lauantai 14. tammikuuta 2023

SU 15.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko PikkujämsäPohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt minulle kuvassa näkyvän laskun ja karhuaa sitä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa on virheellinen ja perustuu rikoksiin. Siksi en voi hyväksyä laskua. Kysymys on perustuslain ja ennen kaikkea perustuslain 106§:n vastaisesta toiminnasta ja kaiken lisäksi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisesta toiminnasta. Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija jos tavallinen laki ja perustuslaki on ristiriidassa. Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden on noudatettava toiminnassaan Suomen perustuslain lisäksi Euroopan Ihmisoikeusopimusta ja YK:n ihmisoikeusjulistusta.


Olen selostanut ja todistanut asiat vastineessani asiat Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle


SU 08.01.2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/su-08012023-pohjois-suomen-hallinto.html


Asian lähtökohtana on se, että silloisen Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni. Kun kerroin asiasta blogisivuillani niin hän teki minusta rikosilmoituksen. Koska minä halusin varmistua asioista eli siitä, että Raahen käräjäoikeudessa asia käsitellään lain mukaisesti, niin sovin käräjäoikeuden kanssa, että tulen Raahen käräjäoikeuden kansliaan tarkistamaan, että kaikki toimittamanani ja sinne pyytämäni aineisto on asian käsittelyssä. Menin sovittuna aikana Raahen käräjäoikeuteen ja huomasin, että sinne ei ollut hankittu pyytämääni aineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimipisteestä ja lisäksi käräjäoikeuteen toimittamani aineisto oli tulostettu väärin. Minulla oli mukana todistajani Ivan Georgiev, joka voi todistaa asia ja on todistanutkin, mutta poliisi, syyttäjä ja käräjäoikeus ja hovioikeus ei ole ottanut todistusta huomioon asiaan käsiteltäessä. Varmistin lisäksi, että käräjätuomari Sarianne Ervasti itse on varmasti tietoinen asioista, koska kerroin sen hänelle käräjäoikeuden kansliassa todistajien läsnä ollessa. Lisäksi asiat käyvät ilmi käräjäsihteerin kuulustelukertomuksesta.


Tässä on selostus poliisin toiminnasta. Poliisi siis toimi rikollisesti ja tutkinnanjohtaja oli esteellinen. Esteellisyys on virkarikos.


Rikostutkinta asiassani tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti väärin ja siksi tekijöitä on syytä epäillä rikoksista.TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html

Kuulustelut asiassa tehtiin esitutkintalain, poliisilain ja perustuslain vastaisesti. Tässä kuulustelutodistajan lausunto asiasta.

Syyttäjän syyte on tehty virheellisen eli poliisin rikollisen toiminnan perusteella. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjän toiminta asiassa oli syyttäjistä annetun lain vastaista. Se ei ole puolueetonta vai tarkoituksellisen virkavallan väärinkäyttöä. Mitään esittämääni todistusaineistoa ei ole otettu huomioon syytettä laadittaessa.

Oulun käräjäoikeuden istuntoon jätettiin kutsumatta kaikki minun todistajani ja paikkalla ollutta todistajaanikaan ei kuultu. Lisäksi en saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä käräjätuomari Sarianne Ervastia. Oulun käräjäoikeuden menettely asiassa oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Rovaniemen hovioikeus oli tietoinen viranomaisten rikollisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta se ei antanut suullista käsittelyä asiassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Rovaniemen hovioikeuden toiminta on tietoisen rikollista toimintaa. Katso asia koskevat sähköpostit.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään , korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

TI 29.11.2022 Vastalause Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastalausepyyntöön, Dnro 1437/2022 (AJ1)

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/11/ti-29112022-vastalause-pohjois-suomen.html

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Kirja on toimitettu todistusaineistoksi kaikille asianoasaisille: poliisille, syyttäjälle, Oulu käräjäoikeuteen ja Rovaniemen hovioieuteen sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv


Marinin hallituksen tehtävänä kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien varmistaminen.

Olen valmis viemään asian Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Toivottavasti asialle saadaan oikea ratkaisu maan rajojen sisäpuolella.

TO 12.01.2023 Oikeusvaltio Suomi – Euroopan Unionin jäsenvaltio

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/to-12012023-oikeusvaltio-suomi-euroopan.html

Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=2s

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=6s

Aktiv-Hansakauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=151s

"Arsenalin saatavakannan myyntiä on käsitelty esityksestäni hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kahteen kertaan syksyllä 1999 eli 29.11 1999 ja 8.12.1999. Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000. Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas."

Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Pankkilaskun maksajat

https://areena.yle.fi/1-63212860?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=facebook-share

Koiviston konklaavi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_konklaavi

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/

Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html


Kiireellinen toimenpidepyyntö Euroopan neuvostolle

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/

Kalajoki 15.01.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Jakelu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

oikeuskanslerinvirasto

valtakunnansyyttäjä

oikeusministeri

sisäministeri

pääministeri


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti