sunnuntai 9. helmikuuta 2020

MA 10.02.2020 Ulosoton keskeytys ja lopettaminen ym.


Rovaniemen hovioikeudelle


Viitaten tähän sähköpostitse lähettämääni asiaan

pyydän Rovaniemen hovioikeutta päättämään kiireellisesti ulosottoni keskeytyksestä.

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta käsittelemään asian kiireellisesti jotta voidaan säästää yhteiskunnan resursseja ja kuluja merkittävästi. Pyydän Rovanimen hoivioikeutta ottamaan huomioon sen, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena.
Pyydän Rovaniemen hovioikeutta päättämään
 1. ulosottoni lopettamisesta
 2. ulosotossa perittyjen varojen palauttamisesta 7 % vuotuisella korolla korko korolle menetelmällä. Ulosotto on alkanut 30.6.1996 ja se on jatkunut tähän asti.
 3. Pyydän Rovaniemen hovioikeutta tekemään sellaisen päätöksen asioissani jotta korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset
 4. Pyydän Rovanimen hovioikeutta velvoittamaan Suomen valtion korvaamaan minulle kaikki Suomen valtion aiheuttamat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset täysimääräisesti korkoineen.

Olen useita kertoja pyytänyt poliisia selvittämään mihin Ylivieskan käräjäoikeus on hävittänyt todistusaineistot ja olen tehnyt asiasta rikostutkintapyynnönkin. Poliisi ei vastaaa sähköpostiviesteihin eikä rikostutkintapyyntöön. Aineisto sisältää muun muassa kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetoksen todistusaineistoa. Lisäksi aineisto sisältää neljä kirjaa, mitkä todistavat valtiopetoksen tapahtuneen sekä kopiot PR-Teollisuus Oy:n 32 miljoonan tilauskannasta.

Poliisi eikä käräjäoikeus ole hankinnut tarvittavia vaatimiani salaiseksi julistettuja asiakirjoja, mitkä todistavat valtiopetoksen tapahtuneen.

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, February 4, 2020 6:59 PM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; Mensonen Hannu POL
Subject: missä on todistusaineisto


Pyydän poliisia ilmoittamaan minulle missä on tämä todistusaineisto.
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tätä todistusaineisto tarvitaan nyt kahdessa paikassa yhtä aikaa eli tässä rikostutkinnassa 5770/R/53493/18 ja valituksessa Rovaniemen hovioikeudelle.
Tämän kevään 2020 aikana selviää voidaanko Suomi palauttaa takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Valtiopetos on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä
PR-talojen konkurssivyhti on Oulun poliisin rikostutkinnassa.

Pyydän ilmoittamaan onko jo hankittu nämä todistusaineistot
Poliisi on hankittava nämä todistusaineistot
 1. Koiviston konklaavin asiakirjat
 2. SSP-sopimus
 3. Aktiv-Hansa kaupan asiakirjat
  sekä
 4. Ylivieskan käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti määrätyt asiakirjat
  ja nämä asiakirjat: Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Olen toimittanut määräaikaan mennessä muun todistusaineiston Kalajoen poliisiasemalle. ( 2 kirjaa ja kirjeessa nimeäni todistusaineistot)
Kalajoki 05.02.2020
Erkki Aho


Kertaan vielä tärkeimmät asiat joiden perusteella vaadin asioideni ratkaisua:

 1. Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa. Hän on jättänyt valituksen tekemättä PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa, vaikka hänellä on ollut valtakirjat ja toimeksianto asian hoitamiseksi. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla kuten todistusaineistollani todistan.
 2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle.
 3. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut asiakirjojen mukaan kaupanvahvistajana kiinteistökaupoissa Euroni Oy:n (myöh. PR-Teollisuus Oy) ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä. Kaupoissa tehtiin törkeä petos, koska myyjä tiesi, että perustettava yritys oli markkinoilta poistettavien listalla ja kaupoissa tehtiin 63 miljoonaan törkeä petos. Kaupoissa salattiin 48 pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä jossa asiaa on käsitelty. Syyttäjä Heiskari on ollut esteellinen kaikissa näissä oikeudenkäynneissä.
 4. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset oli maksettu. Kysymyksessä on tärkeä prosessipetos kun väärillä tiedoilla haetaan konkurssiin ja asiassa hakija Alavieskan Puurakenne Oy:nkonkurssipesä antaa lausuman käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman valtakirjoja ja tomeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n tietämättä.
 5. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta vaikka rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa. Kysymyksessä on virkavelvollisuuksien laiminlyönti.
 6. Mikään rikos ei ole vanhentunut koska ulosotto pitää rikokset avoimena ja asiat on koko ajan olleet vireillä koko 25 vuoden ajan.
 7. Valtiopetos on tosiasia. Tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Valtiopetokseen kuuluvat mainitsemani kolme asiakirjaa. Olen todistanut valtiopetoksen todistusaineistossani tapahtuneeksi.
 8. Kaikki minuun ja yritystoimintaani kohdistuneet teot on tehty rikosten avulla. Olkoon rikokset vanhnetuneet tai ei, niin rikosten avulla tehdyt oikeustoimet ovat laitomia ja siksi kaikki eri oikeuasteiden minua ja yritystomintaani koskevat päätökset on purettava ja Suomen valtion on korvattava aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirivittävät henkiset kärsimykset korkoineen.
 9. Suomen johtavat päättäjät ovat olleet tarkasti tietoisia Suomen valtion oikeusvaltiotilanteesta ja ihmisoikeusrikoksista, mutta eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Tämän toivon tulevan ilmi Rovanimen hovioikeuden päätöksessä

Kalajoella 10.02.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16

Tiedoksi poliisi Hannu Mensonen, poliisi Pekka Niskakangas, poliisi Antero Aulakoski, Oulun käräjäoikeus, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, raahen ulosottovirastoEi kommentteja:

Lähetä kommentti