torstai 22. lokakuuta 2020

Rikostutkinnassa 23.10.2020 tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ja tutkija Pekka Niskakankaalle esittämäni asiat

 


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ja tutkija Pekka Niskakangas, tiedoksi ja toimenpiteitä varten aluesyyttäjä Juha Karikoski, valtakunnansyyttäjä ja keskusrikospoliisi


Sain haasteen käräjäoikeuteen tekemienne rikostutkinnoiksi merkittyjen asiakirjojen pohjalta. Minä huomasin, että haasteessa oli muutamia virheitä. Siksi tilasin Oulun poliisin asiakirjayksiköstä syytteen pohjana olleet asiakirjat. Oulun poliisin asiakirjayksikkö ilmoitti, ettei syytteen pohjana oleva asiakirja kuulu Teidän asiaanne. Syyte oli siis tehty väärän asiakirjan perusteella. Haasteessa oli vielä kaksi muutakin virhettä. Syyttäjälaitos lähetti sitten tiedon niistä asiakirjoista joilla syyte on laadittu. Pyydän korjaamaan rikostutkintaanne. Esitän tässä asiat, jotka olisin esittänyt kuulustelussa rikostutkinnassa, jos minua rikosesta epäiltyä olisi kuulusteltu.  Nyt ne on esitetty tässä:


Huomasin, että sieltä puuttui kaikki loppulausuntoni asiaan


Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


sekä kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja kopiot 48 miljoonan salaituista pantatuista kiinnityksistä, jotka olen Teille Mensonen ja Niskakangas toimittanut. Ne todistavat törkeän petoksen.


ja tämä aineisto


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html . Tämä aineisto sisältää salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopion sekä kirjat , jotka todistavat valtiopetoksen.


Rikostutkinta on tehty esitutkintalain ja poliislain vastaisesti.


Te valitsitte ensin syyllisen ja sitten ryhdyitte keksimään syitä asialle. Teidän olisi pitänyt toimia esitutkintalain mukaisesti eli selvittää mitä on tapahtunut ja kuulustella ensimmäisenä rikoksesta epäiltyä eli minua. Näinhän ei tapahtunut, vaan minulle kuulustelija soitti ja ilmoitti, että kuulustelu on silloin ja silloin ja kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Otin kuulustelutodistajan mukaan joka todistaa, että minä en saanut esittää mitään todistusainestoa eikä todistajiani kuultu. Tämä näkyi myös syyttäjälle lähetetyssä aineistossa. Ne puuttuivat sieltä kokonaan.


Minä olen halunnut oikeutta siihen, että kaikki minun ulosotossa olleet ja olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Koska poliisi on kieltäynyt koko 25 vuoden ajan tutkimasta asioista niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen siitä, että ne perivät sellaisia saatavia, jotka ovat syntyneet rikosten avulla. Kaikki tarvittavan todistusaineiston olin toimittanut Raahen käräjäoikeuteen. Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti ilmoitti minulle, että hän antaa asiassa päätöksen sinä ja sinä päivänä, niin minä sovin Raahen käräjäoikeuden kanssa, että minä tulen todistajan kanssa tarkistamaan, että kaikki todistusaineisto asiassa käräjäoikeudessa asian käsittelyn pohjana. Kun menin Raahen käräjäoikeuteen todistajan kanssa ja sain aineiston tarkistettavakseni, niin huomasin, että sähköpostitse lähettämäni aineisto oli väärin tulostettu eli linkit oli avaamatta ja se oli juuri se todistusaienisto, mikä todisti rikoset. Myös tämä aineisto puuttui käsittelystä


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Käräjäsihteeri kutusi käräjätuomarin paikalle jolle kerroin tilanteen. Käräjätuomari oli vaivautunut ja totesi ettei niillä ole mitään merkitystä miten asiakirja on tulostettu.

Käyttäydyin asiallisesti todistajani kanssa ja poistuimme Raahen poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta. Valitettavasti Raahen poliisiasemalle ei ollut poliiseja paikalla joten joutuimme palaamaan Kalajoella. Tein Kalajoelle tultuani rikosilmoituksen Oulun poliisille ja Hannu Mensonen määrättiin tutkinnanjohtajaksi.

Koska silloin katsoitte itsesi esteelliseksi niin olette varmaan sitä nytkin.

Minun todistajaani ei ole kuultu lainkaan. Miksi? Ehkä siksi että on helpompi saada rikostutkinta näyttämään siltä, että syyttomästä tulee syyllinen ja syyllisestä syytön. Tämä on poliisilain vastainen menettely.


Minulla on ehdottomasti oikeus saada asiani oikeuskäsittelyyn koska poliisi ei tutki, eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksi. Mikään rikos ei ole vanhenut, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan. Lisäksi ulosotto pitää vireillä asiat ja samoin valtiopetos, mitä osoittaa salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä on Teille ilmoitetusssa aineistossa keskeinen asia 4 kirjan ja loppulausunnoissani esittämieni videoiden ja aineiston kanssa.


Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön, koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohteluni täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosten tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa. He ovat toimineet esteellisen syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Avatkaa tämä allaoleva linkki, jossa on selostukset ja maininnat mistä löytyy todistusaineisto

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Seuraavassa linkissä on mm. Pentti Arhippaisen todistus siitä, että Kera Oy oli päättänyt poistaa PR-Teollisuus Oy:n markkinoila. Tämä todistaa törkeän peroksen,minkä poliisi on jättänyt tutkimatta.


Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html


Poliisi ei tutki asioitani eikä korkein oikeus pura vääriä alioikeuksien päätöksiä. Kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan Suomen valtion rikollisella toiminnalla. Minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin haastaaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, jotka on saatu aikaan rikoksilla ja ovat siten perintäkelvottomia.

Haastoin ulosottomiehen Raahen käräjäoikeuteen edellä esitetyillä perusteluilla ja todistusaineistoilla. Raahen käräjäoikeudessa asiaa määrättiin käsittelemään käräjätuomari Sarianna Ervasti. Hän ilmoitti minulle kirjallisesti milloin hän antaa päätöksen asiassa. Kun sain kirjallisen tiedon asiasta niin soitin Raahen käräjäoikeuteen ja pyysi saada nähtäväkseni kaiken sen aineiston minkä olin Raahen käräjäoikeuteen lähettänyt sähköpostitse ja minkä olin pyytänyt Ylivieskan käräjäoikeudesta siirtämään Raahen käräjäoikeuteen asian käsittelyä varten.

Minun oikeustajuni mukaan asia oli rikosasia ja minulla oli oikeus saada asiassa oikeudenmukainen oikeudenkäynti. En ollut tyytyväinen siihen, että käräjätuomari ilmoittaa milloin hän antaa asiassa päätöksen. Tämähän merkitsi sitä, että en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja käräjätuomari on päättänyt tehdä asiassa väärän päätöksen.

Sovin Raahen käräjäoikeuden kanssa, että tulen tarkistamaan toimittamani aineiston Raahen käräjäoikeuden kansliaan todistajan kanssa. Koska minulla ei enää ole omaa autoa niin pyysin naapuriani Ivan Georgievia lähtemään autollaan kanssani Raahen käräjäoikeuteen tarkistamaan asian käsittelyä varten toimittani aineiston.

Raahen käräjäoikeudessa käräjäsihteeri luovutti minulle aineiston tarkistettavaksi. Minä huomasin, että sähköpostitse lähettämästäni aineistosta linkit oli avamatta. Linkeissä oli asioiden todistusaineistot valokopioituna. Lisäksi aineistosta puuttui Ylivieskan käräjäoikeudesta pyytämäni aineisto eli tämä aineisto

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Kerroin asian käräjäsihteerille todistajani Ivan Georgievin todistaessa tapahtumaa. Käräjäsihteeri pyysi käräjätuomari Sarianna Ervastin paikalle, jolle kerroin samat asiat todistaja Ivan Gerogievin todistaessa tapahtumaa. Käräjätuomari Sarianna Ervasti totesi, ettei niillä ole mitään merkitystä miten asiakirjat on tulostettu. Hän oli erittäin vaivautunut asian johdosta ja antoi ymmärtää, ettei asiaan tule korjausta. Toimin asiassa erittäin rauhallisesti ja asiallisesti, vaikka tunteitani raastoi käräjätuomarin toiminta.

Poistuin Raahen käräjäoikeuden kansliasta tämän jälkeen todistajani Ivan Georgievin kanssa suoraan Raahen poliisiasemalle. Menimme tekemään rikosilmoitusta asiasta. Valitettavasti Raahen poliisiasemalla ei ollut yhtään poliisia paikalla. Siksi tulimme Kalajoelle. Minä tein rikosilmoituksen sähköpostitse Oulun poliisille asiasta. Oulun poliisi siirsi asian tutkimisen Raahen poliisille Hannu Mensoselle. Kävin Hannu Mensosen kanssa sähköpostivaihtoa asiasta ja totesin, että Hannu Mensonen on esteellinen käsittelmään asiaa, koska on jo aikaisemmin käsitellyt PR-talojen konkurssivyyhteä, johon asiani liittyy. Raahen poliisi Hannu Mensonen siirsi asian käsittelyn KRP:lle, jossa poliisi Erkki Rossi teki tutkimattajättämispäätöksen. Minä valitin asiasta valtakunnansyyttäjälle, jossa kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne teki syyttämättäjätämispäätöksen. Minä soitin kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteelle ja hän tunnusti puhelimessa, ettei hän ole perehtynyt niihin asiakirjoihin, joita oli tutkintapyynnössäni esittänyt, sillä hän oli tehnyt päätöksenä Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen ja Lapin poliisin laillisuusvalvojan lausuntojen perusteella. Minulle näitä lausuntoja ei ole toimitettu. Minä pyysin sisäministeri Maria Ohisalo puuttumaan poliisin toimintaan ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia puuttumaan kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen toimintaan. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Raahen käräjäoikeus eli käräjätuomari Sarianna Ervasti teki asiassa väärän päätöksen eikä antanut minulle oikeudnemukaista oikeudenkäynti, jotta olisin voinut todistaa, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatava oli saatu aikaan rikollisesti.

Tämän Raahen käräjäoikeuden eli käräjätuomari Sarianna Ervastin virheellisen toiminnan siunasi päätöksellään Rovaniemen hovioikeus.

Käräjätuomari Sarianna Ervasti teki minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Asiaa ryhtyi tutkimaan tutkinnanjohtajana Raahen poliisi Hannu Mensonen ja tutkijana Raahen poliisi Pekka Niskakangas. Oulun käräjäoikeus ilmoitti minulle, että minulle on hankittu asiassa asianajaja.

Silloin minä käännyin Euroopan Unioinin oikeuskomissaarin puoleen ja pyysin hänen apuaan asiassa. Kun en saanut apua niin tein oman päätökseni asiassa. Katsoin, että Suomessa en voi saada oikeutta, koska rikostutkinnan johtajana on esteellinen poliisi Hannu Mensonen enkä myöskään hyväksynyt minulle hyväksyttyä Oulunn käräjäoikeuden minulle hankkimaa asianajajaa. Minä ennakoin, että minusta syyttömästä ollaan tekemässä syyllistä asiassa kaikin mahdollisin keinoin. Minulle oli täysin selvää, että poliisi toimii esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Heillä ei ole ammattitaitoa eikä halua tutkia tällaista rikosta . Tämä asia on nyt toteutunut. Poliisi yrittää pelastaa käräjätuomarin rikolliseksi epäiltävän toiminnan paljastumisen. Hyvä-veli-verkosto toimii.

Minä anoin poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionin oikeuskomissaarilta sekä Bulgarian valtiolta. Minä lainasin rahaa jotta sain ostettua lento- ja junaliput ja matkustin Bulgariaan todistusaineisto mukanani.

Euroopan oikeuskomissaari teki päätöksen, että Suomi on turvallinen maa eikä myöntänyt poliittista turvapaikkaa. Bulgarian presidentti ei myöskään myöntänyt minulle poliittista turvapaikkaa. Siksi jouduin palaamaan takaisin Suomeen.


Tässä selostus asioista


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


KIIREELLINEN

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kiireellinen.html


Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kantelun-taydennys-jatutkintapyynto.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html


Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.html


SU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/08/su-04082019-suomi-ei-ole-oikeusvaltio.html


Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html


Arvoisa oikeusministeri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/arvoisa-oikeusministeri.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html

Kalajoella minulle soitti poliisi, joka kertoi, että minun pitää tulla kuulusteluun asian johdosta. Hän kertoi, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä ihmettelin hänelle, että miksi minun pitää tulla kuulusteluun, jos kaikki on tehty jo etukäteen valmiiksi. Menin kuulusteluun ja otin todistusaineiston mukaan ja myös kuulustelutodistajan. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa eikä todistajiani kuultu. En saanut pyynnöstäni huolimatta kuulustelupöytäkirjasta kopiota. Kuulustelukertomukseen kuitenkin kirjattiin, että saan tehdä loppulausunnot asiasta.


KE 21.10.2020 Väärin tehty rikostutkinta ei voi olla syytteen pohjana eikä asiaa voi käsitellä toverituomioistuimessa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/ke-21102020-vaarin-tehty-rikostutkinta.html


Tiedote - vapaa julkaistavaksi 19.10.2020

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html


Katson, että nämä asiat on nyt rikostutkinnassa esitetty tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle. Nyt he voivat katsoa miten he pelastavat oman nahkansa asiassa parhaiten ja he voivat toimia sen mukaan. Lähetän nämä samalla myös aluesyyttäjä Juha Karikoskelle, joka joutuu ottamaan ne huomioon uudessa syyteharkinnassaan. Minulla on kuitenkin sellainen epäilys, että syyttäjä asiassa tulee vaihtumaan, koska haasteessa on jo kolmen kardinaalivirheen lisäksi puutteena rikostutkinnassa esittämäni asiat sekä tutkinnanjohtajan ja tutkijan poisjättämät todistusaineistot ja todistajieni kuuleminen ja ennenkaikkea minun kuulustelu asian johdosta. Todistajiksi nimeämiäni henkilöitä on kuultava jo rikostutkinnassa.

1990-luvun lama Suomessa oli kototekoinen ja johtui Suomen johttavien poliitikkojen virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta.
1980-luvun talouspolitiikka oli laman eräs taustatekijä. 1980-luvulla Suomessa vallitsi voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Yksi syy nousukauden pitkittymiseen ja ylikuumenemiseen  oli ulkomaisen luotonhakemisen vapautuminen. Aiemmin luoton hakeminen ulkomailta oli luvanvaraista, mutta Suomen pankki vapautti luoton hakemisen1986 ja tämä johti laajamittaiseen yrityksien lainanhakuun ulkomailta. Ulkomainen lainaraha oli huomattavasti kotimaista rahaa halvempaa. Myös pankkien luotonanto yksityishenkilöille vapautui ja luottokanta kasvoi enimmillään yli 100% vuodessa. Edellä mainitut seikat johtivat kansantaloudessa olevan rahamäärän voimakkaaseen kasvuun, joka puolestaan nosti asuntojen ja liiketilojen hintoja voimakkaasti. Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, jonka aikana syntyi nopeasti velkarahoituksella suuria omaisuuksia. Termi kasinotalous kuvasi lainarahalla ja spekulatiivisella sijoittamisella rikastumista.

Hallitus sitoi markan Euroopan valuuttayksikköön ecuun korkealla kurssilla, eli noudatti vahvan markan politiikkaa. Kurssin tiedettiin heikentävän Suomen kilpailukykyä ja pahentavan työttömyyttä. Kilpailukykyä pyrittiin parantamaan tupo-sopimuksella, jolla olisi alennettu palkkoja. Devalvaatio-odotukset johtivat Suomen pankin valuuttapakoon, eli sijoittajat vaihtoivat markkoja ulkomaan valuuttaan. 14. marraskuuta 1991 Suomen Pankin valuuttavaranto oli ehtymäisillään ja se lopetti markkaa tukeneet ostot. Valtiovarainministeri Iiro Viinanen vakuutteli, ettei Suomi devalvoi, mutta valuuttapaon vuoksi jouduttiin pakkodevalvaatioon marraskuussa 1991 ja markka päästettiin kellumaan valuuttavarannon jälleen ehdyttyä 8. syyskuuta 1992.

Marraskuussa 1991 tehty suuri davalvaatio nosti ulkomaisia lainoja ottaneiden valuuttavelkoja. Ulkomaisissa valuutoissa otetut lainat eivät sopineet lainkaan yhteen devalvaation kanssa, minkä Kouri–Porter-malli  oli osoittanut jo vuonna1974. Suomessa jätettiin noudattamatta tätä mallia rahamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä. Valuuttalainojen määrä oli tosin vain 15% koko lainakannasta.

Laman seurauksena kulutus ja investoinnit putosivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen ja heikko taloustilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Työttömyys oli vuosina 1992–1997 yli 12 prosenttia, pahimpana vuonna 1994 kaikesta työvoimasta 17 prosenttia ja rakennusteollisuudessa lähes 37 prosenttia. Pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin muun muassa riskialttiiden operaatioiden ja yritysten kannattavuusvaikeuksien takia, ja seurauksena oli pankkikriisi.

Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti 
Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 48 000 elinkelpoista yritystä vuoden 1997 loppuu mennessä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 11500. Pankit pelastettiin. Voidaanko puhua kansanmurhasta?


Koiviston konklaavi on valtiopetos?

Tasavallan presidentti 
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti
Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori 
Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.

Iltalehdessä 15.8.2005 Postipankin ex-pääjohtaja 
Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä pankkikriisiin.
Soitin europarlamentaarikko 
Anneli Jäätteenmäelle ja kysyi ns. Koiviston konklaavista. Jäätteenmäki sanoi ettei hän ole juuri tuohon palaveriin osallistunut, mutta hän on osallistunut vastaaviin palavereihin. Tästä voidaan päätellä, että pankkikriisin ja suuren laman totuuden salaaminen on poliittisesti yhteisesti sovittu salaisuus. Mukana asioiden salaamisessa on kaikki poliittiset puolueet. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen valvonnan alaisuuteen. Tästä kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson.

Asiapaperit salaisiksi

Presidentti Mauno Koiviston presidentin linnassa 6.5.1992 järjestetyn ”tuomarineuvoston” asiakirjat on määrätty salaisiksi Koiviston pyynnöstä ja tasavallan presidentti 
Tarja Halosen määräyksestä.
- Selvästihän Koivisto halusi vaikuttaa siihen, että oikeuslaitos ei tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja, muistaa professori Jukka Kekkonen vuosikymmen takaisen keskustelutilaisuuden ilmapiiristä.
Myös professori 
Heikki Ylikankaan mukaan Linnan tilaisuuden tarkoituksena oli koolle kutsuttujen arvovallalla painostaa Korkein Oikeus tekemään Koivistolle mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa. Koiviston palaverissa linjattiin pankkikriisiin liittyvä oikeuskäytäntö pankkeja suosivaksi ja velallisia tainnuttavaksi. Terveetkin pienyritykset olivat pankeille lainsuojatonta riistaa. Luotot pantiin kerralla maksuun, vakuudet rosvottiin laillisesti pankeille, jotka realisoivat ne päivän hintaan ja kirjasivat voitot hyväkseen.
Jos Koiviston seminaari kestäisi päivänvalon niin miksi asiakirjat on pitänyt julistaa salaisiksi.


100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-Sopimus

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri 
Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja kauppa- ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja 
Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.

Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa.

Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa

KEP:n Säästöpankin johtaja 
Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.

MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja 
Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.

Jälkien peittely

Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri 
Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta. Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Johtopäätökset

Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.


Pankkikriisin hoitamisessa päätettiin pelastaa pankit ja yrittäjät laitettiin maksumiehiksi. Tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla 6.5.1992 ohjeistettiin oikeuslaitosa antamaan pankkeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Näin tasavallan presidentin johdolla tehtiin valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Ns. Koiviston konklaavin jatkona ja osana valtiopetosta on Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus, mikä solmittiin 22.10.1992 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


Kun analysoidaan miten pankki voi voittaa oikeudessa niin se edellyttää rikollista tai rikolliseksi epäiltävää toimintaa koko virkakoneistolta. Kun pankki johdolla kaadettiin yritys ja yrittäjästä tehtiin rikollinen, niin pankinjohtajalle piti saada syytesuoja. Se tapahtui niin, että kaadetusta yrityksestä tehtiin erityistilintarkastus, joka sopi oikeuslaitokselle. Näitä erityistilintarkastuksia suorittivat tietyt tilintarkastustoimistot. Vielä on epäselvää , että ohjeisitiko ja kouluttiko oikeusministeriö näitä tilintarkastustuomistoja tekemään kriteerit täyttävät erityistilintarkastukset. Syyttäjien ja poliisien sekä oikeuslaitoksen on täytynyt toimia rikollisesti. Tämä näkyy esimerkiksi PR-talojen konkurssivyyhdessä, jossa esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari on saanut toimia n. 20 vuotta esteellisenä syyttäjänä estämässä asiassani rikostutkinnat sekä käynnistämässä koko ajan uusia rikostutkintoja ja syytteitä väärien päätösten päälle..Tässä osa päätöksistä


Perustelu 1. Syyttäjän esteellisyys


Olen esittänyt kauppakirjat ( 3 kpl) korkeimmalle oikeudelle tekemässä tuomioiden purkuhakemuksessa, mikä on toimitettu haastehakemuksen mukana Oulun käräjäoikeudelle. Kauppakirjoista näkyy, että kaupanvahvistajana on toiminut tuleva syyttäjä Sulo Heiskari.


Lisäksi kauppasopimukset on esitetty kopioini kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmmaa sivuilla 277-285 kauppakirjat ( 3 kpl) Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välillä. Kauppakirjat todistavat, että väliaikaiset konkurssipesän hoitajat myivät konkurssisäännön vastaisesti kiinteää toisen omaisuutta omanaan. Kauppakirjoissa ei mainita mitään 48:n miljoonan pantatuista kiinnityksistä. Kaupoissa siis tehtiin torkeä petos. Myöhemmin ilmeni, että perustettava yritys oli markkinoilta poistettavien listalla joten myyjä tiesi myydessään, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta eli ajamaan konkurssiin. Teko on varmasti törkeä petos.


Kauppasopimukset löytyvät myös tästä linkistä

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


Kauppasopimuksissa on toiminut kaupanvahvistajana tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on myöhemmin toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäyneissä, joissa on käsitelty näitä sopimuksia oikeudessa. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä näissä oikeudnekäynneissä:


R98/503 Ylivieskan käräjäoikeus 01.06.1998 R98/71 144

R02/393 Ylivieskan kärjäoikeus 15.02.2002 RD01/361 10046

S01/320 Ylivieskan käräjäoikeus 30.01.2001 K00/1003 148

S00/1437 Ylivieskan käräjäoikeus 13.11.2000 K00/1003 1311

S01/447 Ylivieskan käräjäoikeus 28.02.2001 K001/1003 280

R98/692 Ylivieskan käräjäoikeus 26.08.1998 R98/90 224

R03/150 Ylivieskan käräjäoikeus 19.12.2002 R02/276 R1.OH.KP

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.05.1996 nro 860

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 03.01.1997 96/531

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.06.1996 nro 900

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.08.1998 nro 228

Ylivieskan käräjäoikeudenpäätös 19.09.2000 bro 1066

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 03.10.2000 nro 1050

Vaasan hovioikeuden tuomio 21.05.1999 nro 521

Vaasan hovioikeuden päätös 08.12.2000 nro 1376

Vaasan hovioikeuden päätös 07.05.2001 nro 545

Vaasan hovioikeuden päätös 13.01.2000 nro 39 R98/692

Vaasan hovioikeuden päätös 31.01.2000 nro 39

Korkeimman oikeuden päätös 11.01.2002 R2000/206 nro 0017

Korkeimman oikeuden päätös 24.01.2001 H2000/386 nro 0143

Korkeimman oikeuden päätös 20.09.2001 nro 1841

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2001/318 nro 1800

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/16 nro 1801

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/210 nro 1802

Korkeimman oikeuden päätös 28.06.2002 H2001/138 nro 1771

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.12.2004 3383 nro 17602/04


konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri


Lisäksi poliisi onorganisoitu tekemään ei rikosta päätöksiä ja laillisuusvalvojat ei anna aihetta päätöksiä.

Poliisi on jättänyt rikokset tutkimatta ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa tässä osa päätöksistä.


Raimo Ollila, Ylivieskan poliisi, jokainen tutkintapyyntö on jätetty tutkimatta. Tutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mm.

15.3.1997, täydennys 23.3.1997, päätös

26.06.1997 6870/5406/97

9.10.1997 6870/R/891/97, S10109/01,

13.08.2002 6870/S/10109/01,

13.08.2002 S/10456/02,

03.01.2002 R/1690/ Olli Sikala Haapajärven poliisi

Erkki Huhtakallio, Ylivieskan poliisi 3.8.1998 tehty tutkintapyyntö

Kaarlo Similä, Ylivieskan poliisipäällikkö, tutkintapyyntö 12.07.2002

lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle 25.2.2004

Tapio Mäkelä Oulun KRP, tutkintapyyntä 20.08.1997

10.1.1998

26.8.1998 2521/R/737/97, kirje 30.3.200,

varatuomari Jorma Herttuaisen tekemä tutkintapyyntö 22.5.1998, lausuma 30.3.2000

Eero Klemetti, Oulun KRP:n päällikä 2400/R/506/00

Pentti Yliniva, KRP:n päällikkä. Pohjoinen osasto

18.11.1999 tehty tutkintapyyntä

10.09.1998 tehty tutkintapyyntö

2400/R/760/9919.4.2000

2400/R/737/97.19.12.1997

2400/R/760/99,18.11.1999

2400/S/13013/9919.11.1999

2400S/13077/99 15.12.1999 ,

19.5..2000 106/TUP/98

Kauko Aaltomaa, KRP, apulaisjohtaja, tutkintapyyntö 5.5.2000,

ratkaisu 30.5.2000 106/TUP/98,

tutkintapyyntö Aaltomaalle 4.6.2000,

3.4.2001 28/TUP/01

Rauno Ranta, KRP:n päällikkö tutkintapyyntö 18.8.1998,

Rauno Ranta, Juha Keränen, päätös 15.12.1998 106/TUP/98

2.5.2000 106/TUP/98 Rauno Ranta ja Kauko Aaltomaalle

1.9.2003 64/TUP/03 Rauno Ranta ja Marko Viitanen

Jouko Rajaniemi, poliisiylitarkastaja Oulun läänin hallitus 6.7.1999 POL 374 B

Erkki Haikola, Oulun läänin poliisiosaston päällikkö, tutkintapyyntö 18.8.1998

Jorma Vuorio ja Jonne Lähteenmäki, sisäasiainministeriön poliisiosasto 10.8.1998 84/662/98,

poliisiministeri Jan-Erik Enestamille tehty tutkintapyyntö 20.7.1998

17.8.1998 kirje ja tutkintapyyntä poliisiylitarkastaja Jorma Vuoriolle

10.8.1998 päätös 84/662/98

28.6.2000 SM-2000-1060/Ri-2 Jorma Vuorio ja Jonne Lähteenmäki

Jorma Toivanen ja Jonne Lähteenmäki 20.3.2000 dnro 49/662/98

11.6.2002 SM-2002-1312/Ri-

Kimmo Markkula KRP Vantaa 12.7.2002 88/TUP/02,

12.7.2002 88/TUP/02

12.7.2002 93/TUP/02

Juha Vehmaskoski KRP:n rahanselvittelykeskus, kieltäytyi tutkimasta Rinstrojen rahanpesua, vaikka Rienstra oli tuomittu USA:ssa rahanpesusta ja Suomessakin näytöt olivat kiistattomat

Reijo Naulapää, poliisiylijohtaja sisäasiainministeriö tutkintapyyntö 16.8.1998

kirje 20.3.2000 dnro 49/662/98,

tutkintapyyntö Naulapäälle 29.5.2000

Kari Häkämies sisäministeri 25.8.1999, vastaus kansanedustajien Risto Kuisma, Raimo Vistbacka, Bjarne Kallis, Tapio Karjalainen, Matti Huutola, Marja-Leena Kemppainen, Pekka Vilkkuan tutkintapyyntöön, yksi kansanedustaja pyyhki nimensä yli tutkintapyynnöstä. Hänen nimensä on Antti Rantakangas

Rauno Rannan vastaus kansanedustaja Raimo Vistbackalle

Ville Itälän keskustelunvahvistus 8.1.2001 SM-2001-776/Tu-411

Tapio Kalliokosken päätökset 22.10.2004

20.10.2004.

25.10.2004

22.10.2004

22.9.2004, päätökset ovat koodittomia

Tapio Mäksen päätös 22.4.2005 2400/s/10249/05

6870/S/10431/99, Aho, Virta

6870/R/1104/97, Aho

6870/R/372/97, Aho, Virta

6870/R/1279/98, Aho

6870/R/1372/99, Aho

6870/S/10148/00, Aho

6870/R/1371/99, Aho

6870/R/833/00, Aho

6870/S/10109/01, Aho

6870/R/137/01, Aho

6870/R/412/97, Aho

4728/R/288/96, Aho

4728/R/339/96, Aho

6870/S/10375/02, Aho

6870/R/120/03, Aho

6870/R/1041/07, Aho

6870/R/1521/04, Aho

6870/R/4131/07, Aho

6870/R/10837/06, Aho

6870/S/10225/08, Aho

6030/R/1690/02, Aho

6610/S/10590/05, Aho

6610/S/11066/05, Aho

6610/S/10599/06, Aho


Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:

106/TUP/98

28/TUP/01

88/TUP/02

93/TUP/02

157/TUP/03

156/TUP/04

923/7/08

328/7/10

360/7/10

2400/2011/1106

2400/2011/1376

2400/2011/1639

2400/2012/609

POL-2015-2595


Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:

2400/S/10176/14

2400/S/10104/14

2400/S/10078/14

2400/s/10615/11

2400/S/10357/08

2400/S/10249/05

2400/S/10591/04

2400/S/10590/04

2400/S/10589/04

2400/S/10588/04

2400/S/10736/03

2400/R/760/99

2400/R/737/97


Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus


Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:


186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14

Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 
20810vksv@oikeus.fi


Laillisuusvalvojien päätökset

apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätös 24.11.2004 Dnro 2406/4/04

suppea luettelo löytyy tästä osoitteesta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2015/03/suppea-asialuettelo.html


Myös oikeudensaanti on estetty pankkikriisin uhreilta ja heidät on laitettu elinkautiseen velkavankeuteen ulosottotiminnan avulla.


Olen lähettänyt tällaisen pyynnön Ylivieskan oikeusaputoimistolle asian hoitamiseksi

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/03/la-14032020-kiireellinen-asia.html


Apua ei tullut.


On syytä epäillä, että rikokssissa mukana on koko Suomen poliittinen johto Holkerin hallituksesta Marinin hallitukseen. Todistusaineistona ovat blogiseuranta lähes 20 vuoden ajalta sekä muiden oikeustaistelijoiden seuranta. Näihin muihin oikeustaistelijoihin luen todistajaksi ilmoittamani henkilöt.


Laitan siksi tämän sähköpostiviestin KRP:lle ja valtakunnansyyttäjälle, jos he haluavat asian suuren valtakunnallisen merkityksen takia toimia toisella tavalla.

Minä katson, että asiaa ei voida käsitellä Oulun käräjätuomioistuimessa, koska ei sovi oikeusvaltion kuvioon, että toverituomioistuin ratkoo asioita. Yhä edelleen korostan sitä, että Suomen valtiolla on mahdollisuus sopia asiat kanssani maksamalla aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset sekä purkamalla kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset.


23.10.2020


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


hannu.mensonen@poliisi.fi, pekka.niskakangas@poliisi.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , juha.karikoski@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti