perjantai 12. kesäkuuta 2020

LA 13.06.2020 Suomen oikeusjärjestelmän uudistamistarpeet


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntylä on ottanut Helsingin Sanomien toimittaja Susanna Reinbothin haastattelussa kantaa oikeusjärjetelmämme toimivuuteen.
Asianajajaliiton uusi puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju: Oikeusjärjestelmän hitaudesta kärsivät erityisesti lapset

Räihä-Mäntyharjun mielestä Suomessa oikeutta saa usein varsin hitaasti. Oikeudenkäyntien venymisen ongelmaan asianajajaliitto on penännyt ratkaisua jo vuosien ajan. Räihä-Mäntylä näkee ongelman luonnollisesti Suomen Asianajajaliiton näkökulmasta vastatessaan kysymykseen: Mitä asianajajat itse voivat tehdä prosessien nopeuttamiseksi?
Tämä on hyvä kysymys. Asianajajaliitto pitää todella tärkeänä, että kaikki osapuolet ottavat koppia tästä ongelmasta. Ei ole niin, että sormi osoittaa toiseen suuntaan, vaan tämä on kaikkien yhteinen asia.”
Räihä-Mäntyharju ei usko, että tilanteen korjaamiseen tarvitaan välttämättä lainmuutoksia tai edes valtavasti uusia resursseja.
Aina ei voi ajatella, että pitää saada lisää resursseja, vaan myös työtapoja pitää uudistaa.” sanoo Räihä-Mäntyharju. Tästä olen hänen kanssaan samaa mieltä.
Oikeudenkäyntien nopeuttamisen lisäksi Räihä-Mäntyharju kaipaa laajaa keskustelua siitä, voisiko oikeusturva toteutua joissain tilanteissa paremmin ilman oikeudenkäyntiä, vaikkapa sovittelussa. Sovittelua on jatkuvasti lisätty, mutta Räihä-Mäntyharju näkee tässä vielä mahdollisuuksia.
Olen tässäkin asiassa Räihä-Mäntyharjun kanssa samaa mieltä. Sovittelua tulisi lisätä.

Minä, Erkki Aho, nänen asian käyttäjän eli tavallisen kansalaisen näkökulmasta ja katson, että Suomen oikeusjärjestelmä tarvitsee perinpohjaisen uudistuksen. Korona-ajan jälkihoito vaatii yhteiskunnassa rakenteellisia uudistuksia. Kansalaisten on saatava oikeutta perustuslain edellyttämällä tavalla:
21 § Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Miten me pääsemme perustuslain edellyttämälle tasolle kansalaisten oikeusturvassa? Vastaus on varsin yksinkertainen. Perustamalla perustuslakituomioistuin Suomeen. Melkein kaikissa muissa maissa on perustuslakituomioistuin, mutta ei Suomessa. Katso Persutuslakituomioistuin https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Kun perustamme perustuslakituomioistuimen niin silloin voimme lakkauttaa korkeimman oikeuden ja nykysen kaltaisen laillisuusvalvonnan. Oikeusjärjetelmän perusteelliseen uudistamiseen tarvitsemme myös muita uudistuksia. Hallinto-oikeudet on lakkautettava. Oikeusjärjestelmästämme muodostaisi tämän jälkeen käräjäoikeudet ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuin. Syyttäjälaitoksen toimintatavat tulee uudistaa perinpohjaisesti ja poliisin rikostutkinta tulee uudistaa perinpohjaisesti. Oikeusaputoiminta tulee uudistaa perinpohjaisesti. Näin Suomen valtio säästäisi arvioini mukaan vähintäänkin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Mitä erityisiä piirteitä nykyisessä oikeusjärjestelmässä on jotka häiritsevät minua?
Otan esimerkkinä valtakunnansyyttäjäviraston toiminnan. Valtakunnansyyttäjä haluaa nostaa syytteen kansanedustaja Juha Mäenpäätä vastaan vieraslajikeasiassa.
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen eduskunnassa tämän kesäkuussa pitämän puheenvuoron takia.
Tapauksessa on kyse Mäenpään eduskunnassa pitämästä puheenvuorosta, jossa hän puhui ensin maahanmuutosta ja heti tämän jälkeen vieraslajien torjunnasta tavalla, joka rinnasti turvapaikanhakijat vieraslajeihin.
 • Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: "Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntaotimenpiteiden rahoitusta lisäämällä." Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. Kiitoksia, Mäenpää sanoi.
Valtakunnansyyttäjä pyytää eduskunnalta lupaa asettaa perussuomalaisten Juha Mäenpää syytteeseen – Jussi Halla-aho: Tulemme estämään syyteoikeuden

Otan toisen esimerkin. Demokraatti: Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan Ano Turtiaisen tviitistä

Luonnollisesti kansanedustajien tulee noudattaa lakia.

Perustuslaki 29 § Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

31 § Kansanedustajan puhevapaus ja esiintyminen
Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä.
Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

Mielestäni ja Suomen perustuslain mukaan kansanedustajan valvonta kuuluu eduskunnalle. Myös kansa eli äänestäjät valvovat kansanedustajien toimintaa.

Näyttää siltä, että valtakunnansyyttäjä vähät välittää tällaisista asioista:

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.

Todelliset syylliset ovat tässä

  -kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä

Tutkintapyyntö on tässä


Minä katson, että Oulun poliisilaitos jatkaa virheelliistä toimintaansa. Poliisilaitoksen olisi tullut selkeästi ilmoittaa, että rikostutkinnanjohtajana tulee toimimaan syyttäjä, koska rikoksesta epäiltynä on muun muassa poliiseja ja syyttäjiä, käräjätuomareita jne, Mitä Oulun poliisilaitos teki? Se vahvisti rikosilmoituksekseni toisen asian kuin sen, josta olin tehnyt rikosilmoituksen ja oli määrännyt rikostutkinnanjohtajaksi ja rikostutkijaksia Kainuun poliisit. Paikallinen poliisi oli käynyt pudottamassa postilaatikkooni kirjallisen vahvistuksen rikosilmoituksen tekemisestä. En tietenkään hyväksynyt vahvistusta vaan laitoin siitä ilmoituksen Oulun poliisilaitokselle ja pyysin korjaamaan asian.

Korjausta ei ole tullut eikä tutkinnanjohtajaksi ilmoitettu henkilö ole ilmoittanut miten asiassa toimintaa. Koska asiassa on noudatettava perustuslakia eli minun on saatava oikeutta ilman aiheetonta viivytystä, niin kuulustelin itse itseäni asiassa ja laitoin kuulustelukertomukseni Oulun poliisilaitoksen nimeämälle tutkinnanjohtajalle, jonka on se aikanaan luovutettava sille henkilölle, joka lain ja ohjeiden mukaan tulee olemaan tutkinnanjohtajana eli syyttäjälaitoksen edustajalle. Mielestäni ja oikeustajuni mukaan asian vakavuuden, aiheutetun vahingon määrän ja asian yhteiskunallisen merkityksen vuoksi täytyy olla valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen,

Tässä kuulustelukertomukseni asiassa:


Tässä vielä ilmoitus valtakunnansyyttäjälle, jonka tulisi reagoida asiaan ja tulisi toimia lain edellyttämällä tavalla

Valtakunnansyyttäjän olisi tullut nimetä syyttäjä tutkinnanjohtajaksi kun rikoksesta epäiltynä on poliiseja, käräjätuomareita, syyttäjiä, asianajajia, oikeusavustajia, ulosototviranomaisia jne. Mitä tekee valtakunnansyyttäjävirasto? Se ilmoittaa, että Oulun poliisilaitokselta saadun tiedon mukaan asiassa rikostutkinta on vielä kesken.

Kansanedustajat toimivat vastoin lakia kun eivät puutu valtiopetokseen ja 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin rikoksiin, jotka ovat osa valtiopetosta ja johtuvat SSP-sopimuksesta. Ilmoitin asiasta seuraaville tahoille:

jakelu eduskunnan oikeusasiamies ja eduskunnan perustusvaliokunta, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen
Suomen eduskunnan on selvitettävä valtiopetos
http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Suomen eduskunnan on selvitettävä 1990-laman asiat ja kotitekoisen laman syylliset
https://pankkikriisi.blogspot.com/…/1990-luvun-pankkikriisi…

Suomen eduskunnan on selvitettävä Suomen oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen
https://pankkikriisi.blogspot.com/2019/

poliisit, syyttäjälaitos, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat eivät noudat Suomen lakia, eikä perutuslakia eikä Euroopan ihmisoikeussopimusta. Siksi Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen kuten muissakin maissa on.

Perustuslakituomioistuin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Puhemies Anu Vehviläinen menetti miehensä traagisesti – nyt hän lähettää IS:n haastattelussa viestin koronan koettelemille suomalaisille: ”Pitää uskaltaa pyytää apua”
EDUSKUNNAN uusi puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kannustaa koronan vuoksi vaikeaan tilanteeseen joutuneita suomalaisia hakemaan aikaisessa vaiheessa apua. Vehviläinen on itse selvinnyt kahdesta suuresta tragediasta. Hänen isänsä teki itsemurhan tyttären ollessa 11-vuotias ja marraskuussa 2011 hänen poliisimiehensä Timo teki itsemurhan kesken poliisilaitoksen pikkujoulujen. Vehviläisen poika Tatu oli tuolloin myös 11-vuotias. Vehviläisellä onkin vahva viesti niille suomalaiselle, joiden elämää koronakurimus on synkistänyt kovakouraisesti.
 • Pitää uskaltaa pyytää apua. Olen tehnyt niin itsekin niin, Vehviläinen sanoo.

Minä, Erkki Aho, olen toiminut kuten eduskunann puhemies Vehviläinen esittää. Mitä on tapahtunut? Vehviläinen ei kuule, ei reagoi, sulkee silmänsä ja korvansa sekä vaikenee.

Myöskään tiedotusvälineet eivät noudata journalistisia ohjeita.

Suurin vastuu asiassa kuuluu nykysysteemissä oikeuskanslerille, mutta oikeuskansleri ei toimi lain mukaisesti asiassa. Kansanedustajat ”valvovat” oikeuskanslerin toimia. Meillä ei ole perustuslakutuomioistuinta eikä kansalaisilla perustuslain mukaista oikeusturvaa.

Kalajoki 13.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

Jakelu: Helsingin Sanomien toimittaja Susanna Reinboth, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti