sunnuntai 14. kesäkuuta 2020

MA 15.06.2020 "Pitää uskaltaa pyytää apua"


Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen

Pitää uskaltaa pyytää apua”

Minä pyydän nyt apuanne. Oulun poliisi on vahvistanut minun tehneen sellaisen rikostutkintapyynnön jota en ole tehnyt 5770/S/5514/20. Olen reklamoinut asiasta Oulun poliisille, mutta en ole saanut korjausta asiaan. Oulun poliisi on nimennyt asiassa tutkinnanjohtajaksi Kainuun poliisin Tiina Sarparannan ja tutkijaksi Lassi-Ville Kauhasen.

Olen tehnyt rikosilmoituksen Oulun poliisille asiasta R20/925. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön sen perusteella että Oulun käräjäoikeus päätti, että asiani on rikosasia eikä ulosottovalitus U20/4572 kuten käräjätuomari on aikaisemmin ilmoittanut.

Kysymys on tästä asiasta:

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.

Todelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä
 • -----------------------------------------------------------------------------------------
Olen pyytänyt Raahenseudun ulosottovirastoa keskeyttämään ulosoton rikostutkintojen ajaksi, mutta ulosottovirasto ei noudata lakia.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy.

------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Oulun poliisi on aloittanut asiassa rikostutkinnat. Tutkinnanjohtajana on Tiina Sarparanta ja tutkijana Lassi-Ville Kauhanen.

Koska kysymyksessä on poliiseja ja lisäksi muita viranomaisia sekä johtavia luottamushenkilöitä koskeva rikostutkinta niin ohjeiden mukaan tutkinnanjohtajan tulee olla syyttäjä.


Muistutan poliisia, ulsottoviranomaisia sekä muita asianosaisia perustuslain 21 §:stä
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Siksi olen tehnyt poliisin nimeämälle tutkinnanjohtajalle Tiina Sarparannalle oma-aloitteisesti kuulustelukertomuksen. Kun tutkinnanjohtajaksi nimetään syyttäjä niin kuin laki määrää niin tutkinnanjohtajan on luovutettava kuulustelukertomukset uudelle tutkinnanjohtajajalle.

Tässä 1. osa kuulustelukertomustani
TO 11.06.2020 Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Tässä 2. osa kuulustelukertomustani
SU 14.06.2020 Onko tässä toisen kirjan aineksia ?

Näistä varmasti selviää se, että tutkinnanjohtajana ei voi olla Kajaanin poliisi, vaan tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjä.

Pyydän eduskunnan puhemiestä lopettamaan Suomen valtion rikollisen toiminnan ja yli 25 vuotta jatkuneen kidutukseni. Poliisi ei noudata lakia, syyttäjä ei noudata lakia, ulosottoviranomaiset eivät noudata lakia. Oikeus ja oikeusavustaja eivät noudata lakia eikä oikeuskanslerikaan noudata lakia. Näin ei voida jatkaa.
Kysymyksessä ovat ihmisoikeusrikokset sekä perustuslain vastainen toiminta - valtiopetos ja kidutus.

Kalajoki 15.06.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

Anu Vehviläinen

Puhemies, kansanedustajaSirpa Tainio-Törrönen

Puhemiehen sihteeriJuha Ahtonen

Avustaja
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti