maanantai 15. kesäkuuta 2020

TI 16.06.2020 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja HenrikssonArvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti on tehnyt minusta yli kolme vuotta sitten rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Asia ei ole vieläkään edennyt oikeuskäsittelyyn. Asian käsittely on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Siksi olen tehnyt poliisin nimeämälle tutkinnanjohtajalle Tiina Sarparannalle oma-aloitteisesti kuulustelukertomuksen. Kun tutkinnanjohtajaksi nimetään syyttäjä niin kuin laki määrää niin tutkinnanjohtajan on luovutettava kuulustelukertomukset uudelle tutkinnanjohtajajalle.

Asiassa suoritetussa rikostutkinnassa on tutkinnanjohtajana poliisi Hannu Mensonen ja rikostutkijana poliisi Pekka Niskakangas. Seuraavassa kirjoitukseni asiasta:

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Minulle ei annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulutelukertomuksesta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Käräjätuomarien ja poliisien rikolliseksi epäiltävä toiminta aiheutti sen, että jouduin hakemaan poliittista turvapaikkaa EU:lta ja Bulgarian presidentiltä.
Minä tein asiassa pyydetyt loppulausunnot mutta niitä ei nähtävästi ole huomioitu rikostutkinnassa lainkaan.

Tässä selostus asioista

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Haen poliittista turvapaikkaa Bulgarian presidentiltä

Sain kuitenkin antaa asiassa loppulausunnot

Loppulausunto

loppulausunto 1. jatko-osa

loppulausunto 2, jatko-osa

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

5770/R/53493/18.

Vastaavassa asiassa Oulun käräjäoikeuden laammanni Antti Savela ilmoitti minulle, että asia on rikosasia R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Tämä ilmoitus todistaa sen, että ainakin viittä Oulun käräjäoikeuden tuomaria on syytä epäillä virkarikoksesta, koska he eivät ole erottaneet ihmisoikeusrikosta ulosttovalituksesta ja lisäksi on syytä epäillä Rovaniemen hovioikeuden tuomareita virkarikoksista, koska he ovat hyväksyneet Oulun käräjäoikeuden tuomareiden virhellisen menettelyn. Lisäksi lukuisia poliiseja ja syyttäjiä on syytä epäillä virkarikoksista asiassa. Mikään asia ei ole vanhentunut koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat keskeytyksesttä olleet vireillä 11.5.1995 lähtien ja valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Poliisi kieltäytyy jatkuvasti tutkimasta asioitani vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja asiassa on vielä käräjäoikeudenkin päätös. Viimeisin tapaus on Oulun poliisin Johanna Tynin päätös asiassa 5770/S/6644/18. Asiassa syyttämättäjättämispäätöksen asiassa on tehnyt syyttäjä Essi Kanniainen. Tein asiassa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle. Asiassa on kiistattomat näytöt, jotka todistavat Oulun poliisin rikosylikomisario Johanna Tynin syyllistyneen virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin. Minua ei edes kuulusteltu asiassa. Myös syyttäjä Essi Kanniaisen osalta asiassa on kiistattomat näytöt. Hän on tehnyt aikaisemmin hoitamissani asioissa tietoisen virkavirheen bulgarialaisten henkilöiden syrjintä- ja työsuojeurikoksessa sekä laittomissa irtisanomissa.

Minä en siis saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niinkuin perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät. Nyt Oulun poliisi yrittää rikollliseksi epäiltävällä tavalla pelastaa Oulun poliisit ja Oulun käräjäoikeuden tuomarit sekä syyttäjät ja Rovaniemen hovioikeuden tuomarit siirtämällä ohjeiden vastaisesti rikostutkinnan Kajaanin poliisille.

Siksi olen kääntynyt eduskunnan puhemiehen puoleen:

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen

Pitää uskaltaa pyytää apua”

Minä pyydän nyt apuanne. Oulun poliisi on vahvistanut minun tehneen sellaisen rikostutkintapyynnön jota en ole tehnyt 5770/S/5514/20. Olen reklamoinut asiasta Oulun poliisille, mutta en ole saanut korjausta asiaan. Oulun poliisi on nimennyt asiassa tutkinnanjohtajaksi Kainuun poliisin Tiina Sarparannan ja tutkijaksi Lassi-Ville Kauhasen.

Olen tehnyt rikosilmoituksen Oulun poliisille asiasta R20/925. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön sen perusteella että Oulun käräjäoikeus päätti, että asiani on rikosasia eikä ulosottovalitus U20/4572 kuten käräjätuomari on aikaisemmin ilmoittanut.

Kysymys on tästä asiasta:

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.

Todelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä
 • -----------------------------------------------------------------------------------------
Olen pyytänyt Raahenseudun ulosottovirastoa keskeyttämään ulosoton rikostutkintojen ajaksi, mutta ulosottovirasto ei noudata lakia.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy.

------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Oulun poliisi on aloittanut asiassa rikostutkinnat. Tutkinnanjohtajana on Tiina Sarparanta ja tutkijana Lassi-Ville Kauhanen.

Koska kysymyksessä on poliiseja ja lisäksi muita viranomaisia sekä johtavia luottamushenkilöitä koskeva rikostutkinta niin ohjeiden mukaan tutkinnanjohtajan tulee olla syyttäjä.


Muistutan poliisia, ulsottoviranomaisia sekä muita asianosaisia perustuslain 21 §:stä
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Siksi olen tehnyt poliisin nimeämälle tutkinnanjohtajalle Tiina Sarparannalle oma-aloitteisesti kuulustelukertomuksen. Kun tutkinnanjohtajaksi nimetään syyttäjä niin kuin laki määrää niin tutkinnanjohtajan on luovutettava kuulustelukertomukset uudelle tutkinnanjohtajajalle.

Tässä 1. osa kuulustelukertomustani
TO 11.06.2020 Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Tässä 2. osa kuulustelukertomustani
SU 14.06.2020 Onko tässä toisen kirjan aineksia ?

Näistä varmasti selviää se, että tutkinnanjohtajana ei voi olla Kajaanin poliisi, vaan tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjä.

Pyydän eduskunnan puhemiestä lopettamaan Suomen valtion rikollisen toiminnan ja yli 25 vuotta jatkuneen kidutukseni. Poliisi ei noudata lakia, syyttäjä ei noudata lakia, ulosottoviranomaiset eivät noudata lakia. Oikeus ja oikeusavustaja eivät noudata lakia eikä oikeuskanslerikaan noudata lakia. Näin ei voida jatkaa.
Kysymyksessä ovat ihmisoikeusrikokset sekä perustuslain vastainen toiminta - valtiopetos ja kidutus.

Kalajoki 16.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti