tiistai 6. lokakuuta 2020

KE 07.10.2020 Suomi maailman neljän heikkoimman oikeusvaltion joukossa maailmassa.

 


Olen seurannut laillisuusvalvonnan toimintaa Suomessa n. 25 vuoden ajan. En ole saanut laillisuusvalvojilta yhtään ainoaa oikeaa päätöstä tuona aikana. Laillisuusvalvonta Suomessa on täysin kansalaisten edun vastaista toimintaa virkavastuulla ja veronmaksjajien rahoilla. Tämä on mahdollista sillä kansanedustajat siunaavat laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävän toiminnan yksimielisesti. Laillisuusvalvojat kirjoittavat vuosittain eduskunnalle ”satukertomukset” toiminnastaan. Sitä on kuuntelemassa eduskunnassa 4-6 kansanedustajaa. Näin hyyväksytään ”satukertomukset” eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnassa ne on läpihuutojuttu.

Laillisuusvalvonta on myös oikeusministeriön alaisuudessa toimiva organisaatio. Oikuusministeri ja oikeusministeriön kansliapäällikkö ovat vastuussa tällaisesta rikolliseksi epäiltävästä varainkäytöstä. Suomessa laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävää toimintaa valvoo kansanedustajat ja kansanedustajien toimintaa valvoo laillisuusvalvojat. Pukki on siis kaalimaan vartijana. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Viisainta olisi, että laillisuusvalvojat oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen johdolla jättäisivät eroanomuksensa.

Minulla on reilusti yli 25 vuoden kokemus hallinto-oikeuksien toiminnasta. En ole koko aikana saanyt yhtään oikeaa ja lakiin perustuvaa päätöstä hallinto-oikeuksista. Olen sanonutkin, että hallinto-oikeudet ovat yhtä tärkeitä kuin nunnan nännit ja paavin pallit. Hallinto-oikeuksien toiminta on kansan kusetusta verovaroilla ja virkavastuulla.

Viisainta olisi, että korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet jättäisivät korkeimman hallinto-oikeuden presidentin johdolla eronpyyntönsä sekä eri hallinto-oikeuksien tuomarit oman hallinto-oikeutensa yltuomarin johdolla jättäisivät eronpyyntönsä. Mielestäni tällä ratkaisulla kansalaisten oikeusturva paranisi huomattavasti.

Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Korkein oikeus ei ota purettavakseen alioikeuksen vääriä päätöksiä muuta kuin luvan perään ja silloin vain yksi kymmenestä hakemuksesta otetaan käsiteltäväksi ja vielä harvempi saa oikeutta. Korkein oikeus ei perustele virheellisiä päätöksiään. Menettely on siis perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaista.

Entinen Korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan “Taistelu oikeudesta” sivulla 15 näin:“Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Kemppinen tietää mistä kirjoittaa.

Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja “korkein oikeus” naureskelematta, ja varmasti joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa”, kirjoittaa Kemppinen.

Viisainta olisi jos korkein oikeus korkeimman oikeuden presidentin johdolla jättäisi eronpyyntönsä.

Oikeusministeriön alaisuudessa olevat ulosottomiehet saavat ns. tapporahaa eli provisiopalkkaa kun perivät rikollisesti aikaansaatuja ulosottosaatavia kansalaisilta ulosottokaaren vastaisesti. Ulosottokaaressa on selkeä määräys siitä ettei ulosottomiehellä saa olla omaa etua ulosotossa.

Myös valtionvarainministeriön alaisilla verotarkastajilla on provisiopalkka ja he tekevät tietoisesti virheellisiä arvioveropäätöksiä ja aiheuttavat yrityksille suuria vaikeuksia ja jopa konkursseja.

Valtion virkamiesten rikollisuus perustuu valtiopetokseen ja sen suojeluun. Rikollisille on annettu syytesuoja. Konkreettisena todisteena syyttäjä Heiskarin toiminta ja nykyisen Oulun poliisin toiminta. Valtiopetokseen sisältyy ns. Koiviston konklaavi 6.5.1992 , jossa pankeille annettiin susoituimmuusasema oikeuskäsittelyssä eli pankit voittavat aina ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja.

Valtiopetokseen kuuluu Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kanssa 22.10.1993 salaiseksi julistettu SSP-sopimus, josta minulla on kopio. Siinä määritellään lainvastainen toimialarationalisointi ja yritysten markkinoilta poistamisperiaatteet. Lisäksi valtiopetokseen kuuluu 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kauppa mikä tehtiin 31.3.2000 Suomen valtion puolesta toisen valtionvarainministerin allekirjoituksella vaikka Arsenal OY:llä oli oma toimiva johto ja toimitusjohtaja.

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

https://www.oikeusmurha.fi/jatketun-24-vuoden-oikeusmurhan-ja-kidutuksen-kohteena-yrittaja-erkki-aho/

Suomi on maailman neljän heikoimman oikeusvaltion joukossa yhdessä Kamerunin, Perun ja Indonesian kanssa, jos Tranparency Internationalin tutkimukseen on uskomista.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten on muissa maissa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Suomi on oikeusvaltion irvikuva. Irvikuva on jäljitelmä tai kuvaus joka tekee pilkkaa esikuvalleen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/suomi-on-oikeusvaltion-irvikuva.html

Professori Erkki Aurejärvi on oikeassa. Olin kerran uuntelemassa hänen luentoaan. Hänen mukaan osa tuomareista on hulluja. Kyllä Suomen kansan tulee nyt herätä. Suomi on palautettava oikeusvaltioksi.

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

https://www.youtube.com/watch?v=hKTQAYzH2VQ&t=169s

Suomessa on tehtävä oikeushallinnon uudistus. Nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta on lopetettava ja saatettava nykyiset laillisuusvalvojat vastuuseen rikolliseksi epäiltävästä toiminnastaan. Hallinto-oikeudet on lopetettava tarpeettomina ja korkein oikeus on lakkautettava. Korkeimman oikeuden tuomarit on saatettava vastuuseen epäillystä rikoksista toiminnassaan samoinkuin hallinto-oikeuksien tuomarit.

Syyttäjälaitos on Suomessa kansalaisille vaarallisempi kuin Helvetin Enkelit. Syyttäjälaitos on puhdistettava rikollisista ja saatettava vastuuseen teoistaan. Me tarvitsemme lakia kunnioittavan syyttäjälaitoksen. Nykyiset ja eläkkeellä olevat rikoksista kiinnijäävät syyttäjät on syytä saattaa oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen toimistaan. Syyttäjälaitos on oikeusjärjestelmämme synkintä osaa. Kansalaisten on syytä tiedostaa oikeusmafian toiminta ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin Suomen valtion palauttamiseksi oikeusvaltioiden joukkoon. Kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva on saatava takaisin.

Tässä on todistusaineisto vaatimuksilleni. Todistusaineistoni todistaa, että Suomen oikeusjärjestelmä on läpimätä. Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio, mikä selvittää valtopetoksen ja 1990-luvun laman asiat. Oikeusasteita tulee olla vain kolme: käräjä- ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuin. Hallinto-oikeudet, nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta ja korkein oikeus on lakkautettava.

Ylen ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki,

Tiedustelen Teiltä seuraavaa asiaa: Miksi Ylen ajankohtaistoimitus vaikenee yhdestä Suomen historian synkimmästä ajanjaksosta eli 1990-laman asioista eteenkin sen syistä ja seurauksista. 1990-luvun lama oli kototekoinen ja johtui Suomen johtavien poliitikoiden virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Sen johdosta markkinoilta poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja aiheutettiin työttömyys yli 500 000 ihmiselle. Yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja vuoden 1997 loppuun mennessä 11 500 yrittäjää päätti päivänsä oman käden kautta. PR-talojen konkurssivyyhti on yksi esimerkki rikollisesti markkinoilta poistetuista yrityksistä. Todistusaineisto asiassa on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa on saatavissa Kalajoen kirjakaupasta ja minulta. Kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa on kopioituna keskeinen todistusainesto. Lisäksi minulla on kopio salaiseksi julistettu SSP-sopimuksesta, mikä voidaan kopioita Ylen ajankohtaistoimituksen käyttöön. Pankit pelastettiin ja yrittäjät laitettiin kototekoisen laman maksumiehiksi ns. Koiviston konklaavin päätöksellä, mikä täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Rikosilmoitus keskusrikospoliisille / sovintoesitys Suomen valtiolle
Pyydän keskusrikospoliisia tutkimaan pääministeri Sanna Marinin, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Maria Ohisalon osallisuuden valtiopetokseen ja minun, Erkki Ahon, kidutusrikokseen.

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta. Oulun poliisi ei tutki eikä Oulun käräjäoikeus ota käsiteltäväkseen eikä Korkein oikeus pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Vahingonkorvausvaatimukseni on 164 miljoonaa euroa taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Vaadin ministereille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta osallisuudesta valtiopetokseen ja Erkki Ahon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan ja ennenkaikkea kidutusrikokseen.


Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s


Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/

Uskon, että Jorma Jaakkolan kotisvut saadaan nostettua ylös tämän viikon aikana. Jorma Jaakkolan kotivust ovat kekseinen todistusainesto valtiopetoksessa.


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s


Arsenal-kauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=88s


Asioista tarkemmin


Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/


Ministereiden osuus asioihin löytyy muun muassa googlesta hakusanoilla

Erkki Aho Sanna Marin

https://www.google.com/search?q=erkki+aho+sanna+marin&oq=erkki+aho+sanna+marin&aqs=chrome..69i57.7864j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Erkki Aho Anna-Maja Henriksson

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018A-Uu2x-fTOVeAzSfWz5dRHIVWg%3A1601771840986&ei=QBl5X-vXO-KrrgSBn7nIAw&q=erkki+aho+anna-maja+henriksson&oq=erkki+aho+anna-maja+henriksson&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoHCCMQsAMQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOgIIADoFCCEQoAE6BQgAEM0COgcIIRAKEKABOgQIIRAVUPwVWLV5YIGMAWgBcAB4AIAB1AGIAbcekgEGMS4yOS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjr996M2ZnsAhXilYsKHYFPDjkQ4dUDCA0


Erkki Aho Maria Ohisalo

https://www.google.com/search?q=erkki+aho+maria+ohisalo&oq=erkki+aho+maria+ohisalo&aqs=chrome..69i57.9543j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


PS. tilinnumero ja summa valtioneuvostolle ja keskusrikospoliisille lähetetyssä sähköpostiviestissä.


Olen kuitenkin valmis sopimaan asiat Suomen valtion kanssa, jos Suomen valtio lopettaa ulosottoni ja oikeustoimet minua vastaan sekä maksaa tilille FIXXXXXXXXXXXXXXXX kahden viikon kuluessa xx xxxxxxxxx euroa.


Kalajoella 07.10.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948


PS. Pyydän, että YLE:n ajankohtaistoimitus noudattaa journalistisia ohjeita. Valitettavasti Suomen johtavat tiedotusvälineet eivät noudata journalisitisia ohjeita kuten esimerkiksi Keskipohjanmaa-lehti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti