maanantai 5. heinäkuuta 2021

LA 03.07.2021 Yksipuolinen ratkaisu

 


Oulun käräjäoikeus


Olen esittänyt ulosottoviranomaisille/Suomen valtiolle seuraavan laskun


Lasku ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


Todistan, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on aikaansaatu rikollisesti ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen joutunut olemaan virheellisen ja rikoksilla aikaansaadun ulosoton kohteena jo 26 vuotta.

Oulun käräjäoikeuden on käsiteltävä tämä asia, koska se on riita-asia, mikä on samalla myös rikosasia.

Haaste on kaksiosainen. Ensin käsitellään lasku ulosottoviranomaisille. Siinä todistan, etä kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatava on saatu aikaan rikoksilla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.

SU 05.04.2021 Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Koska ulosottolaitos/Suomen valtio ei ole esittänyt vastalauseita määräaikaan mennessä esittämääni laskuun, niin pyydän Oulun käräjäoikeutta antamaan yksipuolisen ratkaisun asiassa ja määräämään ulosottoviranomaiset/Suomen valtion maksamaan esittämäni laskun tililleni ilman aiheetonta viitytystä.

Muilta osin haasteeni voidaan jättää käsittelemättä eli käytännössä haasteen toinen osa. Käsitellään vain lasku ulosottoviranomaisille/Suomen valtiolle ja siihen pyydän Oulun käräjäoikeuden yksipuolisen ratkaisun asiassa. Päivämäärään tulee muutos. Vanha päivämäärä 22.03.2021 saakka. Uusi päivämäärä on 05.07.2021 saakka.


Kalajoki 05.07.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti