sunnuntai 7. kesäkuuta 2020

MA 08.06.2020 Minä vahvistan sen, että poliisin vahvistus tutkintapyynnöstäni on väärä
EU Justice Commissioner Vera Jourova

Finland is not a state governed by the rule of law. I call for an EU-led criminal investigation into this matter. I call on the five EU countries, as well as Russia and the UN Commission on Human Rights, to monitor the investigation.

Ministers and MPs have been well informed about state fraud and my torture for more than 25 years. Therefore, the representation of the European Union should also be involved in criminal investigations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oulun poliisille, poliisijohtaja Sauli Kuhalle, tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannalle, valtakunnansyyttajavirastolle, KRP:lle, oikeuskanslerille, perustuslakivaliokunnalle, valtioneuvostolle

Minä vahvistan Oulun poliisille, että en ole tehnyt sellaista rikostutkintapyyntöä kuin Oulun poliisi on minulle ilmoittanut eli 5770/S/5514/20 ja jonka vahvistuksen paikallinen poliisi on käynyt pudottamassa postilaatikkooni. Minun tekemäni tutkintapyyntö on tarkka R20/295 lisäinformaation kera eikä mikään "Muu tutkinta".

Olen lähettänyt Oulun poliisille, Oulun poliisijohtajalle, tutkinnanjohtajalle ja valtakunnansyyttäjälle jo lauantaina seuraavan viestin asiasta:

LA 06.06.2020 Vaadin rehellisyyttä , pyydän korjaamaan virheenne poliisijohtaja Sauli Kuha

Tästä viestistä varmasti käy ilmi, että Oulun poliisin on syytä harkita onko sillä toimivaltuuksia tutkia asiakokonaisuutta vai kuuluuko asia KRP:n tutkittavaksi ja valtakunnansyyttäjän syytettäväksi. Asian viime kädessä ratkaisee oikeuskansleri.
Viittaan vain siihen, että rikostutkinnan kohteena on SSP-sopimus ja muita salaiseksi julistettuja asiakirjoja sekä useita Oulun poliisin poliiseja, Lapin poliiseja sekä Oulun ja Lapin syyttäjiä, käräjätuomareita ja hovoikeuden tuomareita, ulosottoviranomaisia, oikeusavustajia ja poliittisia toimijoita kuten ministereitä.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun poliisi yrittää lakaista asiat maton alle keinoja kaihtamatta. Oulun poliisihan itse on juuri se suurin syyllinen miksi olen joutunut kärsimään yli 25 vuotta jatkuneesta kidutuksesta Suomen valtion toimesta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Jos vanhat merkit paikkansa pitää niin tutkinnanjohtaja ei vaivaudu tulemaan Kalajoelle eikä myöskään tutkinnanjohtaja ja kuulustelut annetaan täysin asioihin perehtymättömälle paikalliselle poliisille. Viime kerralla paikallinen poliisi osasi sanoa jo etukäteen että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen eikä todistusaineistoja otettu vastaan eikä todistajia kuultu.

Minua huolestuttaa se, että rikostutkijana on etunimen perusteella varsin nuori ja kokematon poliisi, jolla ei vielä ole vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa sekä juridiikan tuntemusta vakavista talousrikosten tutkinnasta. Minun käsitykseni mukaan rikostutkinta tulisi antaa välittömästi ammattilaisten käsiin eli KRP:n rikostutkijoille. Onhan kysymyksessä muun muassa valtiopetoksen tutkinta ja ihmisoikeusrikosten tutkinta.

Tämän takia olen kiinnostunut tutkintasuunnitelmasta. Pidän aika erikoisena toimenpiteenä sitä, että paikallispoliisi käy pudottamssa postilaatikkooni kirjeen, jossa vahvistetaan sellainen kirjallinen rikostutkintailmoitus, jota en ole tehnyt. Luonnollisesti en voi hyväksyä tällaista menettelyä.

Oikeudellinen ministerivastuu tarkoittaa valtioneuvoston jäsenten ja ylimpien laillisuusvalvojien vastuuta virkatointensa lainmukaisuudesta. Valtakunnan- oikeus käsittelee ministereiden, ylimpien laillisuusvalvojien, korkeimpien tuomareiden ja tasavallan presidentin oikeudellisen vastuun alaiset syytteet. Ministerisyyteasian voi panna vireille perustuslakivaliokunnassa joko kymmenen kansanedustajaa, oikeusasiamies tai oikeuskansleri tai eduskunnan valiokunta. Ministerisyytteen nostamista koskevan asian käsittelee perustuslakivaliokunta ja syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto. Mikäli syyte nostetaan, lopullinen asian käsittely tapahtuu valtakunnanoikeudessa.

Ministerit ja kansanedustajat ovat olleet hyvin informoituja valtiopetoksesta ja yli 25 vuotta kestäneestä kidutuksestani. Siksi rikostutkinnassa tulisi olla mukana myös Euroopan Unioinin edustus.
Ministers and MPs have been well informed about state fraud and my torture for more than 25 years. Therefore, the representation of the European Union should also be involved in criminal investigations.

Muistutan poliisia perustuslain 21 §:stä
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti