keskiviikko 7. lokakuuta 2020

TO 08.10.2020 Jos yhteiskunta ei voi taata kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa, niin kansalaisilla on oikeus ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

 

Suomessa maan asioiden hoitamisesta vastaa tällä hetkellä maan hallitus eli nykyisin Sanna Marinin hallitus

ja sen oikeusmisteri Anna-Maja Henriksson
ja sisäministeri Maria Ohisalo.

He eivät kuitenkaan ole rytyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin Suomen valtion rikollisen toiminnan lopettamiseksi ja kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteuttamiseksi. Minulla on yli 25 vuoden kokemus asioista ja voin vakuuttaa, että Suomen valtion virkamiesdiktatuuri on niin vahva ettei se muutu ilman korkean tason poliittisia ruumiita.

1990-luvun lama Suomessa oli kototekoinen ja johtui Suomen poliittisten johtajien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Vakaan markan politiikka kirjattiin Harri Holkerin ja Esko Ahon hallitusohjelmiin. Tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa rikollisille syytesuoja ns. Koiviston konklaavissa 6.5.1992.


Vakaan markan politiikka


Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.

Esko Aho

Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Erkki Liikanen

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen

Tarja Halonen

Asiapaperit salaisiksi

Presidentti Mauno Koiviston presidentin linnassa 6.5.1992 järjestetyn ”tuomarineuvoston” asiakirjat on määrätty salaisiksi Koiviston pyynnöstä ja tasavallan presidentti Tarja Halosen määräyksestä.
- Selvästihän Koivisto halusi vaikuttaa siihen, että oikeuslaitos ei tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja, muistaa professori Jukka Kekkonen vuosikymmen takaisen keskustelutilaisuuden ilmapiiristä.
Myös professori Heikki Ylikankaan mukaan Linnan tilaisuuden tarkoituksena oli koolle kutsuttujen arvovallalla painostaa Korkein Oikeus tekemään Koivistolle mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa. Koiviston palaverissa linjattiin pankkikriisiin liittyvä oikeuskäytäntö pankkeja suosivaksi ja velallisia tainnuttavaksi. Terveetkin pienyritykset olivat pankeille lainsuojatonta riistaa. Luotot pantiin kerralla maksuun, vakuudet rosvottiin laillisesti pankeille, jotka realisoivat ne päivän hintaan ja kirjasivat voitot hyväkseen.
Jos Koiviston seminaari kestäisi päivänvalon niin miksi asiakirjat on pitänyt julistaa salaisiksi.

Salaiseksi julistettu SSP-Sopimus

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja kauppa- ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Valtionvarainministeri Iiro Viinanen
Sisäministeri Mauri Pekkarinen

Pankit puhdistivat mahdolliset ja epävarmat saatavansa pankkituen avulla ja samalla poistettiin markkinoilta 60 000 elinkelpoista yritystä, jotka olisi voitu pelastaa kohdistamalla pankkituki suoraan yrityksille. Samalla aiheutettiin puolen miljoonan työttömän armada Suomeen. Suomen valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yrittäjä. Siksi terveitäkin yrityksiä kaadettiin surutta. Konkursseissa kärsivät eniten yritysten omistajat, joilta katosi tällä tavalla heidän elämäntyönsä, ihmisarvonsa ja omaisuutensa. Luonnollisesti menettelystä kärsivät heidän läheisensä, sukulaisensa, tuttavansa, takaajansa, yrityksen työntekijät, toiset yritykset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit sekä kunnat, jotka menettivät verotuloja. Kerrannaisvaikutukset olivat valtavat.


Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.

                       

Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria

Suvi-Anne Siimes

Jälkien peittely

Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1992 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Lisää asioista näissä kirjoissasekä Isänmaan Ryöstäjät kirjassa

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

https://www.youtube.com/watch?v=DppWToBD2Os&t=45s


Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s

Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/

Uskon, että Jorma Jaakkolan kotisvut saadaan nostettua ylös tämän viikon aikana. Jorma Jaakkolan kotivust ovat kekseinen todistusainesto valtiopetoksessa.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s


Arsenal-kauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=88s


Velallisten Tyki Ry tekee lujasti töitä palauttaakseen Suomen takaisin oikeusvaltioksi

https://www.velallistentuki.fi/


VELALLISTEN TUKI RY

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

velallistentuki.fi

Liisa Mariapori, puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi


Sari Laine, sihteeri

msh.laine@gmail.com


EUROOPPA-NEUVOSTO

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

BELGIA


Viite: SEUT – Sopimus Euroopan unionin toiminnasta


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPPA-NEUVOSTOLLE VELVOITTAMAAN SUOMEN VALTIOTA TOIMIMAAN OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN MUKAISESTI

Lataa tästä tulostettava kirje

Download here the English version


Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa, mutta se itse rikkoo räikeästi EU:n oikeusvaltioperiaatetta, on rikkonut jo 25 vuotta ilman, että Eurooppa-neuvosto on näihin SEUT:n vastaisiin rikkomuksiin Suomen kohdalla millään tavalla puuttunut.

Oikeusvaltioperiaate koskee instituutioita, oikeuslaitoksia, yliopistoja, tieteellistä tutkimusta, kansalaisten sananvapautta, median riippumattomuutta, lehdistövapautta sensuurista ilman valtion ja esivallan painostamista, opposition aseman turvaamista ja ihmisarvon kunnioittamista.

Mikään näistä oikeusvaltioperiaatteista ei toteudu Suomessa, ei siitäkään

huolimatta, että EU:ssa on säännökset korruptiosta, rangaistuksista ja väärin käytettyjen varojen takaisin perinnästä. Artiklat löytyvät unionin toimintaa koskevasta SEUT-sopimuksesta ja sanktiot tulevat normaalin rikkomusprosessin kautta, mutta ensin nämä rikkomukset on saatettava Eurooppa-neuvoston tietoisuuteen.

Suomi rikkoo räikeästi lähes kaikkia SEUT:n määräyksiä, EIS:ssä mainittuja ihmisoikeuksia, etenkin yhdenvertaisuusperiaatetta ja omaisuuden suojaa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan samat kansanedustajat, jotka säätävät lakeja, tutkivat myös lakien perustuslainmukaisuuden ja kun kansanedustajat itse saavat päättää siitä, ovatko säädetyt lait ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa, niin ristiriitaisuutta ei havaita tai se jätetään tahallaan huomioon ottamatta. Suomessa eivät siten ihmisoikeudet toteudu, kansaan kohdistuvat vain velvollisuudet, oikeudet eivät ollenkaan.


1. Suomi ei ole oikeusvaltio

Presidentti Mauno Koivisto määräsi 6.5.1992, että instituutiot eivät saa

oikeuslaitoksissamme hävitä ja näin suomalaiset eivät ole eri oikeusasteissa saaneet oikeutta tuon päivämäärän jälkeen. Suomessa vallitsee siis vahvemman oikeus ja poliittinen korruptio. Suomen omat poliitikot pääministeriä myöten ovat hyvin tietoisia näistä asioista, mutta eivät suostu korjaamaan, muuttamaan eikä tekemään Suomesta oikeusvaltiota kumoamalla presidentti Mauno Koiviston määräyksen ja siirtymällä Montesquiren vallan kolmijako-oppiin ja sen valvontaan, joka on välttämätöntä, koska laillisuusvalvonta ei Suomessa toimi.


2. Suomi ja pankit ajaneet 65 000 yritystä laittomasti konkurssiin ja

yrittäjät elinikäiseen velkavankeuteen Valtioneuvosto ja pankit tekivät 22.10.1993 keskenään sopimuksen, jonka mukaan pankit saivat yksipuolisesti sanoa irti 65 000 yrittäjän lainat ja näin ajaa yritykset

konkurssiin. Tämä oli noin 23 prosenttia Suomen koko yrityskannasta ja näin Suomeen tuli kerralla 500 000 työtöntä, joista noin 300 000 on työttömänä edelleen.

Yrittäjien omaisuudet myytiin alihintaan pakkohuutokaupoilla ja näissä

pakkohuutokaupoissa olivat hyvin usein ostajina pankit, jotka myivät

pakkohuutokaupan jälkeen omaisuudet huomattavilla voitoilla eteenpäin. 65 000 yrittäjälle ja heidän takaajilleen jäivät velat, näitä velkoja peritään osittain edelleen. Velkojan epärehellisyys poistettiin lainsäädännöstä ja velallisista tehtiin ikuisuusvelallisia laittomasti.


3. Eläkeläisten toimeentulo pudotettu puoleen, elävät niukalla ruoalla, ilman välttämättömiä lääkkeittä, heitteille jätettyinä. Vastoin palkansaajien sovittuja eläkesopimuksia määräsi pääministeri Paavo Lipposen hallitus vuonna 1995, että eläkkeet sidotaan taitettuun indeksiin palkkaindeksin sijasta ja pääministeri Juha Sipilän hallitus määräsi 1.1.2017, että

eläkkeihin ei tehdä enää lainkaan indeksitarkistuksia. Näin eläkkeiden määrä on vuodesta 1995 lähtien vähentynyt noin 50 prosentilla ja vähenee edelleen. Noin 500 000 eläkeläistä elää tämän vuoksi köyhyysloukussa, heidän rahat eivät enää riitä normaaliin ruokaan ja lääkkeisiin. Eläkeläisiä kuolee hoidon laiminlyömiseen johdosta, täysin heitteille jätettyinä ja he jäävät ilman lääkkeitä, koska heillä ei ole varaa lääkkeiden ostoon.


Eläkeläiset ovat eläkkeensä aikoinaan maksaneet, joten heidän kuuluisi saada 60 prosenttia palkastaan eläkettä, eläkkeet on sovittu sidottavaksi palkkaindeksiin, mikä tarkoittaa sitä, että eläkkeet nousevat samaa tahtia palkkojen kanssa, prosenttimääräisesti samoin vuosittaisten palkkojen kanssa.


4. Suomen perusturva liian matalalla

Suomen sosiaaliturva, työttömyysturva, perusturva ovat liian matalalla tasolla. Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa. Eläkeläisten lisäksi köyhyydessä elää 150 000 lasta, 440 000 ihmistä elää syvässä köyhyydessä ja suhteellisessa köyhyydessä 660 000 ihmistä. Ulosotossa on 580 000 henkilöä ja perintätoimistojen erityisperinnässä 400 000 henkilöä.

Suomessa yli 400 000 ihmistä syö mielialalääkkeitä. Suomalaisnuorista joka kolmas on joskus harkinnut vakavasti itsemurhaa, kaikista kansalaisista joka viides. Mieli ry:n kyselyn mukaan taloudellisen tilanteen ja masentuneisuuteen sekä itsetuhoajatusten välillä on yhteys: 27 prosenttia masentuneista ja 30 prosenttia vakavasti itsemurhaa harkinneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron taloudessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Suomea toistuvasti moittunut liian alhaisesta perusturvasta, Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin, tarvittavia korjauksia kansalaisten perusturvaan ei ole vieläkään tiedossa.


5. Suomi myynyt konkurssiin ajettujen yrittäjien 12 miljardin markan velat

600 miljoonalla markalla eli 5 prosentin kauppahinnalla Aktiv Hansalle ja C & AFinland Oy:lle Arsenal-kauppakirjalla päätti talouspoliittinen valiokunta myydä 57 000 yrittäjän 77 000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 5 prosentilla velkojen nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta itse velallisille mahdollisuutta maksaa velkojaan pois tällä 5 prosentin määrällä. Ostajina olivat Aktiv Hansa Oy ja C & A Finland Oy. Osaa näistä veloista peritään edelleen tilityksiä tekemättä ja

velkakirjoja esittämättä.

Velkojen myyntipäätöstä olivat tekemässä Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes, Erkki Tuomioja, Paavo Lipponen ja Eva Biaudet.

Presidentti Sauli Niinistö on 28.1.2013 CNN:n haastattelussa todennut: ”laman uhreja kohdeltiin epäreilusti” ja pääministeri Juha Sipilä on pyytänyt tapahtunuttaanteeksi, mutta mitään kompensaatiota näille velallisille asiassa ei ole tapahtunut. 65 000 yrittäjän omaisuudet vietiin ja näille yrittäjille jätettiin velat, jotka perintäyhtiöt kaksin-kolminkertaistivat korkeilla koroillaan ja viivästyskoroillaan ja korkeilla kuluillaan, näin nämä yrittäjät vangittiin elinikäiseen velkavankeuteen. Suomen

Valtioneuvosto eli silloinen hallitus ja pankit syyllistyivät velallisten ja heidän takaajiensa omaisuuden riistoon vastoin EIS:n omaisuudensuoja- ja

yhdenvertaisuusperiaatetta.


6. Suomalaiset yrittäjät ilman minkäänlaista oikeusturvaa, sosiaali- ja

työttömyysturvaa Palkansaajat ovat vuodesta 1954 lähtien olleet ylivertaisessa asemassa yrittäjiin nähden. Suomen Verohallinto ajaa käännetyn todistustaakan avulla vuosittain noin 3 000 yrittäjää konkurssiin mielivaltaisilla verotarkastuskertomuksillaan. Väitteellä yleissitovuudesta on kaikkiaan Suomessa kaadettu noin 500 000 pienyritystä, kun

suuryritykset ovat neuvotelleet työntekijöiden palkkatasot ja tämän on väitetty sitovan myös pienyrityksiä, vaikka heitä ei koskaan ole edes neuvotteluihin mukaan hyväksytty, eivätkä ole päätöksentekoon osallistuneet. Kun pienyrittäjä ei ole pystynyt suuryritysten sopimia palkkoja maksamaan, on siitä seurauksena ollut pienyrityksen konkurssiin ajaminen ja lopettaminen. Yrittäjillä ei Suomessa ole mitään oikeusturvaa, joten tässä tilanteessa yrittäjät jäävät vaille mitään sosiaali- ja työttömyysturvaa ja putoavat automaattisesti köyhyysloukkuun.


7. Oikeudenkäyntikulut paisuneet liian suuriksi, maallikolla ei enää

mahdollisuutta edustaa itseään oikeudessa Pelkästään juristeille annettiin vuonna 2002 oikeus ajaa juttuja käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Aikaisemmin asiamiehinä voivat

oikeuslaitoksissa toimia myös maallikot ja muut asiantuntijat. Tämä on johtanut siihen, että oikeudenkäyntikulut muodostuvat niin suuriksi, ettei kenelläkään tahdo olla enää varaa hakea, eikä siten saada oikeutta. Tämä on johtanut myös siihen, että oikeuslaitoksemme ovat kokonaisuudessaan korruptoituneet, niissä ei oikeutta jaeta. Oikeudenkäyntikulut ovat paisuneet niin suuriksi, että oikeuteen asioita ei enää uskalleta viedäkään.


8. Summaariset velkomustuomiot, ilman saamistodisteita velkojen laillisuudesta

Suomessa annetaan tänäkin vuonna noin 450 000 yksipuolista tuomiota

summaarisissa menettelyissä, mikä tarkoittaa sitä, että kantaja voi tehdä

käräjäoikeudelle haastehakemuksen sähköisesti, näiden haastehakemuksien liitteeksi ei vaadita saamistodistetta, velkakirjaa tai laskua, josta todellisen saamisen peruste olisi selvitettävissä.

Käräjäoikeudet tekevät päätökset velan olemassaoloa tai vanhentumista tutkimattaja yksipuoliset tuomiot ovat heti täytäntöön pantavissa, eikä niistä saa valittaa.

Käytännössä siis käräjäoikeudet toimivat EIS:n omaisuudensuojan ja

yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, ovat toimineet vuodesta 1991 lähtien ilman,että laillisuusvalvonta tai mikään muukaan taho olisi asiaan puuttunut. Suomessa oikeuslaitos polkee siten suomalaisten ihmisoikeuksia.

Edellä oleviin viitaten Velallisten Tuki ry pyytää Eurooppa-neuvostoa ryhtymään kiireellisiin toimiin velvoittaakseen Suomen valtiota toimimaan

oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.


Rovaniemellä 11. päivänä lokakuuta 2019


VELALLISTEN TUKI RY


Liisa Mariapori                           Sari Laine

Puheenjohtaja                            Sihteeri


Velallisten tuki ry

c/o Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi

Suomi


liisa.mariapori@velallistentuki.fi


SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019

IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA

Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:

Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.


Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.


Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.


Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.


Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.


Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.


Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.


Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.


Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.


Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).

Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:

  1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.

  2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.

  3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.

  4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.

  5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.

  6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla

  7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.

  8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.

  9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.

Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.

Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.

Ks. tarkemmin http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com


Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.


Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?

Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.

Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.


Liisa Mariapori

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi


Professori Jyrki Virolainen todistaa


Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/09/770-koiviston-konklaavi-1992-irvokas.html


Oikeusvaltio Suomi - horjuuko se?

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2011/05/433-oikeusvaltio-horjumassa.html


Mauno Koiviston anteeksiantamattomat virheet

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2009/03/koiviston-anteeksiantamattomat-virheet.html


Professori Erkki Aurejärvi todistaa


Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

https://www.youtube.com/watch?v=3JBvztl-9Gg


Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

https://www.youtube.com/watch?v=TJ325082v9k


Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

https://www.youtube.com/watch?v=yLOE2PCFnhM


Ylen arkisto todistaa


Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/03/pankkilaskun-maksajat


90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/19/90-luvun-lama-kaatoi-pankkeja-ja-ihmisia


Lama koetteli ihmisten oikeustajua

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/lama-koetteli-ihmisten-oikeustajua


Väärää politiikkaa

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/16/vaaraa-politiikkaa


Pankkivallan uho ja tuho

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/15/pankkivallan-uho-ja-tuho


Pankkikriisi ja asuntovelat

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/06/06/pankkikriisi-ja-asuntovelat


Pankit tilillä

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/08/pankit-tililla


Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/03/pankkilaskun-maksajat


Pankkikriisin pitkä varjo

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/07/pankkikriisin-pitka-varjo


Laman kuva: Lottovoittajan loppu

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/16/laman-kuva-lottovoittajan-loppu


Lisää rahaa Suomen rikkaille

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/08/31/lisaa-rahaa-suomen-rikkaille


Suomi ylös - palkat alas

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/04/02/suomi-ylos-palkat-alas


Lama ja oikeus

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/20/lama-ja-oikeus


Pankkiryöstö – tosi asiaa pankkikriisistä

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/17/pankkiryosto-tosi-asiaa-pankkikriisista


Pankkien uhrit

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/01/14/pankkien-uhrit


Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/07/25/mita-tulikaan-sanottua-politiikkaa-lama-ajan-suomessa


Veikko Saksi todistaa


Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

https://www.youtube.com/watch?v=-vziUPPE7p0&t=89s


Ns. pankkikriisin taustaa

https://www.youtube.com/watch?v=2rma5p5pqmY


Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

https://www.youtube.com/watch?v=I3LfLx2JNFg&t=244s


Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

https://www.youtube.com/watch?v=6vJ7ExHBeAM


Onko Suomi oikeusvaltio?

https://www.youtube.com/watch?v=8g7zJY2KJNU&t=118s


PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

https://www.youtube.com/watch?v=jAPipnu8rl8&t=150sHilkka Laikko todistaa


ELÄKELÄISTEN AHDINGOSTA - Liisa Mariapori & Hilkka Laikko keskustevat

https://www.youtube.com/watch?v=5Xwa9xeq6zM&t=149s


Ulosotossa on 600 000 kansalaista !!

https://www.youtube.com/watch?v=7EjKgjtgswo


Haastattelussa Hilkka Laikko - Velallisten kohtelu Suomessa laitonta

https://www.youtube.com/watch?v=p2TIfWwmcXc&t=137s


Hilkka Laikko Helsingissä 1.9.2020 "654 000 elää tässä maassa alle köyhyysrajan"

https://www.youtube.com/watch?v=P3r-trpPeXU


Perintätoimen laittomuudet

https://www.youtube.com/watch?v=vCdEJph4pzc&t=103s


ULOSOTON TULOSPALKKIO; valtiolle moninkertaiset menetykset !!

https://www.youtube.com/watch?v=Zel2VV4Ysso&t=230s


Sipilän hallituksen tilinpäätös

https://www.youtube.com/watch?v=TOUgyFABoBM&t=342s


Pyydän keskusrikospoliisia tutkimaan pääministeri Sanna Marinin, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Maria Ohisalon osallisuuden valtiopetokseen ja minun, Erkki Ahon, kidutusrikokseen.

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta. Oulun poliisi ei tutki eikä Oulun käräjäoikeus ota käsiteltäväkseen eikä Korkein oikeus pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Vahingonkorvausvaatimukseni on 164 miljoonaa euroa taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Vaadin ministereille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta osallisuudesta valtiopetokseen ja Erkki Ahon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan ja ennenkaikkea kidutusrikokseen.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti