tiistai 20. lokakuuta 2020

KE 21.10.2020 Väärin tehty rikostutkinta ei voi olla syytteen pohjana eikä asiaa voi käsitellä toverituomioistuimessa

 


Oikeuskanslerille, Valtakunnansyyttäjälle, keskusrikospoliisille ja oikeusministerille sekä vastapuolen asianajajalle ja Oulun käräjäoikeuden tuomarille

Oulun poliisin asiakirjayksikkö on eilen 20.10.2020 ilmoittanut minulle, että syytteen/haastehakemuksen R19/5804 pohjana oleva ”asiakirja ei koske Teidän asiaanne”. Olen pyytänyt Oulun poliisin asiakirjayksikköä siitä huomimatta lähettämään minulle ne asiakirjat, jotka ovat syytteen pohjaksi ilmoitettu. Minulla on oikeus ne saada. Katson, että aluesyyttäjä on toiminut huolimattomasti ja puolueellisesti. Aluesyyttäjä on ilmoittanut minulle kirjallisesti jo aikaisemmin, ettei syytettä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta nosteta. Tämä merkitsee minun oikeustajuni mukaan sitä, että käräjätuomari on tehnyt perättömän ilmiannon. Miksi syytettä käräjätuomaria vastaan tästä asiasta ei ole nostettu?

Olen aivan varma ja pystyn sen todistamaan, että rikostutkinta on tehty vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia. ”Kuulustelussa” en ole saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajiani ole kuultu. Lisäksi tutkinnanjohtajana on esteellinen henkilö. Rikostutkinta on tehty puolueellisesti.Rikostutkinnassa ei ole huomitu loppulausuntojani eikä myöskään poliisille lähettämääni todistusaineistoa eikä sitä todistusaineistoa, mikä on Ylivieskan käräjäoikeudessa säilytettävänä vuoteen 2021. Minua ei ole edes kuulustelut asian johdosta asian mukaisesti. Rikostutkinta olisi pitänyt aloittaa haastehakemuksesta ja sen täydennyksestä. Rikollista rikostutkintaa ei voi käyttää syytteen perustana. Olen todistanut asian vastineessani ja kiistän jyrkästi kunnianloukkauksen. Kaikki mitä olen kirjoittanut on totta ja olen sen todistanut vastineessani. Vaadin, että asiassa suoritetaan esteetön rikostutkinta yhteiskunnan varojen säästämiseksi ja oikeusvarmuuden saamiseksi. Uusi rikostutkinta tarvitaan asian yhteiskunnallisen suuren merkityksen takia. Asian uusi esteetön rikostutkinta voidaan aloittaa tekemäni vastineen perusteella välittömästi ja ilman aiheetonta viivytystä

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html

Minä katson, että Oulun käräjäoikeus ei ole asian R20/2978 oikea käsittelypaikka, koska rikosilmoituksen tekijä on Oulun käräjäoikeuden tuomari. Minun oikeustajuni mukaan ”toverituomioistuin” ei sovi oikeusvaltion kuvaan.

Jos vastapuoli eli Suomen valtio, jota edustaa vastapuolenani oleva käräjäoikeuden tuomari, haluaa sopia asian niin se on mahdollista. Sopimuksen edellytyksenä on se, että Suomen valtio sitoutuu maksamaan minulle vahingonkorvaukset taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä ja kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat eri oikeusasteiden tuomiot puretaan. Vastapuolen on otettava yhteyttää oikeusministeriin joka voi ratkaista asian vahingonkorvausten osalta ja korkeimpaan oikeuteen, joka voi antaa asiassa ennakkopäätöksen.

Ilmoitan Oulun käräjäoikeudelle, että jos minä, Erkki Aho, ja Suomen valtio pääsevät tässä asiassa sopimukseen ennen tätä oikeudenkäyntiä 27.11.2020, niin vedän Oulun käräjäoikeuden käsittelystä pois asian Erkki Aho vastaan poliisi Tiina Sarparanta.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

kirjaamo@okv.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, oulu.ko@oikeus.fi, pasi@pasihagman.fi


____________________________________________

Syyttäjälaitos lähetti minulle ne asiakirjat jotka on syytteen pohjana. Näin yritetään peitellä syyttäjän mokaa. Minä olen tilannut asiakirjat Oulun poliisilta kuten haastehakemuksessa ohjeistettiin. Oulun poliisi ilmoitti, että asiakirja ei ole Teidän asianne, mikä on syytteen pohjana. Minä tulkitsin että syyte on tehty väärän asiakirjan perusteella.

Syyttäjälaitoksen lähettämistä asiakirjoista selviää, että sieltä puuttuu kaikki loppulausuntoni. Lisäksi sieltä puuttuu kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, mikä todistaa lähes kaikk rikokset mitkä on tehty PR-talojen konkurssivyyhdessä. Lisäksi sieltä puuttu 48 pantatut kiinnitykset mitkä salattiin kaupanteoss ja ne todistavat törkeän petoksen kaupanteossa. Lisäksi sieltä puuttu Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 säilytettäväksi määrätty todistusaineisto, mikä sisältää salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopion, mikä todistaa valtiopetoksen. Lisäksi valtiopetoksen todistusaineistona tuossa aineistossa oli kirjat Pankkikriisin peitellyt paperit, Salainen pankkituki ja Laman ja Rahan pelurit. Lisäksi siellä oli kaikki väärät oikeudenpäätökset, joissa syyttäjänä on toiminut esteellinen syyttäjä ja joissa rikostutkinta on tehty päin mäntyä. Asiakirjoista puuttuu asianajaja Asko Keräsen tunnustus sekä varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti