tiistai 13. lokakuuta 2020

KE 14.10.2020 Oikeusvaltio Suomi

 

Oikeusvaltio

Asiani käsittely on kestänyt Suomen oikeusjärjestelmässä jo 25,5 vuotta. Se on ollut vireilla keskeytyksettä koko ajan. Rikokset eivät tästä syystä ole vanhentuneet ja lisäksi ulosotto pitää rikokset avoimena kuten myös valtiopetos. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Suomessa on kuitenkin oikeutta niin vähän, ettei sitä riitä kaikille.

                                                         Oikeuskansleri Tuomas Pöysti
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Erkki Aho

Euroopan ihmisoikeussopimus

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


SU 11.10.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti - KIIREELLINEN ASIA

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/su-11102020-oikeuskansleri-tuomas.html


TO 08.10.2020 Jos yhteiskunta ei voi taata kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa, niin kansalaisilla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/to-08102020-jos-yhteiskunta-ei-voi.html


SU 04.10.2020 Rikosilmoitus keskusrikospoliisille / sovintoesitys Suomen valtiolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/su-04102020-rikosilmoitus.html


TO 01.10.2020 Oulun poliisipäällikkö, oulun käräjäoikeuden laamanni , keskusrikospoliisi tutkintaa varten

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/to-01102020-oulun-poliisipaallikko.html


MA 28.09.2020 Arvoisa Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson , tiedoksi valtioneuvostolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/ma-28092020-arvoisa-oikeusministeri.html


LA 26.09.2020 Oikeudenkäyntiväittämä syyttäjän puolueellisuudesta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-26092020-esteellisyysvaittama.html


TO 24.09.2020 Vaadin sopimusratkaisua kidutukseni lopettamiseen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/vaadin-sopimusratkaisua-kidutukseni.html


TI 22.09.2020 Suomi on oikeusvaltion irvikuva. Irvikuva on jäljitelmä tai kuvaus joka tekee pilkkaa esikuvalleen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/suomi-on-oikeusvaltion-irvikuva.html


LA 19.09.2020 Super-Eki Kalajoelta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-19092020-super-eki-kalajoelta.html


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --  


Oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille


Minulla on oikeus tietää miten rikostutkinnat aluesyyttäjä Juha Karikosken toiminnasta etenevät ja kuka on tutkinnanjohtaja?

Minulla on oikeus tietää miten rikostutkinnat käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta etenevät ja kuka on tutkinnanjohtajana?

Minä katson, että kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat poliisien, syyttäjien, eri oikeusasteiden tuomareiden sekä laillisuusvalvojien päätökset koko 25,5 vuoden ajalta ovat virkarikoksia. Mikään niistä ei ole vanhentunut, koska asiat ovat koko ajan olleet keskeytyksettä vireillä ja lisäksi ulosotto on voimassa. Myös valtiopetos pitää rikokset avoimena. Katson , että myös vastuuministereitä ja kansanedustajia on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta, koska he eivät ole reagoineet asioihin.

Tästä löytyy todistusaineisto asioille. Sähköpostitse en voi lähettää kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, johon on kopioitu tärkeät todistusaineistot. Kirja on myynnissä Kalajoen kirjakaupassa.

Oikeusvaltio Suomi

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/ke-14102020-oikeusvaltio-suomi.html

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangastusta sekä aiheutettujen vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten korvaamista korkoineen.

Kalajoki 14.10.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9

85100 Kalajoki

kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti