsenäiselle Suomelle

4) Kaikki EU-liitoksen, euroon siirtymisen ja elvytysäänestyksen päätökset, perustuslakivaliokunnan, OM:n, Pöystin, Marinin, Henrikssonin, Tuppuraisen, Rinteen, Ohisalon, Niinistön, Lipposen, Ahon ym. sopimiset, lausumat, suulliset vallansiirrot ja Pöystin "laillisuusvalvonta" (=valehtelu rikollisen toiminnan peittelemiseksi) todetaan valtiosäännön vastaisiksi ja laittomaksi valtiosääntömme kumoamishankkeeksi.

  1. Pöystin ja ministerien syyttäminen ja tuomitseminen valtakunnanoikeudessa toteutetaan kansanvallan periaatteiden mukaisesti pakottamalla kansalaisaktivistitoiminnalla kansanedustajat löytämään keskuudestaan 10 kansanedustajaa syytteiden nostamiseksi valtakunnanoikeudessa ja valtiopetoshankkeen tuomioiden toteuttamiseksi.

HERÄTYS JA HÄLYTYS SUOMALAISET!

Jos haluatte, että meillä on jatkossa itsenäinen maamme ja että omat lakimme palautetaan, jokaisen velvollisuus on toimia.

Valtiojohdon ja EU-virkamiesten toteuttama häikäilemätön vallankaappaus ei ole lopetettavissa millään muulla kuin taisteluun ryhtymällä ja nyt on sen taistelun aika!

Tätä taistelua itsenäisyydestämme globalisteja, salaista valtiosäännön kumoamishanketta ja EU-liittovaltiota vastaan ei voi voittaa kirjoittamalla ja puhumalla. Se voidaan voittaa vain masinoimalla koko Suomi kaduille massiivisiin mielenosoituksiin, jolla kansan valta, tahtotila ja voima valtiojohdolle näytetään.

Ulkomailla mielenosoituksiin globalisteja vastaan osallistuu jo miljoonia ihmisiä. Nykyinen valtiojohto estää systemaattisesti uutisointia ulkomaisista kansannousuista. Minä organisoin nyt vastaavia mielenosoituksia Suomeen nykyistä mielivaltaista, laillisuudesta irtautunutta valtiojohtoa ja EU-mafiaa vastaan.

Kehotan jakamallani tiedottamisella julkisesti mahdollisimman monia ilmoittautumaan yhteyshenkilöiksi, jotka kokoavat mielenosoittajia paikkakunnittain osallistumaan massiivisiin mielenosoituksiin eli osallistumaan johtamaani aitoon kansannousuun, joka tarvitaan valtiosäännön ja laillisuusperiaatteen palauttamiseksi kansanvallan varastaneelta valtiojohdolta ja itsenäisyyden turvaamiseksi.

Tulen tänään aloittamaan kansan kokoamisen taakseni mielenosoituksiin toteamalla julkisessa kehotuksessani mm. seuraavaa:

Lähettäkää minulle viesti osoitteeseen info@oikeusturvakeskus.net ja tarjoutukaa yhteyshenkilöiksi ja tarjotkaa apuanne! Nyt on toimimisen aika, jos ette halua, että itsenäinen valtio Suomi häviää maailmankartalta ja liitetään alisteiseksi osaksi mätää EU-liittovaltiota. Iso-Britannia älysi jo lähteä (Brexit). Sama tulee tehdä mahdollisimman nopeasti Suomessa, jotta Suomi välttyy täydelliseltä tuhoamiselta. FIXIT-teemaisia mielenosoituksia järjestetään useita Suomessa ja Oikeusturvakeskus ja minä tulemme olemaan näkyvästi niissä mukana.

Julistan aseettoman sodan virkamafiaa ja valtiojohdon vallankaappaushanketta vastaan. FIXIT! Seuratkaa esimerkkiäni ja taistelkaa suomalaiset!


Jaana Kavonius

Lakimies, OTK (eläkkeellä)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On itsenäistymistaistelun aika

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/paavovayrynen/on-itsenaistymistaistelun-aika/


Halla-aho SuomiAreenassa: Meneillään olevassa kulttuurivallankumouksessa sallittuja ajatuksia yhä vähemmän

https://oikeamedia.com/o1-162700

"Nykyisen kulttuurivallankumouksen heijastumia ovat Elokapina, Black Lives Matter, sukupuoliaktivismi ja intersektionaalinen feminismi"


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti