keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

PE 19.06.2020 Nykyisenkaltainen laillisuusvalvonta on valtion varojen tuhlausta ja kansalaisten pettämistä verovaroilla.


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Nykyisenkaltainen laillisuusvalvonta on lakkautettava ja tilalle on perustettava perustuslakituomioistuin. Osoitan laillisuusvalvonnan asiantilan nyt niin selkeästi ja väännän asian ratakiskosta jotta sen varmasti kaikki kansanedustajat tajuavat.

Kansanedustajan pitää toimessaan noudattaa oikeutta ja totuutta. Kansanedustajat kuitenkin hyväksyvät tällaisen laillisuusvalvonnan toiminnan mikä on täyttä pelleilyä ja kansalaisten pettämistä veronmaksajien rahoilla ja kansalaisten kustannuksella. Kansanedustajat toimivat vastoin lakia hyväksyessään tällaisen toiminnan. Suurin vastuu asiassa on eduskunnan perustuslakivaliokunnalla, mikä on tehnyt itsenä naurunalaiseksi hyväksymällä syyteoikeuden kansanedustaja Mäenpään puheille mutta jättämällä isot rikokset kuten valtiopetoksen ja 1990-luvun kotitekoisen laman rikokset käsittelemättä. Ministerit vaikenevat asioista vaikka ministerit ovat vannoneet ministerinvalan ja ministereiden pitää lain mukaan olla rehellisiä ja taitavaksi tunnettuja kansalaisia. Miksi meillä ministereinä on rikoksista tuomittuja ja eduskunnalle totuudenvastaisisista puheista kiinnijäänneitä henkilöitä? Siksi, että laillisuusvalvoja tulkitsee lakia vastoin kirjoitettua lakitekstiä. Suomen oikeusjärjestelmä on läpimätä ja sen aidoin esimerkki on poliitikkojen ”valvoma” laillisuusvalvonta. Todellisuudessa laillisuusvalvojen toimintaa ei valvo kukaan vaan he toimivat villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa. NÄIN EI VOI JATKUA.

Kysymys on tästä asiasta:

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.

Todelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä
 • -----------------------------------------------------------------------------------------
Olen pyytänyt Raahenseudun ulosottovirastoa keskeyttämään ulosoton rikostutkintojen ajaksi, mutta ulosottovirasto ei noudata lakia.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy.

Minä olen ilmoittanut Oulun käräjäoikeudelle tyytymättömyyteni käräjäoikeuden päätökseen, mutta samalla olen ilmoittanut, että en valita tuomiosta R20/295. Haluan, että todistusaineistot säilytetään Oulun käräjäoikeudessa.

Nyt Oulun poliisi joutuu tutkimaan asian, koska käräjäoikeus on päättänyt, että asia on rikosasia. Valitettavasti Oulun poliisi on vahvistanut minun tehneen rikosilmoituksen asiasta 5770/S/5514/20. Minä olen reklamoinut Oulun poliisille asiasta ja ilmoittanut, että en hyväksy sitä, että poliisi toimii vastoin lakia. Poliisin olisi pitänyt tutkia se rikosilmoitus , jonka olen tehnyt ja mistä on jo Oulun käräjäoikeuden päätös? Toivottavasti ymmärrätte nyt asian apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen

Tästä olisi pitänyt tehdä päätös ja olisi pitänyt oikaista Oulun poliisin väärä ja virheelinen menettely, koska jos tutkittavana on poliisirikos ja muita virkamiesrikoksia ja aiheutettujen vahinkojen määrä on valtava, niin syyttäjän on oltava tutkinnanjohtaja.
Oulun poliisi siis toimii virheellisesti ja Teidän olisi pitänyt valvoa asia. Siksi päätöksenne ei voi olla oikea.

Kanteluni on ollut asiallinen ja perusteltu, mutta Teidän päätöksenne on kaikin puolin asian kiertelyä ja selittelyä. Teidän olisi tullut toimia niin kuin valtionneuvoston oikeuskanslerin tominnasta annettu asetus edellyttää. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

Oulun poliisi on menetellyt väärin, koska se on ilmoittanut minun tehneen sellaisen rikostutkintailmoituksen jota en ole tehnyt. Lisäksi Oulun poliisi kaikin tavoin pyrkii väärällä tutkintailmoituksella suojelemaan rikoksia tehneitä kuten poliiseja, syyttäjiä ja käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomareita. Onko Teitä apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen syytä epäillä tietoisesta väärästä päätöksestä sekä lainvastaisesta menettelystä? Asia mielestäni kuuluu perustusvaliokunnan käsiteltäväksi. Siksi laitan asian kaikille kansanedustajille ja eduskuntaryhmille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Minä en siis valita Oulun käräjäoikeuden päätöksestä vaan Oulun poliisin päätöksestä. Kun asia käsitellään asiana R20/295 eli rikoksena niin silloin asia tutkintaan ja käsitellään oikein. Toivon, että vihdoinkin ymmärrätte asian.

Kidutus ja ihmisoikeusrikokset sekä perustuslain vastainen toiminta, jotka ovat alkaneet 11.5.1995 ja ovat jatkuneet tähän päivään saakka eivät ole kahta vuotta vanhempia vaan ovat jatkettuja rikoksia. Oulun käräjäoikeuden päätös R20/295 todistaa tämän eli kysymyksessä on rikos, mikä poliisin on tutkittava. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että poliisi kiertelee asiassa niin kuin apulaisoikeuskanslerin sijainenkin Petri Martikainen. Minun oikeustajuni mukaan asiassa täytyy rikoksen tunnusmerkistö.

Minä olen vaatinut, että kantelun käsittelee oikeuskansleri Tuomas Pöysti itse sen takia, että valtiopetos, johon sisältyy ns. Koiviston konklaavi, SSP-sopimus, Aktiv-Hansa-sopimus ja 1990 kotitekoinen lama ovat niin vakavia ja isoja asioita, että niistä ratkaisun tekee oikeuskansleri eikä apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Kantelijalla ei ole oikeutta valita kuka hänen kanstelunsa käsittelee, mutta oikeuskanslerilla on velvollisuus toimia niin, että vakavimmatkin rikokset joutuvat oikeudelliseen tarkasteluun. Valtiopetos ja 1990-luvun asiat ovat sellaisia, että niitä ei apulaisoikeuskanslerin sijainen ratkaise. Tarvitaan tervettä asian harkintaa ja vastuuta asioiden hoidossa. Tärkeintä on ratkaista ongelma eikä tehdä ei anna aihetta päätös. Mielestäni tämä laillisusvalvojan toiminta on verovarojen väärinkäyttöä. Jos meillä olisi perustuslakituomioistuin niin tämäkin asia tulisi nopeasti ja oikein käsitellyksi.

Asiat selviävät kuulustelukertomukistani. Tässä 1. osa kuulustelukertomustani
TO 11.06.2020 Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Tässä 2. osa kuulustelukertomustani
SU 14.06.2020 Onko tässä toisen kirjan aineksia ?

Näistä varmasti selviää se, että tutkinnanjohtajana ei voi olla Kajaanin poliisi, vaan tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjä ja asiassa tarvitaan myös oikeuskanslerin päätös.

Pyydän eduskunnan puhemiestä lopettamaan Suomen valtion rikollisen toiminnan ja yli 25 vuotta jatkuneen kidutukseni. Poliisi ei noudata lakia, syyttäjä ei noudata lakia, ulosottoviranomaiset eivät noudata lakia. Oikeus ja oikeusavustaja eivät noudata lakia eikä oikeuskanslerikaan noudata lakia. Näin ei voida jatkaa.
Kysymyksessä ovat ihmisoikeusrikokset sekä perustuslain vastainen toiminta - valtiopetos ja kidutus.


Te ette ole ottaneet tähän asiaan mitään kantaan vaan olette sivuuttaneet sen kokonaan. Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta yli kolme vuotta sitten rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Asia ei ole vieläkään edennyt oikeuskäsittelyyn. Asian käsittely on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Siksi olen tehnyt poliisin nimeämälle tutkinnanjohtajalle Tiina Sarparannalle oma-aloitteisesti kuulustelukertomuksen. Kun tutkinnanjohtajaksi nimetään syyttäjä niin kuin laki määrää niin tutkinnanjohtajan on luovutettava kuulustelukertomukset uudelle tutkinnanjohtajajalle.

Asiassa suoritetussa rikostutkinnassa on tutkinnanjohtajana poliisi Hannu Mensonen ja rikostutkijana poliisi Pekka Niskakangas. Seuraavassa kirjoitukseni asiasta:

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Minulle ei annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulutelukertomuksesta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Käräjätuomarien ja poliisien rikolliseksi epäiltävä toiminta aiheutti sen, että jouduin hakemaan poliittista turvapaikkaa EU:lta ja Bulgarian presidentiltä.
Minä tein asiassa pyydetyt loppulausunnot mutta niitä ei nähtävästi ole huomioitu rikostutkinnassa lainkaan.

Tässä selostus asioista

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Haen poliittista turvapaikkaa Bulgarian presidentiltä

Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot

Loppulausunto

loppulausunto 1. jatko-osa

loppulausunto 2, jatko-osa

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

5770/R/53493/18.

Vastaavassa asiassa Oulun käräjäoikeuden laammanni Antti Savela ilmoitti minulle, että asia on rikosasia R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Tämä ilmoitus todistaa sen, että ainakin viittä Oulun käräjäoikeuden tuomaria on syytä epäillä virkarikoksesta, koska he eivät ole erottaneet ihmisoikeusrikosta ulosttovalituksesta ja lisäksi on syytä epäillä Rovaniemen hovioikeuden tuomareita virkarikoksista, koska he ovat hyväksyneet Oulun käräjäoikeuden tuomareiden virhellisen menettelyn. Lisäksi lukuisia poliiseja ja syyttäjiä on syytä epäillä virkarikoksista asiassa. Mikään asia ei ole vanhentunut koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat keskeytyksesttä olleet vireillä 11.5.1995 lähtien ja valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Poliisi kieltäytyy jatkuvasti tutkimasta asioitani vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja asiassa on vielä käräjäoikeudenkin päätös. Viimeisin tapaus on Oulun poliisin Johanna Tynin päätös asiassa 5770/S/6644/18. Asiassa syyttämättäjättämispäätöksen asiassa on tehnyt syyttäjä Essi Kanniainen. Tein asiassa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle. Asiassa on kiistattomat näytöt, jotka todistavat Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin syyllistyneen virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin. Minua ei edes kuulusteltu asiassa. Myös syyttäjä Essi Kanniaisen osalta asiassa on kiistattomat näytöt. Hän on tehnyt aikaisemmin hoitamissani asioissa tietoisen virkavirheen bulgarialaisten henkilöiden syrjintä- ja työsuojeurikoksessa sekä laittomissa irtisanomissa.


Minä en siis saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niinkuin perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät. Nyt Oulun poliisi yrittää rikollliseksi epäiltävällä tavalla pelastaa Oulun poliisit ja Oulun käräjäoikeuden tuomarit sekä syyttäjät ja Rovaniemen hovioikeuden tuomarit siirtämällä ohjeiden vastaisesti rikostutkinnan Kajaanin poliisille.


Kalajoki 18.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho16.6.2020 OKV/80/10/2020
OKV/80/10/2020-OKV-4
OKV/93/10/2020

Erkki Aho

KANTELU
Kirjoitatte 7.5.2020 oikeuskanslerinvirastoon saapuneessa kirjoituksessanne sekä 8.5., 11.5., 12.5., 14.5., 16.5., 22.5., 1.6., 3.6., 13.6. ja 16.6.2020 saapuneissa lisäkirjoituksissanne muun ohella Oulun
käräjäoikeuden menettelystä asian R 20/925 käsittelyssä sekä kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin ja Oulun poliisin menettelystä. Toteatte, että Oulun poliisi toimii vastoin lakia ja että ylemmät
vastuuviranomaiset ja vastuuhenkilöt eivät reagoi asioihin. Lisäksi ilmoitatte olevan syytä epäillä, että eduskunnan puhemies ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja toimivat lain vastaisesti, kun he
tietoisena asioista eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Vaaditte, että Oulun käräjäoikeus toimii asiassa R 20/925 Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Lisäksi pyydätte asialle kiireellisesti käsittelyä ja ulosoton keskeyttämistä. Vielä pyydätte, että oikeuskansleri ryhtyy kiireellisesti ”25-vuoden kidutusrikoksenne” johdosta asian vaatimiin toimenpiteisiin kaikkia niitä Suomen viranomaisia kohtaan, jotka ovat tehneet päätöksiä asiassanne, ja, että kantelunne käsittelee kiireellisenä oikeuskansleri Tuomas Pöysti itse.

SELVITYS
Oulun käräjäoikeudesta tänään saadun tiedon mukaan asiassa R 20/925 on annettu 22.5.2020 ratkaisu. Te olette ilmoittanut ratkaisuun tyytymättömyyttä.

RATKAISU
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.
Vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti oikeus ei ryhdy tutkimaan kantelua, jossa tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta tai joka on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa.
Oikeuskansleri ei ole muutoksenhakuviranomainen eikä oikeuskanslerilla ole toimivaltaa muuttaa tuomioistuimen ratkaisuja. Teillä on mahdollisuus hakea muutosta Oulun käräjäoikeuden 22.5.2020 antamaan ratkaisuun nro 20/638 (R 20/925). Näin ollen en ainakaan tässä vaiheessa tutki kanteluanne Oulun käräjäoikeuden menettelystä asian R 20/925 käsittelyssä.

2 (2)
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan oikeuskansleri ei ilman erityistä syytä käsittele yli kaksi vuotta vanhaa asiaa koskevaa kantelua. Kirjoituksenne käsittelevät osin mainitussa lainkohdassa tarkoitetuin tavoin yli kaksi vuotta vanhoja tapahtumia.
Oikeuskansleri ei ole toimivaltainen valvomaan eduskuntaa eikä kansanedustajien toimintaa edustajan toimessa. Minulla ei kerrotun vuoksi ole oikeudellista perustetta ryhtyä arvioimaan eduskunnan puhemiehen tai perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan menettelyä.
Muilta osin kirjoituksissanne ei käy ilmi sellaista yksilöityä viranomaistoiminnan arvostelua, jonka perusteella minulla olisi aihetta epäillä valvontavaltaani kuuluvaa lainvastaista menettelyä.
Kirjoituksenne eivät edellä kerrotuilla perusteilla anna aihetta toimenpiteisiini.
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 10 §:n 2 ja 3 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin
sijainen. Saman lain 11 §:n 1 momentin mukaan apulaisoikeuskansleri ratkaisee käsiteltävikseen kuuluvat asiat samalla vallalla kuin oikeuskansleri. Kantelijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vaikuttaa siihen, kuka hänen asiansa ratkaisee. Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen

Esittelijä Linda HarjutsaloEi kommentteja:

Lähetä kommentti