sunnuntai 28. kesäkuuta 2020

TI 30.06.2020 R20/925 (5770/S/5514/20)
Minä en ole saanut vieläkään tietoa siitä kuka Oulun poliisissa muutti rikostutkintapyyntöni R20/925 tutkimuspyynnöksi 5770/S/5514/20. Minulla on syytä epäillä häntä virkarikoksesta, koska katson, että hän tällä menettelyllä suojeli rikoksesta epäiltyjä poliiseja, syyttäjiä, eri oikeusasteiden tuomareita, ulosottoviranomaisia ja oikeusaputoimiston henkilöitä ja mahdoliseseti muitakin.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.
28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Rikos on tämä:
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.
Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.
Ministerit ovat asioisa vastuussa yhdessä eduskunnan kanssa. Ministerit eivät vastaa sähköpostiviesteihini ja vaikenevat kuin muuri asioista, jotka kuuluvat heidän vastuualueeseensa.

Minä edellytän ja vaadin, että poliisi nyt noudattaa Suomen lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Asiat on selvitettävä perusteellisesti, koska mikään rikos ei ole vanhentunut.

Suomen perustuslaki

Euroopan Ihmisoikeussopimus

YK:n Ihmisoikeusjulistus

Liitetään kuulustelukertomukseeni, jota ei ole vielä tehty, mutta jonka olen oma-aloitteisesti lähettänyt poliisi Tiina Sarparannalle, KRP:lle ja valtakunnansyyttäjälle.

TI 23.06.2020 Kuulustelukertomus osa 3


MA 29.06.2020 Todistusaineisto viranomaisten rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja kidutuksestani

Lisäksi ilmoitan, että rikoksen tutkinta-aineistoon kuuluvat kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, videoni ja kaikki blogini sekä 9 banaanilaatikollista asiakirjoja , jotka ovat varastossani.

Nämä ministerit: pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Maria Ohisalon vastaavat siitä, että virkamiehet noudattavat perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia ja kansalaisten oikeustura toteutuu.
Perustuslaki 21 § Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyineille lain mukaista ankarinta mahdollista rangasitusta sekä aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.


Kalajoki 29.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti