keskiviikko 25. tammikuuta 2023

TO 26.01.2023 kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ja rikosilmoitus KRP:lle

 

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja rikosilmoitus keskusrikospoliisille


tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja tiedotusvälineille sekä kansanedustajille ja vastuu ministereille


Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä puuttumaan Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden rikolliseksi epäiltävään toimintaan.


POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

Päiväys 17.1.2023

Diaarinumero 1437/03.04.04.04.01/2022

Vastaanottaja Erkki Aho


Muutoksenhaunalainen päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden esittelijä, 13.10.2022, H 00126/22


Valittaja Erkki Aho Lisäselvityspyyntö


Viite: Valituksenne oikeudenkäyntimaksua koskevassa asiassa Olette valituksessanne vaatinut Teille määrätyn oikeudenkäyntimaksun poistamista ja tuoneet esille taloudellista tilannettanne. Hallinto-oikeus pyytää Teitä toimittamaan kirjallista selvitystä taloudellisista oloistanne (esim. selvitys ansio- tai eläketuloista, viimeisin verotuspäätös tai muu vastaava selvitys). Lisäselvitys pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle 31.1.2023 mennessä. Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka lisäselvitystä ei ole annettu (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 45 § 2 mom). Lisäselvitys ja mahdolliset liiteasiakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiakirjojen toimittaminen myös muilla yhteystiedoissa mainituilla tavoilla on edelleen mahdollista. Oikeusministeriön suojattu turvaviestipalvelu on osoitteessa https://turvaviesti.om.fi/. Sähköpostitse toimitettaessa viestin aihekentässä on mainittava hallinto-oikeuden diaarinumero. Lisäselvitys ja muut sähköisesti toimitettavat asiakirjat pyydetään toimittamaan kukin erillisenä tiedostonaan. Tiedostot pyydetään yksilöimään nimeämällä ne asiakirjan sisällön mukaisesti.


Päivi Leppälä

Lainkäyttösihteeri Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs),

90101 OULU Puhelin: 029 56 42800

Telekopio: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta https://oikeus.fi/hallintooikeudet/pohjois-suomenhallinto-oikeus/fi/


Katson, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimii tietoisesti ja tarkoituksellisesta perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisesti. Siksi tämä on myös rikosilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toiminnasta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus teki perustuslain ja perustuslain 106 §.n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeussopimuksen vastaisen päätöksen. Valitin tietoisen väärän päätöksen oikeudenkäyntimaksusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus alkoi itse tutkimaan ja käsittelemään omia virheellisiä päätöksiään. Minä katson, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on esteellinen tutkimaan omia rikoksiaan. Kysymyksessä kiistatta ihmisoikeusrikos ja ennen kaikkea kidutusrikos. Siitä ei voi määrätä oikeudenkäyntimaksua.


Minä Erkki Aho olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta valavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Keskeinen rikollinen asiassa on syyttäjä Sulo Heiskari. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hänelle on annettu syytesuoja. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta. Olen ollut Kalajoen kunnan/kaupungin syrjinnän kohteena 40 vuoden ajan.


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään , korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)


Kidutus


Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Erkki Aho maanpaossa Bulgarian vuorilla Suomen valtion rikollisten toimintaa.

Bulgarian presidentin kielteinen päätös turvapaikkahakemukseenEn voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjä Sulo Heiskari on yksi pahimmista tekijöistä mitä maa päällään kantaa. Hän on keskeinen toimija asioissani ja hänelle on annettu syytesuoja, koska hän  on edelleenkin vapaalla jalalla.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


                        Luovutan tässä kirjan kansanedustajaehdokas, poliisi Mikko Korkeakoskelle


Kirja on toimitettu todistusaineistoksi kaikille asianosaisille: poliisille, syyttäjälle, Oulu käräjäoikeuteen ja Rovaniemen hovioikeuteen sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv

Linkki aukeaa google-haualla.


Tässä on selostus poliisien ja syyttäjän rikollisesta toiminnasta

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Rovaniemen hovioikeuden toiminta on tietoisen rikollista, kuten seuraavista linkeistä ilmenee.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html

Olen järkyttynyt lestadiolaisen rikollisuuden määrästä ja hyvä-veliverkostojen toiminnasta Oulun poliisin ja Oulun ja Rovaniemen oikeusistuimien toiminnassa.

Koko rkosprosessi on saatava tutkintaan ja syylliset vastuuseen.


Kalajoki 26.01.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com
Katsoin eilen illalla nämä kolme dokumenttia Yle Areenasta. Kiitos YLE:lle erinomaisista dokumenteista.


Jakso 1: Sota, joka muutti maailman

https://areena.yle.fi/1-61882188

1/3. Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Se järkytti koko maailmaa. Ulkolinja-dokumentti "Sodan kylmät kasvot" kuvaa tuhoisan sodan etenemistä ja sen vaikutuksia ihmisten arkeen Ukrainassa, Venäjällä ja Suomessa. Suomessa perinteisesti varovainen valtiojohto alkaa myös nopeasti kääntyä Nato-jäsenyyden kannalle. Samalla aletaan keskustella myös siitä, että ollaanko Suomessa oltu Venäjän suhteen liian sinisilmäisiä. Ohjaus Ari Lehikoinen (2022).


Jakso 2: Tie Natoon

https://areena.yle.fi/1-61882186

2/3 Venäjän aloittama Ukrainan sota sai suomalaisten enemmistön kannattamaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Kansa kääntyi jäsenyyden kannalle niin nopeasti, että poliittisilla päättäjillä tuli kiire pysyä perässä. Dokumenttisarjan toinen osa Sodan kylmät kasvot - Tie Natoon kertoo, miten päätös hakea Naton jäsenyyttä syntyi. Dokumentti selittää myös, miksi Suomi ja Ruotsi päättivät yhdessä hakea sotilasliiton jäsenyyttä. Ohjaus Simo Sipola (2022)


Jakso 3: Tuhottu naapuruus

https://areena.yle.fi/1-61882187

3/3 Pitkään jatkunut Ukrainan sota on tuhonnut Venäjän suhteet naapurimaihin ja koko Eurooppaan. Iso osa Ukrainaa on sodan jäljiltä raunioina. Maan jälleenrakennus on valtava urakka, joka maksaa miljardeja. Sota on jäädyttänyt myös Suomen ja Venäjän suhteen. Dokumenttisarjan kolmas osa Sodan kylmät kasvot - Tuhottu naapuruus kertoo Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista fyysistä ja henkisisistä vaurioista sekä Suomen ja Venäjän jäätyneestä naapuruussuhteesta. Ohjaus Simo Sipola (2022).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti